• Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego

Podtytuł Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego
Autor Anna Bartczak, Agnieszka Kopańska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 223
47.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-074-9
Dzięki temu, że prezentowane w książce problemy są podzielone na część dotycząca teorii i praktyki PPP oraz prezentująca analizę branży wodno-kana­lizacyjnej publikacja jest skierowana zarówno do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę o partnerstwie, jak i tych, które zainteresowane sa w szcze­gólności problemami sektora wodno-kanalizacyjnego. Odbiorcami książki mogą być zarówno praktycy - przedstawiciele administracji rządowej i samo­rządowej oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, jak również studenci i pracownicy nauki.

Wprowadzenie..............................................7

Rozdział l
Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych...................9
1.1. Rewolucja przemysłowa a infrastruktura.............................9
1.2. Okres koncesji.................................................10
1.3. Zwiększenie interwencjonizmu państwa.............................12
1.4. Zmiana polityki finansowania.....................................14
1.5. Przegląd rozwoju infrastruktury na ziemiach polskich..................16
1.6. Obecne tendencje..............................................17

Rozdział 2
Partnerstwo publiczno-prywatne.......................................21
2.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego...........................21
2.2. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego.... 23
2.3. Formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prywatnego.........24

Rozdział 3
Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.........33
3.1. Struktura organizacyjna projektu PPP..............................33
3.2. Przygotowanie projektu.........................................37
3.3. Struktura finansowania projektu PPP...............................38
3.4. Odpowiedzialność władz publicznych...............................42

Rozdział 4
Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych.....................49
4. l. Projekt inwestycyjny............................................50
4.2. Etapy realizacji projektu.........................................50
4.3. Cel i determinanty projektu......................................51
4.4. Cechy projektów infrastrukturalnych...............................53
4.5. Efektywność projektów infrastrukturalnych..........................55

Rozdział 5
Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym..................61
5.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego....................................61
5.2. Identyfikacja i pomiar ryzyka.....................................67
5.3. Alokacja ryzyka................................................68

Rozdział 6
Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego...75
6.1. Podatność projektów infrastrukturalnych na działania społeczne i polityczne ... 75
6.2. Uwarunkowania społeczne.......................................76
6.3. Uwarunkowania polityczne.......................................80
6.4. Uwarunkowania administracyjne (biurokratyczne).....................82

Rozdział 7
Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.........85
7.1. Identyfikacja przepisów prawa....................................85
7.2. Rodzaje umów w partnerstwie publiczno-prywatnym...................88
7.3. Kontrakt koncesyjny............................................91
7.4. Umowa spółki inwestycyjnej......................................94
7.5. Umowy kredytowe.............................................95
7.6. Kontrakty wykonawcze..........................................96
7.7. Umowa eksploatacyjna..........................................97
7.8. Umowy handlowe..............................................97

Rozdział 8
Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego............101
8.1. Wydajność projektu............................................101
8.2. Problemy prywatyzacji majątku publicznego........................102
8.3. Rynkowa konkurencja..........................................104
8.4. Dodatkowe preferencje.........................................106
8.5. Koszt kapitału................................................107
8.6. Regulacje ekonomiczne.........................................109

Rozdział 9
Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego...............115
9.1. Nadzór nad realizacją projektu...................................115
9.2. Zabezpieczenia finansowe.......................................119
9.3. Ubezpieczenie projektu.........................................122

Rozdział 10
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego..............................125
10.1. Wielka Brytania.............................................125
10.2. Irlandia....................................................127
10.3. Niemcy, Francja, Włochy......................................128
10.4. Stany Zjednoczone...........................................129
10.5. Japonia....................................................130
10.6. Nowe kraje UE..............................................131
10.7. Kraje rozwijające się..........................................134

Rozdział 11
Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej...........135
11.1. Cel wytycznych..............................................136
11.2. Struktury PPP...............................................136
11.3. Struktury prawne i regulacyjne..................................140
11.4. Finansowe i gospodarcze następstwa PPP.........................143
11.5. Integracja finansowania dotacyjnego.............................145
11.6. Koncepcja PPP, planowanie i wdrożenie..........................148
11.7. Proponowane zmiany legislacyjne................................149

Rozdział 12
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce......................153
12.1. Doświadczenia Polski w stosowaniu PPP..........................153
12.2. Bariery rozwoju projektów PPP.................................157
12.3. Uregulowania prawne.........................................158
12.4. Zadania Krajowego Funduszu Drogowego.........................161

Rozdział 13
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym............................165
13.1. Przedmiot umowy............................................165
13.2. Strony umowy...............................................166
13.3. Przygotowanie transakcji PPP...................................166
13.4. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.......................169
13.5. Warunki dodatkowe..........................................170

Rozdział 14
Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.........181
14.1. Autostrada A-2..............................................181
14.2. Saur Neptun Gdańsk Polska SA.................................186
14.3. Inne przykłady..............................................189

Zakończenie.....................................................191
Pojęcia i ich definicje..............................................193
Bibliografia.....................................................199

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku