• Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (wyd. II)

Celem publikacji ,,Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego" jest stworzenie całościowego kompendium wiedzy o gospodarce finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego prezentujące wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowoczesnym, systemowym ujęciu. W publikacji podkreślono istotę i znaczenie gospodarki finansowej w działalności jednostek samorządowych. Podjęto również próbę wskazania i zdefiniowania procesowego ujęcia samorządowej gospodarki finansowej w aspekcie jej efektywności. Ponadto przedstawiono problematykę deficytu i długu samorządowego wskazując na sposoby i możliwości zarządzania nim, jak również na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Opisano również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli, czyli budżetowanie zadaniowe, wieloletnie planowanie finansowe oraz kontrolę zarządczą. Podjęty w recenzowanej monografii problem badawcz

Podtytuł Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (wyd. II)
Autor Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 288
66.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-968-1
Celem publikacji ,,Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego" jest stworzenie całościowego kompendium wiedzy o gospodarce finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego prezentujące wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowoczesnym, systemowym ujęciu.

W publikacji podkreślono istotę i znaczenie gospodarki finansowej w działalności jednostek samorządowych. Podjęto również próbę wskazania i zdefiniowania procesowego ujęcia samorządowej gospodarki finansowej w aspekcie jej efektywności.

Ponadto przedstawiono problematykę deficytu i długu samorządowego wskazując na sposoby i możliwości zarządzania nim, jak również na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Opisano również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli, czyli budżetowanie zadaniowe, wieloletnie planowanie finansowe oraz kontrolę zarządczą.

Podjęty w recenzowanej monografii problem badawczy jest ważny i aktualny, zwłaszcza w kontekście pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce.

Zastosowany w opracowaniu sposób prezentacji kluczowych aspektów gospodarki finansowej JST oraz argumentacji wskazuje na bardzo dobrą znajomość problematyki finansów samorządowych, nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

Kluczowym atutem recenzowanej monografii jest kompleksowe spojrzenie na problematykę samorządowej gospodarki finansowej oraz wyeksponowanie wątków ekonomicznych (orientacja na wyniki/efekty). Ponadto autorki podjęły się trudnego zadania wskazania działań służących podniesieniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej, zwłaszcza w warunkach zmieniającego się otoczenia wraz z próbą stworzenia dobrych praktyk prowadzenia bezpiecznej, odpowiedzialnej i efektywnej samorządowej gospodarki finansowej (tak potrzebnej gospodarującym środkami publicznymi), wskazując także możliwości unikania ryzyka, mogącego powodować straty.
Z recenzji prof. UG, dr hab. Marii Jastrzębskiej

Wstęp 7

Rozdział 1
Podstawy funkcjonowania samorządowej gospodarki finansowej 9
1.1. Istota samorządowej gospodarki finansowej 9
1.2. Samorządowa gospodarka finansowa w realizacji zadań JST 15
1.3. Zasady i regulacje prawne gospodarowania zasobami finansowymi jednostek samorządu terytorialnego 22
1.4. Organizacyjno-prawne formy samorządowej gospodarki finansowej 29
1.5. Podejście procesowe w gospodarowaniu zasobami finansowymi JST 35

Rozdział 2
Dobór i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności JST 43
2.1. Elementy systemu zasilania finansowego JST i jego główne determinanty 43
2.2. Rodzaje źródeł finansowania działalności JST 48
2.3. Finansowanie zadań JST ze źródeł wewnętrznych 53
2.4. Finansowanie zadań JST ze źródeł zewnętrznych 59
2.5. Instrumenty dochodowe wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego 68

Rozdział 3
Efektywność wydatkowania środków publicznych 73
3.1. Wydatki publiczne jako kategoria ekonomiczna 73
3.2. Znaczenie efektywności w sektorze finansów publicznych 80
3.3. Samodzielność wydatkowa JST i jej wpływ na kształtowanie wydatków JST 89
3.4 Czynniki ryzyka w kształtowaniu wydatków JST 95

Rozdział 4
Budżet jednostki samorządu terytorialnego 101
4.1. Budżet JST jako instrument prowadzenia gospodarki finansowej 101
4.2. Klasyfikacja budżetowa 111
4.3. Uchwała budżetowa i jej elementy 116
4.4. Procedura budżetowa i jej etapy 120
4.5. Zmiany uchwały budżetowej i budżetu JST a uprawnienia organów JST 125

Rozdział 5
Deficyt budżetowy i dług jednostki samorządu terytorialnego 129
5.1. Deficyt i dług jako kategorie ekonomiczne 129
5.2. Postulat równowagi budżetowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym 136
5.3. Problem pomiaru i limitowania zadłużenia JST 139
5.4. Zarządzanie długiem JST 147
5.5. Finansowanie deficytu budżetu i obsługa długu JST 152

Rozdział 6
Zarządzanie finansami na szczeblu samorządowym 155
6.1. Pojęcie i zakres zarządzania finansami JST 155
6.2. Zarządzanie płynnością i jego wpływ na sytuację dochodowo-wydatkową budżetu 162
6.3. Rola i znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej 168
6.4. Budżet zadaniowy jako instrument efektywnego wydatkowania środków publicznych przez JST 171
6.5. Znaczenie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego dla prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej JST 177

Rozdział 7
Empiryczna analiza gospodarki finansowej JST na przykładzie wybranych województw w latach 2008-2012 183
7.1. Założenia badawcze 183
7.2. Analiza dochodów JST według głównych źródeł 189
7.3. Analiza wydatków JST według działów klasyfikacji budżetowej 202
7.4. Wynik budżetu i dług JST 218

Rozdział 8
Determinanty, scenariusze i model prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej JST 235
8.1. Identyfikacja czynników prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej JST 235
8.2. Scenariusze zwiększania efektywności gospodarki finansowej JST 256
8.3. Model efektywnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 263

Bibliografia 273
Spis tabel 283
Spis rysunków 285

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku