• Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty

Podtytuł Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty
Autor Krystyna Brzozowska
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 251
52.00 37.44
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-266-8
Partnerstwo publiczno-prywatne stało się synonimem zmian w zarządzaniu sektorem publicznym w odniesieniu do tworzenia i utrzymania infrastruktury. Przez jednych jest postrzegane jako wszelkie zło, a przez innych z kolei jako złoty środek na rozwiązanie dwóch problemów jednoczeoenie - braku wystarczającej infrastruktury publicznej i braku środków budżetowych.

Książka PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W EUROPIE: cele, uwarunkowania, efekty napisana przez Krystynę Brzozowską jest kontynuacją zainteresowań Autorki problemami współpracy sektora prywatnego i sektora publicznego w rozwoju inwestycji publicznych. Szczegółowo analizuje ona i ocenia rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie. Szczególny nacisk położono w książce na projekty PPP w zakresie infrastruktury gospodarczej, co jest uzasadnione możliwością porównywania ich rozwoju w różnych krajach europejskich o zróżnicowanym poziomie rozwoju.

W pierwszej części Autorka zaprezentowała zagadnienia dotyczące specyfiki inwestycji publicznych i ryzyka z nimi związanego zwracając szczególną uwagę na aspekty zarządzania ryzykiem. Druga część została poświęcona ocenie tendencji rozwoju partnerstwa w Europie pod kątem otoczenia instytucjonalnego i aktywności inwestycyjnej PPP.

Końcowa część pracy dotyczy zagadnień rozwoju PPP w krajach wschodniej i środkowej Europy, które generalnie posiadają niewielkie doświadczenie w propagowaniu i realizacji projektów PPP, gdzie szczególną uwagę zwrócono na ocenę rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Historyczny przegląd udziału sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury publicznej 11
1.1. Rewolucja przemysłowa a infrastruktura 11
1.2. Okres koncesji 12
1.3. Zwiększenie interwencjonizmu państwa 14
1.4. Zmiana polityki finansowania 16
1.5. Rozwój infrastruktury na ziemiach polskich 19
1.6. Obecne tendencje 20

Rozdział 2
Istota partnerstwa publiczno-prywatnego 29
2.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 29
2.2. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z PPP 33
2.3. Formy organizacyjno-prawne PPP 37

Rozdział 3
Projekty infrastrukturalne 47
3.1. Etapy projektu inwestycyjnego 47
3.2. Cel i determinanty projektu 49
3.3. Cechy projektów infrastrukturalnych 50
3.4. Efektywność projektów infrastrukturalnych 54

Rozdział 4
Strony uczestniczące w projektach PPP 63
4.1. Partnerzy projektów PPP 63
4.2. Banki i firmy wykonawcze 65
4.3. Doradcy 67
4.4. Odpowiedzialność władz publicznych 69

Rozdział 5
Finansowanie projektów PPP 75
5.1. Przygotowanie projektu 75
5.2. Struktura finansowania 78
5.3. Źródła finansowania 81
5.4. Koszty finansowania 94

Rozdział 6
Zarządzanie ryzykiem w projektach PPP 97
6.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 97
6.2. Identyfikacja i pomiar ryzyka 102
6.3. Alokacja ryzyka 103
6.4. Monitorowanie ryzyka 106

Rozdział 7
Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju PPP 111
7.1. Podatność projektów na działania społeczne i polityczne 111
7.2. Uwarunkowania społeczne 113
7.3. Uwarunkowania polityczne 116
7.4. Uwarunkowania administracyjne (biurokratyczne) 118

Rozdział 8
Uwarunkowania prawne rozwoju PPP 121
8.1. Identyfikacja przepisów prawa 121
8.2. Rodzaje umów w PPP 123
8.3. Kontrakty koncesyjne 126
8.4. Umowa spółki inwestycyjnej 128
8.5. Umowy kredytowe 129
8.6. Kontrakty wykonawcze 130
8.7. Umowa eksploatacyjna 131
8.8. Umowy handlowe 132

Rozdział 9
Uwarunkowania ekonomiczne rozwojuv projektów PPP 135
9.1. Wydajność projektu 135
9.2. Problemy prywatyzacji majątku publicznego 136
9.3. Konkurencja rynkowa 137
9.4. Dodatkowe preferencje 140
9.5. Koszt kapitału 140
9.6. Regulacje ekonomiczne 142

Rozdział 10
Zabezpieczenia projektów PPP 149
10.1. Nadzór nad realizacją projektu 149
10.2. Zabezpieczenia finansowe 153
10.3. Zabezpieczenia prawne 155
10.4. Ubezpieczenie projektu 156

Rozdział 11
Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej 161
11.1. Struktury prawne i regulacyjne 161
11.2. Wytyczne UE 168
11.3. Regulacje finansowych i gospodarczych aspektów PPP 172
11.4. Finansowanie projektów przez UE 175

Rozdział 12
Rozwój PPP w Wielkiej Brytanii 181
12.1. Private Finance Initiative 181
12.2. Usprawnianie procedur PFI 183
12.3. Inwestycje PFI 188

Rozdział 13
Rozwój PPP w Europie 195
13.1. Wielkość inwestycji PPP w Europie 195
13.2. Rynek PPP w przekroju krajów 197
13.3. Ocena rynku PPP 208

Rozdział 14
Rozwój PPP w nowych krajach Unii Europejskiej 213
14.1. Potrzeby infrastrukturalne a poziom rozwoju PPP 213
14.2. Węgry 218
14.3. Czechy 220
14.4. Rumunia 222
14.5. Słowacja 223
14.6. Polska 224

Rozdział 15
Rozwój PPP w Polsce 227
15.1. Bariery rozwoju PPP 227
15.2. Regulacje prawne PPP 229
15.3. Centrum PPP 236
15.4. Doświadczenia Polski w stosowaniu PPP 237

Zakończenie 243
Bibliografia 245

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku