• Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe (wyd. III)

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat procesów planowania i rozwoju nowych produktów - wiedzy, która z powodzeniem może być wykorzystywana przez studentów, pracowników naukowych realizujących prace badawcze, menedżerów zaangażowanych w projekty innowacyjne oraz przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji. Stworzenie kompendium wiedzy w obszarze planowania i rozwoju nowych produktów oznaczało konieczność uwzględnienia w prezentowanych treściach wszystkich istotnych etapów tego procesu: od początkowych aspektów strategicznych, przez techniczne wcielanie w życie, aż po marketingowe wyjście na zewnątrz z gotowym produktem. Takim - umownie wydzielonym - etapom, przez które powinien przejść każdy podmiot tworzący nowy lub rozwijający dotychczas istniejący produkt, odpowiada konstrukcja książki: część I poświęcona została aspektom strategicznym (dobór najbardziej odpowiedniej strategii dla przedsiębiorstwa i jej efektywna realizacja, kreowanie pomysłów na nowe produkty), część II - technicznym (projektowanie technologiczne, wytwórcze, jakościowe), część III zaś - marketingowym (budowanie marki, kreowanie wizerunku produktu i przedsiębiorstwa). W efekcie powstała publikacja zawierająca pakiet komplementarnej wiedzy (uwzględniającej najnowszy dorobek nauki) z zakresu każdego z etapów planowania i rozwoju nowych produktów.

Podtytuł Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe (wyd. III)
Autor Marek Wirkus, Anna M. Lis (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 274
62.00 45.26
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
43.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-678-9
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat procesów planowania i rozwoju nowych produktów - wiedzy, która z powodzeniem może być wykorzystywana przez studentów, pracowników naukowych realizujących prace badawcze, menedżerów zaangażowanych w projekty innowacyjne oraz przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji.
Stworzenie kompendium wiedzy w obszarze planowania i rozwoju nowych produktów oznaczało konieczność uwzględnienia w prezentowanych treściach wszystkich istotnych etapów tego procesu: od początkowych aspektów strategicznych, przez techniczne wcielanie w życie, aż po marketingowe wyjście na zewnątrz z gotowym produktem. Takim - umownie wydzielonym - etapom, przez które powinien przejść każdy podmiot tworzący nowy lub rozwijający dotychczas istniejący produkt, odpowiada konstrukcja książki: część I poświęcona została aspektom strategicznym (dobór najbardziej odpowiedniej strategii dla przedsiębiorstwa i jej efektywna realizacja, kreowanie pomysłów na nowe produkty), część II - technicznym (projektowanie technologiczne, wytwórcze, jakościowe), część III zaś - marketingowym (budowanie marki, kreowanie wizerunku produktu i przedsiębiorstwa).
W efekcie powstała publikacja zawierająca pakiet komplementarnej wiedzy (uwzględniającej najnowszy dorobek nauki) z zakresu każdego z etapów planowania i rozwoju nowych produktów.
Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 15
1.1. Wstęp 15
1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 16
1.3. Pojęcie produktu 23
1.4. Marketingowa struktura produktu 29
1.5. Rodzaje i klasyfikacja produktów 32
1.6. Miejsce produktów w strategii firmy 38
Bibliografia 46

Rozdział 2
Strategie rozwoju nowego produktu - Ireneusz P. Rutkowski 49
2.1. Wstęp 49
2.2. Formułowanie strategii rozwoju nowego produktu - nowe podejście 51
2.3. Wybór wariantu strategii rozwoju nowego produktu 58
2.4. Typy strategii rozwoju nowego produktu 62
2.5. Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii nowego produktu 67
Bibliografia 70

Rozdział 3
Wdrażanie innowacji przełomowych w oparciu o wykrywanie przelotnych szans rynkowych - Anna M. Lis 71
3.1. Wstęp 71
3.2. Innowacje przełomowe a poziomy strategii 72
3.3. Sposoby konkurowania na rynku 75
3.4. Podstawowe założenia koncepcji innowacji przełomowych 78
3.5. Identyfikacja szans na innowację 81
3.5.1. Identyfikacja przeszkód ograniczających konsumpcję 83
3.5.2. Identyfikacja przypadków nadmiernej obsługi 86
3.5.3. Identyfikacja zadań potencjalnych klientów 87
Bibliografia 93

Rozdział 4
Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 95
4.1. Wstęp 95
4.2. Proces planowania rozwoju technologii 96
4.2.1. Perspektywa technologii 96
4.2.2. Perspektywa przedsiębiorstwa 98
4.3. Roadmapping technologiczny - narzędzie stosowane w procesie planowania rozwoju technologicznego 101
4.4. Przykład zastosowania roadmappigu technologicznego 108
4.4.1. Kontekst technologiczno-rynkowy przedsięwzięcia 108
4.4.2. Opis zastosowania roadmappingu technologicznego 110
Bibliografia 113

Rozdział 5
Projektowanie techniczne technologii wytwarzania produktu - Jan Duda 115
5.1. Wstęp 115
5.2. Formalny opis procesu technologicznego montażu 116
5.3. Formalny opis projektowania procesu technologicznego montażu 117
5.3.1. Opracowanie struktury montażowej produktu 118
5.3.2. Generowanie dopuszczalnych sekwencji montażowych 120
5.3.3. Opracowanie graficznego planu montażu dla wybranej sekwencji montażowej 120
5.3.4. Określenia zadań montażowych i następstwa ich realizacji 122
5.3.5. Opracowanie struktury procesu technologicznego montażu 123
5.4. Przykład projektowania procesu technologicznego montażu 123
5.5. Formalny opis procesu technologicznego obróbki 130
5.6. Formalny opis projektowania procesu technologicznego obróbki 131
5.6.1. Dobór i projektowanie półfabrykatu 132
5.6.2. Opracowanie struktury procesu obróbki 133
5.6.3. Opracowanie planu obróbki 134
5.7. Przykład projektowania procesu technologicznego obróbki 135
Bibliografia 139

Rozdział 6
Integracja projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i wytwórczego - Jan Duda 141
6.1. Wstęp 141
6.2. Metody i systemy stosowane w realizacji faz rozwojowych wyrobu 142
6.2.1. Fazy przygotowania produkcji 143
6.2.2. Fazy produkcji i użytkowania 146
6.4. Kierunki rozwoju systemów komputerowego wspomagania stosowanych w rozwoju wyrobów 147
6.4.1. Rozwój systemów CAD/CAM 147
6.4.2. Integracyjna rola systemów DFx 148
6.4.3. Rozwój systemów bazujących na wiedzy 149
6.5. Integracja projektowania procesu i systemu wytwarzania w środowisku PLM 151
6.5.1. Integracja funkcjonalna 151
6.5.2. Integracja informacyjna 154
6.5.2. Integracja kompleksowa 157
6.6. Przykład zintegrowanego projektowania procesu i systemu wytwarzania w środowisku PLM 158
Bibliografia 163

Rozdział 7
Koncepcje, metody, techniki i narzędzia zarządzania jakością w projektowaniu i rozwoju nowych produktów - Grzegorz Zieliński 165
7.1. Wstęp 165
7.2. Kluczowe obszary projektowania nowych produktów 166
7.2.1. Faza identyfikacji potrzeb klienta 167
7.2.2. Faza poszukiwania i selekcji pomysłów 168
7.2.3. Faza projektowania 170
7.2.4. Faza testów 171
7.2.5. Faza wprowadzenia produktu na rynek 172
Bibliografia 174

Rozdział 8
Model bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej - Ewa Romanowska 177
8.1. Wstęp 177
8.2. Ewolucja procesu harmonizacji technicznej 179
8.3. Bezpieczeństwo produktów w obrębie ramowych i szczególnych regulacji prawa Unii Europejskiej 183
8.3.1. Ogólne bezpieczeństwo wyrobów 184
8.3.2. Odpowiedzialność za wyrób wadliwy 185
8.4. Dyrektywy nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normy zharmonizowane 186
8.5. System oceny zgodności w Unii Europejskiej 188
8.6. Oznakowanie CE - europejska deklaracja bezpieczeństwa produktu 194
Bibliografia 199

Rozdział 9
Wdrażanie nowego produktu z wykorzystaniem metodyki Early Product Management - Artur Maciaszczyk, Piotr Idźkowiak 201
9.1. Wstęp 201
9.2. Zastosowanie podejścia Early Product Management w projektach wdrożeniowych 202
9.2.1. Przegląd literatury w zakresie Early Product Management 202
9.2.2. Główne problemy i wyzwania we wdrażaniu nowych produktów 204
9.2.3. Pionowe uruchomienie - minimalizacja kosztów i czasu wdrożenia 205
9.2.4. Early Product Management jako element zintegrowanego programu poprawy WCOM™ 206
9.3. Zastosowanie systemu Design Review (DR System) w zarządzaniu projektem wdrożeniowym 207
9.3.1. Określenie odpowiedzialności w zarządzaniu projektem EPM 208
9.3.2. Dopasowanie etapów i narzędzi projektowych 209
9.3.3. Walidacja faz i ocena ryzyka w projekcie 211
9.3.4. Nauka na podstawie wcześniejszych doświadczeń 212
9.4. Efekty poprawy działań inwestycyjnych przy zastosowaniu podejścia Early Product Management 213
Bibliografia 215

Rozdział 10
Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu - Magdalena Brzozowska-Woś 217
10.1. Wstęp 217
10.2. Zdefiniowanie procesu komunikacji marketingowej 218
10.3. Funkcje komunikacji marketingowej 220
10.4. Strategie komunikacji marketingowej 221
10.5. Kanały komunikacji oraz metody ustalania budżetu 224
10.6. Instrumenty komunikacji marketingowej 225
10.6.1. Reklama 225
10.6.2. Merchandising, promocja sprzedaży oraz sprzedaż osobista 229
10.6.3. Public relations i sponsoring 231
10.6.4. Marketing bezpośredni 233
10.6.5. Marketing szeptany 235
10.7. Ocena rezultatów działań komunikacji marketingowej 236
Bibliografia 239

Rozdział 11
Marka a postrzeganie nowych produktów - Magdalena Brzozowska-Woś 241
11.1. Wstęp 241
11.2. Definicja i funkcje marki 242
11.3. Strategie kreowania marki 244
11.4. Tożsamość marki oraz kształtowanie jej wizerunku 249
Bibliografia 252

Rozdział 12
Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu - Magdalena Brzozowska-Woś 255
12.1. Wstęp 255
12.2. Polityka ustalania ceny 256
12.3. Metody badania wrażliwości cenowej 258
12.4. Popyt i koszty 259
12.5. Metody ustalania cen 261
12.6. Pojęcia dystrybucji i kanałów marketingowych 262
12.7. Klasyfikacja kanałów marketingowych i podmiotów w nich występujących 265
12.8. Strategie dystrybucji 269
Bibliografia 272
Recenzent: dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku