• Nowe 4P marketingu - ludzie, procesy, programy, dokonania

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Stwierdzenie to wydawało się nie dotyczyć stworzonej przez McCarthiego ponad pół wieku temu koncepcji narzędzi marketingu mix 4P. Zakres poszczególnych instrumentów, ich liczba oraz sposób realizacji przypisywanych im funkcji ewoluo-wały w czasie. Niezmiennie jednak produkt, cena, dystrybucja i promocja stanowiły dla przedsiębiorstw fundament wdrażania orientacji marketin-gowej. Potrzeba aktualizacji dotychczasowego ujęcia koncepcji marketingu mix jest naturalną konsekwencją ewolucji, jaka dokonała się w ostatnich dekadach na świecie. Dynamiczne i jednocześnie bardzo znaczące zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym, a także ich wpływ na środo-wisko, konsumentów i społeczeństwo ogółem nie mogły zostać zignorowane przez świat biznesu. Znalazły one wyraz w zmianie paradygmatu współczesnego marketingu, koncentracji na holistycznej naturze działań opartych na szerokim ujęciu kompleksowej kompozycji instrumentów marketingowych, obejmującej ludzi, procesy, programy i dokonania. Koncepcja stworzona przez niezaprzeczalne autorytety, Ph. Kotlera i K.L. Kellera, nie jest zapewne ostateczną propozycją systematyzacji narzędzi marketingu mix. Niezależnie jednak od jej trwałości w praktyce i na kartach publikacji naukowych warto poświęcić jej swoją uwagę i zgłębić możliwości, jakie oferuje tak szerokie podejście do marketingu mix. Rozważania podjęte w niniejszej książce stanowią wstęp i, autorzy mają nadzieję, inspirację, do dalszych, pogłębionych dociekań na temat nowej koncepcji marketingu mix. Są efektem doświadczeń wielu lat pracy ze studentami, obserwacji współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodar-czej zarówno z perspektywy naukowców, dydaktyków, jak i współtworzących ją praktyków marketingu i zarządzania.

Podtytuł Nowe 4P marketingu - ludzie, procesy, programy, dokonania
Autor Wioleta Dryl, Tomasz Dryl, Urszula Kęprowska
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 340
120.00 90.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
84
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-563-8
„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Stwierdzenie to wydawało się nie dotyczyć stworzonej przez McCarthiego ponad pół wieku temu koncepcji narzędzi marketingu mix 4P. Zakres poszczególnych instrumentów, ich liczba oraz sposób realizacji przypisywanych im funkcji ewoluo-wały w czasie. Niezmiennie jednak produkt, cena, dystrybucja i promocja stanowiły dla przedsiębiorstw fundament wdrażania orientacji marketin-gowej.

Potrzeba aktualizacji dotychczasowego ujęcia koncepcji marketingu mix jest naturalną konsekwencją ewolucji, jaka dokonała się w ostatnich dekadach na świecie. Dynamiczne i jednocześnie bardzo znaczące zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym, a także ich wpływ na środo-wisko, konsumentów i społeczeństwo ogółem nie mogły zostać zignorowane przez świat biznesu. Znalazły one wyraz w zmianie paradygmatu współczesnego marketingu, koncentracji na holistycznej naturze działań opartych na szerokim ujęciu kompleksowej kompozycji instrumentów marketingowych, obejmującej ludzi, procesy, programy i dokonania.

Koncepcja stworzona przez niezaprzeczalne autorytety, Ph. Kotlera i K.L. Kellera, nie jest zapewne ostateczną propozycją systematyzacji narzędzi marketingu mix. Niezależnie jednak od jej trwałości w praktyce i na kartach publikacji naukowych warto poświęcić jej swoją uwagę i zgłębić możliwości, jakie oferuje tak szerokie podejście do marketingu mix.

Rozważania podjęte w niniejszej książce stanowią wstęp i, autorzy mają nadzieję, inspirację, do dalszych, pogłębionych dociekań na temat nowej koncepcji marketingu mix. Są efektem doświadczeń wielu lat pracy ze studentami, obserwacji współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodar-czej zarówno z perspektywy naukowców, dydaktyków, jak i współtworzących ją praktyków marketingu i zarządzania.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Marketing - zmiany w obliczu przemian XXI wieku 13
1.1. Definicje marketingu i objaśnienie pojęć 13
1.2. Transformacja marketingu − od marketingu 1.0 do 5.0 26
1.3. Tradycyjne zasady koncepcji marketingowej - od 4P do 7P 37
1.4. Współczesne zasady koncepcji marketingowej − nowe 4P 46
Literatura 51

Rozdział 2
People - ludzie 57
2.1. Perspektywa konsumenta 57
2.1.1. Pokolenia w świecie konsumenta 57
2.1.2. Istota zachowań konsumenckich 62
2.1.3. Proces podejmowania decyzji konsumenckich 66
2.1.4. Modele zachowań konsumenta 71
2.1.5. Determinanty zachowań konsumenta 78
2.1.5.1. Czynniki kulturowe 79
2.1.5.2. Czynniki społeczne 82
2.1.5.3. Czynniki osobiste 86
2.1.5.4. Czynniki psychologiczne 91
2.2. Perspektywa pracownika - marketing wewnętrzny 99
2.2.1. Istota marketingu wewnętrznego 99
2.2.2. Modele marketingu wewnętrznego 104
2.2.3. Narzędzia marketingu wewnętrznego 108
2.2.4. Employer Branding 113
Literatura 119

Rozdział 3
Procesy 125
3.1. Istota procesu zarządzania marketingiem 125
3.2. Koncepcja orientacji rynkowej organizacji 132
3.3. Analiza otoczenia organizacji 137
3.4. Planowanie i wdrażanie koncepcji marketingu 147
3.5. Kontrola procesu marketingu 154
Literatura 163

Rozdział 4
Performance − dokonania 167
4.1. Stosunki z otoczeniem - implikacje zewnętrzne 167
4.1.1. Odpowiedzialność społeczna 167
4.1.2. Prawne i etyczne aspekty marketingu 175
4.1.3. Marketing zrównoważony 186
4.2. Audyt marketingowy 195
4.2.1. Istota i cechy audytu marketingowego 195
4.2.2. Zakres audytu marketingowego 197
4.2.3. Wybrane metody i narzędzia audytu marketingowego 208
Literatura 218

Rozdział 5
Programy - projektowanie i zarządzanie narzędziami marketingu 223
5.1. Tradycyjne ujęcie produktu 223
5.1.1. Pojęcie produktu w ujęciu marketingowym 223
5.1.2. Funkcje produktu w ujęciu marketingowym 229
5.1.3. Klasyfikacja produktów 230
5.1.4. Struktura produktu 235
5.1.5. Polityka asortymentowa, jakość i opakowanie 237
5.1.6. Polityka marki 242
5.1.7. Cykl życia produktu oraz jego wprowadzenie na rynek 248
5.2. Zarządzanie dystrybucją 255
5.3. Zarządzanie ceną 266
5.4. Projektowanie i zarządzanie promocją 283
5.4.1. Promocja jako proces komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem 283
5.4.2. Promotion mix w ujęciu tradycyjnym 294
5.4.3. Promotion mix w ujęciu nowoczesnym 317
Literatura 326

Zakończenie 335
Spis tabel 337
Spis rysunków 338

Recenzja: Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz, Uniwersytet Szczeciński

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku