• Polityka bilansowa grupy kapitałowej

Podtytuł Polityka bilansowa grupy kapitałowej
Autor Edyta Piątek
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 266
47.00 35.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-48-4
Układ i treść sprawozdań, techniki ich sporządzania komplikują się w przypadku, gdy mają prezentować sytuację ekonomiczną i finansową złożonych, wielopodmiotowych struktur gospodarczych - grup kapitałowych i jednocześnie uwzględnić potrzeby informacyjne wielu odbiorców informacji sprawoz­dawczej.W celu osiągnięcia prawdziwego i rzetelnego obrazu swojej sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowe muszą mieć również możliwo­ści swobody wyboru instrumentów polityki bilansowej. Ta pewna swoboda określania zasad prowadzenia rachunkowości w grupie kapitałowej może być także wykorzystana do tworzenia tendencyjnych informacji o jej sytuacji.W związku z tym, że w polskiej gospodarce powstaje coraz więcej grup kapitałowych, warunki działania w czasach globa-lizacji są coraz bardziej złożone, a krąg użytkowników informacji sprawozdawczej jest coraz szer­szy i bardziej wymagający, powstaje wiele pytań, dotyczących polityki bilansowej grupy kapitałowej.

Wprowadzenie.....................................................9
Rozdział l
Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki oraz grupy kapitałowej..................15
1.1. Rachunkowość i sprawozdawczość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa....15
1.2. Rachunkowość i skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej .... 23
1.2.1. Geneza i pojęcie grupy kapitałowej............................23
1.2.2. Struktura powiązań grupy kapitałowej w świetle ustawy o rachunkowości.......29
1.2.3. Rachunkowość i sprawozdawczość w systemie informacyjnym grupy kapitałowej........35
1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne..........41
1.4. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych............................46

Rozdział 2
Wybrane aspekty polityki bilansowej jednostki i grupy kapitałowej............55
2.1. Polityka bilansowa i polityka rachunkowości w teorii rachunkowości......55
2.2. Geneza rachunkowości kreatywnej w teorii rachunkowości..............62
2.3. Kreatywna rachunkowość a cele polityki bilansowej...................72
2.4. Nadrzędne zasady rachunkowości a polityka bilansowa.................78
2.5. Instrumenty polityki bilansowej...................................82
2.6. Polityka bilansowa grupy kapitałowej...............................88

Rozdział 3
Instrumenty polityki bilansowej w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych .... 97
3.1. Znaczenie metod wyceny w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki gospodarczej.....97
3.2. Wartość godziwa w polityce bilansowej podmiotu....................108
3.3. Trwała utrata wartości w wycenie aktywów.........................116
3.4. Rola rezerw w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu.....125
3.5. Warunki tworzenia poszczególnych rodzajów rezerw i sposoby szacowania ich wartości......132
3.6. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a rezerwy................142

Rozdział 4
Polityka bilansowa grupy kapitałowej w kreowaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego........147
4.1. Konsolidacja sprawozdań finansowych w krajowych i międzynarodowych regulacjach.....147
4.2. Wyłączenia i zwolnienia podmiotowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....155
4.3. Metody konsolidacji a obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej
ujawniany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. ... 164
4.4. Znaczenie wartości firmy w obrazie sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej......172
4.5. Ceny transferowe jako element polityki bilansowej grupy kapitałowej.....179

Rozdział 5
Wpływ wybranych instrumentów polityki bilansowej na sytuację majątkową i finansową
Grupy Kapitałowej BB.....189
5.1. Specyfika funkcji i ekonomiki Grupy Kapitałowej BB.................189
5.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Grupie BB......192
5.3. Wyłączenia podmiotowe i ich wpływ na wiarygodność oraz kompletność skonsolidowanego
bilansu Grupy BB......200
5.4. Wpływ wyceny składników majątkowych jednostek Grupy BB na wartość majątku
grupy kapitałowej....207
5.5. Wycena kapitałów i zobowiązań podmiotów Grupy BB w aspekcie wiarygodności
informacji o źródłach finansowania..................218
5.6. Wpływ cen transferowych na obraz sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy BB.................................................227
Zakończenie.....................................................245
Bibliografia.....................................................253

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku