• Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie

Podtytuł Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie
Autor Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 256
49.00 35.77
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-547-8

Mija dziesięć lat, odkąd Polacy zdecydowali się na przystąpienie do Unii Europejskiej. Przedstawiciele naszego kraju zasiadają w instytucjach europej­skich. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji unijnych i współtworzą europejskie prawo. Polscy obywatele mają prawo swobodnego podróżowania po całej UE i podejmowania pracy w innych europejskich krajach. Dzięki członkostwu w UE polskie samorządy, przedsiębiorcy czy rolnicy otrzymują wspar­cie finansowe ze wspólnego unijnego budżetu. Jednak członkostwo w UE to nie tylko profity i przywileje, to przede wszystkim zgoda na przekazanie kompetencji decyzyjnych z poziomu polskiego rządu na poziom instytucji wspólnotowych. Oznacza ono także konieczność podporządkowania się wspólnemu europejskiemu prawu i przyjęcia szeregu zobowiązań politycznych i gospodarczych.

- Jak zatem wygląda bilans polskiego członkostwa w UE?

- Jakie korzyści czerpie Polska z członkostwa w UE?

- A jakie ograniczenia ono na Polskę nakłada?
W książce tej czytelnik znajdzie odpowiedź na szereg pytań związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej, dotyczących zarówno kwestii ogól­nych, jak i bardziej szczegółowych:

- Jakie są efekty polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe akcesji Polski do UE?

- Jakie są i jak zmieniały się stanowiska polskich partii politycznych do członkostwa Polski w UE?

- Jakie miejsce zajmuje Polska w systemie instytucjonalno-prawnym UE?

- Ilu Polaków pracuje w instytucjach europejskich?

- Na ile cele polskiej polityki zagranicznej są zbieżne z celami polityki zagranicznej UE?

- Z czyjej inspiracji powstał program Partnerstwa Wschodniego? Jakie są jego cele?

- Dlaczego Polska popiera członkostwo Turcji w UE?

- Jakie były cele i dokonania polskiej prezydencji w Radzie, sprawowanej w drugim półroczu 2011 r.?

- Co to jest „sześciopak" i jakie były inne osiągnięcia polskiej prezydencji w zakresie spraw finansowo-gospodarczych?

- Co uzyskała polska prezydencja w zakresie reformy kluczowych polityk unijnych - Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności?

- Jak promowano Polskę podczas prezydencji w Radzie?

- Jak polskie media relacjonowały i oceniały polską prezydencję?


Publikacja ta stanowi wartościową inicjatywę wydawniczą, przybliżającą czytelnikom miejsce i rolę Polski w UE. Wskazując rozległy i zróżnicowany za­kres działań polskiej prezydencji w Radzie, autorzy pokazują jak wielu kompetencji merytorycznych i organizacyjnych oraz pracy i politycznego zaanga­żowania wymagało sprawowanie tej funkcji w skomplikowanej architekturze politycznej i instytucjonalno-prawnej UE.

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Wstęp 7
Rozdział 1

Polska w Unii Europejskiej. Bilans członkostwa - Krzysztof Cebul, Monika Trojanowska-Strzęboszewska 11

1.1. Droga Polski do członkostwa w UE 12

1.1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z EWG oraz Układ Europejski 12

1.1.2. Wniosek o członkostwo i proces akcesyjny 16

1.1.3. Przystąpienie Polski do UE 18

1.2. Polska w instytucjach UE 20

1.3. Skutki członkostwa Polski w UE 29

1.3.1. Skutki polityczne 29

1.3.2. Skutki gospodarcze 31

1.3.3. Skutki społeczno-kulturowe 34

1.4. Stosunek do UE w programach polskich partii politycznych a społeczna akceptacja dla procesu integracji 36
Część I

Polityka zagraniczna
Rozdział 2

Priorytety polskiej prezydencji w świetle celów polityk zagranicznych: Polski i Unii Europejskiej - Katarzyna Powierża 49

2.1. Ograniczenia i możliwości prezydencji w zakresie polityki zagranicznej 50

2.2. Polska polityka zagraniczna 53

2.3. Cele i zadania polityki zagranicznej UE 58

2.4. Kształtowanie priorytetów polskiej prezydencji w Radzie 62

2.5. Realizacja priorytetów polskiej prezydencji 65
Rozdział 3

Partnerstwo Wschodnie jako instrument polskiej i europejskiej polityki zagranicznej. Na przykładzie polskiej prezydencji w Radzie - Piotr Bajda, Monika Tro­janowska-Strzęboszewska 71

3.1. Partnerstwo Wschodnie jako element polskiej i unijnej polityki zagranicznej 73

3.2. Realizacja Partnerstwa Wschodniego w okresie polskiej prezydencji 81

3.3. Podsumowanie i ocena działań polskiej prezydencji w zakresie Partnerstwa Wschodniego 89
Rozdział 4

Realizacja zewnętrznych zadań polskiej prezydencji. Członkostwo Turcji w UE - Anna Szczygieł 93

4.1. Turcja w drodze do Europy 94

4.2. Europejski dwugłos 99

4.3. U źródeł polskiej otwartości 102

4.4. Retoryka a praktyka 106

4.5. Energetyczne rozgrywki 111
Część II

Polityki sektorowe
Rozdział 5

Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w zakresie wybranych zadań Rady ECOFIN - Robert Woźniak 117

5.1. Rada ECOFIN i jej funkcja budżetowa 118

5.2. Priorytety ekonomiczne polskiej prezydencji 121

5.3. Polska prezydencja a przyszłe ramy finansowe UE 125

5.4. Wybrane osiągnięcia polskiej prezydencji w kwestiach gospodarczych 130
Rozdział 6

Realizacja zadań polskiej prezydencji w zakresie procesu programowania polityki spójności na lata 2014-2020 - Iwona Piórkowska-Kapica 135

6.1. Kompetencje i funkcje prezydencji a Polityka Spójności 137

6.2. Uwarunkowania 139

6.3. Negocjacje nad kształtem Polityki Spójności podczas polskiej prezydencji 141

6.4. Opinie i komentarze 146
Rozdział 7

Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w Radzie w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi - Monika Koc 151

7.1. Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa - zakres kompetencji i sposób funkcjonowania 152

7.2. Priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi 156

7.3. Realizacja wybranych priorytetów Rady UE w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi 163

7.4. Reforma systemu płatności bezpośrednich w ramach debaty nad przyszłością WPR 164

7.5. Kwestia rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. 168
Część III

Promocja Polski i wizerunek medialny prezydencji
Rozdział 8

Promocja Polski podczas polskiej prezydencji w Radzie - Justyna Turek 179

8.1. Identyfikacja wizualna polskiej prezydencji 181

8.2. Promocja polskiej kultury w kraju i za granicą 185

8.3. Promocja polskiej turystki w czasie prezydencji 189
Rozdział 9

Wizerunek polskiej prezydencji w wybranych dziennikach ogólnopolskich - Karolina Leszek, Agata Wojtaś 195

9.1. Ogólna ilościowa charakterystyka przekazów dotyczących prezydencji 198

9.1.1. Inauguracja polskiej prezydencji w Radzie UE 201

9.1.2. Szczyt Partnerstwa Wschodniego 202

9.1.3. Europejski Kongres Kultury 202

9.1.4. Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie UE 203

9.1.5. Przyjęcie pakietu ustaw zwanych sześciopakiem 203

9.2. Analiza treści przekazów dotyczących wybranych wydarzeń polskiej prezydencji 204

9.2.1. Inauguracja polskiej prezydencji w Radzie UE 204

9.2.2. Szczyt Partnerstwa Wschodniego 208

9.2.3. Europejski Kongres Kultury 213

9.2.4. Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie UE 215

9.2.5. Przyjęcie tzw. sześciopaku 218
Rozdział 10

Wizerunek polskiej prezydencji w polskich tygodnikach opinii - Katarzyna Rosiak 223

10.1. Trzy wizerunki polskiej prezydencji 227

10.2. „Gazeta Polska" - prezydencja jako instytucja symboliczna i narzędzie rządowej propagandy 227

10.3. „Polityka" - prezydencja wprawdzie „nasza" i dobrze wykonana, ale rzadko relacjonowana 230

10.4. „Wprost" - plusy dodatnie i plus ujemne prezydencji 232

10.5. Porównanie wizerunków 234
Bibliografia 241

Monografie i opracowania 241

Artykuły 243

O autorach 245

Spis tabel i rysunków 247

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku