• Prawo i energia

Publikacja to zbiór opracowań na temat aktualnych, ważnych problemów prawnych występujących na rynku energii. Wynikają one z niejasnych i często niespójnych regulacji prawnych, które powodują trudności w interpretacji przepisów i stają się źródłem ryzyka dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku: od wytwórców, aż po finalnych odbiorców energii elektrycznej. W książce znajdują się rozważania z zakresu pogłębionej analizy teoretycznej, jak również praktyki stosowania norm prawnych i ich oceny. Opracowanie wpisuje się w toczoną obecnie dyskusję na temat funkcjonowania i przyszłości rynku energetycznego w Polsce. Ma charakter wielowątkowy i dotyka prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, jak również prawa podatkowego. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na takie pytania, jak np.: • Jaki jest charakter prawny opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej i jak kształtuje się odpowiedzialność z tego tytułu? • Czy dla powstania służebności przesyłu mają znac

Podtytuł Prawo i energia
Autor Małgorzata Wróblewska (red.)
Rok wydania 2019
Dodruk 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 172
50.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-291-0
Publikacja to zbiór opracowań na temat aktualnych, ważnych problemów prawnych występujących na rynku energii. Wynikają one z niejasnych i często niespójnych regulacji prawnych, które powodują trudności w interpretacji przepisów i stają się źródłem ryzyka dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku: od wytwórców, aż po finalnych odbiorców energii elektrycznej. W książce znajdują się rozważania z zakresu pogłębionej analizy teoretycznej, jak również praktyki stosowania norm prawnych i ich oceny.

Opracowanie wpisuje się w toczoną obecnie dyskusję na temat funkcjonowania i przyszłości rynku energetycznego w Polsce. Ma charakter wielowątkowy i dotyka prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, jak również prawa podatkowego.

Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na takie pytania, jak np.:
• Jaki jest charakter prawny opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej i jak kształtuje się odpowiedzialność z tego tytułu?
• Czy dla powstania służebności przesyłu mają znaczenie potrzeby przedsiębiorstwa przesyłowego?
• Jakie są wyłączenia stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych?
• Jakie kroki podjął polski ustawodawca w celu upowszechnienia wykorzystania alternatywnych źródeł energii?
• Czy opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w Polsce odzwierciedla krajowe strategie rozwoju energetyki?

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. przedstawicieli organów administracji publicznej, radców prawnych, doradców podatkowych oraz studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

1. Pojęcie przesyłu w świetle regulacji art. 3051 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - Jerzy Ciszewski 13
1.1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 3051 k.c. 14
1.2. Definicja urządzeń przesyłowych w rozumieniu art. 3051 k.c., odstępstwo od zasady supeficies solo cedit 16
1.3. Dopuszczalny zakres służebności przesyłu 17
Literatura 19
Streszczenie/Summary 20

2. Uzasadnione potrzeby przedsiębiorstwa przesyłowego jako przesłanka powstania służebności przesyłu - Janusz Guść 21
Literatura 34
Streszczenie/Summary 35

3. Charakter prawny opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej - Anna Dalkowska 37
3.1. Pojęcie prawa energetycznego 38
3.1.1. Istota prawa energetycznego 38
3.1.2. Działalność energetyczna jako działalność użyteczności publicznej 39
3.2. Nielegalny pobór energii elektrycznej 40
3.2.1. Pojęcie nielegalnego poboru energii elektrycznej w świetle art. 3 pkt 18 Prawa energetycznego 40
3.2.2. Postaci nielegalnego poboru energii elektrycznej 40
3.3. Istota i pojęcie opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej 41
3.4. Funkcje opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej 43
3.5. Przesłanki ustalenia opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej 47
3.6. Skutki ustalenia opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej 49
Literatura 51
Streszczenie/Summary 53

4. Odpowiedzialność cywilnoprawna za nielegalny pobór energii elektrycznej w trybie art. 57 ustawy Prawo energetyczne - Maria Anna Dalkowska 55
4.1. Nielegalny pobór energii elektrycznej w ujęciu wielopłaszczyznowym 56
4.1.1. Definicja oraz odpowiedzialności prawnokarna 56
4.1.2. Definicja w świetle u.p.e. 57
4.1.3. Geneza nowelizacji u.p.e. z 2010 r. 57
4.2. Uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego wskutek nielegalnego poboru 60
4.2.1. Dwutorowe możliwości dla przedsiębiorstwa energetycznego 60
4.2.2. Legitymacja czynna i bierna 60
4.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza odbiorcy 62
4.3.1. Uwagi ogólne 62
4.3.2. Odpowiedzialność deliktowa 63
4.3.3. Odpowiedzialność kontraktowa 66
Literatura 68
Streszczenie/Summary 69

5. Artykuł 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych jako nieuzasadnione odstępstwo od zasady równości stron stosunków prawnych z zakresu prawa prywatnego - Piotr Bielski 71
Literatura 85
Streszczenie/Summary 86

6. Wyłączenia stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych - Krzysztof Biernat 87
6.1. Wyłączenie ze względu na wartość zamówienia 88
6.2. Wyłączenie ze względu na przynależność zamawiającego do grupy kapitałowej 88
6.3. Wyłączenie ze względu na działanie zamawiającego na rynku konkurencyjnym 98
6.4. Szczególne przypadki wyłączeń stosowania ustawy prawo zamówień publicznych ze względu na cel zamówienia 99
Literatura 102
Streszczenie/Summary 103

7. Rola organu regulacyjnego w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa energetycznego - Maja Głuchowska-Wójcicka, Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska 105
7.1. Pozycja ustrojowa Prezesa URE 107
7.2. Prezes URE jako (nie)zależny organ regulacyjny sektora energetycznego 109
7.3. „Jurysdykcja" Prezesa URE w sprawach spornych 110
Literatura 114
Streszczenie/Summary 116

8. Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne państwa - kilka uwag na marginesie brexitu - Krzysztof Łokucijewski 119
8.1. O pojęciu bezpieczeństwa energetycznego 120
8.2. Referendum z 2016 r. i jego następstwa 121
8.3. O niepewności w polityce i energetyce 126
8.4. Potencjalne skutki brexitu 129
Literatura 133
Streszczenie/Summary 135

9. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości jako narzędzie realizacji polityki energetycznej państwa - Małgorzata Wróblewska 137
9.1. Polityka energetyczna Polski 139
9.2. Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych 141
9.2.1. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w 2005 r. 144
9.2.2. Zmiana wprowadzona w 2016 r. 146
9.2.3. Zmiana wprowadzona w 2018 r. 148
Literatura 153
Streszczenie/Summary 156

10. Skroplony gaz naturalny (LNG) na polskim rynku energetycznym w świetle przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - Aleksandra Koska-Legieć 159
10.1. Zakres przedmiotowy ustawy 160
10.2. Skroplony gaz naturalny (LNG) 160
10.3. Zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych 163
10.4. Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 166
10.5. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 168
Literatura 171
Streszczenie/Summary 172

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku