• Rozwój działalności maklerskiej w Polsce (wyd. II)

Działalnością maklerską nazywamy ściśle określone usługi pośrednictwa na rynku kapitałowym świadczone przez firmy inwestycyjne na rzecz inwestorów i emitentów. Związane są one przede wszystkim z pośrednictwem w zakresie zawierania transakcji giełdowych oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu. W Polsce powyższe usługi świadczone są najczęściej przez domy i biura maklerskie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tego typu czynności dzielimy na dwie grupy. Pierwszą tworzą usługi inwestycyjne, tzn. takie, które wymagają uzyskania stosownego pozwolenia organu nadzoru. Do drugiej zaliczamy natomiast usługi dodatkowe, tzn. takie, które może świadczyć dowolny podmiot gospodarczy, a czynności te stanowią działalność maklerską tylko wtedy, gdy są świadczone przez firmę inwestycyjną. Niniejsza książka poświęcona jest problematyce rozwoju działalności maklerskiej w Polsce. Szczegółowo przedstawiono w niej istotę i znaczenie poszczególnych usług. Ich zakres i charakter na przestr

Podtytuł Rozwój działalności maklerskiej w Polsce (wyd. II)
Autor Łukasz Sarniak
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 184
54.00 39.42
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-123-4
Działalnością maklerską nazywamy ściśle określone usługi pośrednictwa na rynku kapitałowym świadczone przez firmy inwestycyjne na rzecz inwestorów i emitentów. Związane są one przede wszystkim z pośrednictwem w zakresie zawierania transakcji giełdowych oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu. W Polsce powyższe usługi świadczone są najczęściej przez domy i biura maklerskie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tego typu czynności dzielimy na dwie grupy. Pierwszą tworzą usługi inwestycyjne, tzn. takie, które wymagają uzyskania stosownego pozwolenia organu nadzoru. Do drugiej zaliczamy natomiast usługi dodatkowe, tzn. takie, które może świadczyć dowolny podmiot gospodarczy, a czynności te stanowią działalność maklerską tylko wtedy, gdy są świadczone przez firmę inwestycyjną.

Niniejsza książka poświęcona jest problematyce rozwoju działalności maklerskiej w Polsce. Szczegółowo przedstawiono w niej istotę i znaczenie poszczególnych usług. Ich zakres i charakter na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniał się wielokrotnie. Wpływ na to miały nie tylko uwarunkowania ekonomiczne, ale również czynniki instytucjonalne i prawno-podatkowe.

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota usług pośrednictwa finansowego w kontekście prowadzenia działalności maklerskiej 9
1.1. Funkcje systemu finansowego w gospodarce 9
1.2. Rynek kapitałowy i jego umiejscowienie na rynku finansowym 12
1.3. Modele pośrednictwa finansowego na świecie 22
1.4. Rola usługowa i istota działalności maklerskiej 28

Rozdział 2
Podstawy prawne prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce 37
2.1. Uwarunkowania prawne świadczenia usług maklerskich w Unii Europejskiej 37
2.1.1. Jednolity rynek europejski i procesy integracji rynków finansowych 39
2.1.2. Regulacje prawne określające zasady prowadzenia działalności maklerskiej w Unii Europejskiej 43
2.2. Źródła prawne świadczenia usług pośrednictwa na rynku kapitałowym w Polsce 48
2.3. Ewolucja usług maklerskich w Polsce 53

Rozdział 3
Działalność maklerska w kontekście praktyki gospodarczej 65
3.1. Klasyfikacja i charakterystyka obszarów działalności firm inwestycyjnych 65
3.1.1. Obrót na rynku regulowanym 67
3.1.2. Świadczenie usług na rynku pierwotnym 72
3.1.3. Działalność na rachunek własny 77
3.1.4. Świadczenie usług zarządzania portfelem papierów wartościowych i doradztwa inwestycyjnego 80
3.1.5. Doradztwo na rzecz przedsiębiorstw 82
3.1.6. Organizacja alternatywnych systemów obrotu 82
3.2. Analiza czynników ryzyka związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej 84

Rozdział 4
Charakterystyka wybranych czynników wpływających na rozwój działalności maklerskiej w Polsce 87
4.1. Klasyfikacja czynników rozwoju działalności maklerskiej 87
4.2. Determinanty makroekonomiczne 89
4.3. Determinanty mikroekonomiczne 97
4.4. Determinanty instytucjonalne 109
4.5. Determinanty prawno-podatkowe 121

Rozdział 5
Analiza i ocena rozwoju działalności maklerskiej w Polsce 125
5.1. Analiza wpływu wybranych determinant na rozwoju branży maklerskiej 125
5.1.1. Rozwój wielkości rynku usług maklerskich 126
5.1.2. Rozwój struktury podmiotowej rynku usług maklerskich 135
5.1.3. Rozwój struktury przedmiotowej rynku usług maklerskich 143
5.2. Analiza sytuacji finansowej domów i biur maklerskich 152
5.2.1. Przychody i koszty z działalności maklerskiej 154
5.2.2. Przychody i koszty z działalności na rachunek własny 158
5.2.3. Przychody i koszty z działalności operacyjnej i finansowej 159

Zakończenie 161
Bibliografia 167
Spis tabel 181
Spis wykresów 182
Spis schematów 183

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku