• Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd. III)

Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii. Rozpatrywane teorie przedstawiono w podziale na teorie o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W ujęciu mikroekonomicznym, rozważania dotyczą głównie decyzji przedsiębiorstw i pracobiorców (gospodarstw domowych), przy uwzględnieniu szeroko rozumianego instytucjonalnego otoczenia rynku pracy, tworzonego przez państwo. W skali makroekonomicznej, rozważania dotyczą głównie narzędzi polityki gospodarczej wykorzystywanej przez państwo, przy uwzględnieniu oczekiwanych reakcji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na zmiany polityki państwa, warunkujących skuteczność tej polityki. W obu perspektywach uwzględniono zmiany stanu koniunktury gospodarczej, co zdaniem autora ma decydujący wpływ na adekwatność poszczególnych modeli teoretycznych do rzeczywistości gospodarczej. W książce zaproponowano schemat prowadzenia przez państwo polityki gospodarczej, zmierzającej do zrównoważenia rynku pracy, w zależności od zmian koniunktury gospodarczej. Jest on schematem postępowania wykorzystującego zalecenia obu dominujących w głównym nurcie ekonomii kierunków teoretycznych. Interwencja państwa w gospodarce powinna uwzględniać poziom aktywności gospodarczej i rodzaj szoków powodujących niepełne wykorzystanie zasobów. Okres rozkwitu gospodarczego zachęca do korzystania ze wskazań kierunku neoklasycznego, rozpatrującego gospodarkę funkcjonującą przy pełnym wykorzystaniu zasobów. W okresie kryzysu i depresji gospodarczej pojawia się możliwość wykorzystania zaleceń neokeynesowskich, jeśli załamanie aktywności gospodarczej zostało wywołane szokiem popytowym. W okresie między dnem a szczytem cyklu koniunkturalnego lub gdy brak pewności, co do charakteru szoku destabilizującego gospodarkę, stosować należy mieszankę zaleceń dominujących kierunków teoretycznych. Rozważania dotyczące skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej kończą się propozycjami długookresowych priorytetów (przekraczających perspektywę wahań koniunkturalnych), jakie powinny przyświecać polityce gospodarczej, zmierzającej do pełnego wykorzystania zasobów pracy pozostających w gestii gospodarki.

Podtytuł Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd. III)
Autor Mariusz Zieliński
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 162
48.00 35.04
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-681-9
Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii. Rozpatrywane teorie przedstawiono w podziale na teorie o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W ujęciu mikroekonomicznym, rozważania dotyczą głównie decyzji przedsiębiorstw i pracobiorców (gospodarstw domowych), przy uwzględnieniu szeroko rozumianego instytucjonalnego otoczenia rynku pracy, tworzonego przez państwo. W skali makroekonomicznej, rozważania dotyczą głównie narzędzi polityki gospodarczej wykorzystywanej przez państwo, przy uwzględnieniu oczekiwanych reakcji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na zmiany polityki państwa, warunkujących skuteczność tej polityki. W obu perspektywach uwzględniono zmiany stanu koniunktury gospodarczej, co zdaniem autora ma decydujący wpływ na adekwatność poszczególnych modeli teoretycznych do rzeczywistości gospodarczej.

W książce zaproponowano schemat prowadzenia przez państwo polityki gospodarczej, zmierzającej do zrównoważenia rynku pracy, w zależności od zmian koniunktury gospodarczej. Jest on schematem postępowania wykorzystującego zalecenia obu dominujących w głównym nurcie ekonomii kierunków teoretycznych. Interwencja państwa w gospodarce powinna uwzględniać poziom aktywności gospodarczej i rodzaj szoków powodujących niepełne wykorzystanie zasobów. Okres rozkwitu gospodarczego zachęca do korzystania ze wskazań kierunku neoklasycznego, rozpatrującego gospodarkę funkcjonującą przy pełnym wykorzystaniu zasobów. W okresie kryzysu i depresji gospodarczej pojawia się możliwość wykorzystania zaleceń neokeynesowskich, jeśli załamanie aktywności gospodarczej zostało wywołane szokiem popytowym. W okresie między dnem a szczytem cyklu koniunkturalnego lub gdy brak pewności, co do charakteru szoku destabilizującego gospodarkę, stosować należy mieszankę zaleceń dominujących kierunków teoretycznych.

Rozważania dotyczące skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej kończą się propozycjami długookresowych priorytetów (przekraczających perspektywę wahań koniunkturalnych), jakie powinny przyświecać polityce gospodarczej, zmierzającej do pełnego wykorzystania zasobów pracy pozostających w gestii gospodarki.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Ekonomiczny obraz rynku pracy 9
1.1. Rynek pracy - podstawowe pojęcia 9
1.2. Zasoby na rynku pracy 11
1.3. Strumienie przepływu na rynku pracy 16
1.4. Równowaga rynku pracy 20
1.5. Cykl koniunkturalny a rynek pracy 23
1.6. Szkoły i kierunki myślenia ekonomicznego a interwencja państwa w gospodarce 28

Rozdział 2
Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym 39
2.1. Popyt na pracę 39
2.2. Podaż pracy 42
2.3. Płaca jako cena pracy 47
2.4. Przyczyny nierównowagi rynku pracy w ujęciu mikroekonomicznym 48
2.4.1. Teorie kierunku neoklasycznego 48
2.4.2. Teorie kierunku neokeynesowskiego 55
2.4.3. Segmentacja rynku pracy 60
2.5. Możliwości ingerencji państwa w sytuację na rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym (instrumenty polityki mikroekonomicznej) 64

Rozdział 3
Rynek pracy w ujęciu makroekonomicznym 83
3.1. Priorytety makroekonomiczne a polityka gospodarcza 83
3.2. Klasyczny i neoklasyczny obraz funkcjonowania rynku pracy 84
3.3. Keynesowski i neokeynesowski obraz funkcjonowania rynku pracy 88
3.4. Spór wokół związków inflacji i bezrobocia a równowaga rynku pracy 91
3.5. Instrumenty polityki makroekonomicznej a rynek pracy 98
3.5.1. Polityka fiskalna a rynek pracy 100
3.5.2. Polityka pieniężna a rynek pracy 111
3.5.3. Polityka fiskalna i pieniężna jako narzędzia stabilizacji koniunktury 116
3.6. Wpływ otwarcia gospodarki na rynek pracy 123
3.6.1. Handel zagraniczny a rynek pracy 123
3.6.2. Polityka kursu walutowego a rynek pracy 128
3.6.3. Otwarcie gospodarki a skuteczność ingerencji państwa 133
3.6.4. Reakcje przedsiębiorstw na otwarcie gospodarki 137
3.7. Oddziaływanie państwa na rynek pracy w skali makroekonomicznej 140

Zakończenie 145
Bibliografia 149

Mariusz Zieliński ukończył studia magisterskie (1988) w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, stopień doktora (1995) i doktora habilitowanego (2009) w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Obecnie profesor Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Jest autorem niemal 160 publikacji, dotyczących głównie problematyki rynku pracy, polityki gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Recenzent: Dr hab. Barbara Kryk, prof. nzw., Uniwersytet Szczeciński

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku