• Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa są, mogą być i powinny być aktywnymi kreatorami i gwarantami swojego bezpieczeństwa ekonomicznego. Podejmując to wyzwanie funkcjonują niczym złożone systemy adaptacyjne działające na niezbadanej „ziemi niczyjej", między instytucjonalnym, rynkowym i strukturalnym ładem gwarantującym bezpieczeństwo ekonomiczne a zagrażającym mu nieporządkiem. Cechą takich systemów jest zdolność do samoorganizacji ujawniająca się w sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu. Zabiegając o nie przystosowują się do sytuacji upośledzających to bezpieczeństwo, starając się jednocześnie kształtować zewnętrzne warunki bezpiecznego ekonomicznie funkcjonowania i rozwoju. W tym celu wykorzystują przede wszystkim możliwości stwarzane przez samorząd gospodarczy i prowadzenie społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Działają przy tym dwutorowo synergicznie łącząc taktykę ze strategią, egoizm z altruizmem, optykę krótkiego okresu z dalekowzrocznością. Istotę i mechanizm tych działań pokazu

Podtytuł Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw
Autor Kazimierz Kuciński (red.)
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 360
89.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-273-6
Przedsiębiorstwa są, mogą być i powinny być aktywnymi kreatorami i gwarantami swojego bezpieczeństwa ekonomicznego. Podejmując to wyzwanie funkcjonują niczym złożone systemy adaptacyjne działające na niezbadanej „ziemi niczyjej", między instytucjonalnym, rynkowym i strukturalnym ładem gwarantującym bezpieczeństwo ekonomiczne a zagrażającym mu nieporządkiem.

Cechą takich systemów jest zdolność do samoorganizacji ujawniająca się w sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu. Zabiegając o nie przystosowują się do sytuacji upośledzających to bezpieczeństwo, starając się jednocześnie kształtować zewnętrzne warunki bezpiecznego ekonomicznie funkcjonowania i rozwoju. W tym celu wykorzystują przede wszystkim możliwości stwarzane przez samorząd gospodarczy i prowadzenie społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Działają przy tym dwutorowo synergicznie łącząc taktykę ze strategią, egoizm z altruizmem, optykę krótkiego okresu z dalekowzrocznością.

Istotę i mechanizm tych działań pokazujemy w tej publikacji na przykładach wybranych branż i sektorów polskiej gospodarki, eksponując przy tym szczególnie oddziaływania tych przedsiębiorstw na instytucjonalne determinanty ich bezpieczeństwa ekonomicznego.

Wprowadzenie (Kazimierz Kuciński) 11


Rozdział 1
Trwanie w działaniu 35

1.1. Samoorganizacja podmiotów gospodarczych jako proces (Dorota Niedziółka) 35
1.2. Emergencja przestrzenna a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw (Izabela Rudzka) 37
1.2.1. Istota emergencji przestrzennej 37
1.2.2. Emergencja podmiotów gospodarczych w mikro- i makroprzestrzeni 45
1.2.3. Samoregulacja obszaru zdeterminowanego lokalizacyjnie 48
1.2.3.1. Wpływ zmian w otoczeniu na funkcjonowanie podmiotu 49
1.2.3.2. Wpływ rewitalizacji jako procesu emergetycznego na otoczenie 55
1.2.4. Emergencja versus samoorganizacja 60

1.3. Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw a samoregulacja (Waldemar Jagodziński) 63
1.3.1. Istota samoregulacji 63
1.3.2. Soft law a northowski podział instytucji 66
1.3.3. Gdy soft law staje się hard law 68


Rozdział 2
Samorząd gospodarczy 73

2.1. Samorząd gospodarczy jako kreator i gwarant bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (Wiesław Czyżowicz) 73
2.1.1. Geneza, funkcje i cele samorządu gospodarczego 73
2.1.2. Podstawy formalno-prawne samoorganizacji przedsiębiorstw 80
2.1.3. Polski samorząd gospodarczy w okresie międzywojennym 84
2.1.4. Samorząd gospodarczy w okresie powojennym 100
2.1.5. Samorząd gospodarczy w okresie transformacji ustrojowej 103
2.1.6. Polskie dyskusje o samorządzie gospodarczym w początkach XXI w. 110
2.1.7. Samorząd gospodarczy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. 118
2.1.8. Samorząd gospodarczy w ustawie prawo przedsiębiorców z 2018 r. 123
2.1.9. Projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych 124
2.1.10. Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw obsługi celnej 129
2.1.11. Rekapitulacja 143

2.2. Wpływ organizacji branżowych na kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski) 148
2.2.1. Organizacje branżowe jako instrument samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 148
2.2.2. Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw przez organizacje branżowe 151
2.2.2.1. Polski Związek Firm Deweloperskich - branża deweloperska 153
2.2.2.2. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego - branża motoryzacyjna 155
2.2.2.3. Związek Banków Polskich - branża bankowa 157
2.2.3. Formy podejmowanych działań przez organizacje zrzeszające w analizowanych branżach 159
2.2.3.1. Działania marketingowe 160
2.2.3.2. Działania w zakresie poszerzania wiedzy wśród pracowników branży 161
2.2.3.3. Działania w zakresie wyznaczania standardów branżowych oraz wypracowywania wspólnego stanowiska 163
2.2.3.4. Działania legislacyjno-prawne 166
2.2.3.4. Aktywność badanych organizacji branżowych na polu międzynarodowym 167
2.2.4. Znaczenie i rola badanych organizacji branżowych w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 168

2.3. Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw branży paliwowej (Maciej Mróz) 171
2.3.1. Główne problemy branży paliwowej w Polsce 171
2.3.1.1. Przestępczość w obrocie paliwami 173
2.3.1.2. Kradzieże na stacjach paliw 175
2.3.1.3. Handel na stacjach paliw 175
2.3.1.4. Infrastruktura drogowa a logistyka paliw 177
2.3.1.5. Jakość paliw 177
2.3.1.6. Konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu rafineryjnego 180
2.3.1.7. Metody i działania przedsiębiorstw paliwowych na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa ekonomicznego 180
2.3.2. Wpływ samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw paliwowych na otoczenie instytucjonalno-prawne 183
2.3.3. Bariery instytucjonalno-prawne rozwoju rynku paliw ciekłych w Polsce 189

2.4. Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie (Maciej Gurbała) 191
2.4.1. Koopetycja jako forma współpracy przedsiębiorstw 191
2.4.2. Koopetycja a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw 195


Rozdział 3
Dualizm działań 201

3.1. Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw elektroenergetycznych (Dorota Niedziółka) 201
3.1.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów energetycznych 201
3.1.2. Obszary ryzyka na rynku energii elektrycznej 206
3.1.3. Działania na rzecz samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw energetycznych 211

3.2. Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych (Marcin Molenda, Marta Kruhlaya) 216
3.2.1. Zewnętrzne warunki bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych 216
3.2.2. Wpływ lokalizacji w przestrzeni nadmorskiej na działania probezpiecznościowe przedsiębiorstwa turystycznego 222
3.2.3. Wpływ lokalizacji w przestrzeni pojeziernej na działania probezpiecznościowe przedsiębiorstwa turystycznego 229
3.2.4. Wpływ lokalizacji w przestrzeni miejskiej na działania probezpiecznościowe przedsiębiorstwa turystycznego 232
3.2.5. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw turystycznych a ich lokalizacja 238

3.3. Instytucjonalna samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego Specjalnych Stref Ekonomicznych i ich interesariuszy (Waldemar Jagodziński) 239
3.3.1. Wartość lokalizacyjna Specjalnych Stref Ekonomicznych 239
3.3.2. Zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze SSE 241
3.3.3. Zaufanie jako instytucja nieformalna - implikacje w skali makro i mikro 250
3.3.4. Tworzenie kapitału zaufania 253

3.4. Przestrzeń operacyjna przedsiębiorstw a ich bezpieczeństwo ekonomiczne (Maciej Gurbała) 261
3.4.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw jako funkcja ich przestrzeni operacyjnej 261
3.4.2. Minimalizowanie ryzyka przedsiębiorstw 269
3.4.3. Powiązania przestrzenne przedsiębiorstw 276
3.4.4. Powiązania produkcyjne przedsiębiorstw 279
3.4.5. Władza lokalna a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw 280


Rozdział 4
Społeczna odpowie dzialność 283

4.1. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym przedsiębiorstwa (Mariusz Karwowski, Monika Raulinajtys-Grzybek) 283
4.1.1. Ryzyko działalności przedsiębiorstwa a jego bezpieczeństwo ekonomiczne 283
4.1.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przejaw wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne otoczenia 287
4.1.3. Ryzyko dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego determinowanego lokalizacyjnie 292
4.1.4. Działania przedsiębiorstw podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa ekonomicznego determinowanego lokalizacyjnie 294
4.1.5. Korelacja między zidentyfikowanym ryzykiem a podejmowanymi działaniami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego determinowanego lokalizacyjnie 298
4.1.6. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa a jego relacje z interesariuszami 301

4.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie wobec miejsc ich lokalizacji (Maciej Gurbała) 303
4.2.1. Społeczne implikacje zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw 303
4.2.2. Zakorzenienie przedsiębiorstwa jako przejaw samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego 309
4.2.3. Konsumpcyjny aspekt samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 311

4.3. Uspołecznienie drogą samoorganizacji bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (Jacek Brdulak, Ewelina Florczak, Tomasz Gardziński) 319
4.3.1. Meandry współczesnej gospodarki 319
4.3.2. Ład społecznej gospodarki rynkowej 322
4.3.3. Przedsiębiorstwo społeczne w kształtowaniu ładu gospodarczego 326


Zakończenie (Kazimierz Kuciński) 331
Bibliografia 339

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku