• Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, aby realizować swoje cele i móc się rozwijać, muszą być bezpieczne ekonomicznie. To bezpieczeństwo zależy od struktury i modelu biznesowego przedsiębiorstwa, jego pozycji na rynku oraz sposobu zarządzania. Równie ważne są zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju, specyficzne dla lokalizacji tego podmiotu gospodarczego. Są ściśle powiązane, a te endogeniczne zależą od egzogenicznych. Znajduje to odzwierciedlenie w poddanych analizie na kartach tej książki strukturalnych, infrastrukturalnych, instytucjonalnych, informacyjnych, społecznych i ekonomicznych komponentach bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw. Przeprowadzona metodą studiów przypadku analiza pokazuje, że te komponenty ulegają kompresji, a o bezpieczeństwie ekonomicznym przedsiębiorstwa decydują uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne występujące na różnych szczeblach geograficznej skali jego przestrzeni operacyjnej.

Podtytuł Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw
Autor Kazimierz Kuciński (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 300
78.00 56.94
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
54.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-060-2
Przedsiębiorstwa, aby realizować swoje cele i móc się rozwijać, muszą być bezpieczne ekonomicznie. To bezpieczeństwo zależy od struktury i modelu biznesowego przedsiębiorstwa, jego pozycji na rynku oraz sposobu zarządzania. Równie ważne są zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju, specyficzne dla lokalizacji tego podmiotu gospodarczego. Są ściśle powiązane, a te endogeniczne zależą od egzogenicznych. Znajduje to odzwierciedlenie w poddanych analizie na kartach tej książki strukturalnych, infrastrukturalnych, instytucjonalnych, informacyjnych, społecznych i ekonomicznych komponentach bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw. Przeprowadzona metodą studiów przypadku analiza pokazuje, że te komponenty ulegają kompresji, a o bezpieczeństwie ekonomicznym przedsiębiorstwa decydują uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne występujące na różnych szczeblach geograficznej skali jego przestrzeni operacyjnej.

Wprowadzenie - Kazimierz Kuciński 11


Komponent instytucjonalny

Rozdział 1
Istota instytucjonalnego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Paweł Czyżak, Waldemar Jagodziński 25
Bibliografia 36

Rozdział 2
Instytucjonalne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego prosumentów energii elektrycznej - Paweł Czyżak 37
2.1. Czynniki kształtujące bezpieczeństwo ekonomiczne prosumentów energii elektrycznej 39
2.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne prosumentów na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym 45
2.2.1. Poziom międzynarodowy 46
2.2.2. Poziom krajowy 49
2.3. Pozainstytucjonalne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego prosumentów 58
Bibliografia 64

Rozdział 3
Instytucjonalne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego Specjalnych Stref Ekonomicznych - Waldemar Jagodziński 67
3.1. Instytucje ponadnarodowe 69
3.2. Instytucje o zasięgu krajowym 76
Bibliografia 93

Rozdział 4
Prawo celne Unii Europejskiej jako komponent bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw międzynarodowego obrotu towarowego - Wiesław Czyżowicz 95
4.1. Prawo celne Unii Europejskiej i jego ewolucja 97
4.2. Unia celna Unii Europejskiej 99
4.3. Prawna podstawa bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa AEO 100
4.4. Międzynarodowe prawo celne a bezpieczeństwo ekonomiczne AEO 101
4.5. AEO w Poprawionej Konwencji z Kyoto (RKC) 103
4.5.1. AEO w Ramowych Standardach Bezpieczeństwa WCO 103
4.5.2. AEO w Porozumieniu WTO o ułatwieniach w handlu międzynarodowym - TFA 105
4.5.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa AEO w prawodawstwie celnym UE 106
4.5.4. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego AEO w UE 109
4.5.5. Unijne kryteria przyznawania pozwolenia dla uzyskania statusu AEO 111
4.5.6. Korzyści dla bezpieczeństwa ekonomicznego AEO w UE 116
4.5.7. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa a wzajemna uznawalność statusu AEO 117
Bibliografia 120

Rozdział 5
Polityczny komponent bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw elektroenergetycznych - Dorota Niedziółka 123
5.1. Decyzje polityczne a lokalizacja polskich elektrowni zawodowych 124
5.2. Wpływ polityki na realizacje inwestycji na polskim rynku energii elektrycznej 129
5.3. Warunki kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw wobec decyzji politycznych 135
Bibliografia 138

Rozdział 6
System rachunkowości jako informacyjny komponent bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Wioletta Baran, Mariusz Karwowski, Mariusz Pielaszek, Monika Raulinajtys-Grzybek, Paweł Warowny 139
6.1. Pojemność informacyjna systemu rachunkowości a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa 141
6.2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa 151
6.3. Rola komponentu informacyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 156
Bibliografia 163


Komponent ekonomiczny

Rozdział 7
Istota ekonomicznego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Mariusz Lipski, Waldemar Rogowski, Izabela Rudzka 169
7.1. Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 170
7.2. Główne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 172
Bibliografia 179

Rozdział 8
Ekonomiczne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego firm deweloperskich - Waldemar Rogowski, Mariusz Lipski 181
8.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw deweloperskich 182
8.2. Ekonomiczne uwarunkowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw deweloperskich 186
8.3. Determinanty finansowe bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw deweloperskich 188
8.4. Rynkowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw deweloperskich 194
Bibliografia 197

Rozdział 9
Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw architektonicznych - Izabela Rudzka 199
9.1. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania działania przedsiębiorstw architektonicznych 204
9.2. Komponent ekonomiczny versus pozostałe komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 210
Bibliografia 214

Rozdział 10
Ekonomiczne komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych - Marcin Molenda 217
10.1. Istota bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych 218
10.2. Makroekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych 226
10.3. Mikroekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych 229
10.4. Czynniki różnicujące mikroekonomiczną istotność makroekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych 232
10.5. Analiza ekonomicznych komponentów bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw turystycznych 234
10.6. Lokalizacja przedsiębiorstwa turystycznego i miejsca świadczenia usług turystycznych a bezpieczeństwo ekonomiczne 241
Bibliografia 248

Rozdział 11
Strukturalny komponent bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie - Maciej Gurbała 249
11.1. Uwarunkowania makro- i mezostrukturalne 251
11.2. Uwarunkowania mikrostrukturalne 260
Bibliografia 267

Rozdział 12
Strukturalny komponent bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw branży paliwowej - Maciej Mróz 269
12.1. Uwarunkowania historyczne i geograficzne struktury polskiego sektora naftowego 270
12.2. Struktura zaopatrzenia w ropę naftową 272
12.3. Struktura polskiego rynku paliw a bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarczych aktywnych na tym rynku 274
12.3.1. Struktura logistyczna 274
12.3.2. Struktura produkcji paliw 277
12.3.3. Struktura importu i eksportu paliw 278
12.3.4. Struktura polskiego rynku detalicznego 281
12.4. Struktura podmiotowa przedsiębiorstw działających na polskim rynku paliw a ich bezpieczeństwo ekonomiczne 286
12.4.1. Struktura właścicielska 286
12.4.2. Determinanty rentowności sektora paliwowego 288
12.5. Segment upstream i downstream a bezpieczeństwo ekonomiczne 292
Bibliografia 295

Podsumowanie - Kazimierz Kuciński 297

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku