• Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój - Organizacja - Działanie

Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę, aktywnie, kreatywnie i skutecznie reagując na podstawowe potrzeby lokalnych i regionalnych społeczności. Zwłaszcza w obliczu kryzysów ostatnich lat - od pandemii po kryzysy migracyjne, energetyczne i skutki rosyjskiej agresji w Ukrainie - nasza uwaga powinna skupiać się na dostosowaniu struktur administracji publicznej do nowej rzeczywistości.

Podtytuł Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój - Organizacja - Działanie
Autor Robert Gawłowski, Krzysztof Makowski, Michał Nowosielski
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 322
95.00 66.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-743-4
Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę, aktywnie, kreatywnie i skutecznie reagując na podstawowe potrzeby lokalnych i regionalnych społeczności. Zwłaszcza w obliczu kryzysów ostatnich lat - od pandemii po kryzysy migracyjne, energetyczne i skutki rosyjskiej agresji w Ukrainie - nasza uwaga powinna skupiać się na dostosowaniu struktur administracji publicznej do nowej rzeczywistości. Ze względu na złożoność przedmiotu nie ograniczono się do jednej perspektywy, w związku z czym w monografii:
• przedstawiono w sposób kompleksowy podstawy prawne i organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego − na poziomie gminy, powiatu i województwa, zarówno w kontekście systemowym, jak i poszczególnych aspektów jego funkcjonowania;
• przeprowadzono analizy porównawcze i historyczne, aby zilustrować dynamikę zmian w administracji lokalnej;
• dokonano obszernego przeglądu literatury przedmiotu, by dostarczyć aktualny przegląd kondycji administracji lokalnej.

Monografia stanowi wszechstronne źródło informacji dla badaczy, praktyków i decydentów, prezentując rozwijający się krajobraz samorządu terytorialnego w Polsce. Oferuje głębokie spojrzenie na jego filozoficzne fundamenty, ramy prawne, strukturę administracyjną, aspekty finansowe i partycypację społeczną. Zaprezentowano w niej nie tylko obecny stan samorządu, ale także rozważania nad jego przyszłością w kontekście wyzwań i możliwości współczesnego świata.


„Przedłożona do oceny monografia jest opracowaniem wartościowym. Autorzy poruszyli w niej ważne problemy samorządu terytorialnego, nie ograniczając się do najczęściej ujmowanych w tego typu publikacjach kwestii ustrojowo-organizacyjnych lub realizacji wybranych lokalnych polityk publicznych. Dzięki temu opracowanie jest oryginalne i będzie ważnym uzupełnieniem publikacji traktujących o samorządzie terytorialnym. Adresatem mogą być zarówno badacze samorządowej problematyki, jak i praktycy (...). Edukacyjne walory opracowania sprawiają, że z pewnością stanie się ona chętnie czytaną lekturą akademicką".
dr hab. Bogusław Kotarba, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1
Istota samorządu terytorialnego 13
1.1. Pojęcie samorządności 13
1.2. Rodzaje samorządu 16
1.3. Samorząd terytorialny - definicje 20
1.4. Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 24

Rozdział 2
Źródła i podstawowe zasady ustroju samorządu terytorialnego w Polsce 31
2.1. Międzynarodowe standardy samorządu terytorialnego 31
2.2. Konstytucyjne regulacje dotyczące samorządu terytorialnego 45
2.3. Akty polskiego prawa dotyczące samorządu terytorialnego 49
2.4. Zasady ustroju samorządu terytorialnego w Polsce 55
2.5. Stanowienie prawa miejscowego 68

Rozdział 3
Zadania samorządu terytorialnego 79
3.1. Zadania samorządu terytorialnego 80
3.2. Zadania samorządu gminnego 82
3.3. Zadania samorządu powiatowego 90
3.4. Zadania samorządu województwa 98

Rozdział 4
Organizacja samorządu terytorialnego 111
4.1. Organy stanowiące 113
4.2. Organy wykonawcze 141
4.3. Jednostki pomocnicze i inne podmioty samorządu terytorialnego 155
4.4. Miasta na prawach powiatu 161

Rozdział 5
Metropolie jako szczególne jednostki w strukturze samorządu terytorialnego 169
5.1. Możliwe rozwiązania problemu metropolitalnego 172
5.2. Metropolie w Polsce 178
5.3. Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim 179
5.4. Miasto stołeczne Warszawa jako przykład odrębnych uregulowań ustrojowych 184
5.5. Organizacja pozostałych obszarów metropolitalnych na terenie kraju 190

Rozdział 6
Relacje rządowo-samorządowe w systemie administracji publicznej 197
6.1. Czynniki systemowe współpracy rządowo-samorządowej 199
6.2. Modele organizacyjno-prawne współpracy rządowo-samorządowej 203
6.3. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 208
6.4. Podmioty w relacjach rządowo-samorządowych 215

Rozdział 7
Finanse i mienie samorządowe 221
7.1. Prawne podstawy finansów samorządowych 224
7.2. Organizacja i zarządzanie mieniem komunalnym 227
7.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 236
7.4. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (granice zadłużania) 246
7.5. Planowanie budżetowe (budżet, WPF) 249
7.6. Formy realizacji zadań publicznych 252
7.7. Nadzór i kontrola nad finansami jednostek samorządu terytorialnego 255

Rozdział 8
Partycypacja społeczna i współpraca z trzecim sektorem 259
8.1. Wokół partycypacji i aktywności społecznej - przegląd pojęć i koncepcji 259
8.2. Dlaczego partycypacja społeczna jest ważna? 266
8.3. Narzędzia partycypacji społecznej dla samorządów 271
8.4. Współpraca JST z trzecim sektorem 293

Uwagi końcowe 301
Bibliografia 305
Spis tabel 321
Spis rysunków 322

Recenzja: dr hab. Bogusław Kotarba, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku