• Sieć bezpieczeństwa finansowego (wyd. II)

Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kry­zysu finansowego. W kasiążce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne podejoecie do zagadnień sieci bezpieczeństwa finansowego, tzn. zarówno od strony in­stytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, jak i przedsięwzięć na rzecz ochrony klienta rynku finansowego.

Podtytuł Sieć bezpieczeństwa finansowego (wyd. II)
Autor Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 142
42.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-126-5
Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kry­zysu finansowego.

W kasiążce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne podejoecie do zagadnień sieci bezpieczeństwa finansowego, tzn. zarówno od strony in­stytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, jak i przedsięwzięć na rzecz ochrony klienta rynku finansowego.

Wprowadzenie 5


Część I
Bezpieczeństwo finansowe

Rozdział 1
Determinanty i struktura bezpieczeństwa finansowego - Mirosława Capiga 9
1.1. Bezpieczeństwo jako cecha stabilności finansowej 9
1.2. Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego i jego determinanty 12
1.3. Struktura sieci bezpieczeństwa finansowego 15
1.4. Determinanty bezpieczeństwa finansowego rynku bankowego
i rynku ubezpieczeniowego 20
1.5. Współpraca między instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego 24

Rozdział 2
Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym - Witold Gradoń 29
2.1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym 29
2.2. Koncepcje nadzoru finansowego w Unii Europejskiej 33
2.3. Nadzór sektorowy versus nadzór zintegrowany 38
2.4. Komisja Nadzoru Finansowego jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego 42
2.5. Przedsięwzięcia Komisji Nadzoru Finansowego jako instytucji nadzorczej
w sieci bezpieczeństwa finansowego 45

Rozdział 3
Bank centralny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego - Grażyna Szustak 53
3.1. Rola i funkcje banku centralnego jako ogniwa sieci bezpieczeństwa
finansowego 53
3.2. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 56

3.3. Działania banku centralnego na rzecz bezpieczeństwa systemu płatniczego
i systemów rozrachunku papierów wartościowych 63
3.4. Polityka informacyjna banku centralnego 71


Część II
Ochrona klienta rynku finansowego

Rozdział 4
Ochrona klienta rynku bankowego i klienta skok-u - Grażyna Szustak 77
4.1. Systemy gwarantowania depozytów na rynku finansowym Unii Europejskiej 77
4.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa
finansowego 83
4.3. System ochrony oszczędności w SKOK-ach 88
4.4. Arbitraż konsumencki i sąd polubowny 94
4.5. Tajemnica chroniona prawnie 99

Rozdział 5
Ochrona klienta rynku kapitałowego - Witold Gradoń 103
5.1. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych 103
5.2. System rekompensat jako element sieci bezpieczeństwa finansowego 104
5.3. Rozstrzyganie sporów w obrocie giełdowym 112

Rozdział 6
Ochrona klienta rynku ubezpieczeniowego - Mirosława Capiga 121
6.1. Cele, funkcje i klasyfikacja funduszy gwarancyjnych w sektorze
ubezpieczeniowym 121
6.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa
finansowego 124
6.3. Rzecznik Ubezpieczonych w Polsce 128
6.4. Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych 130

Bibliografia 135

Autorami książki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Bankowooeci w Katedrze Finansów Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowi­cach:

Mirosława Capiga - profesor AE doktor habilitowany. Przedmiotem jej zainteresowania są zagadnienia zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnie­niem zagadnień adekwatnooeci kapitałowej.

Grażyna Szustak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt. Koncentruje się na zagadnieniach dotyczących działalnooeci operacyjnej banku i problemach związa­nych z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego i jego klientów.

Witold Gradoń - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt. Jest specjalistą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem działal­nooeci banku na rynku kapitałowym.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku