• Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego

„Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego" to niezwykle przydatna książka, do której głównych zalet należy: • syntetyczne spojrzenie na problematykę związaną z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej oraz działań proturystycznych na poziomie lokalnym, przede wszystkim w odniesieniu do gmin i powiatów, • zebranie w sposób usystematyzowany zbioru niezbędnych informacji oraz metodologii i procedur związanych z opracowywaniem lokalnych strategii rozwoju turystyki, a także kompleksowe zaprezentowanie ogółu zagadnień związanych z tworzeniem i realizowaniem strategii rozwoju turystyki, • praktyczne przedstawienie problematyki wykorzystania dokumentów planistycznych (przede wszystkim strategii rozwoju turystyki) jako instrumentów realizacji lokalnej polityki turystycznej, • wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających z uruchomienia i rozwoju turystyki na obszarach, w których sektor ten nie ma w

Podtytuł Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego
Autor Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak, Tomasz Zalewski (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 292
58.00 40.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-876-9
„Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego" to niezwykle przydatna książka, do której głównych zalet należy:
• syntetyczne spojrzenie na problematykę związaną z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej oraz działań proturystycznych na poziomie lokalnym, przede wszystkim w odniesieniu do gmin i powiatów,
• zebranie w sposób usystematyzowany zbioru niezbędnych informacji oraz metodologii i procedur związanych z opracowywaniem lokalnych strategii rozwoju turystyki, a także kompleksowe zaprezentowanie ogółu zagadnień związanych z tworzeniem i realizowaniem strategii rozwoju turystyki,
• praktyczne przedstawienie problematyki wykorzystania dokumentów planistycznych (przede wszystkim strategii rozwoju turystyki) jako instrumentów realizacji lokalnej polityki turystycznej,
• wskazanie na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających z uruchomienia i rozwoju turystyki na obszarach, w których sektor ten nie ma większych tradycji działania, a w szczególności na tych, gdzie po II wojnie światowej nastąpiła całkowita wymiana ludności,
• zaprezentowanie problematyki przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju turystyki jako swoistego rodzaju studium przypadku pokazującego, jak należy przeprowadzić całą procedurę opracowania tego typu dokumentu na konkretnym przykładzie oraz tego, że może być wzorcem do opracowywania podobnych dokumentów strategicznych w innych powiatach czy też gminach.

Zespół autorski tworzą pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk o Ziemi, którzy z jednej strony są doświadczonymi wykładowcami akademickimi, a z drugiej praktykami, którzy zajmują się turystyką na co dzień jako przewodnicy, piloci, menadżerowie firm turystycznych, specjaliści opracowujący różnego rodzaju dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla.

Wstęp 9

Rozdział 1
Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności lokalnej gospodarki - Daniel Szostak 15
1.1. Turystyka jako element i czynnik rozwojowy lokalnej gospodarki 15
1.2. Czynniki determinujące opracowywanie i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju turystyki 21
1.3. Proces opracowania i wdrażania strategii rozwoju turystyki 28
Bibliografia 31

Rozdział 2
Regionalna i lokalna gospodarka turystyczna - wybrane metody i problemy badawcze - Zbigniew Głąbiński 33
2.1. Władze samorządowe a rozwój turystyki 36
2.2. Stosunek mieszkańców do rozwoju turystyki 37
Bibliografia 40

Rozdział 3
Klaster turystyczny jako przykład narzędzia realizacji lokalnej strategii rozwoju turystyki - Daniel Szostak 43
Bibliografia 55

Rozdział 4
Problematyka i metodologia opracowania strategii rozwoju turystyki na przykładzie powiatu gryfińskiego - ujęcie praktyczne 57
4.1. Bioklimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie gryfińskim - Czesław Koźmiński 57
4.1.1. Materiały i metody 59
4.1.2. Analiza wyników 59
4.1.3. Podsumowanie 70
Bibliografia 70
4.2. Koncepcja funkcjonowania gryfińskiego klastra turystycznego jako przykład funkcjonalnego programu realizacji strategii rozwoju turystycznego lokalnej gospodarki - Tomasz Zalewski 71
4.2.1. Rynki docelowe - główne grupy odbiorców produktu turystycznego powiatu gryfińskiego i działań proklastrowych 76
4.2.2. Potencjał turystyczny gmin i jego wpływ na produkt turystyczny 77
4.2.3. Rdzeń produktu turystycznego powiatu gryfińskiego opartego o działania proklastrowe i pierścień okalający - kierunki działań i współpracy w ramach tworzonego klastra 78
Bibliografia 82
4.3. Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju markowych produktów turystycznych i sposób wykorzystania istniejącego potencjału w powiecie gryfińskim na przykładzie gmin Cedynia i Chojna - Tomasz Duda 84
4.3.1. Turystyka kulturowa w powiecie gryfińskim 84
4.3.2. Potencjał turystyki kulturowej gmin Cedynia i Chojna 87
4.3.3. Markowe produkty turystyki kulturowej - „CeDynia na okrągło" oraz „Dolina Miłości 92
4.3.4. Podsumowanie 94
Bibliografia 95
4.4. Strategia rozwoju turystyki w powiecie gryfińskim do 2020 r. - Tomasz Duda, Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak, Natalia Trocińska, Tomasz Zalewski 96
I. Wprowadzenie 96
1. Podstawy informacyjne 96
2. Tryb prac nad strategią i metodyka badań 96
3. Założenia do strategii 98
II. Inwentaryzacja zasobów turystycznych powiatu gryfińskiego 98
1. Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe 99
2. Zasoby historyczno-kulturowe 117
3. Pamiątki historyczne 133
4. Zasoby dziedzictwa kulinarnego oraz inne przejawy życia kulturalnego 135
5. Baza turystyczna 141
6. Szlaki turystyczne 150
7. Zestawienie tabelaryczne inwentaryzacji 156
8. Potencjał przyrodniczo-krajobrazowy 159
9. Potencjał historyczno-kulturowy 161
10. Potencjał turystyki kulinarnej i imprezy kulturalne 164
11. Zagospodarowanie turystyczne 165
12. Struktura społeczna 168
13. Uwarunkowania gospodarcze 169
14. Ruch turystyczny 172
15. Uwarunkowanie klimatyczne 177
III. Analiza funkjonowania rynku turystycznego w powiecie gryfińskim 178
1. Analiza potencjału instytucjonalnego 178
2. Badanie międzysektorowe oceny stanu oraz możliwości rozwoju turystyki 210
3. Analiza SWOT potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego 220
4. Poprawa konkurencyjności turystycznej powiatu gryfińskiego 231
IV. Określenie misji, wizji, osi priorytetowych i celów 232
1. Wizja 232
2. Misja 233
3. Osie priorytetowe, cele strategiczne i operacyjne 233
V. Plan rozwoju turystyki 234
1. Oś priorytetowa I - „CZŁOWIEK". Cel strategiczny - Integracja środowisk w procesie rozwoju i promocji zintegrowanej marki turystycznej powiatu 234
2. Oś priorytetowa 2 - „PRZESTRZEŃ". Cel strategiczny - Integracja środowisk w procesie tworzenia zintegrowanej sieci markowych produktów turystycznych powiatu gryfińskiego 244
3. Miejsce oraz rola gminy i powiatu gryfińskiego w działaniach w obszarze turystyki - ujęcie operacyjne i strategiczne 261
4. Analiza źródeł finansowania na działania związane z rozwojem turystyki 264
VI. Monitoring wdrażania strategii 283
VII. Spis literatury, źródeł i raportów z badań 287

Spis tabel 289
Spis rysunków 291

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku