• Zarządzanie marką obszaru recepcji turystycznej przez narodowe organizacje turystyczne

Inspiracją do napisania niniejszej książki było stwierdzenie N. Morgana i A. Pritchard (2000), według których walka o klienta na współczesnym rynku turystycznym nie rozgrywa się już w oparciu o cenę, natomiast w oparciu o serca i umysły turystów. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zbudowanie silnej marki obszaru, której najważniejsze, często unikatowe atrybuty stanowić będą decydujące czynniki, przy podejmowaniu przez turystów decyzji w zakresie wyboru docelowej destynacji. Istotną rolę w tym względzie odgrywają narodowe organizacje turystyczne (NTO), które oprócz swojego głównego zadania (promocja kraju jako atrakcyjnej destynacji turystycznej), realizują kompleksowy proces zarządzania turystyczną marką kraju. Podjęta w opracowaniu problematyka, dotycząca zwłaszcza oceny skuteczności działań realizowanych przez NTO, w ramach procesu zarządzania marką obszaru recepcji turystycznej (ORT) na szczeblu krajowym, jak dotąd nie była przedmiotem wielu analiz. Dotyczy to zarówno krajowej, jak

Podtytuł Zarządzanie marką obszaru recepcji turystycznej przez narodowe organizacje turystyczne
Autor Mirosław Marczak
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 380
76.00 57.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
53.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-140-1

Inspiracją do napisania niniejszej książki było stwierdzenie N. Morgana i A. Pritchard (2000), według których walka o klienta na współczesnym rynku turystycznym nie rozgrywa się już w oparciu o cenę, natomiast w oparciu o serca i umysły turystów. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zbudowanie silnej marki obszaru, której najważniejsze, często unikatowe atrybuty stanowić będą decydujące czynniki, przy podejmowaniu przez turystów decyzji w zakresie wyboru docelowej destynacji. Istotną rolę w tym względzie odgrywają narodowe organizacje turystyczne (NTO), które oprócz swojego głównego zadania (promocja kraju jako atrakcyjnej destynacji turystycznej), realizują kompleksowy proces zarządzania turystyczną marką kraju. Podjęta w opracowaniu problematyka, dotycząca zwłaszcza oceny skuteczności działań realizowanych przez NTO, w ramach procesu zarządzania marką obszaru recepcji turystycznej (ORT) na szczeblu krajowym, jak dotąd nie była przedmiotem wielu analiz. Dotyczy to zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu. Jest to zatem opracowanie, w którym po raz pierwszy zaprezentowano rzeczywiste obszary funkcjonowania tak wielu współczesnych NTO (81 organizacji), z uwzględnieniem ich przydatności dla całego procesu zarządzania turystyczną marką kraju.

Główne zalety publikacji to m.in.:
• przejrzysty układ,
• logiczna i spójna merytorycznie struktura,
• zrozumiała forma przekazu,
• szczegółowa analiza działalności NTO oparta na wynikach badań empirycznych,
• szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy zaprezentowanych analiz,
• omówienie problematyki rzadko podejmowanej zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu (m.in. ocena skuteczności działań podejmowanych przez NTO),
• wiele autorskich propozycji rozwiązań dotyczących zarządzania marką destynacji turystycznych,
• duża liczba tabel i rycin ilustrujących rozważania teoretyczne,
• bogata bibliografia (ponad 500 źródeł).

Publikacja skierowana jest do podmiotów odpowiedzialnych za działania podejmowane
w zakresie szeroko rozumianej promocji oraz zarządzania destynacjami turystycznymi
zarówno na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i krajowym.

Wstęp 9

Rozdział 1
Narodowe organizacje turystyczne w systemach organizacji
i promocji turystyki w wybranych krajach 21
1.1. Narodowe organizacje turystyczne (NTO) oraz narodowe administracje turystyczne (NTA) jako podmioty współtworzące system organizacji turystyki na szczeblu krajowym 22
1.2. Prawne, organizacyjne oraz ekonomiczne aspekty funkcjonowania narodowych organizacji turystycznych 47
1.3. Modele funkcjonowania NTO w kontekście ich umiejscowienia w systemach organizacji i promocji turystyki w wybranych krajach 58

Rozdział 2
Wybrane aspekty zarządzania marką obszaru recepcji turystycznej (ORT) na szczeblu kraju 87
2.1. Marka i branding w literaturze przedmiotu 91
2.2. Obszar recepcji turystycznej (ORT) jako produkt w koncepcji marketingu Terytorialnego 107
2.3. Koncepcja marki i brandingu obszaru recepcji turystycznej (ORT) 122
2.4. Wizerunek marki jako istotny element brandingu ORT 150

Rozdział 3
Koncepcja badania skuteczności działań podejmowanych przez badane NTO w procesie zarządzania marką ORT na szczeblu krajowym 167
3.1. Pojęcie skuteczności jako miary sprawnego działania 167
3.2. Metodyka badań skuteczności działań podejmowanych przez NTO w ramach procesu zarządzania turystyczną marką kraju 171
3.3. Hierarchia działań podejmowanych przez NTO w ramach procesu zarządzania marką krajowego ORT według oceny ich skuteczności 208

Rozdział 4
Skuteczność działań podejmowanych przez badane NTO w ramach procesu zarządzania marką ORT na szczeblu krajowym w kontekście ich związków statystycznych z przyjętymi miernikami 213
4.1. Działania badanych NTO a średniookresowe tempo zmian liczby przyjazdów turystycznych w krajach, które reprezentują w latach 2005-2015 214
4.2. Działania badanych NTO a średniookresowe tempo zmian wielkości wpływów z eksportu turystycznego w krajach, które reprezentują w latach 2005-2015 226
4.3. Działania badanych NTO a średniookresowe tempo zmian udziału wpływów z eksportu turystycznego w PKB reprezentowanych krajów w latach 2005-2015 236
4.4. Działania badanych NTO a średnia liczba osób obserwujących oficjalny profil (fanpage) danej NTO na Facebooku 247
4.5. Hierarchia skuteczności działań podejmowanych przez badane NTO w procesie zarządzania marką ORT na szczeblu krajowym 257

Rozdział 5
Kierunki działań podejmowanych przez NTO na rzecz podniesienia poziomu skuteczności procesu zarządzania marką ORT na szczeblu krajowym 279
5.1. Potencjalny wpływ działań podejmowanych przez badane NTO w procesie zarządzania marką krajowego ORT na poziom przyjętych mierników oceny ich skuteczności - ujęcie modelowe 281
5.2. Koncepcja organizacji i zakresu działalności NTO w świetle proponowanych zmian w funkcjonowaniu DMO 289
5.3. Model brandingu inteligentnego ORT jako przykład rozwiązania zwiększającego skuteczność działań NTO podejmowanych w ramach procesu zarządzania marką destynacji 295

Zakończenie 305
Bibliografia 319
Spis tabel 343
Spis rysunków 347

Załącznik 1. Liczba przyjazdów turystycznych w krajach reprezentowanych przez analizowane NTO w latach 2005-2015 351
Załącznik 2. Wpływy z eksportu turystycznego w krajach reprezentowanych przez analizowane NTO w latach 2005-2015 (w mln USD) 354
Załącznik 3. Udział wpływów z eksportu turystycznego w PKB krajów reprezentowanych przez analizowane NTO w latach 2005-2015 (w %) 357
Załącznik 4. Social media wykorzystywane przez analizowane NTO (stan na dzień 31.12.2015 r.) 360
Załącznik 5. Wielkość PKB w krajach reprezentowanych przez analizowane NTO w latach 2005-2015 (w cenach stałych z 2005 r. liczonych w USD) 365
Załącznik 6. Główne źródła finansowania analizowanych NTO w latach 2010-2015 368
Załącznik 7. Wielkość budżetów promocyjnych analizowanych NTO w latach 2005-2015 (w mln USD) 371
Załącznik 8. Kwestionariusz ankietowy 374

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku