• Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku

W okresie ostatnich dwóch dekad na krajowym rynku usług bankowych rola strategii dystrybucji w ramach strategii marketingowej banku znacząco wzrosła. Było to szczególnie widoczne w obszarze bankowości detalicznej. Rola strategii dystrybucji ewoluowała od prostego umożliwienia klientowi zakupu produktu bankowego, poprzez stworzenie możliwości wyboru jednego z kanałów dystrybucji do zawarcia transakcji, aż do stania się synoni­mem komfortu obsługi, poprzez zaoferowanie klientowi możliwości kontaktu z bankiem w dogodnym dla niego miejscu i czasie. W wyniku tych zmian stra­tegia dystrybucji stała się ważnym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej przez banki krajowe. Autor przeprowadził gruntowną analizę źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Opisując przesłanki zmian w strategiach dystrybucji detalicznych produktów bankowych podkreślono rolę nowoczesnej technologii informatycznej w rozwoju nowych kanałów dystrybucji. Pow­stanie nowoczesnych kanałów dystryb

Podtytuł Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku
Autor Łukasz Dwojak
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 173
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-340-5

W okresie ostatnich dwóch dekad na krajowym rynku usług bankowych rola strategii dystrybucji w ramach strategii marketingowej banku znacząco wzrosła. Było to szczególnie widoczne w obszarze bankowości detalicznej. Rola strategii dystrybucji ewoluowała od prostego umożliwienia klientowi zakupu produktu bankowego, poprzez stworzenie możliwości wyboru jednego z kanałów dystrybucji do zawarcia transakcji, aż do stania się synoni­mem komfortu obsługi, poprzez zaoferowanie klientowi możliwości kontaktu z bankiem w dogodnym dla niego miejscu i czasie. W wyniku tych zmian stra­tegia dystrybucji stała się ważnym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej przez banki krajowe.

Autor przeprowadził gruntowną analizę źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Opisując przesłanki zmian w strategiach dystrybucji detalicznych produktów bankowych podkreślono rolę nowoczesnej technologii informatycznej w rozwoju nowych kanałów dystrybucji. Pow­stanie nowoczesnych kanałów dystrybucji doprowadziło do ukształtowania się strategii wielokanałowej dystrybucji, która stanowi obecnie najbardziej zaawansowany model dystrybucji detalicznych produktów bankowych.

W oparciu o badania empiryczne oraz studia literaturowe wykazano, że strategia dystrybucji umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, nie jest to jednak przewaga o charakterze trwałym. Powszechna dostępność rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia bo­wiem łatwe kopiowanie nowych rozwiązań dystrybucyjnych przez konkurentów. Jednak skuteczne wdrożenie strategii wielokanałowej dystrybucji po­zytywnie oddziałuje na wyniki finansowe banku.

W pracy omówiono stan i kierunki rozwoju systemów dystrybucji produktów bankowych w Polsce. Dokonano także porównania rozwoju strategii wielo­kanałowej dystrybucji detalicznych produktów bankowych na rynku krajowym, z doświadczeniami innych krajów.

Książka przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych bankowością, zarządzaniem i marketingiem oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Może być także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 11
1.1. Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej w segmencie detalicznych usług bankowych 11
1.1.1. Konkurencja w sektorze bankowym i jej specyfika 11
1.1.2. Przewaga konkurencyjna, jej rodzaje oraz sposób analizy 15
1.1.3. Czynniki osiągania przewagi konkurencyjnej w obszarze bankowości detalicznej w świetle badań 16
1.2. Analiza potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej w kontekście ich trwałości 23
1.2.1. Znaczenie jakości w osiąganiu długotrwałej przewagi nad konkurencją 23
1.2.2. Rola wizerunku i marki banku w budowie trwałej przewagi konkurencyjnej 29
1.2.3. Możliwość wykorzystania zaawansowanej technologii w obszarze dystrybucji jako źródła trwałej przewagi konkurencyjnej 35
1.2.4. Pozostałe źródła budowy przewagi konkurencyjnej 39

Rozdział 2
Kształtowanie się strategii wielokanałowej dystrybucji detalicznych usług bankowych 43
2.1. Przesłanki zmian w strategiach dystrybucji detalicznych produktów bankowych 43
2.1.1. Pojęcie i cele strategii dystrybucji 43
2.1.2. Przyczyny zmian w strategiach dystrybucji produktów bankowych 50
2.1.3. Rola nowoczesnej technologii w rozwoju kanałów dystrybucji 55
2.2. Strategia wielokanałowej dystrybucji jako najbardziej zaawansowany model dystrybucji detalicznych produktów bankowych 63
2.2.1. Istota strategii wielokanałowej dystrybucji oraz jej zalety i wady 63
2.2.2. Strategia wielokanałowej dystrybucji a inne strategie dystrybucji detalicznych usług bankowych 69

Rozdział 3
Wielokanałowa dystrybucja usług bankowych a wyniki finansowe banku i jego pozycja konkurencyjna 77
3.1. Wielokanałowa dystrybucja usług bankowych a wyniki finansowe banku 77
3.1.1. Sposoby oddziaływania strategii wielokanałowej dystrybucji na wynik finansowy banku 77
3.1.2. Oddziaływanie strategii wielokanałowej dystrybucji na przychody i koszty w świetle wyników badań 84
3.2. Strategia wielokanałowej dystrybucji jako czynnik przewagi konkurencyjnej 88
3.2.1. Ewolucja poglądów dotyczących roli dystrybucji w budowie przewagi konkurencyjnej 88
3.2.2. Warunki osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w wyniku wdrożenia strategii wielokanałowej dystrybucji 91
3.2.3. Ocena trwałości przewagi konkurencyjnej osiągniętej dzięki wdrożeniu dystrybucji wielokanałowej 96

Rozdział 4
Stan i kierunki rozwoju strategii dystrybucji produktów bankowych w Polsce 101
4.1. Proces kształtowania się systemów dystrybucji detalicznych produktów bankowych w Polsce 101
4.1.1. Zmiany ilościowe w stacjonarnej sieci sprzedaży 101
4.1.2. Zmiany jakościowe w sieci placówek własnych banków 110
4.1.3. Rozwój sieci placówek franczyzowych 113
4.1.4. Wykorzystanie pośredników w procesie sprzedaży produktów bankowych 115
4.2. Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji 118
4.2.1. Zmiany ilościowe w zakresie elektronicznych kanałów sprzedaży 118
4.2.1.1. Zmiany ilościowe w okresie do 2005 roku 119
4.2.1.2. Zmiany ilościowe w okresie po 2005 roku 126
4.2.2. Zmiany jakościowe w obszarze nowoczesnych kanałów dystrybucji 132

Rozdział 5
Rozwój strategii wielokanałowej dystrybucji detalicznych produktów bankowych w Polsce a doświadczenia innych krajów 141
5.1. Kształtowanie się strategii wielokanałowej dystrybucji w Polsce 141
5.1.1. Analiza etapów rozwoju systemu dystrybucji detalicznych produktów bankowych w Polsce 142
5.1.2. Wdrożenie strategii wielokanałowej dystrybucji przez wybrane banki działające w Polsce 146
5.2. Rozwój strategii dystrybucji detalicznych produktów bankowych w wybranych regionach Europy i świata 148
5.2.1. Tendencje w zakresie wykorzystania poszczególnych kanałów dystrybucji detalicznych produktów bankowych 148
5.2.2. Doświadczenia wybranych banków we wdrażaniu strategii wielokanałowej dystrybucji 152

Zakończenie 157
Bibliografia 163
Spis rysunków 171
Spis tabel 173

Abratt R., A New Approach to the Corporate Image Management Process, "Journal of Marketing Management" 1989, Vol. 5, nr 1.
Amoore L., Dogson R., Gills B.K., Langley P., Marshall D., Watson I., Overturning Globalisation, „New Political Economy" 1997, nr 1.
Ansell T., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
Audyt bankowości detalicznej, Instytut Badania Opinii i Rynku Mentor, Warszawa 2000.
Babich B., Ciesielski M., Powrót do żródeł, „Gazeta Bankowa", 05.02.2002.
Balmer J.M.T., Corporate Branding and Connaiseurship, "Journal of General Management" 1996, Vol.21, nr 1.
Balmer J.M.T., Wilson A., Corporate Identity: There Is More to it Than Meets the Eye, "International Studies of Management and Organisation" 1998, Vol.28, nr 3.
Balmer J.M.T., Stotvig S., Corporate Identity and Private Banking: A Review and Case Study, "International Journal of Bank Marketing" 1997.
Balmer J.M.T., Wilkinson T., Building Societies: Change Strategy and Corporate Identity, "Journal of General Management" 1991, Vol. 17, nr 2.
Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner & S-ka, Warszawa 1997.
Bankowość elektroniczna, Praca zbiorowa pod redakcją A.Gospodarowicza, PWE, Warszawa 2005.
Barczak G., Scholder-Ellen P., Pilling B.K., Developing typologies of consumer motives for use of technologically based banking services, "Journal of Business Research", 1997, Volume 38, Number 2.
Barney J., Towards a Dynamic Theory of Strategy, "Strategic Management Journal" 1991, nr 8 tom 12.
Barney J.B., Firm Ressources and Sustainted Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, March.
Bielecki J., Lepczyński B., Wszystko dla klienta. Wzrost wartości rynkowej dla akcjonariuszy poprzez rozwój bankowości detalicznej, „Rzeczpospolita" 21-22.06.2000.
Black N., Lockett A., Ennew Ch., Winklhofer H., McKechnie S., Modelling consumer choice of distribution channels: an illustration from financial services, "International Journal of Bank Marketing" 2002, Volume 20, Number 4.
Brown-Humes Ch., The dinosaurs are not going to die, „The Banker Supplement", Number 3, 2000.
Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Canals J., Competitive Strategies in European Banking, "Marketing Management" 1993, Vol. 2.
Capiga M., Ocena działalności placówki operacyjnej banku. Dylematy metodologiczne i praktyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
Chakrapani Ch., How to measure service quality and customer satisfaction, American Marketing Association, Chicago, 1998.
Chlebicki W., W drodze do CRM, „Bank" 2003/10.
Chwirot-Zakrzewska P., Ocena wielokanałowego modelu dystrybucji usług bankowych w Polsce, WWW.e-finanse.com , nr 4/2009.
Cichy J., Tarasek A., Rola oddziału banku w dobie bankowości elektronicznej, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t.III: Bankowość, red. R.Szewczyk, Wyd. AE, Kraków 2004.
Clemons E.K., Information Systems for Sustainable Competitive Advantage, "Information and Management" 1986, Vol. 10, nr 11.
Clemons E.K., Row M., Sustaining IT Adventage: The Role of Structural Differencies, "MIS Quartely" 1991, September.
Chłodnicki M., Usługi profesjonalne: przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Curry B., Moutinho L., Using advanced computing techniques in banking, "International Journal of Bank Marketing", 1993r., Volume. 11, Number 6.
Czuba M., Marketing usług - teoria i praktyka, Wydawnictwo TARA, Katowice 2001.
Devlin J., Ennew Ch.T., Understanding Competitive Advantage in Retail Financial Services. "International Journal of Bank Marketing" 1997, nr 3.
Devlin I.F., Adding Value to Retail Financial Services, "International Journal of Bank Marketing", 2000r., Vol. 18, nr 5.
Dęmbowski M., Od call do contact, „Gazeta Bankowa", 25.10.2004.
Distribution Channels in Retail Banking, [w:] Report on EU Banking Structures, ECB October 2007.
Dziuba D., Perspektywa ewolucyjna bankowych systemów informatycznych. IT w banku. W: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu pod red. A.Gospodarowicza, Wrocław 2002, nr 954.
Durkin M., In search of the Internet-banking customer, "International Journal of Bank Marketing", 2004, Volume 22, Number 7.
Easingwood C.J., Storey C., "The Value of multi channel distribution systems in the financial services sector", Services Industries Journal, 1997,Vol.16, Number 2.
Echikson W., Inwazja e-bankowości, „Business Week", E.Biz., maj 2001.
Ennew Ch., Watkins T., The Financial Services Marketing-Mix, [w:] Ch.Ennew, T.Watkins, M.Wright., Marketing Financial Services, Butteworth Heineman Ltd, Oxford 1995.
Ennew C.T., Watkins T., Wright D.M., The new competition in financial services, Long Range Planning, 1990, Volume 23, Number 6.
Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
Filipek J., Jak zarządzać marką, aby wizerunek firmy się nie zestarzał? WWW.marketing.nf.pl/Artykuł?13202/2012-06-06.
Flavian C., Guinaliu M., Torres E., How Bricks and Mortar Attributes Affect Online Banking Adoption, "International Journal of Bank Marketing", 2006, Vol. 24, nr 6.
Flejterski S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T.341, Szczecin 1999.
Garczarczyk J., Kołodziej R., Metody pomiaru jakości usług finansowych, [w]: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, Red. J.Garczarczyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
Garczarczyk J., Skikiewicz R., Jakość usług bankowych w Polsce w świetle modelu luk, „Marketing i Rynek" 2004, nr 12.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosem W., Marketing. PWE, Warszawa 1998.
Garvino J., Mining for Gold in a Data Warehouse, "Bank Marketing" 1998, May.
Gazeta Bankowa, „Bankowy Menedżer roku 2009", 29 czerwca 2009.
Gray J.L., Harvey T.W., Znaczenie jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
Grzegorczyk W., Gęstsza sieć na klientów, „Rzeczpospolita" z 26.01.2006, s.B7.
Grzywacz L., Fachowiec potrzebny od zaraz, „Bank" 2006 nr 2.
Harasim J., Marketing usług bankowych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
Harasim J., Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003.
Harasim J., Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2004.
Harasim J., Rola franchisingu w systemach dystrybucji detalicznych usług bankowych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 54, Wrocław 2004.
Harasim J., Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu.PL, Warszawa 2005.
Harasim J., Cena jako element strategii marketingowej, „Bank" 1997, nr 11.
Harasim J., Nowe tendencje w dystrybucji usług bankowych, „Bank i Kredyt", 1997, nr 12.
Harasim J., Jakość usług bankowych, „Marketing w Praktyce", 1999, nr 2.
Harasim J., Nowe kanały sprzedaży usług bankowych a zmiany w strategiach dystrybucyjnych banków, „Bank i Kredyt", 1998, nr 3.
Harasim J., Dochodowy klient - rentowny bank, „Bank"1999, nr 9.
Harasim J., Cena jako instrument marketingowy na rynku detalicznych usług bankowych, „Marketing i Rynek", 2004, nr 2.
Hirtle B., The Impact of Network Size on Bank Branch Performance, Federal Reserve Bank of New York. Staff Report no 211, June 2005.
Holman R., Flavell R., The measures that matters, " The Banker", February 2001.
Howcroft J.B., The New Retail Banking Revolution, "Journal of Association of Professional Bankers", 1998, Volume 8, Number 4.
Howcroft J.B., Lavis J., Retail Banking: The New Revolution in Structure and Strategy, Blackwell, Basil 1986.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1026224.html z dnia 04.07.2013 r.
http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/oferta_system_payu.pdf z dnia 10.07.2013.
Hunt S., Morgan R., The Competitive Advantage Theory of Competition, "Journal of Marketing" 1995 nr 2, tom 59.
Innovation in Multi-Channel Management, A report by the Retail Banking Advisory Council in partnership with Microsoft, Microsoft 2009.
Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
Joseph M., Sekhon Y., Stone G., Tinston J., An Exploratory Study on the Use of Banking Technologies in tke UK, "International Journal of Bank Marketing", 2005, Vol. 23, nr 5.
Joseph M., McClure C., Joseph B., Service quality in the banking sector: the impact of technology on service delivery, "International Journal of Bank Marketing", Volume 17, Number 4, 1999.
Juran J.M., Gryna F.M., Jakość. Projektowanie i analiza, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
Karczmarek M., Jakość obsługi jako kryterium segmentacji klientów banku, „Problemy Jakości" 2005 nr 2.
Karpiński P., Solarz M.K., Konkurencyjność cenowa, „Bank" 2002, nr 1.
Kolodynsky J.M., Hogarth J.M., Hilgert M.A., The Adoption of Electronic Banking Technologies by US Consumers, "International Journal of Bank Marketing", 2004, Vol. 22, nr 4.
Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie wdrożenie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
Kowalczyk A., Optymalizacja sieci banków w Polsce, „Bank i Kredyt", sierpień 2004.
Koźmiński J., Wpływ wartości firmy na wartość udziałów spółki, w: Udziały w spółkach. Zarządzanie i rachunkowość, Wrocław 1992.
Kroc J., Oddziały nie znikną, „Bank", 1997, nr 12.
Krześniak.M., Bankowość w komórce, „Rzeczpospolita", 10 września 2010.
Lee J., Allaway A., Effects of personal control on adoption of self-service technology innovations, „Journal of Service Marketing", Volume 16, Number 6, 2002.
Lee J., A key to marketing financial services: the right mix of products, services, channels and customers, "Journal of Services Marketing" 2002, vol. 16, no.3.
Lewis B.R., Service quality: an international comparison of bank's expectations and perception, "Journal of Marketing Management", 1991, Number 7.
Lewis B.R., Service quality: an international comparison of bank's expectations and perception, "Journal of Marketing Management", 1991, Number 7.
Lockett A., Littler D., The adoption of direct banking services, "Journal of Marketing Management", 1997, Volume 13, Number 3.
Lowe A., Kuusisto J., The Institutional Stacture of The Retail Bank: The Neglected Asset, "International Journal of Bank Marketing" 1999, nr 17/4.
Lynch J.L., Banking and Finance, Cambridge, 1994.
Maciejewski K., Sieć niedomówień, „Gazeta Bankowa", 12.07. 2004.
Macmillan K., Strategy: An Introduction, "Journal of General Management" 1996, Vol. 11, nr 3, Spring.
Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Marr N.E., Prendergast G.P., Consumer adoption of self service technologies in retail banking: is expert opinion supported by consumer research?, "International Journal of Bank Marketing", 1993, Volume 11, Number 1.
Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa, 2002.
Melewar T.C., Bains N., Industry in Transition: Corporate Identity on Hold?, "International Journal of Bank Marketing" 2002, Vol.20, nr 2.
Miasta w liczbach - wyniki badań GUS, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Urząd Statystyczny w Poznaniu - Ośrodek Statystyki Miast, Materiał na konferencje prasową w dniu 30 sierpnia 2011 roku.
Mikołajczyk M., Kanały integracji, „Gazeta Bankowa", 24.08.2004.
Mols N.P., The behavioral consequences of PC banking, "International Journal of Bank Marketing", Volume 16, Number 57, 1998.
Morrison P.D., Roberts J.H., Matching electronic distribution channels to produkt characteristics: the role of congruence in consideration set formation, "Journal of Business Research", 1998, Volume 41.
Mouthino L., Meidan A., Bank customers perceptions, innovations and new technology, "International Journal of Bank Marketing" 1989, nr 2.
Myczkowska A., Nie lubimy WAP, „Rzeczpospolita", 24.11.2004.
Myczkowska A., Banki zawyżają liczbę klientów, „Rzeczpospolita", 02.06.2005.
Myczkowska A., Najważniejsze są niskie opłaty, „Rzeczpospolita", 22.03.2005.
Naisbitt L.J., Megatrends. The New Directions Transforming Our Life, Worner Books, New York 1984.
O'Donnell A., Durkin M.G., McCartan-Quinn D., Corporate Banking in the UK: Personal vs Remote Interaction, "International Journal of Bank Marketing", 2002, Volume 20, Number 6.
Olins W., The Corporate Personality: An Enquiry into Nature of Corporate Identity, Design Council, Londyn 1978.
Opolski K., Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus CEiRB, Warszawa 1998.
Oręziak L., Pietrzak B., Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Warszawa 2000.
Patricio L., Fisk R.P., Falcao e Cunha J., Improving satisfaction with bank services offerings: measuring the contribution of each delivery channel, "Managing Service Quality" 2003, vol. 13, no. 6.
Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Pietrzak J., Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banku, „Bank i Kredyt", 2002, nr 3.
Pennings J., Innovations as precursors of organizational performance, New York 1998, John Wiley and Sons.
Piesik L., Granice ryzyka, „Gazeta Bankowa", 3 październik 2005.
Ple L., Managing Multichannel Coordination in Retail Banking: the Influence of Customer Participation, "International Journal of Bank Marketing", 2006, Vol. 24, nr 5.
Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
Polasik M., Wisniewski T.P., Empirical Analysis of Internet Banking Adoption in Poland, "International Journal of Bank Marketing", 2008, Vol. 26, nr 1.
Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
Poznański P., Rozrasta się sieć bankowej franczyzy, „Dziennik", 27-28.01.2007.
Raport „Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia", Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
Raport NetB@nk, Związek Banków Polskich, lata 2010-2013.
Raport o sytuacji banków w 2007 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008 oraz raporty za lata 2008-2012.
Report on UE Banking Structure, European Central Bank, lata 2004-2010.
Roland Berger - Strategy Consultants, Retail Ranking Trends 2009: Escaping the crisis, Presented at the Romanian Banking Institute, Bucharest, November 10th 2009.
Rayport F.J., Sviokla J.J., Exploiting the virtual value chain, "Harvard Business Review", 1995.
Ricard L., Prefontaine L., Sioufi M., New technologies and their impact on French consumer behaviour: an investigation in the banking sector, "International Journal of Bank Marketing", Volume 19, Number 7.
Rogoziński K., Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
Rolek M., Pracownik miarą sukcesu, „Bank" 2006 nr 4.
Rugimbana R., Relative importance of perceptual and demographic factors in predicting ATM usage patterns of retail banking customers, "International Journal of Bank Marketing', 1995, Volume 13, Number 4.
Rzeczpospolita, dodatek Dobra Firma z 09.03.2007.
Rytelewska G., Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce [w:] Banki w Polsce - wyzwania i tendencje rozwojowe, Praca zbiorowa pod redakcją W.L.Jaworskiego, Poltext, Warszawa 2001.
Ryznar Z., Klient, a nie produkt, „Gazeta Bankowa", 25.09.2001.
Ryznar Z., I-banking - symptom przemian w bankowości, „Bank", grudzień 2001.
Senderecki R., Maszyny zamiast człowieka, „Bank", maj 2003.
Solarz J.K., Uwarunkowania współczesnej bankowości. [w:] Bankowość na świecie i w Polsce, red. L.Oręziak, OLYMPUS, Warszawa 2001.
Solarz M., Kierunki rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce, [w:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. t. I: Instrumenty i strategie rynku finansowego, red. P.Karpuś, J.Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
Solarz M., Wielokanałowość w bankowej obsłudze klienta, [w:] Bankowość, red. M.Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2005.
Solarz J.K., Wyczański P., Internacjonalizacja i globalizacja systemów bankowych, „Bank i Kredyt", 1997, nr 6.
Springer A., Kluczowe aspekty jakości usług, [w]: Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja, Red. J.Garczarczyk, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
Schmidt K., The Quest for Identity, Cassel, London 1995.
Soliński Ł., Franczyza i agenci, „Parkiet", 28.02.2007.
Sprzedawca doradza, „Gazeta Bankowa", 1-7 maja 2006.
Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughland A.T., Marketing Channels, Prentice Hall International Editions, USA 1996.
Steward K., Corporate Image, A Strategic Marketing Issue "International Journal of Bank Marketing" 1991, Vol. 9, nr 1.
strony internetowe banków krajowych i zagranicznych.
Stryczyński J., Zarzycki T., Bank ery gospodarki elektronicznej, „Bank", 2000, nr 9.
Świecka B., Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa 2004.
Taylor J., Otake J., Maximising financial services: sophisticated database marketing, "Marketing Intelligence and Planning", 1990, nr 7.
Toffler A.H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk. Poznań 1984.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. nr 140, poz. 939.
Wielgo M., Samcik M., Przybywa placówek bankowych, „Gazeta Wyborcza", 05.12.2005.
Więcław E., Lubimy internetowe konta, „Rzeczpospolita", 27.01.2006.
Wiseman C., Attack and Counterattack: the New Game of Information Technology, "Planning Review" 1988, Vol.16, September/October.
Wong S.M., Perry Ch., Customer Service Strategies in Financial Retailing, „International Journal of Bank Marketing" 1991, Vol. no 9, nr 3.
WWW.Bankier.pl, kwiecień 2009 r.
WWW.juz10lat.pl, październik 2008 r.
Van Heerden C.H., Puth G.H., Factors that Determine of Corporate Images of South Africa Banking Institutions: An Exploratory Investigation, "International Journal of Bank Marketing" 1995, Vol. 13, nr 3.
Varela P., Are Your Members Loyal to our Brand?," Executive Journal", September/October 1998.
Young M.R., Market Structure Analysis: A Foundation for Developing and Assessing Bank Strategy, "International Journal of Bank Marketing" 1999, nr 1.
Zavos G., EC Strategy for the Banking Sector: The Perspective of 1992, "European Affairs" 1989, Spring.
Zeithaml V.A., Gilly M.C., Characteristics affecting the acceptance of retailing technologies: a comparison of elderly and non-elderly consumers, "Journal of Retailing Banking", 1987.
Żabiński L., Przewaga konkurencyjna, [w]: Leksykon marketingu, red. J.Altkorn, T.Kramer, PWE, Warszawa 1998.
Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością, „Problemy Jakości" 2004 nr 9.
Żurawik B.W., Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.


.

Spis rysunków

Lp. Tytuł Strona
1 Macierz wartości dystrybucji dla poszczególnych usług bankowych 49
2 Kanały dystrybucji produktów bankowych 52
3 Relacja produkt - kanał dystrybucji z uwzględnieniem jakości i ceny świadczonej usługi 72
4 Zmiana liczby placówek bankowych w USA w latach 1994-2003 78
5 Modele strategii dystrybucji 82
6 Oddziaływanie strategii wielokanałowej dystrybucji na wynik finansowy banku 86
7 Koszty realizacji transakcji za pośrednictwem wybranych kanałów dystrybucji (w USD) 95
8 Porównanie kosztu obsługi konta w banku wirtualnym i w oddziale tradycyjnym 96
9 Liczba placówek bankowych krajowych banków komercyjnych w Polsce w latach 1993-2011 114
10 Liczba placówek bankowych banków spółdzielczych w Polsce w latach 1996-2011 115
11 Liczba placówek bankowych na milion mieszkańców w krajach Unii Europejskiej w 2004 roku 119
12 Liczba placówek bankowych na milion mieszkańców w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku 119
13 Liczba pracowników przypadających na jedną placówkę bankową w krajach Unii Europejskiej w roku 2004 120
14 Liczba pracowników przypadających na jedną placówkę bankową w krajach Unii Europejskiej w roku 2009 121
15 Tradycyjny i nowoczesny układ placówki bankowej 125
16 Zmiana liczby bankomatów w okresie 2005 - I kw. 2013 146
17 Transakcje realizowane przez klientów w podziale na poszczególne kanały dystrybucji 184
18 Podział placówek bankowych według wielkości zatrudnionego personelu oraz rodzaju placówki (własna czy franczyzowa) 185

Spis tabel

Lp. Tytuł Strona
1 Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości 17
2 Metody pomiaru jakości usług - Macierz P3D3 27
3 Rodzaje kanałów dystrybucji 48
4 Czynniki przemian w strategiach dystrybucji banków 56
5 Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w bankowości 61
6 Fazy wdrażania rozwiązań internetowych w instytucjach bankowych 90
7 Korzyści i zagrożenia płynące z franczyzy dla banku i franczyzobiorcy 128
8 Bankomaty zakupione przez wybrane banki w latach 1996-2002 136
9 Liczba klientów i zakres stosowania wybranych elektronicznych kanałów dystrybucji 142
10 Liczba kont osobistych i rachunków internetowych w wybranych bankach w 2004 i 2005r. (w tys.) 143
11 Dostępne dla klientów elektroniczne kanały dystrybucji wybranych banków 145
12 Porównanie liczby klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej oraz liczby aktywnych klientów (w tys.) 148
13 Wykorzystanie bankowości internetowej przez klientów z krajów UE 150
14 Rozwój internetowego kanału dystrybucji w banku BZ WBK 155
15 Najważniejsze funkcjonalności systemu bankowości internetowej 157

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku