• Wine banking

Czasy kryzysu skłoniły wielu inwestorów do poszukiwania nowych form oraz miejsc lokowania kapitału. Na rynkach inwestycji alternatywnych pojawiło się dużo ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest coraz popularniejsze w ostatnich latach inwestowanie w ekskluzywne wina, określane terminem wi­ne banking. Na przestrzeni kilku lat powstał dobrze prosperujący rynek inwestycji z własnymi giełdami obrotu, fachowymi czasopismami, ekspertami ryn­kowymi, firmami pośredniczącymi etc. Opisanie tego interesującego, a jednocześnie innowacyjnego sposobu lokowania kapitału zostało postawione za cel tej pracy. Czytelnik podczas lektury zapozna się m.in. z: • podstawowymi informacjami o winie, takim jak produkcja, historia, niektóre znaczenia społeczno-kulturowe, • głównymi metodami inwestowania w wino oraz najpopularniejszymi markami win inwestycyjnych, • miejscami obrotu winem, • czynnikami wpływającymi na wartość wina, • danymi o rynku alkoholu w Polsce, • ofertą firm pośredniczących w inwestowaniu w w

Podtytuł Wine banking
Autor Michał Kamiński
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 132
39.00 28.08
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
25.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-659-8

Czasy kryzysu skłoniły wielu inwestorów do poszukiwania nowych form oraz miejsc lokowania kapitału. Na rynkach inwestycji alternatywnych pojawiło się dużo ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest coraz popularniejsze w ostatnich latach inwestowanie w ekskluzywne wina, określane terminem wi­ne banking. Na przestrzeni kilku lat powstał dobrze prosperujący rynek inwestycji z własnymi giełdami obrotu, fachowymi czasopismami, ekspertami ryn­kowymi, firmami pośredniczącymi etc. Opisanie tego interesującego, a jednocześnie innowacyjnego sposobu lokowania kapitału zostało postawione za cel tej pracy.

Czytelnik podczas lektury zapozna się m.in. z:
• podstawowymi informacjami o winie, takim jak produkcja, historia, niektóre znaczenia społeczno-kulturowe,
• głównymi metodami inwestowania w wino oraz najpopularniejszymi markami win inwestycyjnych,
• miejscami obrotu winem,
• czynnikami wpływającymi na wartość wina,
• danymi o rynku alkoholu w Polsce,
• ofertą firm pośredniczących w inwestowaniu w wino w Polsce,
• głównymi kanałami dystrybucji wine banking w Polsce,
• wynikami badań własnych.

Michał Kamiński - absolwent finansów i rachunkowości oraz socjologii na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Podczas seminariów prowadzo­nych przez prof. Leszka Dziawgo skierował swoje zainteresowania badawcze w stronę inwestycji alternatywnych, co zaowocowało powstaniem ni­niejszej publikacji.

Wstęp 7

Rozdział 1. Inwestycje 11
1.1. Inwestycje - istota i definicje 11
1.1.1. Definicje 11
1.1.2. Horyzont czasowy inwestycji 13
1.1.3. Ryzyko 15
1.1.4. Credit rating 18
1.1.5. Instrumenty finansowe - definicja i podstawowy podział 21
1.2. Rynek finansowy 23
1.2.1. Rynek pieniężny i instrumenty rynku pieniężnego 24
1.2.2. Rynek kapitałowy 25
1.2.3. Rynek instrumentów pochodnych 28
1.2.4. Rynek walutowy 29
1.3. Rynki inwestycji alternatywnych 31
1.3.1. Kategorie i klasy inwestycji alternatywnych 32
1.3.2. Zalety i wady alternatywnych form inwestowania 35
1.3.3. Inwestycje alternatywne jako element Wealth Managment 37

Rozdział 2. Wino 39
2.1. Historia wina 39
2.2. Podstawowe informacje o winach 42
2.3. Wino jako element kultu 47
2.4. Wino jako środek leczniczy 48
2.5. Wino - symbol biedy i marginalizacji społecznej 50
2.6. Badanie postrzegania wina w polskim społeczeństwie 52
2.6.1. Metodologia badania 52
2.6.2. Wyniki badania 53

Rozdział 3. Wine banking - charakterystyka inwestycji 61
3.1. Wina inwestycyjne 62
3.2. Metody inwestycji w wino 65
3.2.1. Zakup wina en primeur 66
3.2.2. Zakup wina w skrzynkach 66
3.2.3. Fundusze wina 69
3.2.4. Zakup winnicy 70
3.3. Miejsca obrotu winem inwestycyjnym 71
3.3.1. The London International Vintners Exchange (Liv-ex) - giełda rynku win 72
3.3.2. Aukcje win 75
3.4. Cechy wine banking 77
3.4.1. Cechy wine banking a cechy charakterystyczne dla rynków alternatywnych 78
3.4.2. Ceny wina 80
3.4.3. Robert Parker - guru rynku wine banking 87
3.4.4. International Wine Challenge 93
3.4.5. Chiny a wine banking 95
3.5. Enoturystyka 97
3.6. Patologie na rynku win 101

Rozdział 4. Wine banking na polskim rynku inwestycyjnym 105
4.1. Rynek wina w Polsce 105
4.1.1. Rynek wyrobów alkoholowych 106
4.1.2. Rynek wina w Polsce 109
4.2. Polski rynek wine banking 116
4.2.1. Stilnovisti 116
4.2.2. Weath Solutions 118
4.2.3. Wine Advisor 119
4.3. Kanały dystrybucji wine banking 121

Zakończenie 123
Bibliografia 125
Spis tabel 130
Spis wykresów 131
Spis rycin 132

Michał Kamiński - absolwent finansów i rachunkowości oraz socjologii na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Podczas seminariów u prof. Leszka Dziawgo skierował swoje zainteresowania badawcze w stronę inwestycji alternatywnych, co zaowocowało powstaniem niniejszej publikacji.

Akty prawne:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm.

Książki:
Adamska A.. Firlej A.(red.), Inwestowanie. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
Baranowski T.(red.), V Międzynarodowa Konferencja Winiarska. Materiały konferencyjne 25.03.2011 r., Kalsk 2011.
Collombet F., Paireault J.-P., Wina świata, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Paryż 1999.
Dmowski A., Prokopowicz D.(red.), Rynki finansowe, Adam Difin, Warszawa 2010.
Dobrowolski W.(red.), Dionizos w życiu i kulcie : wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2002.
Domine A.(red.), Wina, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2008.
Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Dziawgo D., Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.
Dziawgo D., Rynki finansowe: istota - instrumenty - funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
Dziawgo L., Jak zarobić, czyli rzecz o inwestowaniu, Kontrakt, Szczecin 1992.
Dziawgo L., Papiery wartościowe w ochronie środowiska, TNOiK, Toruń 1997.
Dziawgo L., Private banking: bankowość dla zamożnych klientów, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Dziuba T., Handel aukcyjny. Rynki-Metody-Technologie, Difin, Warszawa 2008.
Encyklopedia biznesu , t.I, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
Encyklopedia PWN, t. 23, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Fischer C., Leksykon wina, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2011.
Gabryelczyk K.(red.), Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Jajuga K., Instrumenty pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
Jajuga K., Wprowadzenie do inwestycji finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Jefford A., 101 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o winie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
Kalina-Prasznic U.(red.), Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.
Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.2, PWN, Warszawa 1995.
Opolski K., Potocki T., Świst T., Wealth management - bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2010.
Penc Józef, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań 2002.
Pomykało W.(red.), Encyklopedia biznesu, t. I, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
Priewe J., Wino, Świat Książki, Warszawa 2003.
Pruchnicka - Grabias I.(red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.
Pyka I.(red.), Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
Szelągowska A.(red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa 2009.
Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, Urszula Ziarko-Siwek(red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
Wratislavia antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 14, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
Vintcent C., Spekulacja i inwestowanie długoterminowe. Zwycięskie strategie osiągania zysku z transakcji i wzrostu kapitału, Liber, Warszawa 2000.
Zraly K., Wino. Pełny wykład, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1999.
Artykuły:
Bednarz E., Polubiliśmy wine banking, dostępny na: http://weekend.pb.pl[02.01.2014]
Bieńczyk M., Detektyw na tropie, Forbes 09/12.
Bieńczyk M., Na spadochronie z kieliszkiem, Forbes 02/10.
Bieńczyk M., Naprawianie wina, Forbes 10/13.
Bieńczyk M., Nieprzeczytane arcydzieło, Forbes 10/10.
Bieńczyk M., Perfumy łatwiejsze od wina, Forbes 09/13.
Bieńczyk M., Pół wieku w kieliszku, Forbes 10/09.
Bieńczyk M., Scheda po Parkerze, Forbes 04/13.
Bieńczyk M., Ucieczka z La Place, Forbes 10/12.
Bieńczyk M., Winny odjazd, Forbes 11/09.
Bońkowski W. ,Zmierzch Roberta Parkera?, dostępny na: http://wojciechbonkowski.natemat.pl/9215,zmierzch-roberta-parkera [01.12.2013].
Bosak W., Wino i turystyka, Winiarz zielonogórski nr 28-29, lipiec/wrzesień 2008.
Dyskontowy raj, Rynki alkoholowe sierpień 2012.
Chełchowski W., Bank wielkiego Bachusa, dostępny na: http://life.forbes.pl [10.01.2014]
Drewnowska B., Zyski z wina rozpalają konkurencję, dostępny na: http://www.ekonomia.rp.pl [10.12.2013]
Dziawgo L., Współczesny biznes bankowy - patologiczne otoczenie: „ekonomia polityczna" oraz ład monetarno-instytucjonalny rynku finansowego jako zagrożenie dla bankowości, Bezpieczny Bank 3(45)/2011.
Gogoliński W., Grand cru classé, dostępny na: http://czaswina.pl [15.11.2013].
Kapczyński M., 100 punktów Parkera, dostępny na: http://www.vinisfera.pl [17.11.2013]
Kilijanek K., Jak zrobić procenty na procentach, czyli o inwestowaniu w alkohol słów kilka..., Rynki alkoholowe, wrzesień 2011.
Kolany K., Lonczak P., Świerkot M., Gołdy K., Inwestycje alternatywne. Badanie inwestorów 2012, dostępny na: http://www.bankier.pl [25.06.2013].
Kwapieniowa M., Początki uprawy winorośli w Polsce, Materiały Archeologiczne I, Kraków 1959.
Marek S., Wieczorek - Szymańska A., Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21.
Maruszewski K., Rynki alternatywne - październik 2012, Rynki alkoholowe, listopad 2012.
Mazur P., Cichecka M., Trendy alkoholowe, Rynki alkoholowe, listopad 2011.
Mich W., Przechowywanie wina, dostępny na: http://inwestycjealternatywne.net/wino-whisky/przechowywanie-wina.html [01.11.2013]
Morozowicz P., Raport wina - komentarz miesięczny, dostępny na: http://wealth.pl/media/komentarz_miesieczny_listopad_2013.pdf [10.12.2013]
Najwartościowsze marki polskich alkoholi w 2012 roku, Rynki alkoholowe, styczeń 2013.
Polski rynek wina, Rynki alkoholowe październik 2011.
Potocki T., Inwestycje emocjonalne w portfelach najbogatszych klientów - trendy globalne (część 1), Art.&Business 4/2011.
Rynki alkoholowe 2001-2010, Rynki alkoholowe listopad 2011.
Stankiewicz A., Przy kieliszku o Wine Banking, dostępny na: http://winowww.pl/pdf/wine_banking_k-h.pdf [01.11.2013]
Szulc E., Najlepsze wino świata, dostępne na: http://life.forbes.pl [18.01.2014]
Szymańska A., Rynek wina z uwzględnieniem win grzanych i nalewek, Rynki alkoholowe, styczeń 2013.
Winiarska M., Tako rzecze Parker, Rynki alkoholowe, listopad 2012.
Wybieramy wino, Rynki alkoholowe listopad 2012.
P.Zielewski, In vino petunia, w butelce zysk, Forbes Inwestor, 1/2008.
Internet:
http://blogs.laweekly.com [01.12.2013]
http://bossa.pl [01.12.2013]
http://enoturystyka.org.pl [22.11.2013]
http://life.forbes.pl [29.11.2013]
http://money.cnn.com [25.06.2013]
http://turystykawiniarska.blogspot.com [24.11.2013]
http://wealth.pl [25.11.2013]
http://www.bbr.com/virtual-tour-warehouse [01.11.2013]
http://www.winno.pl [07.03.2014]
http://wojciechbonkowski.natemat.pl [15.11.2013]
http://www.analizy.pl [10.12.2013]
http://www.czasnafinanse.pl [25.06.2013]
http://www.decanter.com [02.12.2013]
http://www.dknotus.pl [15.01.2014]
http://www.egospodarka.pl [08.12.2013]
http://www.filmweb.pl [01.09.2013]
http://www.forbes.pl [29.11.2013]
http://www.internationalwinechallenge.com [21.01.2014]
http://www.liv-ex.com [01.12.2013]
http://www.portalspozywczy.pl [09.12.2013]
http://serwisy.gazetaprawna.pl [25.06.2013].
http://www.stilnovisti.pl [10.12.2013]
http://www.winakonesera.pl/index.php?act=1&&p=44 [21.01.2014]
http://www.wineadvisors.pl [10.12.2013]
http://www.winebid.com [21.11.2013]
http://www.winebusiness.com [06.12.2013]
http://www.wine-service.pl [24.11.2013]
www.youtube.com/v/cyQe0t4T1mo [06.12.2013]

Filomografia:
Arizona, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1997.
Pieniądze to nie wszystko, reż. Juliusz Machulski, Polska 2001.

Źródła inne:
Korespondencja mailowa z Elizą Winiecką - kierownikiem ds. produktów inwestycyjnych Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Korespondencja mailowa z Marcinem Piweckim (prezesem Wine Advisors).
Wykład Marcina Piweckiego na Konferencji Inwestycje Alternatywne, dostępny na: www.youtube.com/v/zl0vUs-2noA [02.01.2014].
Wywiad z Krzysztofem Maruszewskim, prezesem Stilnovisti Investments SA o sytuacji rynkowej win inwestycyjnych we wrześniu, dostępny na: www.youtube.com/v/cyQe0t4T1mo [06.12.2013].

Http://www.wine-service.pl/ [05.01.2014]
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7.
K. Kuziemski, Inwestor, inwestycje, w: Encyklopedia biznesu , t.I, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 387.
Leksykon polityki gospodarczej, U. Kalina-Prasznic (red.), Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005. s. 104, s.v. „inwestycja".
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s. 7.
K. Jajuga, Wprowadzenie do inwestycji finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 5.
I. Pyka, Funkcjonowanie rynku finansowego, w: Rynek finansowy, I. Pyka(red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 22.
Ch. Vintcent, Spekulacja i inwestowanie długoterminowe. Zwycięskie strategie osiągania zysku z transakcji i wzrostu kapitału, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000, s. s. 7-8, 133-134.
Ibidem.
K. Jajuga, Wprowadzenie do inwestycji..., s. 6.
L. Dziawgo, Jak zarobić, czy rzecz o inwestowaniu, Kontrakt, Szczecin 1992, s. 21.
Ibidem, s. 21.
J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 388-389, s.v. „ryzyko".
D. Dziawgo, Credit - rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998, s. 13-14.
T. Zieliński, Ryzyko na rynku finansowym, w: Rynek finansowy, I. Pyka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 30.
Ibidem, s. 29.
Ibidem.
D. Dziawgo, Credit - rating: ryzyko..., s. 18.
D. Dziawgo, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 68-69.
Ibidem.
L. Dziawgo, Jak zarabiać na..., s. 164.
D. Dziawgo, Credit rating na..., s. 69-70.
Ibidem, s. 77-78.
L. Dziawgo, Papiery wartościowe w ochronie środowiska, TNOiK, Toruń 1997, s. 41.
D. Dziawgo, Credit rating na..., s. 74.
Ibidem, s. 98-99.
D. Dziawgo, Rynki finansowe: istota - instrumenty - funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 73.
K. Jajuga, Wprowadzenie do inwestycji..., s. 7.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm.
Ibidem.
A. Dmowski, Istota i funkcje systemu finansowego, w: Rynki finansowe, A. Dmowski, D. Prokopowicz(red.), Difin, Warszawa 2010, s. 17-18.
Ibidem, s. 18-19.
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s. 17-18.
A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 s.29.
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s. 17-19.
D. Dziawgo, Rynki finansowe: istota ..., s. 47.
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s. 18.
A. Dmowski, Rynek kapitału, w: Rynki finansowe, A. Dmowski, D. Prokopowicz(red.), Difin, Warszawa 2010, s. 90-91.
Ibidem.
I. Pyka, Funkcjonowanie rynku finansowego..., s. 14.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s.25.
http://money.cnn.com/data/dow30/ [25.06.2013].
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s.25.
http://www.gpw.pl [24.06.2013].
K. Jajuga, T. Jajuga, op.cit., s.25.
Ibidem.
A. Dmowski, Rynek kapitału, w: Rynki finansowe, A. Dmowski, D. Prokopowicz(red.), Difin, Warszawa 2010, s. 109.
A. Dmowski, Instrumenty pochodne na rynkach finansowych, w: Rynki finansowe, A. Dmowski, D. Prokopowicz(red.), Difin, Warszawa 2010, s. 160.
K. Jajuga, Instrumenty pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 5.
Ibidem, s. 5-6.
A. Sławiński, Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 18-19.
P. Dąbrowski, Transakcje i instrumenty rynku walutowego, w: Rynek finansowy, I. Pyka(red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 102-103.
A. Dmowski, Rynek walutowy, w: Rynki finansowe, A. Dmowski, D. Prokopowicz(red.), Difin, Warszawa 2010, s. 129-130.
Ibidem, s. 130-131.
P. Dąbrowski, op. cit., s. 102.
Ibidem, s. 104.
S. Marek, A. Wieczorek - Szymańska, Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, s. 232.
L. Dziawgo, Współczesny biznes bankowy - patologiczne otoczenie: ekonomia polityczna oraz ład monetarno-instytucjonalny rynku finansowego jako zagrożenie dla bankowości, Bezpieczny Bank 3(45)/2011, s.7.
M. Gwarda, Polski rynek energii elektrycznej jako rynek alternatywny, w: Inwestowanie. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, A. Firlej(red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 193.
I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, w: Inwestycje alternatywne,
I. Pruchnicka - Grabias (red.), CeDeWu, Warszawa 2008, s. 13.
W. Pełka, Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału, w: M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009, s. 15.
I. Pruchnicka-Grabias, op.cit., s. 15.
W. Pełka, Inwestycje alternatywne jako..., s. 17-18.
Ibidem, s. 21.
K. Kolany, P. Lonczak, M. Świerkot, K. Gołdy, Inwestycje alternatywne. Badanie inwestorów 2012, dostępny na: http://www.bankier.pl/static/att/90000/2542590_RAPORT.pdf [25.06.2013].
W. Pełka, Inwestycje alternatywne jako..., s. 21-22.
Ibidem.
Ibidem.
http://www.czasnafinanse.pl/oszczedzanie/artykuly/alternatywne-narzedzia-lokacyjne-wady-i-zalety [25.06.2013]
W. Pełka, Inwestycje alternatywne jako..., s. 21-22.
I. Pruchnicka-Grabias, op.cit., s. 15.
T. Goliński, Rynek wina i sztuki, w: Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, U. Ziarko-Siwek(red.), CeDeWu, Warszawa 2012, s. 185.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/592933,inwestycje_alternatywne_na_czym_zarobic_w_kryzysie.html# [25.06.2013]
Ibidem.
K. Gabryelczyk, M. Kurek, M. Nowak, A. Pacanowska, Wealth management, w: Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, K. Gabryelczyk(red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 15-25.
Ibidem, s. 25-26.
A. Jarczyk, Wino, w: Encyklopedia PWN, t. 23, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 348.
Ch, Fischer, Leksykon wina, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2011, s. 26.
Stary Testament, Księga Rodzaju (9:20).
Ch. Fischer, op. cit., s. 26.
A. Twardecki, Produkcja wina w starożytności, w: Dionizos w życiu i kulcie : wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, W. Dobrowolski(red.), Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2002, s. 29-31.
Ch. Fischer, op. cit. , s. 26-27.
A. Dominé, E. Supp, D. Ulbricht, Historia wina, w: Wina, A. Domine(red.), Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2008, s. 18-20.
Ch. Fischer, op. cit., s. 27-28.
M. Kwapieniowa, Początki uprawy winorośli w Polsce, Materiały Archeologiczne I, Kraków 1959, s. 360-362.
A. Dominé, E. Supp, D. Ulbricht, op. cit., s. 22-23.
Ibidem, s. 23.
P. Cembrzyński, Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach strefy bałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII-XVI wieku, w: Wratislavia antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, t. 14, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2011, s.19.
Ch. Fischer, op. cit., s. 28.
K. Zraly, Wino. Pełny wykład, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1999, s.8.
A. Jefford, op. cit., s. 18.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 252, s.v. „enologia".
K. Zraly, op.cit., s.8.
J. Priewe, Wino, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 22.
A. Jefford, op.cit., s. 47-48.
http://www.winno.pl/blog/smak-wina-skad-sie-bierze/ [07.03.2014]
F. Collombet, J.-P. Paireault, Wina świata, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Paryż 1999, s. 29.
M. Bieńczyk, Na spadochronie z kieliszkiem, Forbes 02/10, s. 107.
K. Zraly, op.cit., s. 8.
F. Collombet, J.-P. Paireault, op.cit., s. 26.
Ch. Fischer, op. cit., s. 32-33.
Ibidem, s. 33.
A. Dominé, E. Supp, D. Ulbricht, op. cit., s. 88-89.
Ch. Fischer, op. cit., s. 34-35.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 152, s.v. „Dionizos".
W. Dobrowolski, Dionizyjskie święta, w: Dionizos w życiu i kulcie : wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2002, s. 16-20.
Ibidem.
Ibidem.
Nowy Testament, Ewangelia św. Jana (2,1-12).
Nowy Testament, Ewangelia św. Mateusza (26,26-28).
M. Czulak, W winie zdrowie, w winie uroda - rozważania kosmetologiczne, w: V Międzynarodowa Konferencja Winiarska. Materiały konferencyjne 25.03.2011 r., T. Baranowski(red.), Kalsk 2011,s. 99.
A. Dominé, E. Supp, D. Ulbricht, op. cit., s. 14-15.
Ibidem, s. 100-101.
Ibidem, s. 102.
Arizona, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1997.
Pieniądze to nie wszystko, reż. Juliusz Machulski, Polska 2001.
http://www.filmweb.pl/film/Arizona-1997-36665 [01.09.2013].
Arizona, reż. Ewa Borzęcka, Polska 1997.
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 110-113.
L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 12
Ibidem, s.48.
Ibidem, s. 65-66.
T. Goliński, Rynek wina i sztuki, w: Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, U. Ziarko-Siwek(red.), CeDeWu, Warszawa 2012, s. 177.
L. Dziawgo, Private banking: bankowość dla zamożnych klientów, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 99-100.
M. Bieńczyk, Pół wieku w kieliszku, Forbes 10/09, s. 196.
K. Kilijanek, Jak zrobić procenty na procentach, czyli o inwestowaniu w alkohol słów kilka..., Rynki alkoholowe, wrzesień 2011, s.15.
J. Priewe, op. cit., s.232.
T. Goliński, op. cit., s. 177.
W. Gogoliński, Grand cru classé, dostępny na: http://czaswina.pl/artykul/grand-cru-classe [15.11.2013].
Ibidem.
T. Goliński, op. cit., s. 178.
W. Gogoliński, op.cit.
J. Priewe, op. cit., s. 233.
Ibidem.
W. Pełka, Inwestycje emocjonalne, w: Rynki inwestycji alternatywnych, M. Mikita, W. Pełka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. 226-227.
M. Bieńczyk, Ucieczka z La Place, Forbes 10/12, s. 160.
Ibidem.
T. Goliński, op.cit., s. 182.
W. Pełka, op.cit., s. 226.
T. Goliński, op.cit., s.181.
K. Kilijanek, Jak zrobić procenty na procentach, czyli o inwestowaniu w alkohol słów kilka..., Rynki alkoholowe, wrzesień 2011, s.15.
T. Goliński, op.cit., s. 181-182.
W. Mich, Przechowywanie wina, dostępny na: http://inwestycjealternatywne.net/wino-whisky/przechowywanie-wina.html [01.11.2013]
Ibidem.
T. Goliński, op.cit., s.182-183.
Ibidem.
Ibidem.
K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - rynek przedmiotów kolekcjonerskich, w: Inwestycje alternatywne, Pruchnicka-Grabias I.(red.), CeDeWu, Warszawa 2008, s. 250.
A. Stankiewicz, Przy kieliszku o Wine Banking, dostępne na: http://winowww.pl/pdf/wine_banking_k-h.pdf [01.11.2013]
K. Maruszewski, Rynki alternatywne - październik 2012, Rynki alkoholowe, listopad 2012, s. 10.
Ibidem.
K. Kilijanek, op.cit.
T. Potocki, Inwestycje emocjonalne w portfelach najbogatszych klientów - trendy globalne (część 1), Art.&Business 4/2011, s.209.
T. Goliński, op.cit., s.180.
K. Kilijanek, op.cit.
T. Potocki, op. cit.
W. Pełka, op. cit., s. 228.
http://www.liv-ex.com/staticPageContent.do?pageKey=Bordeaux_500 [25.11.2013]
http://www.finanse.egospodarka.pl/45617,Rynek-wina-czy-warto-inwestowac,1,48,1.html [10.01.2014]
http://www.liv-ex.com/lx_docs/Liv-ex_Info_Pack.pdf [25.11.2013]
T. Dziuba, Handel aukcyjny. Rynki-Metody-Technologie, Difin, Warszawa 2008, s. 58-59.
Ibidem, s. 11.
T. Potocki, op.cit., s. 209.
T. Dziuba, op.cit., s.59.
Ibidem.
J. Priewe, op.cit., s. 233.
E. Bednarz, Polubiliśmy wine banking, dostępne na: http://weekend.pb.pl/2626610,45746,polubilismy-wine-banking [25.11.2013]
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst, Wealth management - bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 186..
http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/smaki/hongkong-wypija-burgundzkie-wina,21477,1 [25.11.2013]
T. Dziuba, op.cit., s.59-60.
W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych..., s. 21.
Ibidem, s.23.
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst, op. cit., s. 184.
T. Goliński, op. cit., s. 183-185.
Ibidem, s. 178.
K. Borowski, Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych, w: Współczesna bankowość inwestycyjna, Szelągowska A.(red.), CeDeWu, Warszawa 2009, s. 284.
M. Bieńczyk, Nieprzeczytane arcydzieło, Forbes 10/10, s. 142.
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst, op. cit., s. 183.
P.Zielewski, In vino petunia, w butelce zysk, Forbes Inwestor, 1/2008.
K. Kiljanek, Jak zrobić procenty na procentach, Rynki Alkoholowe, wrzesień 2011, s. 14-15.
http://wealth.pl/inwestycje-alternatywne/inwestowanie-w-wino/w-jakie-wina-inwestujemy [25.11.2013]
P. Morozowicz, Raport wina - komentarz miesięczny, dostępny na: http://wealth.pl/media/komentarz_miesieczny_listopad_2013.pdf [10.12.2013]
http://www.liv-ex.com/staticPageContent.do?pageKey=Indices [01.12.2013]
http://www.liv-ex.com/staticPageContent.do?pageKey=Fine_Wine_1000[21.01.2014]
http://www.decanter.com/specials/486836/wine-investment-par-1 [02.12.2013]
J. Priewe, op.cit., s. 233.
Wykład Marcina Piweckiego (Wine Advisors) na Konferencji Inwestycje Alternatywne, dostępny na: www.youtube.com/v/zl0vUs-2noA [02.01.2014]
http://www.finanse.egospodarka.pl/45617,Rynek-wina-czy-warto-inwestowac,1,48,1.html [06.01.2014]
M. Bieńczyk, Perfumy łatwiejsze od wina, Forbes 09/13, s. 186.
M. Winiarska, op.cit., s. 28.
M. Kapczyński, 100 punktów Parkera, dostępny na: http://www.vinisfera.pl/wina,274,145,0,0,F,news.html [17.11.2013]
M. Winiarska, op. cit., s. 28.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 28-29.
Ibidem, s. 28.
M. Kapczyński, op.cit.
M. Winiarska, op.cit., s. 28-29.
Ibidem.
Ibidem.
J. Priewe, op. cit., s. 233.
M. Winiarska, op. cit., s. 28-29.
M. Bieńczyk, Scheda po Parkerze, Forbes 04/13, s.144.
W. Chełchowski, Bank wielkiego Bachusa, dostępny na: http://life.forbes.pl/najdrozsze-wina-swiata-ranking-bank-wielkiego-bachusa,artykuly,168490,1,2.html [10.01.2014]
E. Szulc, Najlepsze wino świata, dostępny na: http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/smaki/najlepsze-wino-swiata,6885,1 [18.01.2014]
Ibidem.
W. Chełchowski, op.cit.
http://www.internationalwinechallenge.com/index.html [21.01.2014]
http://www.winakonesera.pl/index.php?act=1&&p=44 [21.01.2014]
W. Chełchowski, op.cit.
Ibidem.
K. Kiljanek, op. cit., s. 14-15.
http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/smaki/hongkong-wypija-burgundzkie-wina,21477,1 [29.11.2013]
http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/smaki/jak-podrobic-wino,18281,1 [30.11.2013]
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/chinczycy-wykupuja-europejskie-winnice,25141,1 [29.11.2013]
Ibidem.
Ibidem.
T. Potocki, op. cit., s. 209.
M. Bieńczyk, Winny odjazd, Forbes nr11/09, s. 136-137.
http://enoturystyka.org.pl/historia-enoturystyki/historia-enoturystyki/ [22.11.2013]
Ibidem.
M. Bieńczyk, Winny odjazd..., s. 136-137.
W. Bosak, Wino i turystyka, Winiarz zielonogórski nr 28-29, lipiec/wrzesień 2008, s. 13.
http://enoturystyka.org.pl/historia-enoturystyki/historia-enoturystyki/ [22.11.2013]
http://www.wine-service.pl/wyjazdy-winiarskie/ [24.11.2013]
W. Bosak, op. cit., s. 14.
http://turystykawiniarska.blogspot.com/ [24.11.2013]
Ibidem.
http://www.winebid.com/BuyWine/Items/Red/15359/1/Price [21.11.2013]
M. Bieńczyk, Naprawianie wina, Forbes 10/13, s. 216.
Idem, Detektyw na tropie, Forbes 09/12, s. 172.
http://life.forbes.pl/styl-zycia/artykul/smaki/jak-podrobic-wino,18281,1 [29.11.2013]
W. Bońkowski, Zmierzch Roberta Parkera?, dostępne na: http://wojciechbonkowski.natemat.pl/9215,zmierzch-roberta-parkera [01.12.2013].
Ibidem.
M. Pełka, op.cit., s. 228.
P. Mazur, M. Cichecka, Trendy alkoholowe, Rynki alkoholowe listopad 2011, s. 33.
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/rynek-alkoholi-w-polsce-czyli-co-najchetniej-pija-polacy,89636.html [09.12.2013]
P. Mazur, M. Cichecka, Trendy alkoholowe, Rynki alkoholowe listopad 2011, s. 33.
Najwartościowsze marki polskich alkoholi w 2012 roku, Rynki alkoholowe styczeń 2013, s. 37.
http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/rynek-alkoholi-w-polsce-czyli-co-najchetniej-pija-polacy,89636.html [09.12.2013]
http://www.forbes.pl/sprzedaz-wodki-w-polsce-maleje-o-1-5-proc-rocznie,artykuly,161280,1,1.html [10.12.2013]
Ibidem.
http://www.egospodarka.pl/99936,Spozycie-alkoholu-w-Polsce-wino-zyskuje-amatorow,2,39,1.html [08.12.2013]
Wybieramy wino, Rynki alkoholowe listopad 2012, s. 14.
A. Szymańska, Rynek wina z uwzględnieniem win grzanych i nalewek, Rynki alkoholowe styczeń 2013, s. 38.
http://www.egospodarka.pl/99936,Spozycie-alkoholu-w-Polsce-wino-zyskuje-amatorow,2,39,1.html [08.12.2013]
Dyskontowy raj, Rynki alkoholowe sierpień 2012, s. 14.
Wybieramy wino, Rynki alkoholowe listopad 2012, s. 14.
Polski rynek wina, Rynki alkoholowe październik 2011, s. 16-18.
Wybieramy wino, Rynki alkoholowe listopad 2012, s. 14.
Rynki alkoholowe 2001-2010, Rynki alkoholowe listopad 2011, s. 34.
Polski rynek wina, Rynki alkoholowe październik 2011, s. 16-18.
Ibidem.
B. Drewnowska, Zyski z wina rozpalają konkurencję, dostępne na: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/907257.html [10.12.2013]
Korespondencja drogą elektroniczną z Marciniem Piweckim (prezesem Wina Advisors).
http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki [05.01.2014]
http://www.stilnovisti.pl/?m=onas [10.12.2013]
http://www.stilnovisti.pl/?m=historia [10.12.2013]
http://www.stilnovisti.pl/?m=wino [10.12.2013]
Ibidem.
B. Drewnowska, op. cit.
http://www.stilnovisti.pl/?m=wino [10.12.2013]
T. Goliński, op.cit., s. 185.
B. Drewnowska, op. cit.
http://wealth.pl/wealth-solutions/dlaczego-wealth-solutions [10.12.2013]
http://wealth.pl/inwestycje-alternatywne/inwestowanie-w-wino/zasady-inwestycji [10.12.2013]
Ibidem.
http://wealth.pl/kim-jestesmy [10.12.2013]
http://www.wineadvisors.pl/cost.html [02.01.2014]
http://www.wineadvisors.pl/standard.html [02.01.2014]
Korespondencja mailowa z Marcinem Piweckim (prezesem Wine Advisors).
http://www.dknotus.pl/inwestycje/produkty/poliso-lokaty [15.01.2014]
http://raiffeisenpolbank.com/private-banking/konta/pakiet-friedrich-wilhelm-raiffeisen [18.01.2014]
Korespondencja mailowa z Elizą Winiecką - kierownikiem ds. produktów inwestycyjnych Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Korespondencja z Marciniem Piweckim (prezesem Wina Advisors).
Korespondencja mailowa z Elizą Winiecką - kierownikiem ds. produktów inwestycyjnych Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Wywiad z Krzysztofem Maruszewskim, Prezesem Stilnovisti Investments SA o sytuacji rynkowej win inwestycyjnych we wrześniu, dostępny na: www.youtube.com/v/cyQe0t4T1mo [06.12.2013]

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku