• System powiązań fi nansowych w złożonych strukturach kapitałowych

Książka jest pierwszym kompleksowym ujęciem specyfiki wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Autorka w sposób nowatorski wypełnia lukę w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na ceny transferowe, które są instrumentem sterowania efektywnością gospodarki finansowej, a także przyczyniają się do minimalizacji obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną cechą publikacji jest jej naukowy charakter z wyraźnym wkładem własnym Autorki w rozwój dyscypliny finanse. W treści ujęto szczególnie: • ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia oraz funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych, • rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych, • ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Prowadzone rozważania Autorka wzbogaciła wynikami własnych badań empirycznych, które mają duże znaczenie aplikacyjne. Poparte zostały one wieloma st

Podtytuł System powiązań fi nansowych w złożonych strukturach kapitałowych
Autor Danuta Kozłowska-Makóś
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 294
60.00 40.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-006-0

Książka jest pierwszym kompleksowym ujęciem specyfiki wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Autorka w sposób nowatorski wypełnia lukę w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na ceny transferowe, które są instrumentem sterowania efektywnością gospodarki finansowej, a także przyczyniają się do minimalizacji obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną cechą publikacji jest jej naukowy charakter z wyraźnym wkładem własnym Autorki w rozwój dyscypliny finanse.


W treści ujęto szczególnie:
• ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia oraz funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych,
• rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych,
• ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych.

Prowadzone rozważania Autorka wzbogaciła wynikami własnych badań empirycznych, które mają duże znaczenie aplikacyjne. Poparte zostały one wieloma studiami przypadków. Materia prowadzonych badań przez Autorkę jest szczególnie skomplikowana, a ich charakter pionierski. Istotną wartością opracowania jest model analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych, który zbogaca literaturę w tym zakresie, jak i również może być wzięty pod uwagę przy dokonywaniu analizy finansowej przez biegłych rewidentów. Książka stanowi oryginalny i wartościowy wkład Autorki w teorię finansów korporacyjnych, a szczególnie w system funkcjonowania cen transferowych.

Publikacja jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów korporacyjnych, kadry menedżerskiej, analityków finansowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz głównych księgowych.

Wstęp 9

Rozdział 1
Ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych 13
1.1. Problemy koncentracji kapitału we współczesnej gospodarce rynkowej 13
1.2. Identyfikacja złożonych struktur kapitałowych 19
1.3. Zasady tworzenia złożonych struktur kapitałowych 40
1.4. Szanse i zagrożenia wynikające z łączenia się przedsiębiorstw 47
1.5. Tradycyjne i nowoczesne źródła finansowania transakcji łączenia się przedsiębiorstw 53

Rozdział 2
Rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych 61
2.1. Charakterystyka modeli współzależności podmiotów gospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych 61
2.2. Zakres uprawnień wewnętrznych ośrodków decyzyjnych w złożonych strukturach kapitałowych 68
2.3. Identyfikacja wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 75
2.4. Specyfika wewnątrzgrupowego finansowania 81
2.4.1. Wewnętrzna sprzedaż dóbr majątkowych 81
2.4.2. Wewnętrzne świadczenie usług 85
2.4.3. Przekazywanie praw majątkowych w ramach złożonych struktur kapitałowych i ich konsekwencje finansowe 88
2.4.4. Faktoring jako forma finansowania działalności spółek zależnych przez spółkę dominującą 90
2.4.5. Konsekwencje finansowe podwyższania kapitału własnego podmiotów powiązanych 94
2.4.6. Wewnętrzne pożyczki, poręczenia i gwarancje kredytowe 98]
2.5. Wewnętrzny system rozliczeń należności i zobowiązań 103
2.6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako podstawa prezentacji wewnętrznych powiązań kapitałowych i finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 107
2.7. Model analizy efektywności wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 114

Rozdział 3
Ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 127
3.1. Istota i funkcje cen transferowych 127
3.2. Podstawy polityki kształtowania cen transferowych 132
3.3. Polskie regulacje prawne oraz standardy międzynarodowe kształtowania cen transferowych 137
3.4. Wpływ cen transferowych w złożonych strukturach kapitałowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 144
3.5. Optymalizacja cen transferowych w ramach wewnętrznych ośrodków decyzyjnych 148
3.6. Wpływ cen transferowych na transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi 151

Rozdział 4
Praktyczna analiza wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Studia przypadku 163
4.1. Identyfikacja obszaru badań i metod badawczych 163
4.2. Analiza i ocena rzeczywistych powiązań finansowych w wybranych grupach kapitałowych 165
4.3. Szczegółowa analiza wewnętrznych powiązań finansowych w Grupie Kapitałowej Węglokoks S.A. (studium przypadku) 175
4.3.1. Specyfika funkcjonalna i ekonomika Grupy Kapitałowej Weglokoks S.A. 175
4.3.2. Analiza wpływu wewnętrznych transakcji na efektywność działania Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 182
4.3.3. Próba wyznaczenia optymalnych cen transferowych w ośrodkach odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 195
4.3.4. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 206
4.3.5. Wpływ wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych na wiarygodność i kompletność skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 214
4.3.6. Analiza wpływu cen transferowych na sytuację majątkowo-finansową Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 223
4.4. Kontrowersje w obszarze cen transferowych w świetle wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i urzędów kontroli skarbowej 239
4.5. Synteza i wnioski z przeprowadzonych badań 243

Zakończenie 247
Bibliografia 255
Spis tabel 269
Spis wykresów 272
Spis rysunków 273
Załączniki 275

Dr Danuta Kozłowska-Makóś - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka i współautorka licznych artykułów i monografii naukowych z zakresu finansów korporacyjnych, w tym szczególnie dotyczących kapitałowego łączenia się przedsiębiorstw i systemu cen transferowych. Wieloletni wykładowca akademicki.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku