• Transgraniczne prawo spółek

Podtytuł Transgraniczne prawo spółek
Autor Michał Koralewski (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 234
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-177-7

Książka „Transgraniczne prawo spółek" jest ostatnią książką z serii ?Model transgranicznego łączenia się spółek?, której celem jest całościo­wa prezentacja zagadnień związanych z międzynarodowym postępowaniem łączeniowym oraz przybliżenie procedur krajowego łączenia się spół­ek kapitałowych.
Niniejsza publikacja prezentuje regulacje prawa spółek w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Czechy Słowacja, czy Austria i Irlandia. W książce zawarto podstawowe informacje na temat systemu spółek przy­jętego w danym państwie charakteryzując pokrótce każdą ze spółek.
Książka opisuje również procedurę krajowych i transgranicznych fuzji i przejęć wskazując na odmienności poszczególnych systemów prawnych oraz regulacje im wspólne. Dodatkowo zawarto w niej istotne informacje na temat rejestracji nowych podmiotów oraz zmian spółek już istnieją­cych w odpowiednich rejestrach spółek. Książka wskazuje również na krajowe zasady uczestnictwa pracowników w spółkach połączonych.
Opracowanie stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu transgranicznego łączenia się spółek. Do przeprowadzenia fuzji lub przejęć z udziałem spółek mających siedziby w innych państwach niezbędne jest bowiem posiadanie chociażby podstawowej wiedzy o przepisach obo­wiązujących w państwie siedziby spółki. Harmonizacja przepisów prawa w tym zakresie nie doprowadziła do pełnego ujednolicenia przepisów krajowych stąd każdy system prawny posiada swoiste regulacje i zasady, które częstokroć są istotne z punktu widzenia transakcji transgranicz­nych.
Praca skierowana jest zarówno do wspólników oraz akcjonariuszy spółek, członków ich organów, jak również do prawników praktyków, a także do osób pragnących poznać teoretyczne aspekty transgranicznych fuzji i przejęć oraz prawa spółek innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
„Transgraniczne prawo spółek" przygotowane zostało przez zespół prawników skupionych w krajowych i międzynarodowych kancelariach praw­niczych oraz pracowników naukowych polskich uniwersytetów.

WPROWADZENIE
Rozdział 1. AUSTRIA - Justyna Zduńczyk, Piotr Osiewacz.
1.1 Wprowadzenie
1.2. Spółki kapitałowe w Austrii
1.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Gesellschaft mit beschrankter Haftung, GmbH)
1.2.2. Spółka akcyjna {Akłiengesellschaft, AG)
1.3. Łączenie spółek kapitałowych
1.3.1. Podstawowe informacje
1.3.2 Przygotowanie połączenia
1.3.3. Uchwała o połączeniu
1.3.4. Zgłoszenie do rejestru i kontrola sądowa
1.3.5. Uproszczone połączenie
1.4. Połączenie transgraniczne
1.5 Uczestnictwo pracowników
Rozdział 2. CZECHY - Michał Korałewski
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podmioty uczestniczące w połączeniu
2.2.1. Podstawowe informacje
2.2.2. Spółka jawna (vefejnó obchodni spolećnost)
2.2.3. Spółka komandytowa (komanditni spolećnosf)
2.2.4. Spółka z o.o. (spolecnosts rucenim omezenym)
2.2.5. Spółka akcyjna (akciova spolecnost)
2.2.6. Rejestracja
2.3. Połączenie krajowe
2.4. Połączenie transgraniczne
2.5. Uczestnictwo pracowników
Rozdział 3. FRANCJA - Michał Koralewski
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podmioty biorące udział w połączeniu
3.2.1. Podstawowe informacje
3.2.2. Spółka akcyjna uproszczona (societe par actions simplifiee, SAS)
3.2.3. Spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par action, SCA)
3.2.4. Spółka akcyjna (societe anonyme, SA)
3.2.5. Spółka z o.o. oraz jednoosobowa spółka z o.o.
(societe a responsabilite limitee, SARL)
3.2.6. Rejestracja
3.3. Połączenie krajowe
3.4. Połączenie transgraniczne
3.5. Uczestnictwo pracowników
Rozdział 4. HISZPANIA - Urszula Rybska, Miguel Bordas Prószyński
4.1. Wprowadzenie
4.2. System spółek w Królestwie Hiszpanii
4.2.1. Najważniejsze typy spółek kapitałowych (S.A., S.L.)
4.2.2. Struktura spółek kapitałowych
4.3. Sposoby łączenia się spółek (procedura, podmioty)
4.3.1. Procedura zwykła
4.3.2. Procedura uproszczona
4.3.3. Procedura rejestracyjna
4.4. Połączenie transgraniczne
4.4.1. Podstawowe informacje
4.4.2. Miejsce regulacji w systemie prawa
4.4.3. Warunki formalne połączenia
4.4.4. Plan połączenia
4.4.5. Sprawozdanie organu zarządzającego
4.4.6. Uchwała o połączeniu
4.4.7. Akt notarialny dokumentujący połączenie
4.4.8. Postępowanie kontrolne
4.4.9. Ochrona wierzycieli i wspólników mniejszościowych oraz pracowników
4.4.10. Procedura rejestracyjna
4.4.11. Procedura uproszczona
4.4.12. Skutki połączenia transgranicznego
4.4.13. Połączenia transgraniczne spółek z krajów trzecich
4.5. Wnioski końcowe
Rozdział 5. IRLANDIA - Michał Szytnanek
5.1. Wprowadzenie
5.2. Spółki uczestniczące w połączeniu
5.2.1. Podstawowe informacje
5.2.2. Spółka z o.o. (private limited company)
5.2.3. Spółka akcyjna (public limited company)
5.2.4. Organy spółek kapitałowych
5.3. Połączenie krajowe
5.4. Połączenia transgraniczne
5.5. Uczestnictwo pracowników
Rozdział 6. LITWA - Michał Koralewski
6.1. Wprowadzenie
6.2. Podmioty uczestniczące w połączeniu
6.3. Połączenie krajowe
6.4. Połączenie transgraniczne
6.5. Uczestnictwo pracowników
Rozdział 7. NIEMCY - Justyna Zduńczyk, Piotr Osiewacz
7.1. Wprowadzenie
7.2. Spółki uczestniczące w połączeniu
7.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Gesellschaft mit beschrankter Haftung, GmbH)
7.2.2. Spółka akcyjna (Aktiengesellschaft, AG )
7.3. Łączenie, podział i przekształcanie spółek kapitałowych
7.4. Połączenie transgraniczne
7.4.1. Podstawowe informacje
7.4.2. Zakres stosowania
7.4.3. Plan połączenia
7.4.4. Sprawozdanie organu spółki
7.4.5. Zatwierdzenie połączenia
7.4.6. Kontrola połączenia
7.4.7. Ochrona wierzycieli i wspólników mniejszościowych
7.4.8. Ważność połączenia
7.5. Uczestnictwo pracowników
7.6. Zakończenie
Rozdział 8. POLSKA - Michał Koralewski
8.1. Wprowadzenie
8.2. Połączenie krajowe
8.2.1 Sposoby połączenia
8.2.2. Połączenie przez przejęcie
8.2.3. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki
8.2.4. Procedura połączenia
8.3. Połączenie transgraniczne
Rozdział 9. SŁOWACJA - Agata Ludera, Radosław Jarecki
9.1. Wprowadzenie
9.2. Zarys charakterystyki spółek uczestniczących w połączeniu transgranicznym.
9.2.1. Podstawowe informacje
9.2.2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(spolocnost' s rucenim obmedzenym)
9.2.3. Spółka akcyjna (Akciow spolocnost)
9.3. Połączenie transgraniczne
9.4. Uczestnictwo pracowników
Rozdział 10. WIELKA BRYTANIA - Monika Iłenda
10.1. Wprowadzenie
10.2. Sposoby prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii
10.3. Łączenie się spółek
10.4. Zwięzła charakterystyka uczestnictwa pracowników
Rozdział 11. WłOCHY - Joanna Wieprźkowicz-Łyżeń
11.1. Wprowadzenie
11.2. Spółki kapitałowe we Włoszech
11.2.1. Główne źródła prawa spółek we Włoszech
11.2.2. Ogólna charakterystyka włoskich spółek kapitałowych
11.2.3. Spółka akcyjna (societa per azioni)
11.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna (societa in accomandita per azioni).
11.2.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(societa a responsabilita limitata)
11.3 Połączenie transgraniczne
11.3.1. Stosowane przepisy
11.3.2. Sposoby transgranicznego łączenia
11.3.3. Podmioty uczestniczące w transgranicznym połączeniu
11.3.4. Plan połączenia transgranicznego
11.3.5. Ogłoszenie planu połączenia transgranicznego
11.3.6. Sprawozdania organów zarządzających
11.3.7. Zgłoszenie planu połączenia transgranicznego do rejestru
przedsiębiorstw oraz wyznaczenie biegłego
11.3.8. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia
11.3.9. Dwuetapowe postępowanie kontrolne
11.3.10. Rejestracja połączenia i skuteczność połączenia
11.3.11. Skutki połączenia transgranicznego
11.3.12. Postępowanie uproszczone
11.3.13. Ochrona wierzycieli i wspólników mniejszościowych
11.4. Uczestnictwo pracowników
ZAKOŃCZENIE - Michał Koralewski
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
ORZECZNICTWO
NOTKI BIOGRAFICZNE AUTORÓW

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku