• Wszystko ma markę - ODNAJDŹ SWOJĄ! Personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą

Silna i spójna marka osobista i umiejętność jej wiarygodnego kreowania to jedna z kluczowych dziś kompetencji, dzięki której stawimy czoła wszelkim turbulencjom nie tylko w świecie zawodowym, ale i prywatnym. Ksiązka jest rodzajem podręcznego przewodnika po personal brandingu, świadomego kreowania wizerunku w zgodzie ze sobą. Jest lekturą nie tylko wartościową i bogatą merytorycznie, ale też praktyczną i ciekawą.

Podtytuł Wszystko ma markę - ODNAJDŹ SWOJĄ! Personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą
Autor Anna Kowal-Orczykowska
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 238
74.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-470-9

Książka stanowi swoiste połączenie wiedzy z zakresu humanistyki i nauk społecznych, które zaaplikowane do dynamicznego i turbulentnego świata wolnorynkowego biznesu pomoże Czytelnikowi skutecznie stawić czoła wyzwaniu, jakim dla każdego z nas jest kreowanie rozpoznawalnej, silnej, wiarygodnej i spójnej marki osobistej. Jest też rodzajem podręcznego przewodnika dla wszystkich chcących poznać narzędzia wpływu, a także poszukujących odpowiedzi na pytania „kim jestem?", „kim chcę być w tym świecie permanentnej zmiany?" oraz „jak osiągać określone cele?".

Strukturę książki wyznaczają pytania - klucze:
• Co to jest własna marka?
• Kto ci pomoże?
• Kim jesteś?
• Jak to się robi?
• Dlaczego musisz być fair?


„Życzę, by lektura okazała się pomocna w dochodzeniu do marki osobistej, która będzie wyrażała spersonalizowane potrzeby i marzenia Czytającego".
dr Anna Kowal-Orczykowska, autorka


„(...) Ustalenia poczynione przez Autorkę mają znaczący walor poznawczy i wzbogacają stan wiedzy o własnej marce i tworzeniu wizerunku w zglobalizowanym świecie. Niewątpliwie ta oryginalna praca stanowi nie tylko znaczący wkład w rozwój nauk społecznych i humanistycznych, ale również inspiruje do stawiania kolejnych pytań i poszukiwań na nie wielokontekstowych odpowiedzi. (...) Zaprezentowana monografia jest bardzo interesującą propozycją, a biorąc pod uwagę aktualność podjętej tematyki, znaczenie społeczne i pedagogiczne omawianych zagadnień, powinna znaleźć szerokie grono odbiorców zarówno wśród nauczycieli akademickich, studentów, jak i osób spoza środowiska akademickiego, które poszukują dla siebie ciekawych inspiracji".
prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1.
Co to jest własna marka? 13
1.1. Czym jest personal branding? 15
1.2. Wymyśl swoją markę 21
1.2.1. Realia ponowoczesnej rzeczywistości 21
1.2.2. Opowiedz im o sobie. Storytelling 24
1.2.3. Zacznij od dlaczego. Konstruowanie narracji 26
1.2.4. Zrób wrażenie 35
1.2.5. Odkryj swój błękitny ocean 37
1.3. Synergia, segmentacja rynku i inne aspekty marketingu 40
1.3.1. Analiza SWOT 43
1.3.2. Segmentacja rynku 44

Rozdział 2.
Kto ci pomoże? 47
2.1. Cztery perspektywy poradnictwa 49
2.1.1. Kierunek pozytywistyczno-instrumentalny 51
2.1.2. Kierunek interpretatywny: rozumiejąco-adaptacyjny 53
2.1.3. Kierunek emancypacyjno-krytyczny 54
2.1.4. Kierunek postmodernistyczny 56
2.2. Coaching, mentoring i tutoring 59
2.2.3. Coaching i mentoring 62
2.2.4. Tutoring 75
2.3. Ashoka 78

Rozdział 3.
Kim jesteś? 81
3.1. Wielka piątka, wymiary osobowości 87
3.2. Wszyscy jesteśmy narcyzami. Generacja „Ja" 95
3.2.1. Pokolenie X, Y, Z 95
3.2.2. Pokolenie cyfrowe 99
3.2.3. Dyskurs idealnego ciała versus ciałopozytywność 100
3.2.4. Kulturowe i psychologiczne uwarunkowania narcyzmu 104
3.3. Archetypy. Kulturowe kody tożsamości 106
3.4. Kotwice motywacyjne Edgara Scheina 130

Rozdział 4.
Jak to się robi? 151
4.1. Fenomen inteligencji emocjonalnej 153
4.1.1. Uśmiech 156
4.1.2. Postawa 161
4.1.3. Słuchanie 165
4.1.4. Reagowanie 168
4.2. Zarządzanie czasem 172
4.2.1. Ośmiornica 173
4.2.2. Słoń 176
4.2.3. Świstak 180
4.2.4. Jeż 182
4.3. Marka jest kolorem 188
4.4. Kultury organizacyjne - od czerwieni do turkusu 195
4.4.1. Impulsywna Czerwień 196
4.4.2. Konformistyczny Bursztyn 197
4.4.3. Innowacyjny Pomarańcz 199
4.4.4. Rodzinna Zieleń 201
4.4.5. Ewolucyjny Turkus 206

Rozdział 5.
Dlaczego musisz być fair? 209
5.1. Moralność tabuistyczna 215
5.2. Moralność wzajemnościowa 220
5.3. Moralność altruistyczna (prospołeczna) 224
5.4. Moralność godnościowa 226

Zakończenie 231
Bibliografia 233

ANNA KOWAL-ORCZYKOWSKA
Doktor nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze związane z socjologią edukacji, krytyczną analizą dyskursu medialnego, andragogiką i lifelong learning. Autorka „W niewoli reklamy?", książki dekodującej ukryte przesłania reklamy prasowej. Od kilku lat prowadzi ogólnouczelniane wykłady na temat personal brandingu na PWSZ im. Witelona w Legnicy* (także dla studentów zagranicznych w ramach Erasmusa).
* Od 1.01.2022 r. Uczelnia Państwowa Collegium Witelona.

Recenzja: prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Uniwersytet Wrocławski

 

Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.

Aron E.N., Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza, Wydawnictwo Feeria, Łódź 2017.

Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tł. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.

Bąkiewicz M., Mentoring, coaching i tutoring jako nowe metody wsparcia studenta w procesie kształcenia – zarys problemu [w:] J. Bałachowicz, A. Rowicka, (red.), Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2013.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004

Bednarczyk H., Kwiatkowski S.M., Woźniak I., Wstępny projekt modelu struktury standardu kompetencji zawodowych, Warszawa – Radom, Departament Rynku Pracy MPiPS, Warszawa 2012.

Benewicz M., Coaching, czyli przebudzacz neuronów, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2009.

Benewicz M., Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2011.

Brach-Czajna J., Szczeliny istnienia, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2018.

Carnegie D.,Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, tł. P. Cichawa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2018.

Clutterbuk D., Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.

 Channon Ch., Reklama [w:] Michael J. Thomas (red.), Podręcznik marketingu, tł. J. Kardaszewski, PWN, Warszawa 1998.

Corley T., Yardney M., Nawyki bogatych i biednych, tł. M. Bernatt-Reszczyński, Kompania Medialna, Warszawa 2020.

Czekierda P., Czym jest tutoring? [w:] P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.) Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.

Czerepaniak-Walczak M., Między niedostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1995.

Fisher R., W. Ury, B. Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2016.

Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tł. A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015, s. 193.

Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tł. R. Saciuk, PWN, Warszawa 1994.

Fouault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tł. T. Komendant, Altheia, Warszawa 1993.

Futyma S., Wolnego rynku implikacje dla edukacji, Edytor, Toruń – Poznań 2002.

Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009.

Gromkowska-Melosik A., Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu, Przegląd Pedagogiczny 2015.

Grzesiak M., Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020.

Hall E.T., Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001.

Harasimowicz M., Filozoficzne aspekty przyzwyczajenia, Analecta Cracoviensia 45 (2013).

Harvey P., As College Graduates Hit The Workforce, So Do More Entitlement-Minded Workers, University of New Hampshire, 2013.

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Rebis, Poznań 2011.

Jurek P., Metody pomiaru kompetencji zawodowych. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego Nr 54, Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, PWN, Warszawa 2006.

Karzełek F., Heksagon szczęścia. Równowaga kluczem do spełnienia, Helion, Gliwie 2021.

Kazimierowicz M., Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona z Legnicy, Legnica 2020.

Kim Ch. W. i Mauborgne R., Stretegia błękitnego oceanu. Jak stworzyć niekwestionowaną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, tł. A. Doroba, MTBiznes, Warszawa 2018.

Klein N., No logo, tł. H. Postuła, Świat Literacki, Warszawa 2004, s. 215.

Kliombka-Jarzyna J., A. Stankiewiz, J. Wiktorowicz, Pokolenie – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, e-book, pdf, 2017.

Kola A.M., Kształcenie elit społecznych? Studia doktoranckie w Polsce jako forma i potrzeba konstruowania zapoznanego mitu, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Toruń 2018.

Kowal-Orczykowska A., W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Kwaśnica R., Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Wrocław 1987.

Kwaśnica R., Język − wzorce krytyczności – przedrozumienie. Poza kulturową oczywistością, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2019.

Kopaliński W, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XIX, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Kosson G., Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą opowieść dla marki, Słowa i Myśli, Warszawa 2014.

Kotler Ph., H. Kartaja, I. Setiawan, Marketing 4.0. Era cyfrowa, tł. D. Gasper, MT Biznes, Warszawa 2017. 

Kozak A., Siła introwersji. Wykorzystaj swój potencjał, tł. M. Trusiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.

Kunce A., Tożsamość i postmodernizm, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

Lando E., Wszyscy się czegoś bali. Fobie, lęki i kompleksy wielkich Polek i Polaków, Czerwone i Czarne, Warszawa 2016.

Leary T., Polityka ekstazy, tł. D. Misiuna i R. Palusiński, Kraków 1998.

Lelińska K. Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy zawodowego [w:]Doradca – profesja, pasja, powołanie? (red.) B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003

Laloux F., Pracować inaczej, tł. M. Konieczniak, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.

Lundén B., Svensson U., Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, tł. B. Pawłowska, BL Info Polska, Szczecin 2014.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty i (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Malewski M., Egalitaryzm oświatowy a edukacja dorosłych [w:] Edukacja Dorosłych Vol 9, 4. 1995 r.

Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie? (red.) B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.

Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.

Melosik Z., T. Szkudlarek, Kultura, Tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1995. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty i (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Migoń M.P., Wstęp do etyki. Skrypt., Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2013.

Milerski B., Śliwerski B., PWN Leksykon, Pedagogika, PWN, Warszawa 2000.

Moorhouse J., Podstawy marketingu, tł. E. Wojciechowska, M. Wyrzykowska, K. Wyrzykowski, PRET S.A., Warszawa 1996.

Navarro J., Mowa ciała w pracy. Rozwiń swoją karierę dzięki ukrytej mocy inteligencji niewerbalnej, tł. B. Grabska-Siwek, Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr, Warszawa 2011.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981, s. 324.

Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 2005.

Pawlak A., Tutoring dziecięcy w procesie nauczania – uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Rakoczy B., Dyskursywne tworzenie społecznego obrazu ciała kobiety. Sztuka wizualna jako narzędzie kształtowania refleksyjności [w:] O współczesnych praktykach genderyzacji ciała, (red.) K. Wódz , J. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Ryfkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.

Sajdera J., Uczenie się w kontekście społecznym − tutoring rówieśniczy jako sposób wspierania zdolności społeczno-poznawczych dzieci w sytuacjach interakcyjnych, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 4 2 (8)/2016.

Sasin A., Life coaching. Jak porzucić złe nawyki i zacząć nowe, lepsze życie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

Seld R.P., To Close to the Bone the Historical Context of Women’s obsession with Slendrness [w:] Feminist Perspectives on Eating Discordes, (red.) P. Fallon, M.A. Katzman. S.C. Wooley, New York 1994.

Seltzer K., Bentley T., The Creative Age. Knowledge and Skills for the New Economy, Demos, 1999.

Sinek S., Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania, tł. Z. Waśko, Helion, Gliwice 2013.

Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN, Warszawa 2021.

Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko lacanowskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Wojnar I., Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie [w:] Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, red. I. Wojnar, J. Kubin, Warszawa 1996, s. 25.

Wojtasik B., Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczesnego świata [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie? (red.) B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.

Wojtasik B., Warsztat dorady zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.

Wycisk J., Anoreksja – popularny sposób (nie)istnienia [w:] Kobiety w kulturze popularnej, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Konsola, Wrocław 2002.

Artykuły:

Borkowska N., Tutoring w edukacji [w:] „Colloquium Edukacja – Polityka – Historia Kwartalnik” 4/2018.

Fijałkowski A., Z dziejów myślenia o tutoringu – krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania [w:] „Kwartalnik pedagogiczny”, 2(2).

Hajdas M., Dobrze opowiedziana marka, Marketing w Praktyce, 2010, nr 9.

Hajdas M., Storytelling – nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej [w:] „Współczesne Zarządzanie” 1/2011.

Kruszelnicki M., Tutoring, mentoring, coaching — troskliwe oblicze władzy (ćwiczenia z krytyki Foucaultiańskiej). „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej”, 18, nr 1, 2015.

Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie, nr 1, „Edukacja” 1991.

Lasch Ch., Narcystyczna osobowość naszych czasów, tł. M. Szuster, „Res Publica Nowa”, 1/2002 (160).

Mariański J., Postawy godnościowe a prospołeczność, „Collectanea Theologica”, nr 55/3,1985.

Markowska B., Społeczeństwo a media. Dwugłos: Baudrillard – McLuhan, „Kultura Popularna” nr 7, 2004.

McKee R., Storytelling that Moves People: A Conversation with Screenwriting Coach, Robert McKee, „Harvard Business Review”, Vol. 80., 2003.

Patton W., McMahon M., Career Development and System Theory. Conneting Theory and Practice, Sense Publishers, Rotterdam 2006.

Pawłowicz B., Koniec z kultem idealnego wyglądu, „Sens”, 02(137), 2020.

Williams A., How to Spot a Member of Generation Z, „The New York Times”, 18.09. 2015.

Zieliński P., Niemożliwe nie istnieje, „Forbes Woman”, nr 3/2021.

Zieliński P., Ranking Forbes Woman. 50 najlepszych kobiecych marek osobistych w mediach tradycyjnych i społecznościowych, „Forbes Woman”, nr 3/2021.

Zhao H., Seibert S.E., The Big Five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytical review. „Journal of Applied Psychology”, 91(2), 2006.

Youssef K.B., Leicht T. Maroungiu L., Storytelling in the context of destination marketing: an analysis of conceptualisations and impact measurement, „Journal of Strategic Marketing”, vol. 27, 2019.

Bibliografia elektroniczna

Długosz D., Richard Branson poleciał w kosmos. Zobacz pełne nagranie z lotu Virgin Galactic Unit, https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/nauka-i-technika/richard-branson-polecial-w-kosmos-zobacz-pelne-nauka-i-technika/richard-branson-polecial-w-kosmos-zobacz-pelne-nagranie-z-lotu-virgin-galactic-unity/mlhl1b1

Grygier M., Kto i kiedy wynalazł pasy bezpieczeństwa?, https://autokult.pl/19414,kto-i-kiedy-wynalazl-pasy-bezpieczenstwa

Irby B.J., Editor’s Overview: Mentoring, Tutoring, and Coaching, „Menoring & Tutoring: Partnership in Learning”, 20 (3). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13611267.2012.708186

Janusz-Lorkowska M., Przedszkolak to człowiek mocny i zahartowany, „Rzeczpospolita”, 14 marca 2008, https://archiwum.rp.pl/artykul/759780-Przedszkolak-to-czlowiek-mocny-i zahartowany.html

Jeziorek N., Ralph Lauren: Jak zaprojektować bajkę?, https://www.vogue.pl/a/ralph-lauren-jak-zaprojektowac-bajke

Ks. Stryczek nie jest już prezesem Szlachetnej Paczki https://dorzeczy.pl/kraj/77821/ks-stryczek-nie-jest-juz-prezesem-szlachetnej-paczki.html

Lehmann, Nie świadczył usług. Życiem świadczył. Tomasz Sadowski z Barki pomógł tysiącom, „Gazeta Wyborcza”, 11 stycznia 2020, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,105531,25578984,nie-swiadczyl-uslug-zyciem-swiadczyl.html

Nowakowska K., Mama ginekolog: urok zwyczajności, https://www.vogue.pl/a/mama-ginekolog-urok-zwyczajnosci

Peters T., Fast company. The Brand called you, tł. własne https://personalimpact.ca/wp-content/uploads/2015/08/thebrandcalledyou.pdf

Redfern C., Korea południowa – kraj operacji plastycznych, https://www.womenshealth.pl/uroda-styl/Korea-Poludniowa-kraj-operacji-plastycznych,12277,1

Sobolak J., Najbogatsi bez twarzy. Kto i dlaczego ukrywa swój wizerunek?, https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,27305580,milionerzy-bez-twarzy.html?disableRedirects=true

Szkwarek W., Magistrów w Polsce pod dostatkiem, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Magistrow-w-Polsce-pod-dostatkiem-7641505.html https://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Nowe,-dynamiczne-logo-VERVA.aspx

Szymański R., Personal branding, czyli jak zbudować swoją markę eksperta , https://www.linkedin.com/pulse/personal-branding-czyli-jak-zbudowa%C4%87-https://wizerunekkobiety.pl/co-to-jest-wizerunek-osoby-definicja- wizerunku/

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/reputacja;2574055.html

https://mfiles.pl/pl/index.php/Reputacja

swoj%C4%85-mark%C4%99-rafa%C5%82j-szymański

https://synonim.net/synonim/robi%C4%87+wrażenie

https://synonim.net/synonim/robi%C4%87+wrażenie

https://www.goodreads.com/quotes/178429-i-declare-that-the-beatles-are-mutants-prototypes-of-evolutionary

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oksymoron

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/postmodernizm;3960928.html

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Kto-to-jest-coach-Co-znaczy-coachowac;19031.html

https://www.annadobosz.pl/metoda-walta-disneya-w-coachingu/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Think_tank

https://ashoka-cee.org/wzmocnione/about-us/

https://blogs.ubc.ca/gomm/2014/11/08/the-kingdom-has-no-intention-to-slow-down/

https://cw.edu.pl/strefa/632/

https://www.ashoka.org/en-pt/country/poland

https://www.ashoka.org/en-us/story/tomasz-sadowski-barka-foundation

https://www.ashoka.org/pl/program/społeczność-członkiń-i-członków-ashoki/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Gallupa

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C387542%2Ckrotszy-gen-wieksza-wrazliwosc-emocjonalna.html

https://www.kobieta.pl/artykul/ten-post-agnieszki-kaczorowskiej-oburzyl-instagramowa-spolecznosc-jak-nic-dotad-o-co-chodzi-w-aferze-kaczorowskagate

https://www.parp.gov.pl/csr#csr

https://mfiles.pl/pl/index.php/Altruizm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobbing

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku