• Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego (wyd. II)

W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano możliwości wykorzystania wybranych instrumentów polityki rachunkowości w kształtowaniu wyniku finansowego i całkowitego dochodu oraz zaprezentowano ich wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Podtytuł Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego (wyd. II)
Autor Józef Pfaff, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
60.00 45.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-795-3
W książce przedstawiono zagadnienie zastosowania instrumentów polityki rachunkowości w obszarze sprawozdania finansowego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wskazano możliwości wykorzystania wybranych instrumentów polityki rachunkowości w kształtowaniu wyniku finansowego i całkowitego dochodu oraz zaprezentowano ich wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym.
Treść opracowania obejmuje następujące obszary:
• klasyfikację instrumentów polityki rachunkowości,
• amortyzację środków trwałych,
• wycenę rozchodu składników majątkowych,
• utratę wartości aktywów,
• wykorzystanie wartości godziwej,
• rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
• kontrakty długoterminowe,
• wykorzystanie polityki rachunkowości w rewizji finansowej.


„Instrumenty polityki rachunkowości stanowią pewnego rodzaju „broń" właścicieli jednostek i księgowych, za pomocą której mogą w sposób zgodny z prawem prezentować obraz jednostki na konkurencyjnym rynku. Informacje te skupione są przede wszystkim w sprawozdaniu finansowym, co dostrzegają Autorzy recenzowanego opracowania i wskazują istotne powiązania między instrumentami polityki rachunkowości a wynikową informacją prezentowaną w sprawozdaniu finansowym. Takie podejście należy uznać za słuszne. A fakt, że te rozważania poczynione są przy uwzględnieniu zarówno krajowych regulacji rachunkowości (ustawa o rachunkowości z aktami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości), jak i regulacji międzynarodowych (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), należy uznać za wartość dodaną książki. Stanowi to jej wyróżnik na rynku wydawniczym. Ponadto za wyróżnik należy uznać liczne i ciekawe przykłady liczbowe, przedstawiające rzeczywiste zastosowanie instrumentów polityki rachunkowości. W związku z tym należy uznać tematykę podjętą przez zespół Autorów za nowatorską i potrzebną zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia (...). Monografia ma charakter opracowania naukowego i jednocześnie praktycznego, co także należy uznać za jej atut (...). Można ją polecić zarówno pracownikom działów finansowo-księgowych, controlingu, rachunkowości zarządczej, menadżerom i właścicielom przedsiębiorstw, jak i studentom oraz słuchaczom chcącym zgłębić tajniki rachunkowości".
dr hab. Piotr Szczypa, prof. PWSZ w Koninie, fragment recenzji

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Identyfikacja i klasyfikacja instrumentów polityki rachunkowości 11
1.1. Prawa wyboru i pola swobodnego działania w polityce rachunkowości 11
1.2. Podział i rodzaje instrumentów polityki rachunkowości 15
1.3. Instrumenty materialnej polityki rachunkowości 25

Rozdział 2
Amortyzacja środków trwałych 29
2.1. Polityka rachunkowości w zakresie środków trwałych 29
2.2. Wpływ wyboru metody amortyzacji środków trwałych na wyniki finansowe przedsiębiorstwa 36
2.3. Wybór amortyzacji bilansowej czy podatkowej 44

Rozdział 3
Wycena rozchodu składników majątkowych 51
3.1. Ogólne założenia wyceny rozchodu 51
3.2. Metody wyceny rozchodu zapasów 52
3.3. Wycena rozchodu środków na rachunkach dewizowych 56
3.4. Zastosowanie stałych cen ewidencyjnych 60

Rozdział 4
Utrata wartości aktywów 65
4.1. Istota i przesłanki utraty wartości aktywów 65
4.2. Pomiar utraty wartości aktywów 69
4.3. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów i ich wpływ na sprawozdanie finansowe 76

Rozdział 5
Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie 89
5.1. Pojęcie i zasady szacowania wartości godziwej 89
5.2. Wycena w wartości godziwej według ustawy o rachunkowości 93
5.3. Wycena w wartości godziwej w regulacjach MSSF 105

Rozdział 6
Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 123
6.1. Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w regulacjach ustawy o rachunkowości i KSR 123
6.2. Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według MSSF 128
6.3. Warunki tworzenia rezerw i metody ich wyceny 131
6.4. Odzwierciedlenie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym 140
6.5. Wykorzystanie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w polityce rachunkowości 142

Rozdział 7
Kontrakty długoterminowe 147
7.1. Istota kontraktów długoterminowych 147
7.2. Metody szacowania stopnia zaawansowania prac 148
7.3. Metoda zerowego wyniku 157

Rozdział 8
Wykorzystanie polityki rachunkowości w rewizji finansowej 161
8.1. Polityka rachunkowości jako kryterium oceny wiarygodności sprawozdania finansowego 161
8.2. Akceptowalność przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych 167
8.3. Wykorzystanie polityki rachunkowości w badaniu sprawozdań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Badania 170
8.4. Komunikowanie wyników oceny polityki rachunkowości osobom sprawującym nadzór 172
8.5. Polityka rachunkowości w rozpoznaniu zniekształceń spowodowanych oszustwem 173
8.6. Znaczenie polityki rachunkowości w identyfikacji i ocenie ryzyka istotnego zniekształcenia 176
8.7. Wykorzystanie polityki rachunkowości w badaniu sprawozdania finansowego po raz pierwszy 178
8.8. Badanie wartości szacunkowych z uwzględnieniem zasad (polityki) rachunkowości 179
8.9. Wpływ nieprzestrzegania polityki rachunkowości na formułowanie opinii o sprawozdaniu finansowym 183
8.10. Znaczenie polityki rachunkowości w przeglądzie sprawozdań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Przeglądu 189

Bibliografia 193
Spis rysunków 197
Spis tabel 199

Recenzent: dr hab. Piotr Szczypa, prof. PWSZ w Koninie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku