• Zarządzanie jakością w logistyce (wyd. II)

Zarządzanie jakością odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów logistycznych. W książce przedstawiono obszary organizacji, których działanie można wzmocnić poprzez wdrożenie wypracowanych systemów zarządzania jakością i logistyki. Obligują one bowiem przedsiębiorstwa nie tylko do identyfikacji i dokumentowania najlepszych doświadczeń w procesach przemieszczania, przechowywania, pakowania i dystrybuowania wyrobów i monitorowania realizacji zamówień, ale też do podejmowania działań korygujących. Tematyka książki została uporządkowana poprzez cztery główne części: PIERWSZA − systematyzująca zagadnienia związane z definiowaniem jakości na przestrzeni lat i charakteryzująca współczesne systemy zarządzania jakością. DRUGA - poświęcona sposobom kształtowania jakości na etapie zaopatrzenia. Zwrócono w niej szczególną uwagę na procedurę doboru i oceny dostawców oraz scharakteryzowano proces kontroli jakości półproduktów. Zaakcentowano też znaczącą rolę utrzymywania partnerskich relacji z dostawcami, a także przedstawiono metody oraz techniki służące do minimalizacji i optymalizacji poziomu zapasów. TRZECIA − przedstawiająca nadrzędną rolę logistycznej obsługi klienta w procesie dystrybucji. Omówiono w niej zagadnienia takie jak: klasyfikacja klientów, sposoby opracowania polityki obsługi klienta, metody badania satysfakcji klienta oraz projektowania nowych wyrobów. CZWARTA − zawierająca informacje na temat metod, technik i narzędzi zarządzania jakością służących do poprawy skuteczności i efektywności procesów produkcji. Scharakteryzowano w nim takie instrumenty zarządzania jakością jak 5S, Poka-Yoke, Six Sigma, Lean Management oraz Kanban, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w doskonaleniu procesów logistycznych. Źródło wiedzy nie tylko dla środowiska naukowego, ale też dla przedstawicieli biznesu, inspirując ich do praktycznego wykorzystania zawartych w niej treści.

Podtytuł Zarządzanie jakością w logistyce (wyd. II)
Autor Dominik Zimon
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 130
45.00 31.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-670-3
Zarządzanie jakością odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów logistycznych. W książce przedstawiono obszary organizacji, których działanie można wzmocnić poprzez wdrożenie wypracowanych systemów zarządzania jakością i logistyki. Obligują one bowiem przedsiębiorstwa nie tylko do identyfikacji i dokumentowania najlepszych doświadczeń w procesach przemieszczania, przechowywania, pakowania i dystrybuowania wyrobów i monitorowania realizacji zamówień, ale też do podejmowania działań korygujących.

Tematyka książki została uporządkowana poprzez cztery główne części:
PIERWSZA − systematyzująca zagadnienia związane z definiowaniem jakości na przestrzeni lat i charakteryzująca współczesne systemy zarządzania jakością.
DRUGA - poświęcona sposobom kształtowania jakości na etapie zaopatrzenia. Zwrócono w niej szczególną uwagę na procedurę doboru i oceny dostawców oraz scharakteryzowano proces kontroli jakości półproduktów. Zaakcentowano też znaczącą rolę utrzymywania partnerskich relacji z dostawcami, a także przedstawiono metody oraz techniki służące do minimalizacji i optymalizacji poziomu zapasów.
TRZECIA − przedstawiająca nadrzędną rolę logistycznej obsługi klienta w procesie dystrybucji. Omówiono w niej zagadnienia takie jak: klasyfikacja klientów, sposoby opracowania polityki obsługi klienta, metody badania satysfakcji klienta oraz projektowania nowych wyrobów.
CZWARTA − zawierająca informacje na temat metod, technik i narzędzi zarządzania jakością służących do poprawy skuteczności i efektywności procesów produkcji. Scharakteryzowano w nim takie instrumenty zarządzania jakością jak 5S, Poka-Yoke, Six Sigma, Lean Management oraz Kanban, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w doskonaleniu procesów logistycznych.

Źródło wiedzy nie tylko dla środowiska naukowego, ale też dla przedstawicieli biznesu, inspirując ich do praktycznego wykorzystania zawartych w niej treści.

Wstęp 5

Rozdział 1
Jakość i systemy zarządzania jakością - przegląd piśmiennictwa 9
1.1. Rys historyczny 10
1.2. Główne postacie i koncepcje w teorii jakości 15
1.2.1. Walter A. Shewhart 15
1.2.2. William E. Deming 16
1.2.3. Joseph M. Juran 19
1.2.4. Philip B. Crosby 21
1.2.5. Armand V. Feigenbaum 22
1.2.6. Genichi Taguchi 23
1.2.7. Kaoru Ishikawa 24
1.3. Współczesne systemy zarządzania jakością 26
1.3.1. System zarządzania jakością według normy ISO 9001 28
1.3.2. Znaczenie kompleksowego zarządzania jakością TQM w organizacji 35

Rozdział 2
Jakość w logistyce zaopatrzenia 43
2.1. Wybór i ocena dostawcy 46
2.2. Formy kontroli dostawców 48
2.3. Budowanie współpracy z dostawcami 54
2.4. Minimalizacja poziomu zapasów i zarządzanie procesami przepływu 57
2.4.1. Just in Time 58
2.4.2. VMI - Zarządzanie zapasami przez dostawcę 62
2.4.3. PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji 63
2.5. Współpraca i integracja obszarów w organizacji 64

Rozdział 3
Jakość w logistyce dystrybucji 71
3.1. Klasyfikacja klientów 73
3.2. Analiza potrzeb i wymagań klientów 75
3.3. Opracowanie polityki obsługi klienta 79
3.4. Projektowanie wyrobu i realizacja usługi zgodnie z wymaganiami klienta 83
3.4.1. Kwestionariusz Kano 83
3.4.2. QFD (Quality Function Deployment) 84
3.4.3. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 87
3.4.4. Jakość usług logistycznych 87
3.5. Badanie satysfakcji klienta 90
3.6. Ciągłe doskonalenie 94

Rozdział 4
Jakość w logistyce produkcji 99
4.1. Kanban 100
4.2. 5S 103
4.3. Poka-Yoke 106
4.4. Lean Management 109
4.5. Six Sigma 111

Bibliografia 117
Spis rysunków 125
Spis tabel 127

Dr Dominik Zimon pracuje na stanowisku adiunktaw Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki Politechniki Rzeszowskiej. Do jego zainte-resowań naukowych i badawczych należą przede wszystkim nowoczesne koncepcje zarządzania jakością oraz zarządzanie logistyczne. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania jakością oraz logistyką. Jest wykładowcą takich przedmiotów, jak: zarządzanie jakością, instrumentarium zarządzania jakością, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, normalizacja i systemy zarządzania jakością w logistyce.

Recenzent: Prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Bachorski-Rudnicki M., Odpowiedzialność za jakość produktu, Problemy Jakości, nr 7, 2010.
Balon U., Maziarczyk A., Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, PTTŻ, Kraków 2010.
Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
Baraniecka A., Rodawski B., Skowrońska A., Logistyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 11.
Baruk A., Rola jakości obsług klienta w kształtowaniu lojalności nabywców, Problemy Jakości, nr 1, 2013.
Beckford J., A Critical Introduction, Routledge, New York 1998.
Beier F., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2004.
Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy cz. I, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy cz. II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
Bieniek D., Kaizen - efektywność w polskich warunkach, Rynek Tworzyw, nr. 6, 2006.
Biernacki M., Kowalak R., Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1999.
Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
Borcz A., Technika poka-yoke narzędziem zapobiegania błędom w procesach, Problemy Jakości, nr 4, 2002.
Borys T., Rogala P., Armand Vallin Feigenbaum, Problemy Jakości, nr 12, 2002.
Bujak A., Szot W., Logistyczna obsługa klienta we współczesnej gospodarce, [w:] Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
Cholewicka-Goździk K., Satysfakcja klienta. Norma ISO 10004/2012, Problemy Jakości, nr 6, 2013.
Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa.
Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1999.
Cianfrani Ch., West J., Cracking the Case of ISO 9001:2008 for Manufacturing: A Simple Guide to Implementing Quality Management in Manufacturing, ASQ Quality Press, Milwaukee 2009.
Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, AE w Katowicach, Katowice 2005.
Czerska J., Podemski W., Lean Quality Management, Problemy Jakości, nr 8, 2003.
Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004.
Dembińska-Cyran I., Kształtowanie relacji z klientem w łańcuchu dostaw, [w:] Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
Długosz J., Logistyczna obsługa klienta jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.
Dobrzyński M., Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
Dvorak P., Poka-yoke designs make assemblies mistakeproof, Machine Design 1998, nr 10, s. 15.
Dyczkowska J., Logistyka zaopatrzenia - wpływ na logistyką dystrybucji produktów, Logistyka, nr 4, 2011.
Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Bel Studio, Warszawa 2008.
Fiodorow A., Efektywny system oceny jakości dostaw, Zarządzania Jakością, nr 3-4, 2012.
Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.
Gajdzik B., Troska o jakość w łańcuchu dostaw, Problemy Jakości, nr 5, 2013.
Gajdzik B., Zaangażowanie pracownicze w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2009.
Gajewska T., Kryteria oceny jakości usług logistycznych, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, PTTŻ, Kraków 2010, s. 32.
Gajewski A., Techniczna i konsumencka ocena wyrobów, Towaroznawcze Problemy Jakości, nr 2 (19), 2009.
Gapska K., Six Sigma - wyzwania dla przedsiębiorstwa usługowego, Problemy Jakości, nr 11, 2010.
Gawron-Zimon Ł., Zaangażowanie pracowników w doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz rachunek kosztów jakości jako istotne elementy doskonalenia organizacji, [w:] Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wellpress, Kraków 2012.
Gollinger-Tarajko M., Podsiadło J., Lean Six Sigma - metodologia usprawniająca i optymalizująca procesy oraz struktury produkcyjne, [w:] Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, PTTŻ, Kraków 2012.
Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
Goranczewski B., Puciato D., TQM a jakość życia, Problemy Jakości, nr 6, 2010.
Grycuk A., Metoda 5S w praktyce Lean Management, Zarządzanie Jakością, nr 2, 2012.
Grzenkowicz N., Zarządzanie jakością. Metody I instrument controlling jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2009.
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teorią i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.
Harrison A., Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
Harry M., Schroeder R., Six Sigma wykorzystywanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Ho S., Operations and Quality Management: Gai Shan, Cengage Learning EMEA, 1999.
Hofman N., Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Hoyle D., ISO 9000 quality systems handbook - updated for the ISO 9001:2008 standard, Butterworth-Heinemann, Oxford 2009.
Hutchins D., In Pursuit of Quality, Pitman, London 1990.
Imai M., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2006.
Imai M., Kaizen. The key to Japan's Competitive Success, McGrwa- Hill, New York 1996.
Jacyna M., System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
Jedynak M., Zarządzanie procesem logistycznej obsługi klienta, Problemy Jakości, nr 2, 2011.
Jędrzejczyk Z., Kowalski S., Metody oceny dostawców i kontroli dostaw w zintegrowanym systemie zarządzania jakością na przykładzie Polskich Zakładów Zbożo-wych Kraków SA, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2010.
Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2004.
Kadłubek M., Istota obsługi klienta w logistyce, Logistyka, nr 5, 2011.
Kafel P., Sikora T., Powiązania sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, Problemy Jakości, nr 1, 2013.
Kania R., Jakość dostaw: rozwój i znaczenie koncepcji, Logistyka, nr 2, 2011.
Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2006.
Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
Kardas E., Kowacki W., Czaja G., Znaczenie logistyki w zarządzaniu jakością, Logistyka, nr 5, 2011.
Kamańska A., Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
Kaźmierczak M., Sześć Sigma - niezbędne elementy doskonalenia procesów i budowy przewagi na rynku, Problemy Jakości nr 7, 2002.
Kelemen M., Managing Quality: Managerial and Critical Perspectives, SAGE, 2003.
Kempny D., Kisperska-Moroń D., Obsługa klienta w logistyce współczesnej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1, 1994.
Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
Kindlarski E., Bagiński J., Podstawy zarządzania przez jakość (TQM), Bellona, Warszawa 1994.
Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
Kliem R., Luden I., Reducing Project Risk, Gower Publishing, Aldershot 1997.
Koch T., Torczewski K., Sześć Sigma - nowe spojrzenie na doskonalenia jakości, Problemy Jakości, nr 4 2003.
Kolman R., Inżynieria jakości, PWE, Warszawa 1992.
Kowalczyk J., Doskonalenia zarządzania organizacją, Problemy Jakości, nr 3 2010.
Kowalczyk K., Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Krawczyk L., Wytyczne normy ISO 9004:2009, Problemy Jakości, nr 5, 2011.
Krawczyk S., Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
Król M., Stadnicka D., Ocena ryzyka współpracy z dostawcami, Problemy Jakości, nr 10, 2010.
Kucińska A., Ocena zadowolenia klienta jako element analizy skuteczności systemu zarządzania, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1, 2009.
Lascelles D., Dale B., Zarządzanie ściśle na czas i rozwój kooperacji, [w:] Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
Liker J., Choi T., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
Liker J.K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005.
Lisiecka K., Biznes certyfikacji systemów zarządzania jakością z perspektywy 20 lat. Z doświadczeń auditora, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, Wyd. UE, Kraków 2008.
Lisiecka K., Burka I., Koncepcja Lean Managament i kierunki jej rozwoju, Problemy Jakości, nr 6, 2011.
Lisiecka K., Pater S., Quality Function Deployment (QFD) narzędziem strategicznego planowania jakości, Problemy Jakości, nr 3, 1997.
Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M., Zarządzanie jakością żywności, WNT, Warszawa 2005.
Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wyd. AE, Poznań 2003.
Łunarski J., Systemy jakości normalizacji i certyfikacji wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa 2008.
Matuszak J., Logistyka zaopatrzenia, Wydawnictwo PWSZ, Wałbrzych 2012.
Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 10, 2010.
Mazurek R., Kucińska A., Standardy GEMBA KAIZEN w aspekcie eliminowania marnotrawstwa, [w:] Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, PTTŻ, Kraków 2012.
Michalik J., Organizacja zapasów i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, Logistyka, nr 5, 2011.
Miecznikowski W., Armand Vallin Feigenbaum, Problemy Jakości, nr 2, 2010.
Miecznikowski W., Genichi Taguchi, Problemy Jakości, nr 4, 2010.
Milakovich M.E., Improving Service Quality: Achieving High Performance in the Public and Private Sectors, CRC Press, 1995.
Miller P., Systemowe zarządzania jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011.
Myszewski J., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005.
Niewczas M., Kaizen - ciągłe doskonalenie, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, PTTŻ, Kraków 2010.
Oakland S.J., Total Quality Management: Text with Casus, Butterworth-Heinemann, 2003.
Oess A., Kaizen, Problemy Jakości, nr 4, 2002.
Osada T., The 5-S's - Five Keyes to a Total Quality Environment, OPO, Tokyo 1991.
Oxley J., Przemieszczanie, magazynowanie, pakowanie i dostarczanie, [w:] Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
Ożarek G., Korzenie jakości, Problemy Jakości, nr 5, 2004.
Pande P., Neuman R., Cavanach R., Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola, Liber, Warszawa 2003.
Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
Philips A., ISO 9001:2008 internal audits made easy: tools, techniques, and step-by-step guidelines for successful internal audits, ASQ Quality Press, Milwaukee 2009.
Pietras S., O jakości wyrobów. Ustalenie wymagań. Kryteria oceny, WNT, Warszawa 1971.
Plummer R., Jakość nabywanych materiałów, [w:] Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.
Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
Predoń B., Badura L., Kobczyk M., Nowacki M., Praktyczne aspekty wdrażania praktyk 5S w przemyśle produkcji płytek ceramicznych, [w:] Koncepcje zarządza-nia jakością. Doświadczenia i perspektywy, PTTŻ, Kraków 2010.
Puciato D., Goranczewski B., Zastosowanie kwestionariusza Kano w badaniu jakości usług hotelowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 105, 2011.
Radziejowska G., Wybrane aspekty jakości obsługi klienta w branży TSL, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, PTTŻ, Kraków 2010, s. 162.
Rewilak J., Tokaj T., Procedura zatwierdzania części do produkcji (PPAP) jako standard zapewnienia jakości dostawców (SQA) w przedsiębiorstwach produkcyj-nych, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2/2012.
Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Rogala P., Ewolucja cyklu PDCA, Problemy Jakości, nr 4, 2011.
Rogala P., ISO 9001:2015 - spojrzenie w przyszłość, Problemy Jakości, nr 11, 2012.
Rogala P., Zarządzanie wg nowej normy ISO 9004, Problemy Jakości, nr 3, 2011.
Rushton A., Croucher P., Baker P., The handbook of logistics & distribution management, KoganPage, London 2012.
Sallis E., Total Quality Management in Education, Routledge, New York 2002.
Saylor J., What Total Quality Management means to the logistician, Logistics Spectrum, nr 4, 1990.
Schlickman J., ISO 9001:2000 Quality Management System Design, Artech House, London 2003.
Schultz L., Co jest takiego innego w Sześć Sigma? Problemy Jakości nr 12, 2001.
Sęp J. (red.), Zarządzanie logistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
Sęp J., Pacana A., Metody i narzędzia zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001.
Sęp J., Perłowski R., Pacana A., Techniki wspomagania zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
Shim J., Siegel J., Modern cost management & analysis, Barron's Educational, New York 2009.
Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Skrzypek E., Jakość a doskonalenie organizacji, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, PTTŻ, Kraków 2010.
Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
Skrzypek E., Kaizen, Problemy Jakości, nr 7, 2010.
Smith T.A., Dynamic business strategy: The art of planning to Success, Tata McGraw-Hill, New York, 1977.
Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO. System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Spyra Z., Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa 2012.
Stamatis D.H., TQM Engineering Handbook, CRC Press, 1997.
Szymal J., Gajdzik B., Piątkowski J., Logistyka w przedsiębiorstwie. Wybrane metody jakościowe i ilościowe w sektorze hutniczym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 60.
Szymanowski W., Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa 2008.
Szymańska-Brałkowska M., KAIZEN - metoda zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, PTTŻ, Kraków 2010.
Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2010.
Trent R., End-to-end Lean Management, J. Ross Publishing, Fort Laudaerdale 2008.
Urban W., Ocena metod pomiaru jakości usług, Problemy Jakości, nr 4, 2008.
Urbaniak M., Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych, Problemy Jakości, nr 5, 2013.
Urbaniak M., Zarządzanie jakością środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Helion, Gliwice 2007.
Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2006.
Weihrich H., Cannice M., Management. A global and entrepreneurial perspective, Tata McGraw Hill, New Delhi 2010.
Wierzbic A., Korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 na przykładzie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Prace Naukowe Katedry Zarządzania, nr 4, Wyd. AM, Gdynia 2003.
Wieteska G., Kryteria oceny źródeł zaopatrzenia dostawców jako element doskonalenia procesów logistycznych, Logistyka, nr 6, 2011.
Wieteska G., Systemy zarządzania jakością i ich rola w zarządzaniu ryzykiem pojawiającym się w łańcuchu dostaw, [w:] Problemy Zarządzania, nr 2, 2012.
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Wykorzystanie techniki poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma, Problemy Jakości, nr 1, 2006.
Wojciechowski T., Marketingowo - logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Zapłata S., System zarządzania jakością a system zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, Problemy Jakości, nr 9 2008.
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Zimon D., Instrumentarium zarządzania jakością, Zarządzanie i Marketing, nr 2, 2011.
Zimon D., Ocena jakości usług logistycznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 1, 2013.
Zimon D., Rola jakości w logistyce produkcji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 12, 2012.
Zimon D., Rola jakości w procesie zaopatrzenia, Zarządzanie i Marketing, nr 4, 2009.
Zimon D., Six Sigma jako współczesna metoda kompleksowego zarządzania jakością wspierająca rozwój przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Europejski wymiar przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.
Zimon D., System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jako szansa przejścia organizacji na wyższy poziom zarządzania jakością, [w:] Organizacja i Kie-rowanie, nr 2, 2012.
Zimon D., Wpływ systemu zarządzania jakością na satysfakcję klienta oraz doskonalenie współpracy z dostawcami, [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organi-zacji, PTTŻ, Kraków 2010.
Zimon D., Znaczenie jakości w zrównoważonej logistyce, Logistyka nr 2, 2012.
Zymonik Z., Japońska rewolucja jakości - tworzenie koncepcji Quality Control, Problemy Jakości, nr 12, 2006.
Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Żabicki D., Proces zatwierdzania części do produkcji PPAP, Zarządzania Jakością, nr 3, 2011.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku