• Transport, spedycja, logistyka. Teoria, przykłady, zadania i rozwiązania. Podręcznik dla studentów kierunku logistyka

Podręcznik „Transport, spedycja, logistyka. Teoria, przykłady, zadania i rozwiązania" jest jednym z czterech podręczników wydanych dla studentów kierunku logistyka. Dwa pierwsze rozdziały: • Wprowadzenie do logistyki i transportu, • Wprowadzenie do zarządzania w logistyce i magazynowania to rozdziały wprowadzające, które poruszają najważniejsze zagadnienia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z kierunkiem logistyka. Stanowią one kompendium wiedzy kierunkowej dla studentów przygotowujących się do egzaminu zawodowego.

Podtytuł Transport, spedycja, logistyka. Teoria, przykłady, zadania i rozwiązania. Podręcznik dla studentów kierunku logistyka
Autor Wiesław Starowicz, Stanisław Ejdys (red.)
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 476
115.00 80.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
80.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-633-8

Podręcznik „Transport, spedycja, logistyka. Teoria, przykłady, zadania i rozwiązania" jest jednym z czterech podręczników wydanych dla studentów kierunku logistyka. Dwa pierwsze rozdziały:
• Wprowadzenie do logistyki i transportu,
• Wprowadzenie do zarządzania w logistyce i magazynowania
to rozdziały wprowadzające, które poruszają najważniejsze zagadnienia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z kierunkiem logistyka. Stanowią one kompendium wiedzy kierunkowej dla studentów przygotowujących się do egzaminu zawodowego.

Rozdziały 3-9 zatytułowane są zgodnie z nazwami przedmiotów specjalnościowych, realizowanych na specjalności transport i spedycja:
• Spedycja w systemach transportowych,
• Systemy i infrastruktura transportu,
• Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym,
• Obsługa celna w przepływie towarów,
• Prawo i ubezpieczenia w transporcie,
• Polityka transportowa Unii Europejskiej,
• Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa (rozdział w języku angielskim).

Ta część podręcznika stanowi jednocześnie materiał dydaktyczny do wszystkich przedmiotów specjalnościowych, a także kompleksowe zestawienie zagadnień dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach specjalności transport i spedycja, mających swoje odzwierciedlenie w treści i zadaniach na egzaminie zawodowym (obok zagadnień kierunkowych).

Wprowadzenie 11
 
Rozdział 1
Wprowadzenie do logistyki i transportu – Robert Rogaczewski 15
1.1. Przegląd podstawowych definicji 15
1.2. Podstawy logistyki zaopatrzenia 18
1.3. Podstawy logistyki produkcji 22
1.4. Podstawy logistyki dystrybucji 27
1.5. Podstawy transportu 30
1.6. Logistyka zwrotna i ekologistyka 34
1.7. Logistyczna obsługa klienta 37
Bibliografia 40
 
Rozdział 2
Wprowadzenie do zarządzania w logistyce i magazynowania – Robert Rogaczewski 43
2.1. Przegląd podstawowych definicji 43
2.2. Charakterystyka magazynów 49
2.3. Zarządzanie zapasami 54
2.4. Infrastruktura logistyczna 58
2.5. Zarządzanie procesami logistycznymi 66
2.6. Zarządzanie łańcuchem dostaw 69
2.7. Controlling logistyczny 71
Bibliografia 79
 
Rozdział 3
Spedycja w systemach transportowych – Stanisław Ejdys 83
3.1. Zagadnienia teoretyczne z przykładami 83
3.2. Proces spedycyjny 96
3.3. Funkcje i zadania spedytora 103
3.4. Formuły INCOTERMS 2020 109
3.5. Studium przypadku 126
3.6. Zadania 133
3.7. Odpowiedzi do zadań 135
Bibliografia 136
 
Rozdział 4
Systemy i infrastruktura transportu – Stanisław Ejdys 137
4.1. Zagadnienia teoretyczne z przykładami 137
4.2. Studium przypadku 179
4.3. Zadania 182
4.4. Odpowiedzi do zadań 185
Bibliografia 185
 
Rozdział 5
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym – Wiesław Starowicz 187
5.1. Zagadnienia teoretyczne 187
5.1.1. Zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego przez przedsiębiorstwa transportowe wynikające z ustawy o transporcie drogowym 187
5.1.2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja wspólnotowa 191
5.1.3. Zaświadczenie na niezarobkowe przewozy (przewozy na potrzeby własne) 196
5.1.4. Certyfikaty kompetencji zawodowej 197
5.1.5. Zezwolenia na wykonywanie przewozów pasażerskich regularnych 203
5.1.6. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem transportowym 207
5.1.6.1. Otoczenie przedsiębiorstwa transportowego 208
5.1.6.2. Organizacja w przedsiębiorstwie transportowym 211
5.1.6.3. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw transportowych 213
5.1.6.4. Podstawowe funkcje zarządzania przedsiębiorstwem transportowym 215
5.1.6.4.1. Planowanie 217
5.1.6.4.2. Organizowanie i koordynowanie 220
5.16.4.3. Decydowanie 220
5.1.6.4.4. Motywowanie i kontrolowanie 223
5.1.6.5. Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym 224
5.1.6.6. Zarządzanie zespołami ludzkimi 229
5.1.6.7. Marketing w przedsiębiorstwie transportowym 231
5.1.6.8. Analizy wykorzystania taboru samochodowego w przedsiębiorstwie 235
5.1.6.8.1. Wskaźnik gotowości technicznej taboru 235
5.1.6.8.2. Wskaźnik wykorzystania taboru 236
5.1.6.8.3. Wskaźnik wykorzystania taboru sprawnego 236
5.1.6.8.4. Średni dobowy czas pracy taboru 236
5.1.6.8.5. Wskaźnik wykorzystania czasu pracy pojazdów 237
5.1.6.8.6. Wskaźnik wykorzystania przebiegu w stanie ładownym 237
5.1.6.8.7. Wskaźnik statyczny wykorzystania ładowności 238
5.1.6.8.8. Wskaźnik dynamiczny wykorzystania ładowności 238
5.1.6.8.9. Wskaźniki prędkości technicznej i eksploatacyjnej pojazdów 238
5.2. Studium przypadku – charakterystyka prywatnego przedsiębiorstwa transportowego Gomola-Trans Paweł Gomola 239
5.2.1. Historia przedsiębiorstwa 239
5.2.2. Charakterystyka i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 240
5.2.3. Tabor firmy Gomola-Trans Paweł Gomola 242
5.2.4. Oprogramowania wykorzystywane w przedsiębiorstwie 243
5.2.5. Procedury zakładowe wynikające z kontroli norm czasu pracy kierowcy 244
5.3. Zadania 245
5.4. Rozwiązania zadań 247
Bibliografia 248
 
Rozdział 6
Obsługa celna w przepływie towarów – Mirosław Mrówka 251
6.1. Zagadnienia teoretyczne z przykładami 251
6.1.1. Zagadnienia teoretyczne międzynarodowych dostaw towarów 251
6.1.2. Instrument obsługi celnej w prawie celnym Unii Europejskiej 256
6.1.3. Procedury upraszczające obsługę celną jako element zarządzania międzynarodowym transportem 259
6.1.4. Unia celna – wewnętrzny przepływ towarów 262
6.1.5. Unia celna – ramy prawne dla przepływu towarów w Unii Europejskiej 265
6.2. Studium przypadku 269
6.3. Zadania 297
6.4. Rozwiązania zadań 301
Bibliografia 301
 
Rozdział 7
Prawo i ubezpieczenia w transporcie – Hanna Krajewska, Grażyna Sipińska 305
7.1. Zagadnienia teoretyczne z przykładami 305
7.1.1. Prawo transportowe 305
7.1.2. Ubezpieczenia 311
7.2. Studium przypadku 321
7.3. Zadania 325
7.4. Rozwiązania zadań 329
Bibliografia 331
 
Rozdział 8
Polityka transportowa Unii Europejskiej – Wiesław Starowicz 333
8.1. Zagadnienia teoretyczne 333
8.1.1. Istota polityki transportowej 333
8.1.2. Działania UE doprowadzające do powstania wspólnej polityki transportowej 334
8.1.3. Główne kierunki wspólnej polityki transportowej UE z 2011 r. 340
8.1.3.1. Wprowadzenie 340
8.1.3.2. Cele europejskiej polityki transportowej 341
8.1.3.3. Jednolity europejski obszar transportu 343
8.1.3.4. Europejska polityka w zakresie badań, innowacji i wdrożenia w dziedzinie transportu 345
8.1.3.5. Europejska sieć mobilności 347
8.1.3.6. Wykaz inicjatyw 348
8.1.3.6.1. Inicjatywy w zakresie drogowego transportu towarów 351
8.1.3.6.2. Inicjatywy w zakresie wysokiego poziomu ochrony pasażerów przy jak najmniejszych niedogodnościach 351
8.1.3.6.3. Inicjatywy w zakresie dążenia do wyeliminowania ofiar śmiertelnych na drogach 352
8.1.3.6.4. Inicjatywy w zakresie praw pasażerów 352
8.1.3.6.5. Inicjatywy w zakresie ekologicznego stylu jazdy i ograniczenia prędkości 353
8.1.3.6.6. Inicjatywy w zakresie strategii niemal bezemisyjnej logistyki miejskiej na rok 2030 353
8.1.3.6.7. Inicjatywy w zakresie zaangażowania sektora prywatnego 354
8.2. Studium przypadku – Polska polityka transportowa 355
8.2.1. Wprowadzenie 355
8.2.2. Cele polityki transportowej 357
8.2.3. Zasady polityki transportowej 358
8.2.4. Przyjęte priorytety w polityce transportowej 362
8.2.5. Kierunki rozwoju transportu 364
8.2.5.1. Kierunki rozwoju transportu drogowego 364
8.2.5.2. Transport w miastach 371
8.2.6. Polityka transportowa a środowisko naturalne 376
8.2.7. Autorzy i konsultanci polityki transportowej 379
Bibliografia 380
 
Rozdział 9
Company Image Creating – Edyta Klosa-Komańda 381
9.1. Theory with examples 381
9.2. Case studies 399
9.3. Exercises 406
9.4. Solutions of exercises 408
References 409
 
Rozdział 10
Przesłanki wdrożenia egzaminu dyplomowego w miejsce pracy dyplomowej – Piotr Szczypa 413
Bibliografia 423
 
Rozdział 11
Synteza wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki – Piotr Szczypa 425
11.1. Cel i zakres 425
11.2. Zasady tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem testu 427
11.3. Egzamin dyplomowy 435
11.3.1. Test egzaminacyjny (część teoretyczna egzaminu dyplomowego) 435
11.3.2. Zadania egzaminacyjne (część praktyczna egzaminu dyplomowego) 447
11.3.3. Przykładowy egzamin dyplomowy 447
Bibliografia 457
 
Rozdział 12
Projekt dyplomowy – Piotr Szczypa 459
12.1. Cel i zakres 459
12.2. Dydaktyczne i metodyczne założenia projektu dyplomowego 460
12.3. Istota projektów w działalności gospodarczej 464
12.4. Przykłady tematów projektów dyplomowych 468
Bibliografia 471
 
O Autorach 473

Recenzja: dr hab. Tomasz Kwieciński, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku