• Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej

Podtytuł Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej
Autor Małgorzta Garstka
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 143
49.00 39.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-138-8

 

Sprawozdanie finansowe to jedno z podstawowych źródeł informacji finansowej przydatne dla szerokiego kręgu użytkowników. Istotne jest, aby było ono przygotowane właści­wie i dawało użytkownikom wiarygodną informację. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest tą czynnością, która ma służyć zweryfikowaniu poprawno­ści sporządzenia sprawozdania finansowego, a tym samym jakości informacji. Z tego powodu niezmiernie ważne jest odpowiednie przeprowadzenie badania. Regulacje polskie zawierają odpowiednie normy i wytyczne postępowania dla biegłych rewidentów, ale w sprawach nieuregulowanych odsyłają do Międzynarodowych Standardów Rewizji Finanso­wej. Standardy te zostały już wprowadzone do porządku prawnego Unii Europejskiej i ich pełne powszechne stosowanie jest tylko kwestią czasu.

W książce przedstawiono procedury badania sprawozdań finansowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Przy jej opracowaniu uwzględniony został stan MSRF obowiązujący przy badaniu sprawozdania za rok 2008. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano między innymi procedury badania sprawozdań finansowych właści­we dla poszczególnych etapów badania, procedury pozyskiwania dowodów badania, procedury badania wybranych szczególnych zagadnień oraz procedury kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych.Książka przeznaczona jest dla biegłych rewidentów i osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Autor stara się w niej odpowiedzieć na pytanie, jak badać spra­wozdanie finansowe zgodnie z MSRF. Taka wiedza może być przydatna również innym audytorom i służbom kontrolnym ze względu na sposób podejścia do metodyki badania. Z drugiej strony książka adresowana jest do służb finansowo-księgowych. Pozwala podmiotom badanym zapoznać się z zakresem badania i czynnościami, jakie będą wykony­wane, ich uzasadnieniem, celem, zakresem informacji, jakie będą potrzebne do przeprowadzenia badania. Pozwoli, zatem zrozumieć podejście biegłego rewidenta, sens jego pra­cy i wymagań wobec spółki, jak również przygotować się do badania, aby przebiegło ono bez problemów i przyniosło jak największy pożytek spółce. Wreszcie książka może być pomocna studentom i pracownikom naukowym zajmującym się tematyką audytu.

Wprowadzenie
Rozdział 1
Proces badania - zagadnienia wstępne
1.1. Regulacje i podstawowe założenia badania sprawozdań finansowych
1.2. Cel i ogólne zasady badania sprawozdania finansowego
1.3. Warunki podjęcia się usługi badania
1.4. Dokumentacja badania
1.5. Informowanie osób sprawujących nadzór nad jednostką
Rozdział 2
Procedury badania sprawozdań finansowych w poszczególnych etapach badania..
2.1. Procedury badania na etapie przygotowania badania
2.1.1. Poznanie jednostki
2.1.2. Planowanie badania.
2.1.3. Istotność
2.2. Procedury badania właściwego
2.2.1. Procedury stosowane przez biegłego rewidenta odpowiednio
do oszacowanego ryzyka
2.2.2. Procedury pozyskiwania dowodów badania
2.2.3. Badania wyrywkowe
2.2.4. Procedury analityczne
2.2.5. Potwierdzenia zewnętrzne
2.3. Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie zakończenia badania
2.3.1. Oświadczenie kierownictwa.
2.3.2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Rozdział 3
Procedury badania zagadnień szczególnych
3.1. Badanie jednostki po raz pierwszy
3.2. Badanie szacunków
3.3. Badanie ustalania i ujawnień wartości godziwej
3.4. Informacje o podmiotach powiązanych
3.5. Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego.
3.6. Kontynuacja działalności.
Rozdział 4
Przestrzeganie procedur kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku