• Zobowiązania handlowe mikro- i małych przedsiębiorstw

W książce podjęto tematykę wykorzystania zobowiązań handlowych - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Z uwagi na szczególny charakter mniejszych podmiotów rozważania skoncentrowano głównie w obszarze mikro- i małych przedsiębiorstw. Zagadnienia podjęte w publikacji obejmują przede wszystkim: • istotę kredytu kupieckiego w kontekście zaufania oraz korzystne i niekorzystne aspekty jego funkcjonowania • zarządzanie kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie jego dawcy oraz biorcy • motywy stosowania kredytu kupieckiego z perspektywy dostawcy i odbiorcy oraz czynniki determinujące dokonywanie opóźnionych płatności • znaczenie zobowiązań handlowych w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw oraz problem ich nieterminowego regulowania. Rozważania oparte o studia literaturowe oraz przegląd dostępnych wyników badań i analiz w przedmiotowym obszarze uzupełniono o wyniki własnych badań ankietowych zrealizowanych na grupie mikroprzedsiębiorstw. Książka jest skierowana do szeroki

Podtytuł Zobowiązania handlowe mikro- i małych przedsiębiorstw
Autor Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 172
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-413-6
W książce podjęto tematykę wykorzystania zobowiązań handlowych - zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Z uwagi na szczególny charakter mniejszych podmiotów rozważania skoncentrowano głównie w obszarze mikro- i małych przedsiębiorstw.

Zagadnienia podjęte w publikacji obejmują przede wszystkim:
• istotę kredytu kupieckiego w kontekście zaufania oraz korzystne i niekorzystne aspekty jego funkcjonowania
• zarządzanie kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie jego dawcy oraz biorcy
• motywy stosowania kredytu kupieckiego z perspektywy dostawcy i odbiorcy oraz czynniki determinujące dokonywanie opóźnionych płatności
• znaczenie zobowiązań handlowych w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw oraz problem ich nieterminowego regulowania.

Rozważania oparte o studia literaturowe oraz przegląd dostępnych wyników badań i analiz w przedmiotowym obszarze uzupełniono o wyniki własnych badań ankietowych zrealizowanych na grupie mikroprzedsiębiorstw.

Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców - przedstawicieli środowiska naukowego zajmujących się problematyką finansów przedsiębiorstw oraz praktyków gospodarczych, a także studentów chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Wstęp 7

Rozdział 1
Funkcjonowanie kredytu kupieckiego w działalności przedsiębiorstw 15
1.1. Kredyt kupiecki a zaufanie 15
1.2. Korzyści i słabe strony korzystania z kredytu kupieckiego 24
1.2.1. Korzystne aspekty funkcjonowania kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwach dostawcy i odbiorcy 24
1.2.2. Negatywne aspekty oddziaływania kredytu kupieckiego na przedsiębiorstwo dostawcy i nabywcy 30
1.3. Dwustronna perspektywa zarządzania kredytem kupieckim 39
1.3.1. Zarządzanie kredytem kupieckim przez dostawcę 39
1.3.2. Zarządzanie kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie-odbiorcy 59
1.4. Podsumowanie 64

Rozdział 2
Determinanty wykorzystania kredytu kupieckiego w działalności przedsiębiorstw w świetle literatury przedmiotu 67
2.1. Motywy stosowania kredytu kupieckiego 67
2.1.1. Perspektywa dostawcy 68
2.1.2. Perspektywa odbiorcy 76
2.2. Uwarunkowania nieterminowego regulowania zobowiązań względem dostawców 84
2.2.1. Znaczenie czynników finansowych dla nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców 85
2.2.2. Znaczenie relacji między dostawcą a odbiorcą dla terminowości spłaty kredytu kupieckiego 90
2.2.3. Zarządzanie kredytem kupieckim przez dostawcę a opóźnienia w płatnościach 95
2.3. Podsumowanie 101

Rozdział 3
Wykorzystanie zobowiązań handlowych w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce 103
3.1. Kredyt handlowy jako źródło finansowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce 104
3.2. Problem nieterminowych płatności w polskich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy mikro- i małych podmiotów 111
3.3. Zachowania płatnicze mikroprzedsiębiorstw i ich determinanty w świetle wyników własnych badań ankietowych 120
3.3.1. Charakterystyka badania 120
3.3.2. Wykorzystanie kredytu kupieckiego w badanych mikroprzedsiębiorstwach i ich zachowania płatnicze 121
3.3.3. Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez mikroprzedsiębiorstwa a ich sytuacja finansowa 127
3.3.4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez mikroprzedsiębiorstwa w kontekście ich relacji z dostawcami 131
3.3.5. Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez mikroprzedsiębiorstwa a polityka kredytowa dostawcy 135
3.3.6. Determinanty opóźnionych płatności - zestawienie wyników 144
3.4. Podsumowanie 147

Zakończenie 149
Bibliografia 155
Spis tabel 169
Spis rysunków 171

Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska - doktor nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny finanse; rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; jej zainteresowania naukowe koncentrują się w szczególności wokół zagadnień finansów przedsiębiorstw.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku