• Podatki w życiu gospodarczym i publicznym

Podręcznik w przystępny i ciekawy sposób umożliwi Czytelnikowi nabycie wiedzy na temat podstawowych aspektów funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej. W opracowaniu ujęto: • genezę oraz rolę podatków w systemie finansowym państwa, • obowiązujące regulacje prawa podatkowego w obszarze praw i obowiązków podatkowych oraz ich rozliczeń, • aktualne procedury postępowania organów podatkowych, ich uprawnienia oraz reguły obsługi podatników, • kwalifikacje obowiązków podatkowych w poszczególnych podatkach, • systemowe rozwiązania obowiązujące w podatkach w Unii Europejskiej i opodatkowaniu aktywności za granicą. „Publikacja pt. Podatki w życiu gospodarczym i publicznym stanowi całościowe, spójne koncepcyjnie opracowanie zawierające odniesienia do najważniejszych problemów z punktu widzenia zakresu i funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce. Prezentowana tematyka stanowi obszerne, wieloaspektowe i wielopłaszczyznowe ujęcie ustalania, rozliczania, kontrolowania oraz k

Podtytuł Podatki w życiu gospodarczym i publicznym
Autor Tomasz Szafoni, Małgorzata Szafoni
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 565
89.00 64.08
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
57.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-328-3
Podręcznik w przystępny i ciekawy sposób umożliwi Czytelnikowi nabycie wiedzy na temat podstawowych aspektów funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce i Unii Europejskiej. W opracowaniu ujęto:
• genezę oraz rolę podatków w systemie finansowym państwa,
• obowiązujące regulacje prawa podatkowego w obszarze praw i obowiązków podatkowych oraz ich rozliczeń,
• aktualne procedury postępowania organów podatkowych, ich uprawnienia oraz reguły obsługi podatników,
• kwalifikacje obowiązków podatkowych w poszczególnych podatkach,
• systemowe rozwiązania obowiązujące w podatkach w Unii Europejskiej i opodatkowaniu aktywności za granicą.


„Publikacja pt. Podatki w życiu gospodarczym i publicznym stanowi całościowe, spójne koncepcyjnie opracowanie zawierające odniesienia do najważniejszych problemów z punktu widzenia zakresu i funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce. Prezentowana tematyka stanowi obszerne, wieloaspektowe i wielopłaszczyznowe ujęcie ustalania, rozliczania, kontrolowania oraz komunikowania podatków w Polsce. Tematyka pracy jest aktualna i ciekawa. Autorzy umiejętnie połączyli problemy związane z podatkami w obszarach życia gospodarczego i publicznego Polski. (...) Podsumowując, uznaję opracowanie pt. Podatki w życiu gospodarczym i publicznym za ciekawe i przydatne dla szerokiego grona uczestników życia gospodarczego oraz publicznego, w szczególności studentów kierunków ekonomicznych. Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości analizowanych problemów, ich dobór (w tym aktualność) oraz zakres, uważam wskazane opracowanie za wartościowe i godne polecenia".
Z recenzji dr hab. Marzeny Strojek-Filus, prof. UE w Katowicach

Uwagi wstępne 9

Rozdział 1
Geneza oraz rola podatków w systemie finansowym państwa 13
1.1. Zarys ogólny 13
1.2. Naukowe teorie i koncepcje podatkowe 15
1.3. System podatkowy i podstawowe zasady podatkowe 18
1.4. Podstawowe funkcje podatków 21
1.5. System prawa podatkowego 27
1.6. Pojęcie podatku i jego konstrukcja. Opłata publiczna 32

Rozdział 2
Zobowiązania podatkowe 41
2.1. Podstawowe pojęcia 41
2.2. Powstawanie zobowiązania podatkowego 42
2.3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 45
2.4. Zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych 53
2.5. Regulowanie zobowiązań podatkowych 58
2.6. Przedawnienie i wygasanie zobowiązań podatkowych 63
2.7. Dokumentowanie sprzedaży 67
2.8. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i udzielanie pomocy publicznej 73

Rozdział 3
Postępowanie podatkowe 79
3.1. Ogólne zasady postępowania podatkowego 79
3.2. Strona w postępowaniu podatkowym oraz zasady udzielania pełnomocnictw 81
3.3. Załatwianie spraw 85
3.4. Wezwania i doręczenia. Przywracanie terminów w postępowaniu podatkowym 87
3.5. Gromadzenie informacji i dokumentowanie w postępowaniu podatkowym 96
3.6. Wszczęcie i zawieszenie postępowania 105
3.7. Decyzje, postanowienia i tryb odwoławczy. Rozprawa 111
3.8. Wykonanie decyzji oraz wstrzymanie wykonania decyzji 121
3.9. Okoliczności wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz wygaśnięcie decyzji 123
3.10. Kary porządkowe i koszty postępowania 129
3.11. Czynności sprawdzające 133

Rozdział 4
Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa 139
4.1. Kontrola podatkowa 139
4.2. Kontrola celno-skarbowa 155

Rozdział 5
Postępowanie egzekucyjne w administracji 169
5.1. Istota egzekucji administracyjnej. Wierzyciel i organy egzekucyjne 169
5.2. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej w sprawach podatkowych 173
5.3. Rejestr należności publicznoprawnych 180

Rozdział 6
Organy podatkowe i administracja skarbowa 181
6.1. Organy podatkowe 181
6.2. Krajowa Administracja Skarbowa 184
6.3. Terytorialny zasięg działania oraz siedziby organów KAS 197
6.4. Organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego 198
6.5. Właściwość organów podatkowych i rozstrzyganie sporów 199

Rozdział 7
Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników 207
7.1. Obowiązek ewidencyjny i zasady identyfikacji dla celów podatkowych 207
7.2. Nadawanie, unieważnianie, uchylanie i przywracanie numerów identyfikacji podatkowej (NIP) 209
7.3. Aktualizowanie danych 214
7.4. Posługiwanie się identyfikatorem podatkowym 216
7.5. Rejestr podatników 218

Rozdział 8
Tajemnica skarbowa i informacje podatkowe 223
8.1. Tajemnica skarbowa 223
8.2. Gromadzenie informacji na żądanie 225
8.3. Udostępnianie informacji - pozostałe przypadki 228
8.4. Centralny Rejestr Danych Podatkowych 235
8.5. Pomoc i współpraca z Krajową Administracją Skarbową 235

Rozdział 9
Obszary ryzyka podatkowego 243
9.1. Unikanie i uchylanie się od podatków 243
9.2. Raje podatkowe 252

Rozdział 10
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w sprawach podatkowych 255
10.1. Czyny zabronione i zakres odpowiedzialności karnej 255
10.2. Kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz organy zaangażowane 258
10.3. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 260
10.4. Zaniechanie ukarania i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 262

Rozdział 11
Klasyfikacja podatków 265

Rozdział 12
Podatki pośrednie 269
12.1. Podatek od towarów i usług 269
12.2. Podatek akcyzowy 317
12.3. Podatek od gier hazardowych 328

Rozdział 13
Podatki bezpośrednie 339
13.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 339
13.2. Uproszczone formy opodatkowania 364
13.3. Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych 377
13.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 381
13.5. Podatek tonażowy 397
13.6. Podatek od produkcji okrętowej 403
13.7. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 409
13.8. Specjalny podatek węglowodorowy 417
13.9. Podatek od niektórych instytucji finansowych 425

Rozdział 14
Pozostałe podatki 429
14.1. Podatek od spadków i darowizn 429
14.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 444
14.3. Podatek rolny 458
14.4. Podatek leśny 467
14.5. Podatek od nieruchomości 472
14.6. Podatek od środków transportowych 481

Rozdział 15
Opłaty 491
15.1. Opłata skarbowa 491
15.2. Pozostałe opłaty lokalne 495

Rozdział 16
Obsługa i wsparcie w sprawach podatkowych 501
16.1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego 501
16.2. Centra obsługi 514
16.3. Doradztwo podatkowe 515

Rozdział 17
Podatki w Unii Europejskiej. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą 521
17.1. Prawo podatkowe Unii Europejskiej 521
17.2. Harmonizacja podatkowa 524
17.3. Podwójne opodatkowanie i modelowa konwencja OECD 539
17.4. Współpraca administracyjna państw w zakresie podatków 547

Literatura 555
Spis tabel 563
Spis rysunków 565

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku