• Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe - problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku

Monografia to kompendium wiedzy o agencjach ratingowych. Autorzy przedstawiają: • genezę ich powstania oraz ewolucję modeli biznesowych; • spektrum oferowanych usług i produktów; • strukturę rynku usług ratingowych i uwarunkowania jego zmiany; • regulacje nadzorcze oraz inicjatywy na rzecz deoligopolizacji rynku w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych; • metodologie wyznaczania ratingów suwerennych, banków oraz korporacji niefinansowych; • politykę agencji ratingowych w dobie pandemii COVID-19. Ambicją Autorów książki, oprócz przybliżenia wskazanych powyżej zagadnień, jest syntetyczna predykcja uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku agencji ratingowych po kryzysie pandemicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię obiektywnej i wyważonej oceny potencjalnych konsekwencji trwania modelu oligopolistycznego z dominującą rolą „Wielkiej Trójki".

Podtytuł Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe - problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku
Autor Zbigniew Korzeb, Paweł Kulpaka, Paweł Niedziółka
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 220
60.00 45.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-531-7
Monografia to kompendium wiedzy o agencjach ratingowych. Autorzy przedstawiają:
• genezę ich powstania oraz ewolucję modeli biznesowych;
• spektrum oferowanych usług i produktów;
• strukturę rynku usług ratingowych i uwarunkowania jego zmiany;
• regulacje nadzorcze oraz inicjatywy na rzecz deoligopolizacji rynku w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych;
• metodologie wyznaczania ratingów suwerennych, banków oraz korporacji niefinansowych;
• politykę agencji ratingowych w dobie pandemii COVID-19.

Ambicją Autorów książki, oprócz przybliżenia wskazanych powyżej zagadnień, jest syntetyczna predykcja uwarunkowań i kierunków rozwoju rynku agencji ratingowych po kryzysie pandemicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię obiektywnej i wyważonej oceny potencjalnych konsekwencji trwania modelu oligopolistycznego z dominującą rolą „Wielkiej Trójki".

Spis skrótów 9
Wstęp 13

Rozdział 1
Ratingi kredytowe i agencje ratingowe 15
1.1. Istota i funkcje ratingu kredytowego oraz wybrane taksonomie ocen ratingowych 15
1.2. Klasyfikacja i ewolucja modeli biznesowych agencji ratingowych 19
1.3. Geneza rynku agencji ratingowych oraz droga do dominacji na nim Wielkiej Trójki 24
1.4. Małe agencje ratingowe - charakterystyka wybranych podmiotów 32

Rozdział 2
Rynek agencji ratingowych jako oligopol 37
2.1. Oligopol w teorii ekonomii 37
2.2. Przesłanki uznania rynku agencji ratingowych za oligopol 41
2.3. Przyczyny oligopolu na rynku usług ratingowych 48
2.4. Inicjatywy na rzecz wzrostu konkurencji na rynku agencji ratingowych 50
2.5. Wzrost konkurencji na rynku agencji ratingowych a jakość ratingów 54

Rozdział 3
Regulacje nadzorcze dotyczące agencji ratingowych 57
3.1. Ryzyko systemowe oraz kanały oddziaływania agencji ratingowych na ryzyko systemowe 57
3.2. Zasadność, skuteczność i egzekwowalność regulowania działalności agencji ratingowych 65
3.3. Ewolucja regulacji nadzorczych dotyczących agencji ratingowych 70
3.4. Ewolucja regulacji nadzorczych dotyczących agencji ratingowych 83
3.5. Problem uzależnienia regulacji nadzorczych od ocen agencji ratingowych 93
3.6. Działania regulacyjno-nadzorcze w trakcie kryzysu pandemicznego 99

Rozdział 4
Pierwszy po kryzysie subprime test dla agencji ratingowych, czyli pandemia COVID-19 - geneza, dotychczasowy przebieg i skutki społeczno-gospodarcze 103
4.1. Pandemie w dziejach ludzkości - filozoficzny oraz medyczny punkt widzenia 103
4.2. Ekonomiczne i społeczne skutki COVID-19 107

Rozdział 5
Ratingi podmiotów suwerennych oraz ich zmiany w okresie pandemii COVID-19 113
5.1. Metodyka wyznaczania ratingów państw - analiza wybranych zagadnień 113
5.1.1. Moody's Investors Service 114
5.1.2. Standard & Poor's 126
5.1.3. Fitch Ratings 136
5.2. Wybrane determinanty ratingów podmiotów suwerennych według wyników badań prezentowanych w literaturze przedmiotu 147
5.3. Decyzje agencji ratingowych w odniesieniu do ratingów podmiotów suwerennych w okresie pandemii COVID-19 148

Rozdział 6
Ratingi banków w trakcie pandemii COViD-19 153
6.1. Wpływ COVID-19 na sektor bankowy i ratingi banków 153
6.2. Pandemia COVID-19 a metodyki oceny banków stosowane przez agencje ratingowe 160

Rozdział 7
Ryzyko pandemiczne w ocenach podmiotów niefinansowych dokonywanych przez agencje ratingowe 167
7.1. Wybrane aspekty związane z metodyką wyznaczania ratingów korporacyjnych 168
7.2. Determinanty ratingów korporacyjnych w trakcie pandemii COVID-19 183

Zakończenie 197
Bibliografia 201
Spis tabel 217
Spis schematów 219
Spis wykresów 220

Recenzja: Prof. dr hab. Maciej S. Wiatr, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku