• Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel (wyd. III)

Książka obejmuje praktyczne przykłady z zakresu analizy i zarządzania ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Autor omawia: • zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych, a także danych giełdowych takich korporacji, jak: Microsoft, Novartis, Boeing, Asseco i inne; • wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła finansowania korporacji poprzez reinwestowanie zysków i określone instrumenty finansowe, takie jak: akcje, obligacje, papiery komercyjne, kredyt bankowy; • zastosowania praktyczne metody prognozowania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych liniowych i nieliniowych w odniesieniu do sprawozdań finansowych; • formuły oceny inwestycyjnej wraz z możliwościami symulacji opartej na metodzie Monte Carlo, np. NPV.

Podtytuł Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel (wyd. III)
Autor Tomasz Krawczyk
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 468
110.00 77.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
77
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-719-9

Książka obejmuje praktyczne przykłady z zakresu analizy i zarządzania ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Autor omawia:
• zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych, a także danych giełdowych takich korporacji, jak: Microsoft, Novartis, Boeing, Asseco i inne;
• wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła finansowania korporacji poprzez reinwestowanie zysków i określone instrumenty finansowe, takie jak: akcje, obligacje, papiery komercyjne, kredyt bankowy;
• zastosowania praktyczne metody prognozowania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych liniowych i nieliniowych w odniesieniu do sprawozdań finansowych;
• formuły oceny inwestycyjnej wraz z możliwościami symulacji opartej na metodzie Monte Carlo, np. NPV.

W kolejnych rozdziałach książki zostały przedstawione praktyczne metody analizy i zarządzania ryzykiem z zastosowaniem wartości zagrożonej, finansowych instrumentów pochodnych, ekonometrycznych modeli szeregów czasowych, teorii gier, drzew decyzyjnych, opcji realnych oraz kredytowych pochodnych. Książka jest pierwszą w Polsce publikacją, w której analiza i zarządzanie ryzykiem skoncentrowane jest na finansach korporacyjnych. Atutem książki jest prezentacja metod analizy ryzyka wraz z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania w VBA (Visual Basic Aplication).

Wstęp 7

Rozdział 1.
Finanse i inwestycje w korporacjach krajowych i zagranicznych 11
1.1. Rola finansów i inwestycji w korporacjach krajowych i zagranicznych 11
1.2. Obszar korporacyjnych analiz finansowych 13
1.3. Przykłady inwestycji korporacyjnych 15
Ćwiczenia i zadania 22

Rozdział 2.
Finanse korporacyjne - sprawozdania finansowe 23
2.1. Rachunek zysków i strat 23
2.2. Bilans 26
2.3. Przepływy pieniężne i materiałowe 33
Ćwiczenia i zadania 39

Rozdział 3.
Wybrane wskaźniki finansowe 41
3.1. Wskaźniki płynności 41
3.2. Wskaźniki zyskowności 45
3.3. Wskaźniki zadłużenia 54
3.4. Wskaźniki wartości rynkowej 61
Ćwiczenia i zadania 66

Rozdział 4.
Źródła finansowania korporacji i ich wycena przez inwestorów 67
4.1. Reinwestowanie zysków 67
4.2. Akcje 68
4.3. Obligacje 73
Ćwiczenia i zadania 82

Rozdział 5.
Prognozowanie w finansach korporacyjnych 83
5.1. Zastosowanie w finansach korporacyjnych modeli regresji z jedną zmienną 83
5.2. Zastosowanie w finansach korporacyjnych modeli regresji z wieloma zmiennymi 88
5.3. Weryfikacja modeli 92
5.4. Prognozowanie za pomocą modeli regresji 100
5.5. Zastosowanie modeli nieliniowych linearyzowanych 103
Ćwiczenia i zadania 121

Rozdział 6.
Formuły oceny efektywności inwestycyjnej 123
6.1. Wartość bieżąca netto (NPV 123
6.2. Wewętrzna stopa zwrotu (IRR 127
6.3. Zmodyfikowana wartość bieżąca netto (MNPV 129
6.4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR 130
6.5. Średni ważony koszt kapitału (WACC 133
6.6. Modele rynku kapitałowego 135
Ćwiczenia i zadania 151

Rozdział 7.
Ryzyko inwestycyjne w korporacjach 153
7.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 153
7.2. Biznesplan i symulacja Monte Carlo 156
7.3. Wartość oczekiwana NPV 189
6.4. NPV i symulacja Monte Carlo 200
Ćwiczenia i zadania 207

Rozdział 8.
Ryzyko a wartość zagrożona projektów inwestycyjnych 209
8.1. Ogólne założenia dla wartości zagrożonej (VaR 209
8.2. Wybrane wskaźniki oceny efektywności inwestycyjnej a VaR 217
8.3. Wartość zagrożona a portfel inwestycji finansowych 224
8.4. Wartość zagrożona a symulacja Monte Carlo 233
Ćwiczenia i zadania 237

Rozdział 9.
Ryzyka a instrumenty pochodne w finansach korporacyjnych 239
9.1. Opcje finansowe 239
9.2. Kontrakty forward 258
9.3. SWAPY 274
9.4. Wybrane instrumenty pochodne a symulacja Monte Carlo 277

Rozdzaiał 10.
Prognozowanie kursów: indeksy, akcje, waluty, surowce 287
10.1. Model autoregresji 287
10.2. Model średniej ruchomej 296
10.3. Model autoregresji i średniej ruchomej 304
Ćwiczenia i zadania 313

Rozdział 11.
Analiza zmienności stóp zwrotu 315
11.1. Model autoregresji heteroskedastyczności warunkowej 315
11.2. Model ogólnej autoregresji heteroskedastyczności warunkowej 322
11.3. Wykładnicza ważona średnia ruchoma 341
Ćwiczenia i zadania 344

Rozdział 12.
Zastosowanie w ryzyku inwestycji korporacyjnych drzew decyzyjnych i teorii gier 345
12.1. Drzewa decyzyjne 345
12.2. Teoria gier 362
Ćwiczenia i zadania 372

Rozdział 13.
Ryzyko inwestycji rzeczowych - opcje realne 375
13.1. Opcje realne 375
13.2. Zastosowanie opcji realnych 379
13.3. Rodzaje opcji realnych 381
13.4. Modele wyceny opcji: model Blacka-Scholesa i model dwumianowy 383
13.5. Proste i złożone opcje realne 386
13.6. Wycena opcji realnych - przykłady 388
Ćwiczenia i zadania 403

Rozdział 14.
Bankowość korporacyjna 405
14.1. Bankowość korporacyjna 405
14.2. Ryzyko kredytowe 407
14.3. Sekurytyzacja - kredytowe pochodne 413
Ćwiczenia i zadania 415

Podstawowe miary statystyczne przydatne w analizie ryzyka 417
Załączniki. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa 421

Załączniki. Tablice 439
1. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego 440
2. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta 442
3. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora, α = 0,05 443
4. Wartości krytyczne rozkładu serii 444
5. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona 446
8. Współczynniki {an-i+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka 447
5. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona 448
9. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka 449

Bibliografia 451
Spis rysunków 453
Spis tabel 468

Recenzent: prof. nadz. dr hab. inż. Ryszard Żuber, Politechnika Warszawska

Alexander C.: Practical financial Econometrics. John Wiley & Sons, Ltd. 2008
Anholcer M., Gaspars H., Owczarowski A.: Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2003.
Asseco S.A http://inwestor.asseco.pl/
Banks h.:Paper Plane. That Mach 0.95 Sonic Cruiser from Boeing will never fly. Here's why. WWW.: http://www.forbes.com/global/2001/0528/056.html.
Brach M.:Real option in practise. John Wiley & Sons
Boeing http://www.boeing.com/boeing/companyoffices/financial/quarterly2.page#fin_reports
Bowman E, Moskowitz G.:Real Options Analysis and Strategic decision making. Organization Science
Burzyński P.:Bioton. Co powie Pan Starak?. Strona WWW.: http://www.bankier.pl/inwestowanie/gielda/narzedzia/raporty/raport.html?id=1871990.Data:2013.07.03
Butler C.: tajniki Value at Risk. Wydawnictwo LIBER. Warszawa 2001
Ciechan-Kujawa M.: Biznes Plan. Wydawnictwo „Dom Organizatora" Toruń 2007
Chance D., Brooks R.:derivatives and Risk Management. Thomson south-Western. 2008
Chen A., Yeh F., Lee M. The Sequential Compound Option Pricing with Random Interest Rate and Applications to Project Valuation. University Taiwan
Chrobot M.:Koniec komórkowej ikony. Nokia domknęła umowę z Microsoftem. WWW.: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2013/47/koniec-komorkowej-ikony-nokia-domknela-umowe-z-microsoftem.aspx.
Chynał H.: Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Difin. Warszawa 2011 r
Credit Metric-Technical Document. J.P. Morgan & Co. Incorporated.1997
Cryer J., Chan K.:Time series analysis with aplication in R. Springer.2008.
Damodaran A.:Ryzyko strategiczne. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Warszawa 2009 r.
Datamonitor: Licensing Strategies: Benchmarking Analysis of the Top 20 pharmaceutical Companies. Research and Markets
Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy.PWN. Warsawa 2010 r.
Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienności I ryzyka. Metody Ekonometrii finansowej. Oficyna a Wolters Kluwer business. Kraków 2009
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=27&title=Akcje+-+materia%C5%82y+edukacyjne
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie http://www.gpw.pl/obligacje_materialy_edukacyjne
Gładysz B., Mercik J.: Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2007
Grassmann O.: The Competitive Advantage of Early and edge based view. Kluwer Academic. Boston 2007.s.231
Grassmann O., Reepmeyer P., Zedtwitz M.: Leading Pharmaceutical Innovation. Springer. Berlin 2008.
Guha A.:Two Essays on Escalation of Commitment.Duke University 2009
Hill R., Griffiths W., Lim G.:Priciples of Econometrics. John Wiley & Sons, Inc.2008
Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wydawnictwo finansowe WIG-Press. 1998.s
Hull C.J.: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. PWN.Warszawa 2011
ING Dom Maklerski http://www.ingsecurities.pl/e-learning_cash-flow.xml#tab_2
Iwański A.:KGHM: podniesienie rekomendacji do kupuj, cena docelowa 127 PLN. Strona WWW.: http://inwestycje.pl/analizy/KGHM-podniesienie-rekomendacji-do-Kupuj-cena-docelowa-127-PLN;208175;0.html. Data: 2012.07.03
Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN. Warszawa 2006
Jajuga T.: Projekt inwestycyjny jako opcja, w: zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, redT.Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837. Wrocław 1999
Janasz.W, Janasz. K, Świadek. A, Wiśniewska J.: Strategie Innowacyjne Przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.2001
Kosko M., Osińska M., Stempińska J.: Ekonometria współczesna. Wydawnictwo "Dom organizatora". Toruń 2007.
Michalski M.Ł.:Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych. Ekonomia Menadżerska. Wydawnictwo AGH. Kraków 2009
Microsoft http://www.microsoft.com/investor/default.aspx
Mun J.: Modeling Risk. John Wiley & Sons, Inc.New Jersey 2010
Mun J.: Real Options Analysis. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2002
Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2002.
Papiński Z.: Oto dzieje najdłuższej wojny marketingowej w pigułcehttp://www.biztok.pl/biznes/oto-dzieje-najdluzszej-wojny-marketingowej-w-pigulce_a3801
Pfizer: http://www.pfizer.com/research/product_pipeline/product_pipeline
Pruchnicka-Grabias I.:Pochodne Instrumenty Kredytowe.CeDeWu.pl.Warszawa 2011
Reuters, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1016331.html
Reuters,http://wyborcza.pl/1,75248,14890002,Microsoft_i_Apple_kontra_Google__Samsung_i_HTC___kolejna.html
Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstw. PWN. Warszawa 2007
Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna Kraków. 2006
Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia Menadżerska. PWE. Warszawa 1998
Sierpińska M., Janacha T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN. Warszawa 2007.s.208
Opracowanie własne na podstawie Snarska A.: Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie. Placet.2009
Qumak S.A http://www.qumak.pl/rel_cat/raporty-biezace/
Sobczyk M.: Statystyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2005
Straffin P.D. Wydawnictwo Scholar.2001
Tarczyński W., Zwolankowski M.,:Inżynieria finansowa. Placet. Warszawa 1999
Traintis A., Borison A.:Real Options: State of the practise. University of Maryland. 2001
Tyran M.R: Wskaźniki finansowe. ABC Dom Wydawniczy, Warszawa 2001 r.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)
Yahoo Finance (Dane firmy Boeing) http://finance.yahoo.com/q?s=BA
Yahoo Finance (Dane firmy Lockheed Martin http://finance.yahoo.com/q?s=LMT&fr=uh3_finance_web_gs&type=2button&uhb=uhb2
Zaleska M.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa 2012
Wiatr M.S.: Bankowość korporacyjna. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2012

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku