• Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce (wyd. II)

W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na pytania: - Jakie czynniki determinują sukces wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce? - Jaki jest poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce? - Jak mierzyć poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce? Zaproponowane katalogi krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT przez interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zidentyfikowane czynniki krytyczne, rozpoznany poziom wykorzystania ICT oraz propozycja wskaźników do pomiaru poziomu wykorzystania ICT mogą być w różnoraki sposób spożytkowane przez śro

Podtytuł Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce (wyd. II)
Autor Ewa Ziemba (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
55.00 40.15
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-113-5
W książce zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez trzech kluczowych interesariuszy społeczeństwa informacyjnego, a mianowicie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedź na pytania:
- Jakie czynniki determinują sukces wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?
- Jaki jest poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?
- Jak mierzyć poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i administracji publicznej w Polsce?

Zaproponowane katalogi krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT przez interesariuszy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, zidentyfikowane czynniki krytyczne, rozpoznany poziom wykorzystania ICT oraz propozycja wskaźników do pomiaru poziomu wykorzystania ICT mogą być w różnoraki sposób spożytkowane przez środowiska akademickie i praktyków gospodarczych. Badacze mogą doskonalić zaproponowane katalogi i metodologię ich opracowania oraz wykorzystać je do badania krytycznych czynników sukcesu wykorzystania ICT, także w innych krajach, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast praktycy biznesowi, administracja publiczna i władze publiczne mogą wykorzystać wyniki badań w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących dostępu do ICT, kompetencji ICT oraz rzeczywistego używania ICT w Polsce. Ponadto metodologia i wyniki badań nad poziomem wykorzystania ICT oraz zaproponowany zestaw wskaźników do pomiaru tego poziomu mogą stanowić pole do dalszych eksploracji naukowych i praktycznych implementacji.

Autorami książki są pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce informatyki ekonomicznej i zarządzania.


Tematyka podjęta w tej monografii jest ważna i aktualna zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. (...) uzyskane wyniki badań i sprecyzowane na tej podstawie rekomendacje można potraktować jako drogowskaz zarówno dla badaczy, jak i dla decydentów zainteresowanych wykorzystaniem ICT w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej.
Z recenzji dr hab. Heleny Dudycz, prof. UE we Wrocławiu

Słowo wstępne - Ewa Ziemba 7

Rozdział 1
Prolegomena do badań nad wykorzystaniem ICT w Polsce - Ewa Ziemba 9
1.1. ICT ogniwem społeczeństwa informacyjnego 9
1.2. Zakres problematyki ICT analizowany w opracowaniu 14
1.3. Cele i układ opracowania oraz wykorzystane podejście badawcze 16

Rozdział 2
Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych - Ewa Ziemba, Monika Eisenbardt, Maria Jadamus-Hacura....... 21
2.1. Metodologia badań 21
2.2. Charakterystyka badanej próby 23
2.3. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w gospodarstwach Domowych 25
2.3.1. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przekroju Polski 25
2.3.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w różnych przekrojach 29
2.4. Poziom wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych 36
2.4.1. Aspekty ekonomiczne wykorzystania ICT 36
2.4.2. Aspekty technologiczne wykorzystania ICT 39
2.4.3. Aspekty społeczno-kulturowe wykorzystania ICT 54
2.4.4. Aspekty organizacyjne wykorzystania ICT 61
2.5. Implikacje dla wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych 66

Rozdział 3
Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach - Ewa Ziemba 73
3.1. Metodologia badań 73
3.2. Charakterystyka badanej próby 75
3.3. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 78
3.3.1. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przekroju Polski 78
3.3.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w różnych przekrojach 82
3.4. Poziom wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 89
3.4.1. Aspekty ekonomiczne wykorzystania ICT 89
3.4.2. Aspekty technologiczne wykorzystania ICT 97
3.4.3. Aspekty społeczno-kulturowe wykorzystania ICT 114
3.4.4. Aspekty organizacyjne wykorzystania ICT 122
3.5. Implikacje dla wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach 136

Rozdział 4
Krytyczne czynniki sukcesu i poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej - Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Danuta Descours 147
4.1. Metodologia badań 147
4.2. Charakterystyka badanej próby 150
4.3. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w administracji publicznej 152
4.3.1. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w przekroju Polski 152
4.3.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w różnych przekrojach 157
4.4. Poziom wykorzystania ICT w administracji publicznej 164
4.4.1. Aspekty ekonomiczne wykorzystania ICT 164
4.4.2. Aspekty technologiczne wykorzystania ICT 173
4.4.3. Aspekty społeczno-kulturowe wykorzystania ICT 190
4.4.4. Aspekty organizacyjne wykorzystania ICT 201
4.5. Implikacje dla wykorzystania ICT w administracji publicznej 215

Rozdział 5
Implikajce z badań nad wykorzystaniem ICT w Polsce - Ewa Ziemba 227
5.1. Rola ICT w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 227
5.2. Krytyczne czynniki sukcesu wykorzystania ICT w Polsce 228
5.3. Poziom wykorzystania ICT w Polsce 230
5.4. Wskaźniki pomiaru poziomu wykorzystania ICT w Polsce 233
5.5. Kierunki prac nad wzrostem i rozwojem wykorzystania ICT w Polsce 243

Słowo końcowe 247
Literatura 249
Spis tabel 253
Spis rysunków 255
O Autorach 263

Ewa Ziemba - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Samodzielnego Zakładu Informatyki Gospodarczej. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz wykorzystaniu systemów i technologii informatycznych w organizacjach biznesowych i publicznych. Autorka ponad 170 publikacji, w tym monografii, np. „Towards a sustainable information society - People, business and public administration perspectives", „Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki", „Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych", „Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy", „Strategie i modele gospodarki elektronicznej". Koordynatorka i wykonawca wielu projektów badawczych i komercyjnych, krajowych i międzynarodowych, np. „Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie Polski". W latach 1992-2006 menedżer projektów informatycznych w firmie informatycznej. Brała udział w projektach realizowanych m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Uczestniczyła w pracach nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Redaktor naczelny czasopisma „The Online Journal of Applied Knowledge Management" oraz redaktor w kilku czasopismach zagranicznych i polskich. Otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Fellow & Distinguished Scholar Award, kilkanaście Nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego oraz kilka nagród „Best Paper" na konferencjach międzynarodowych.

Danuta Descours - absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, specjalność Matematyczne metody w informatyce i zarządzaniu. Doktorantka w Samodzielnym Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autorka publikacji na temat informatyzacji administracji publicznej. Od początku swojej pracy zawodowej związana z wdrażaniem systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Pracownik Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego jednostki, której zadaniem jest rozwój elektronicznych usług publicznych w województwie śląskim.

Monika Eisenbardt - asystentka w Samodzielnym Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autorka publikacji na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i wiedzy konsumentów w działalności przedsiębiorstw oraz e‑learningu. Dwukrotnie nagrodzona nagrodą 'Best Paper' na międzynarodowych konferencjach. Ponadto trener szkoleń informatycznych z zakresu oprogramowania użytkowego.

Maria Jadamus-Hacura - magister matematyki, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół problematyki związanej ze statystyką, ekonometrią, z prognozowaniem zjawisk ekonomicznych i z badaniami marketingowymi. Aktualnie w swoim dorobku naukowym ma około 60 publikacji, na które składają się artykuły naukowe, monografie i podręczniki.

Tomasz Papaj - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzanie publicznego, zarządzania jakością, e‑administracji. Swoje doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał m.in. jako wiceprezydent Miasta Mysłowice (1998-2002), radny Rady Miasta Mysłowice (1998-2006), pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2007-2010), konsultant ds. Strategii Wojewody Śląskiego na lata 2013-2016 (2013). Konsultant w projektach dotyczących doskonalenia funkcjonowania administracji rządowej. Autor książki „Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej" (2008), współredaktor pracy „Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną" (2009) oraz pracy „Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia" (2013); współautor pracy „Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej" (2011).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku