• Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect

W połowie lat 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano w różnych krajach oraz systemach finansowych trwałe zjawisko formowania przez giełdy papierów wartościowych alternatywnych systemów obrotu akcjami (ASO), co należy powiązać z równolegle zachodzącymi procesami rozwoju sektora przedsiębiorstw nowych technologii oraz dążeniem do ograniczania luki kapitałowej w obszarze finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek znajdujących się w fazie start-up. W tendencje zmian obserwowanych na rynkach kapitałowych wpisało się również uruchomienie w dniu 30 sierpnia 2007 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywnego systemu obrotu akcjami o nazwie NewConnect. Niniejsza praca jest próbą rzeczowej oceny funkcjonowania wspominanego rynku od momentu jego utworzenia do końca roku 2015. Autor niniejszej publikacji postawił sobie za cel: • analizę i ocenę funkcjonowania rynku NewConnect w latach 2007-2015, • weryfikację założeń organizatora ASO, k

Podtytuł Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect
Autor Piotr Zygmanowski
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
66.00 48.18
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-212-5

PRZEDSPRZEDAŻ

W połowie lat 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano w różnych krajach oraz systemach finansowych trwałe zjawisko formowania przez giełdy papierów wartościowych alternatywnych systemów obrotu akcjami (ASO), co należy powiązać z równolegle zachodzącymi procesami rozwoju sektora przedsiębiorstw nowych technologii oraz dążeniem do ograniczania luki kapitałowej w obszarze finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek znajdujących się w fazie start-up.

W tendencje zmian obserwowanych na rynkach kapitałowych wpisało się również uruchomienie w dniu 30 sierpnia 2007 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywnego systemu obrotu akcjami o nazwie NewConnect. Niniejsza praca jest próbą rzeczowej oceny funkcjonowania wspominanego rynku od momentu jego utworzenia do końca roku 2015.

Autor niniejszej publikacji postawił sobie za cel:
• analizę i ocenę funkcjonowania rynku NewConnect w latach 2007-2015,
• weryfikację założeń organizatora ASO, które towarzyszyły mu podczas tworzenia rynku NewConnect,
• analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych rynku NewConnect,
• identyfikację czynników, które wpłynęły na rozwój rynku NewConnect w latach 2007-2015.

Książka „Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect" stanowi uzupełnienie luki wiedzy widocznej w dotychczasowych, nielicznych publikacjach naukowych, poświęconych problematyce funkcjonowania rynku NewConnect oraz wskazuje kluczowe determinanty jego rozwoju, wyodrębnione na podstawie rozstrzygnięć empirycznych. Z praktycznego punktu widzenia informuje zaś, na jakie czynniki kształtujące rozwój rynków tego typu powinni zwracać szczególną uwagę inwestorzy, emitenci, a przede wszystkim instytucje organizujące, prowadzące i nadzorujące alternatywne systemy obrotu aktywami finansowymi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Determinanty rozwoju rynku papierów wartościowych 13
1.1. Teoria podejmowania decyzji 17
1.1.1. Popyt, podaż i cena kapitału finansowego 19
1.1.2. Efektywność rynku i racjonalność inwestora a finanse behawioralne 20
1.1.3. Subiektywizm decyzji alokacyjnych 23
1.2. Rozwój rynku papierów wartościowych w badaniach literaturowych 27
1.2.1. Wpływ rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy 29
1.2.2. Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego 35
1.2.3. Rynek papierów wartościowych w Polsce 38
1.3. Czynniki wpływające na rozwój rynku papierów wartościowych 41

Rozdział 2
Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora 47
2.1. Historia utworzenia rynku NewConnect 47
2.2. Rynki akcji organizowane w formule alternatywnego systemu obrotu w Europie 52
2.3. Otoczenie i funkcjonowanie rynku NewConnect 57
2.4. Regulacje rynku NewConnect 79
2.5. Weryfikacja założeń organizatora rynku NewConnect 85

Rozdział 3
Identyfikacja czynników prawnych wpływających na rozwój rynku NewConnect 101
3.1. Miary rozwoju rynku akcji 101
3.2. Ochrona interesów akcjonariuszy 108
3.3. Ewolucja regulacji na rynku NewConnect w latach 2007-2015 110
3.4. Wskaźnik oceny zmian regulacji na rynku NewConnect 137
3.5. Regulacje prawne na poziomie ogólnogospodarczym 143

Rozdział 4
Identyfikacja ekonomicznych i psychologicznych czynników wpływających na rozwój rynku NewConnect 147
4.1. Czynniki otoczenia makroekonomicznego 147
4.1.1. Koniunktura gospodarcza w Polsce 147
4.1.2. Koniunktura na globalnych rynkach akcji 149
4.2. Czynniki otoczenia mikroekonomicznego 150
4.2.1. Źródło pozyskania kapitału 150
4.2.2. Zainteresowanie rynkiem ze strony emitentów 153
4.2.3. Znaczenie ASO w Europie 154
4.3. Czynniki otoczenia psychologicznego 157
4.3.1. Zainteresowanie inwestorów indywidualnych 157
4.3.2. Wartość obrotów akcjami 159
4.3.3. Zaufanie do rynku 161
4.3.4. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych 165

Rozdział 5
Ocena wpływu determinant na rozwój rynku NewConnect 171
5.1. Przegląd badań nad rozwojem rynku NewConnect 171
5.2. Metodyka analizy korelacji i analizy regresji wielorakiej 175
5.3. Wyniki analizy korelacji 186
5.4. Wyniki analizy regresji wielorakiej 190

Zakończenie 199
Bibliografia 205
Wydawnictwa zwarte 205
Artykuły 207
Akty prawne i regulaminy 209
Materiały prasowe 211
Netografia 211
Spis tabel 213
Spis wykresów 216
Spis schematów 217
Summary 219
O Autorze 223

Piotr Zygmanowski - doktor nauk ekonomicznych, pracownik w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji poświęconych tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku finansowego. Członek rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiadacz certyfikatu The Chartered Financial Analyst (CFA), licencji Maklera Papierów Wartościowych oraz Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku