• Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej

Problematyka szeroko rozumianego empatycznego zarządzania i mieszczącego się w nim zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników, jest relatywnie nowym obszarem badań w nauce o organizacji i zarządzaniu. Nawiązuje do idei humanizacji pracy i humanistycznego zarządzania, ale jeszcze bardziej eksponuje potrzebę troski o pracownika (jego dobrostan) oraz budowania pozytywnych organizacji. Książkę (inspirowaną nie tylko analizami naukowymi, ale i twórczością artystyczną) warto przeczytać, gdyż: • zawiera pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu tak wyczerpującą prezentację koncepcji zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników, obejmującą także charakterystykę instrumentów wsparcia, które mogą stosować działy personalne różnorodnych organizacji, chcące pozyskać i zatrzymać wartościowych pracowników, także z najmłodszych generacji; • pokazuje zależności między empatycznym zarządzaniem (którego rdzeń stanowi zarządzanie zorientowane na zdarz

Podtytuł Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej
Autor Anna Lipka, Stanisałw Waszczak, Małgorzata Król, Agnieszka Giszterowicz
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 186
54.00 37.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-054-1
Problematyka szeroko rozumianego empatycznego zarządzania i mieszczącego się w nim zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników, jest relatywnie nowym obszarem badań w nauce o organizacji i zarządzaniu. Nawiązuje do idei humanizacji pracy i humanistycznego zarządzania, ale jeszcze bardziej eksponuje potrzebę troski o pracownika (jego dobrostan) oraz budowania pozytywnych organizacji.

Książkę (inspirowaną nie tylko analizami naukowymi, ale i twórczością artystyczną) warto przeczytać, gdyż:
• zawiera pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu tak wyczerpującą prezentację koncepcji zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników, obejmującą także charakterystykę instrumentów wsparcia, które mogą stosować działy personalne różnorodnych organizacji, chcące pozyskać i zatrzymać wartościowych pracowników, także z najmłodszych generacji;
• pokazuje zależności między empatycznym zarządzaniem (którego rdzeń stanowi zarządzanie zorientowane na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników) a innymi koncepcjami zarządzania, np. z Employee Relationship Management (zarządzanie relacjami z pracownikami);
• odnosi się do wciąż rzadko jeszcze rozpatrywanego rynku doznań;
• objaśnia, dlaczego funkcjonowanie zespołów performerskich powinno być przedmiotem analizy i oceny także z perspektywy HR (human resources);
• omawia przykłady identyfikacji performatywnej kreatywności (z takimi jej cechami, jak m.in. tworzenie „na żywo" przy współudziale publiczności, traktowanie własnego ciała jako „surowca" kreacji, dostarczanie wrażeń oraz sprawczość) odnoszące się do zespołów piłkarskich oraz fotografowania;
• podejmuje wątek wyceny kapitału ludzkiego performerów i wysokiego ryzyka związanego z ich pracą, które uzasadnia stosowanie szczególnie wobec nich zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne;
• wnosi wkład w doskonalenie metodyki zarządzania ryzykiem personalnym;
• zawiera bogaty, odpowiednio zinterpretowany (w kontekście zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników) materiał empiryczny, pozyskany z wywiadów z zespołami muzycznymi.

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11

Rozdział 1
Idea zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników jako „rdzeń" empatycznego zarządzania - Anna Lipka 17
1.1. Przesłanki powstania i kulturowo-strategiczne warunki skutecznego stosowania koncepcji. Definicja i rodzaje zdarzeń krytycznych 17
1.2. Specyfikacja instrumentów potencjalnie przydatnych w przypadku zdarzeń krytycznych 23
1.3. Koncepcja zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników a inne koncepcje zarządzania 26
1.3.1. Koncepcja Employee Relationship Management (Zarządzania Relacjami z Pracownikami) i controllingu personalnego oraz HR Scorecard 26
1.3.2. Zarządzanie różnorodnością 30
1.3.3. Zarządzanie przez zaufanie i wsparcie organizacyjne 33
1.3.4. Koncepcja zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi i wysoce efektywnych systemów pracy 35
1.4. Zakres empatycznego zarządzania 36
1.5. Podsumowanie 41

Rozdział 2
Zdarzenia krytyczne a wartości generowane przez kreatywne zespoły artystyczne sztuk performatywnych - Anna Lipka 45
2.1. Rynek doznań jako przestrzeń funkcjonowania zespołów performerów 45
2.2. Istota performansu. Zakres performatyki 50
2.3. Różnicowanie pomiędzy performansem i nie-performansem (na przykładzie zespołów muzycznych) 58
2.4. Rodzaje zespołów performerskich i ich miejsce w gospodarce kreatywnej 59
2.5. Kreatywność charakteru pracy performerów 65
2.6. Ryzyko zdarzeń krytycznych a wycena kapitału ludzkiego zespołów performatycznych 71
2.7. Podsumowanie 80

Rozdział 3
Granice elastyczności/zmienności ról w zespołach kreujących performanse w warunkach zaistnienia zdarzeń krytycznych jako źródło ryzyka personalnego (na przykładzie zespołów piłki nożnej) - Stanisław Waszczak 83
3.1. Futbol jako performans 83
3.2. Pozycje w zespole piłki nożnej 86
3.3. Ocena adekwatności specyfikacji ról zespołowych M. Belbina do opisu pozycji w zespołach piłki nożnej 89
3.4. Cechy antropometryczne, motoryczne i osobowościowe pożądane w zespole piłkarskim 94
3.5. Stres spowodowany zdarzeniami krytycznymi w życiu i karierze zawodowej piłkarzy - wybrane implikacje 98
3.6. Podsumowanie 104

Rozdział 4
Wybrane sposoby badania performatywnej kreatywności oraz wpływu zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników na ryzyko personalne zespołów performerskich - Anna Lipka 105
4.1. Analiza biograficzna w badaniu fotografowania z perspektywy performatywności 105
4.2. Wykorzystanie wywiadu do badań relacji: zarządzanie zorientowane na zdarzenia krytyczne w życiu wykonawców zespołów kreujących performanse - ryzyko personalne (uwagi metodyczne) 109
4.3. Podsumowanie 117

Rozdział 5
Wykorzystanie instrumentów zorientowanych na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników - przykład nieperformatywnej kreatywności profesjonalnego big bandu - Małgorzata Król 119
5.1. Opis przygotowania i prowadzenia wywiadu 119
5.2. Prezentacja respondenta i kierowanego przezeń zespołu artystycznego „Big Silesian Band" 120
5.3. Rodzaje stosowanych instrumentów zorientowanych na zdarzenia krytyczne przez lidera bandu w kontekście sytuacji na rynku pracy i work-life balance 122
5.4. Podsumowanie 131

Rozdział 6
Koncepcja zarządzania zorientowanego na zdarzenia krytyczne w życiu pracowników versus propozycje zespołu performerskiego - Agnieszka Giszterowicz 137
6.1. Charakterystyka zespołu. Wyniki badań pilotażowych 137
6.2. Rezultaty wywiadu z zespołem „Anatomy of Mashup" 141
6.3. Próba interpretacji wywiadu w kontekście przydatności stosowania analizowanej koncepcji zarządzania 149
6.4. Propozycja etapów zarządzania ryzykiem personalnym w przypadku wystąpienia zdarzeń krytycznych 154
6.5. Zarządzanie przez intuicję jako perspektywiczny model zarządzania w zespole „Anatomy of Mashup" (refleksje badacza) 158
6.6. Podsumowanie 164

Zakończenie 167
Biblio- i netografia 169
Spis tabel i schematów 185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku