• NAUKA O ZARZĄDZANIU. W kierunku systemu syntezy

Rośnie złożoność przedmiotu i problemów zarządzania i jednocześnie rozdrobnienie oraz rozproszenie nauk o zarządzaniu. Mają one status drugorzędnych „nauk praktycznych", ustępują ekonomii, politologii, socjologii i in. oraz ich kombinacjom. Jednocześnie praktyka zarządzania ponosi spektakularne porażki, nie osiągając oczekiwanej sprawności na założonych poziomach. Jedną z przyczyn jest niedostatek syntez w naukach o zarządzaniu. Praca wraca do przedmiotowego dyskursu. Diagnozując stan nauk o zarządzaniu, założenia nauk, w tym ich prawa, Autor proponuje systemowo-prakseologiczne podstawy systemu syntezy nauk o zarządzaniu. Na gruncie pragmatycznych nauk o zarządzaniu synteza ta ogniskuje się przede wszystkim na apragmatycznej nauce o zarządzaniu.

Podtytuł NAUKA O ZARZĄDZANIU. W kierunku systemu syntezy
Autor Hubert Witczak
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 476
120.00 84.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
84
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-628-4

Rośnie złożoność przedmiotu i problemów zarządzania i jednocześnie rozdrobnienie oraz rozproszenie nauk o zarządzaniu. Mają one status drugorzędnych „nauk praktycznych", ustępują ekonomii, politologii, socjologii i in. oraz ich kombinacjom. Jednocześnie praktyka zarządzania ponosi spektakularne porażki, nie osiągając oczekiwanej sprawności na założonych poziomach.

Jedną z przyczyn jest niedostatek syntez w naukach o zarządzaniu. Praca wraca do przedmiotowego dyskursu. Diagnozując stan nauk o zarządzaniu, założenia nauk, w tym ich prawa, Autor proponuje systemowo-prakseologiczne podstawy systemu syntezy nauk o zarządzaniu. Na gruncie pragmatycznych nauk o zarządzaniu synteza ta ogniskuje się przede wszystkim na apragmatycznej nauce o zarządzaniu.

Bez systemu syntezy nauki o zarządzaniu nie spełnią pokładanych w nich nadziei i oczekiwań. Tylko synteza może scalić nauki o zarządzaniu, dopełnić ich systemowość, a zwłaszcza usprawnić prowadzenie szczególnie złożonych, globalnych problemów świata. Rolą tych nauk jest wiodąca pozycja wśród nauk kształtujących prowadzenie cywilizacji. Synteza to najpierw stosowanie podejścia systemowego, prakseologii, zgodność z prawami nauk. Zwłaszcza prawo nadwyżki ekonomicznej rozstrzyga o nadrzędności Przyrody nad cywilizacją ludzką oraz o jej przyszłości. Synteza to:
1) zarządzanie - związek kreowania, samoorganizowania się i ewolucji;
2) system zarządzania - współoddziaływanie dialektyki, paradoksów i chaosu;
3) rdzeń systemu zarządzania, ale znajdujący się w otulinie dążeń, doktryn i okoliczności;
4) uznanie, że funkcje nauki o zarządzaniu obejmują również wartościowanie, diagnozowanie, określanie i urzeczywistnianie norm (stanów pożądanych).

Sukces i porażka są nierozłączne. Przyszłość rodzaju ludzkiego, w tym praktykę zarządzania − bez systemu syntezy nauki o zarządzaniu − czekają porażki, także katastrofalne. Książka stawia wyłaniające się problemy syntezy nauki oraz proponuje perspektywy stanowiące naukowy fundament sprawnego rozwiązywania nadchodzących trudności.

Wprowadzenie 11
Bibliografia 20


Część I
Heurystyczne podstawy odniesienia dla nauki o zarządzaniu

Wprowadzenie do części I 22

Rozdział 1
Kształtowanie prowadzenia systemów działających 23
1.1. Istota systemów działających 24
1.2. Systemy działające w otoczeniu 41
1.3. Problemy podmiotowości i nadwyżki ekonomicznej w prowadzeniu SD 51
Bibliografia 55

Rozdział 2
Zarządzanie systemem działającym 57
2.1. Istota zarządzania 58
2.2. Zarządzanie w szerszym i węższym znaczeniu 66
2.3. Zarządzanie i gospodarowanie w węższym ujęciu 69
2.4. Źródła kształtowania praktyki zarządzania 70
2.5. Szczególna, systemowa złożoność zarządzania 72
2.6. Rozwinięte pojęcie zarządzania 73
Bibliografia 78

Rozdział 3
System zarządzania 79
3.1. System zarządzania jako kategoria 80
3.1.1. Rdzeń systemu zarządzania 81
3.1.2. Dążenia systemu zarządzania 86
3.1.3. Doktryna systemu zarządzania 87
3.1.4. Sytuacja zarządzania 88
3.1.5. Ograniczenia bezwzględne i ryzyko systemu zarządzania 90
3.1.6. Metazarządzanie 90
3.2. Mechanizm zarządzania 92
3.2.1. Potencjał powodowania systemu zarządzania 92
3.2.2. Czynniki i mechanizmy powodowania w systemie zarządzania 97
3.2.3. Sprawności systemu zarządzania 102
3.3. Rola systemu zarządzania 105
3.4. Kształtowanie prowadzenia systemu zarządzania 108
Bibliografia 111

Rozdział 4
System naukowy 113
4.1. Nauka i naukowość 114
4.2. Istota systemu naukowego 123
4.2.1. Rdzeń systemu naukowego 124
4.2.2. Dążenia systemu naukowego 127
4.2.3. Doktryna systemu naukowego 131
4.2.4. Sytuacja systemu naukowego 131
4.2.5. Ograniczenia i ryzyko systemu naukowego 132
4.2.6. Synteza systemu naukowego 133
4.3. Kategorie wartości nauki 133
4.4. Konsiliencja 142
4.5. Rola praw nauk 145
Bibliografia 147

Podsumowanie części pierwszej 150


Część II
Przegląd stanu praktyki zarządzania i nauki o zarządzaniu

Wprowadzenie do części II 152

Rozdział 5
Przegląd stanu praktyki zarządzania 153
5.1. Sfera rzeczowa praktyki zarządzania 154
5.2. Sfera przedmiotowa praktyki zarządzania 157
5.3. Systemowość praktyki zarządzania 168
Bibliografia 173

Rozdział 6
Przegląd stanu systemu nauk o zarządzaniu 175
6.1. Przegląd stanu pragmatycznych nauk o zarządzaniu 176
6.2. Przegląd stanu apragmatycznych nauk o zarządzaniu 184
6.3. Synteza stanu potencjału praktyki zarządzania i nauk o zarządzaniu 190
6.3.1. Genetyczne podstawy stanu potencjału naukowego 191
6.3.2. Stan merytorycznego potencjału naukowego 196
6.3.3. Stan potencjału nauk o zarządzaniu dla praktyki zarządzania 197
6.3.4. Stan potencjału społecznego nauk o zarządzaniu 197
6.3.5. Stan potencjału systemowości nauk o zarządzaniu 198
Bibliografia 200

Podsumowanie części II 204


Część III
Koncepcja systemu nauki o zarządzaniu

Wprowadzenie do części III 208

Rozdział 7
Podstawy systemu nauki o zarządzaniu 211
7.1. System nauki o zarządzaniu 212
7.2. Tożsamość nauki o zarządzaniu 218
7.2.1. Podstawy domeny 218
7.2.2. Naukowość 221
7.3. Struktura systemu nauki o zarządzaniu 233
7.4. Rdzeń systemu nauki o zarządzaniu 241
7.5. Pozostałe subsystemy systemu nauki o zarządzaniu 250
7.6. Rola nauki o zarządzaniu 251
7.7. Sprawność systemu nauki o zarządzaniu 256
Bibliografia 259

Rozdział 8
Formatywność nauki o zarządzaniu 261
8.1. Systemy praktyki zarządzania i nauki o zarządzaniu 262
8.2. Pragmatyczności i apragmatyczność nauki o zarządzaniu 269
8.3. Podstawowe formy twierdzeń nauki o zarządzaniu 275
8.4. Podstawowe formy uprawiania nauki o zarządzaniu 286
8.5. Paradygmatyczność nauki o zarządzaniu 293
Bibliografia 298

Podsumowanie części III 300


Część IV
Koncepcja podstawowego postępowania naukowego w nauce o zarządzaniu

Wprowadzenie do części IV 302

Rozdział 9
Podstawy postępowania naukowego w nauce o zarządzaniu 303
9.1. Doktryna i poziomy aktywności naukowej 303
9.2. Relacje między składnikami podstawowego postępowania naukowego w pełnym cyklu naukowym 306
9.3. Problemy naukowe 310
9.4. Hipotezy naukowe 318
9.5. Zadania naukowe 319
9.6. Koroboracja 321
Bibliografia 334

Rozdział 10
Elementy systemu metodologii nauki o zarządzaniu 335
10.1. Fundamenty podstawowego postępowania naukowego 336
10.2. Elementarne procesy podstawowego postępowania naukowego 341
10.2.1. Podstawowe poznawcze postępowanie naukowe 341
10.2.2. Podstawowe wartościujące postępowanie naukowe 345
10.2.3. Studium dalszych kroków wobec podstawowego postępowania naukowego 349
10.2.4. Podstawowe normatywne postępowanie naukowe 352
10.2.5. Podstawowe urzeczywistniające postępowanie naukowe 354
10.2.6. Podstawowe wieloetapowe postępowanie naukowe 356
10.3. Bezpośrednie otoczenie podstawowego postępowania naukowego 359
10.4. Istota warsztatu naukowego (metodologii) nauki o zarządzaniu 360
10.5. Logika i metoda w warsztacie naukowym 363
10.6. Metody podstawowego postępowania naukowego nauki o zarządzaniu 371
10.6.1. Metoda diagnostyczna nauki o zarządzaniu 371
10.6.2. Przegląd pozostałych metod naukowych nauki o zarządzaniu 380
10.7. Idea systemu syntezy metodologicznej nauki o zarządzaniu 382
Bibliografia 384

Rozdział 11
Rezultaty podstawowego postępowania naukowego w nauce o zarządzaniu 387
11.1. Osiągnięcia naukowe 387
11.2. Twierdzenia naukowe 395
11.3. Systemy twierdzeń naukowych 401
11.4. Fakty naukowe 406
11.5. Koncepcja poznawcza układu rezultatów i osiągnięć NOZ 408
Bibliografia 418

Podsumowanie części IV 420


Część V
Elementy systemu syntezy nauki o zarządzaniu

Wprowadzenie do części V 422

Rozdział 12
Idee systemowej syntezy nauki o zarządzaniu 423
12.1. Wybrane problemy systemu syntezy 423
12.2. Elementy doktryny systemu syntezy 426
12.3. Aktualny stan systemu syntezy 433
Bibliografia 438

Rozdział 13
Wstęp do kształtowania prowadzenia systemu syntezy 441
13.1. Propozycje podejścia do kształtowania prowadzenia systemu syntezy 442
13.2. Wybrane idee kształtowania prowadzenie systemu syntezy 454
13.2.1. Idee systemu syntezy sfery aktywności zarządczej 454
13.2.2. Idee wykorzystania wybranych praw nauk w kształtowaniu prowadzenia systemu syntezy aktywności zarządczej 457
13.2.3. Perspektywa roli NOZ w systemie nauk 466
Bibliografia 469

Podsumowanie części V 471

Streszczenie 475

Hubert Witczak − dr hab. n. ek., spec. nauki o zarządzaniu (AE Poznań - 2008 r.). Domena naukowa: prakseologia, teoria systemów, systemy zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi; metodologia zarządzania. Doświadczenia praktyczne zdobywał, współprowadząc trzy spółki konsultingowe (w tym protoplasty obecnej Grant Thornton, sp. z o.o., sp. kom). Zajmował się również kierowaniem oraz pracą operacyjną przy znaczących doradczych projektach biznesowych dla firm, samorządów, rządu). Członek rad nadzorczych. Entuzjasta dobrze wykonanej pracy, a także równowagi w opozycji między całościami i ich składnikami.

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Czakon, prof. zw. UJ
dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku