• Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja

Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produktów określanych jako strukturyzowane, będących połączeniem kilku prostszych instrumentów. Stworzyło to nowe rodzaje ryzyka towarzyszącego zastosowaniu derywatów, w tym również wynikającego ze zbyt skomplikowanych zasad ich funkcjonowania. Monografia poszerza obecny stopień zrozumienia konstrukcji złożonych instrumentów finansowych, co nie może się odbyć bez umiejętności ich wyceny. W związku z tym jej przedmiotem jest analiza poszczególnych walorów - przede wszystkim z punktu widzenia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu i potencjalnych korzyści - oraz praktyczna aplikacja zastosowań modeli ich wyceny. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym m.in.: • aktywnych i pote

Podtytuł Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 280
97.00 72.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
67.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-399-3
Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produktów określanych jako strukturyzowane, będących połączeniem kilku prostszych instrumentów. Stworzyło to nowe rodzaje ryzyka towarzyszącego zastosowaniu derywatów, w tym również wynikającego ze zbyt skomplikowanych zasad ich funkcjonowania. Monografia poszerza obecny stopień zrozumienia konstrukcji złożonych instrumentów finansowych, co nie może się odbyć bez umiejętności ich wyceny. W związku z tym jej przedmiotem jest analiza poszczególnych walorów - przede wszystkim z punktu widzenia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu i potencjalnych korzyści - oraz praktyczna aplikacja zastosowań modeli ich wyceny.
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym m.in.:
• aktywnych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych wiedzą z zakresu złożonych instrumentów finansowych dostępnych na rynkach finansowych;
• zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych;
• regulatorów rynków finansowych;
• naukowców i badaczy rynku finansowego;
• studentów kierunków ekonomicznych studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz podyplomowych.


„Recenzowana monografia podejmuje tematykę, która nie była dotychczas szczegółowo opisana w polskiej literaturze naukowej. Autorka, będąca uznanym ekspertem w zakresie bankowości inwestycyjnej i instrumentów pochodnych, nie ogranicza się do prezentowania treści teoretycznych, ale podejmuje rozważania na temat praktycznych produktów oferowanych przez banki prowadzące działalność w polskim sektorze bankowym. Szczególnie cenna jest analiza produktów strukturyzowanych oferowanych przez banki komercyjne, pod kątem ich przejrzystości, potencjalnego ryzyka oraz dodatkowych opłat związanych z inwestycjami w produkty strukturyzowane".
Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Korzeba, prof. Politechniki Białostockiej

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Istota finansowych produktów strukturyzowanych oraz ryzyko związane z ich obrotem 15
1.1. Cechy produktów strukturyzowanych 15
1.2. Klasyfikacje produktów strukturyzowanych 26
1.3. Ryzyko towarzyszące obrotowi instrumentami strukturyzowanymi 38
1.4. Prawne aspekty związane z oferowaniem produktów strukturyzowanych 44

Rozdział 2
Wycena oraz elementy konstrukcyjne instrumentów strukturyzowanych 53
2.1. Analityczne modele wyceny opcji standardowych 53
2.2. Symulacja Monte Carlo 57
2.3. Modelowanie zmienności 59
2.4. Opcje barierowe 62
2.5. Opcje binarne 75
2.6. Opcje koszykowe (basket options) 83
2.7. Opcje tęczowe 87
2.8. Opcje typu quanto 95
2.9. Opcje azjatyckie (Asian options) 102
2.10. Opcje wsteczne (Lookback options) 104
2.11. Opcje z opóźnioną aktywacją (forward - start) 107
2.12. Opcje zapadkowe (Cliquet lub ratchet) 112
2.13. Mountain range options 113
2.14. Korytarze zerokosztowe 114

Rozdział 3
Konstrukcja i zasady działania finansowych produktów strukturyzowanych 125
3.1. Produkty z gwarancją kapitału (capital guaranteed products) 125
3.1.1. Obligacja połączona z indeksem akcyjnym 128
3.1.2. Obligacja połączona z indeksem z ograniczonym zyskiem 131
3.1.3. Obligacja z klasyczną opcją barierową 133
3.1.4. Obligacja z opcją barierową z rabatem 136
3.1.5. Bony inflacyjne i pozostałe struktury 138
3.2. Produkty z niewielką ochroną kapitału bądź jej brakiem 139
3.2.1. Certyfikaty dyskontowe 140
3.2.2. Produkty strukturyzowane z wbudowaną dźwignią finansową 142
3.2.3. Tracker certificate (basket) 144
3.2.4. Bonus certificate 145
3.3. Produkty strukturyzowane, których wartość uzależniona jest od stóp procentowych 146
3.3.1. Korytarze binarne - digital ranges (corridor notes) 146
3.3.2. Bony barierowe (barrier notes) 149
3.4. Produkty strukturyzowane, których wartość uzależniona jest od fluktuacji cen akcji i indeksów akcyjnych (equity derivatives) 149
3.4.1. Reverse convertible note 150
3.4.2. Autocallable note 150
3.4.3. Obligacje zamienne (convertible bonds) 152
3.4.4. Produkty wysokodochodowe (High-Yield Products) 154
3.4.5. Accelerated tracker 155
3.4.6. Reverse convertible 161
3.4.7. Recovery coupon note 163
3.4.8. Recovery coupon performance note 165
3.4.9. Certyfikaty z automatyczną opcją odkupu 167
3.5. Produkty strukturyzowane, których wartość kształtowana jest w oparciu o zmiany kursów walutowych (foreign currency) 169
3.5.1. Elastyczny forward (flexi forward) 169
3.5.2. Forward strukturyzowany z opcją barierową z możliwością zdwojenia wartości nominalnej (structured forward with dubling option) 171
3.5.3. Target redemption forward 173
3.5.4. Korytarz zerokosztowy z limitem zysku 175
3.5.5. Obligacje w walucie obcej (foreign currency bonds) 179
3.5.6. Obligacje dwuwalutowe (dual currency bonds) 179
3.5.7. Odwrócone obligacje dwuwalutowe (reverse dual currency bonds) 179
3.5.8. Obligacje z opcją wyboru wykupu (dual redemption bonds lub dual currency redemption notes lub currency switch deposits) 180
3.5.9. Obligacja w walucie obcej z opcją wyboru wykupu (foreign currency dual redemption bond) 180
3.5.10. Obligacja z opcją wyboru wykupu z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia kuponów (step-up/step-down dual redemption bonds) 181
3.5.11. Obligacja z barierową opcją wyboru wykupu (appearing dual redemption bond) 181
3.6. Struktury zawierające wbudowane instrumenty pochodne 182
3.6.1. Range floaters 182
3.6.2. Inverse floaters 184
3.6.3. Multiple index floaters 185
3.6.4. Leveraged floaters 186
3.6.5. Leveraged inverse floaters 186
3.6.6. Capped floaters 187
3.6.7. Putable floaters 187
3.7. Produkty z opcją barierową 191
3.7.1. Akumulatory oraz lewarowane akumulatory 191
3.7.2. Dekumulatory oraz lewarowane dekumulatory 195
3.8. Produkty z opcją koszykową 198
3.9. Produkty z opcją azjatycką 200
3.9.1. Bon koszykowy azjatycki 200
3.9.2. Azjatyckie bony na wzrost ceny instrumentu bazowego z ochroną kapitału (average protected bull notes) 201
3.10. Produkty z opcją binarną 202
3.10.1. Binarne obligacje z opcją odkupu (callable digital deposits) 202
3.10.2. Binarne obligacje z opcją wyboru wykupu (digital dual redemption bonds) 203
3.10.3. Multi obligacje binarne z opcją odkupu (multi-step callable digital deposits) 203
3.11. Produkty z opcją tęczową 203

Rozdział 4
Produkty strukturyzowane w obrocie pozagiełdowym na polskim rynku finansowym 207
4.1. Certyfikaty depozytowe z ochroną kapitału 207
4.1.1. Certyfikaty depozytowe (bony koszykowe) oparte na funduszach inwestycyjnych 207
4.1.2. Certyfikaty depozytowe Producenci gier 2Y emitowane przez Alior Bank SA 210
4.1.3. Certyfikaty depozytowe akumulator wystawione na kurs EUR/PLN zawierające opcję barierową 214
4.2. Certyfikaty z ograniczoną ochroną kapitału 216
4.3. Lokaty strukturyzowane 218
4.3.1. Lokata strukturyzowana na akcje spółek 218
4.3.2. Lokata strukturyzowana oparta na funduszu iShares MSCI Emerging Markets ETF 219
4.3.3. Lokata strukturyzowana oparta na indeksach giełdowych 223
4.3.4. Lokata strukturyzowana Daily range accrual USD/PLN oferowana przez Santander Consumer Bank SA 224
4.3.5. Lokata strukturyzowana Złota szansa IV 226
4.4. Produkty strukturyzowane z wbudowaną polisą ubezpieczeniową 227
4.4.1. Polisa TopEnergia na życie i dożycie 227
4.4.2. Polisa na życie i dożycie Inwest klimat z elementem minwestycyjnym na indeks akcji ISTOXX Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select 30 229

Rozdział 5
Produkty strukturyzowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 233
5.1. Klasyfikacja giełdowych instrumentów strukturyzowanych 233
5.2. Produkty z wbudowaną dźwignią finansową bez gwarancji kapitału 235
5.3. Certyfikaty z dźwignią faktor 238
5.4. Produkty inwestycyjne bez gwarancji kapitału 240
5.4.1. Certyfikaty odwrotnie zamienne emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 240
5.4.2. Certyfikaty odwrotnie zamienne z barierą dolną emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 242
5.5. Produkty inwestycyjne z gwarancją ochrony kapitału 243
5.5.1. Certyfikaty strukturyzowane z ochroną kapitału i opcją wcześniejszego automatycznego wykupu oparte o notowania indeksu S&P500 emitowane przez BNP Paribas SA 244
5.5.2. Certyfikaty z ochroną kapitału na koszyk towarów (ropa naftowa, złoto, miedź) emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 247
5.5.3. Certyfikaty z ochroną kapitału na złoto emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 250
5.6. Certyfikaty inwestycyjne ekspresowe 252
5.7. Certyfikaty inwestycyjne trackery 254
5.8. Certyfikaty inwestycyjne bonusowe 255
5.8.1. Certyfikat bonusowy na STOXX Europe 600 Basic Resources EUR Price Index emitowany przez Raiffeisen Centrobank AG 256
5.8.2. Certyfikat bonusowy na koszyk WIG20/złoto emitowany przez Raiffeisen Centrobank AG 258
5.9. Pozostałe certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie 260

Zakończenie 263
Bibliografia 265
Spis tabel 273
Spis rysunków 275
Spis wykresów 277

Izabela Pruchnicka-Grabias - prof. SGH, zatrudniona w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Zagadnienia związane z instrumentami pochodnymi wykłada także na Northeastern Illinois University w Chicago. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym. Autorka ekspertyz przygotowywanych na zlecenie takich instytucji jak m.in. Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Prezydenta RP, Komisja Europejska, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Autorka ponad 150 publikacji dotyczących rynku finansowego, w tym wielu wydanych za granicą.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku