• Rynek finansowy w badaniach ilościowych

Podtytuł Rynek finansowy w badaniach ilościowych
Autor Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 214
39.00 27.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-050-3

Książka wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom, związanym z poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie badania - zarówno polityki gospo­darczej, jak i wybranych aspektów struktury podmiotowej i przedmiotowej rynku finansowego.

Zainteresowania Autorów skupiły się wokół prób zastosowania różnych modeli i metod pomiaru funkcjonowania sfery makro-, mezo- i mikroekonomicz­nej.

Wśród podjętych zagadnień znalazły się m.in.: kwestie polityki fiskalnej, równowagi ogólnej, opcji menadżerskich, rynku akcji i obligacji, a także różnych indeksów giełdowych. Stanowią one interesujący obszar badań ilościowych nad rynkiem finansowym.

Książka skierowana jest do słuchaczy uniwersytetów i uczelni ekonomicznych, studentów kierunków: finanse, ekonomia i zarządzanie.

Wprowadzenie 7

Polityka fiskalna państwa a wzrost PKB w wybranych państwach Europy - Filip Gurgul 9
1. Rola polityki fiskalnej w polityce gospodarczej 10
1.1. Powiązanie polityki fiskalnej z poziomem PKB 11
2. Plan i cel badań 15
3. Dane do analizy 16
4. Właściwości badanych szeregów czasowych 18
4.1. Analiza trendów deterministycznych w badanych szeregach 18
4.2. Analiza trendów stochastycznych 22
4.3. Model 24
5. Wpływ polityki gospodarczej państwa na wzrost gospodarczy 26
Bibliografia 32

Efekty polityki fiskalnej w modelu wzrostu typu DGE z kapitałem rzeczowym i ludzkim - Piotr Pietraszewski 35
1. Założenia modelu bez sektora budżetowego 36
2. Rozwiązanie modelu bez sektora budżetowego 39
3. Wprowadzenie sektora budżetowego do modelu 46
Bibliografia 55

Wprowadzenie do dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej wykorzystywanych w polityce pieniężnej - Karolina Tura 57
1. Powstanie modeli typu DSGE 58
2. Konstrukcja teoretyczna modeli DSGE 62
3. Konstrukcja formalna modeli typu DSGE 67
4. Przykłady modeli typu DSGE 70
Bibliografia 75

Prognozowanie cen gotówkowych ropy naftowej z wykorzystaniem kontraktów terminowych - Monika Piaskowska 77
1. Podstawy teoretyczne 78
2. Model VEC 80
3. Model Gibsona i Schwartza 83
4. Badania empiryczne 86
Bibliografia 95

Wpływ kryzysu na giełdzie amerykańskiej w latach 2007-2009 na kształtowanie się indeksów giełdowych wybranych rynków wschodzących Europy Środkowo-Wschodniej - Polski i Węgier - Anna Kodym 97
1. Kryzys na giełdach 98
1.1. Indeks giełdy węgierskiej 99
1.2. Indeks giełdy polskiej 99
2. Opis badań empirycznych 100
2.1. Ogólny wielowymiarowy model zmienności 100
2.2. Model BEKK 101
2.3. Model Dynamicznych Korelacji Warunkowych 102
3. Testy przyczynowości 103
3.1. Opis testu 103
3.2. Wyniki testów przyczynowości 104
4. Modele wielowymiarowe 106
4.1. Przykładowy model 107
4.2. Analiza dynamicznych korelacji warunkowych 109
4.3. Model trójwymiarowy 110
4.4. Porównanie z Rosją i Ukrainą oraz Niemcami i Wielką Brytanią 111
Bibliografia 113

Modelowanie rynków finansowych za pomocą ABM na przykładzie modelu Luxa i Marchesiego - Grzegorz Czerniawski 115
1. Model Luxa i Marchesiego 118
1.1. Koncepcja 118
1.2. Postać modelu 119
1.3. Zmiany wprowadzone w modelu 123
2. Symulacje 123
2.1. Ogólne cechy i statystyki opisowe 123
2.2. Zależności liniowe i nieliniowe 128
Bibliografia 133

Konstrukcja i wycena programów opcji menedżerskich w oparciu o jawną metodę różnic skończonych z wykorzystaniem postaci funkcyjnej wskaźnika odejść - Michał Łukowski 135
1. Opcje menedżerskie 136
2. Konstrukcja opcji menedżerskich 138
3. Modelowanie wartości opcji 139
4. Model wyceny oparty na metodzie różnic skończonych 140
4.1. Postać modelu 141
5. Wskaźnik odejść 145
6. Przykład obliczeniowy 148
Bibliografia 151

Wykorzystanie marży asset swap spread w konstrukcji krzywej dyskontowej polskich obligacji skarbowych - Paweł Olsza 153
1. Konstrukcja krzywej dyskontowej dla instrumentów rynku międzybankowego 154
1.1. Wybór instrumentów plain vanilla 155
1.1.1. Depozyty rynku międzybankowego 156
1.1.2. Procentowy kontrakt forward 157
1.1.3. Kontrakt wymiany procentowej 158
1.2. Bootstrapping i konstrukcja krzywej dyskontowej rynku międzybankowego 160
2. Charakterystyka oraz zastosowanie rynkowe kontraktów typu asset swap 162
3. Konstrukcja krzywej dyskontowej dla instrumentów rynku polskich obligacji skarbowych 165
3.1. Konstrukcja krzywej dyskontowej dla instrumentów rynku polskich obligacji skarbowych z wykorzystaniem notowań marży asset swap spread 165
3.2. Wyniki empiryczne dla rynku polskich obligacji skarbowych 167
Bibliografia 170

Modelowanie dynamicznego współczynnika beta na przykładzie polskiego rynku akcji - Ewa Filipowicz 173
1. Model jednowskaźnikowy Sharpe?a 174
2. Podstawy metodyczne badania 176
2.1. Wielowymiarowy model GARCH 176
2.2. Filtr Kalmana 178
2.3. Ocena jakości dopasowania modelu 181
3. Analiza empiryczna 182
Bibliografia 190

Możliwości i ograniczenia wykorzystania dystrybuanty rozkładu Weibulla do prognozowania częstości zmiennych drawdown i drawup - Ludmiła Kar­bowniczek 193
1. Drawdown i drawup 194
2. Rozkład wykładniczy 198
3. Dystrybuanta 200
4. Dystrybuanta, która jest szacowana i sposób szacowania 201
5. Test w badaniach empirycznych 203
6. Badania empiryczne 204
7. Wnioski 213
Bibliografia 215

Wycena opcji tęczowej w oparciu o modele zmienności GARCH i funkcję kopula - Łukasz Piotrowski 217
1. Opcja tęczowa 218
1.1. Metody wyceny opcji tęczowej 219
1.1.1. Metoda Stulza 219
1.1.2. Symulacje Monte Carlo 221
2. Kopule 222
2.1. Własności kopuli 223
2.2. Estymacja parametrów kopuli 223
2.2.1. Estymacja oparta na miarach zależności 224
2.2.2. Metoda największej wiarygodności 224
2.3. Identyfikacja kopuli 225
2.3.1. Metody graficzne 225
2.3.2. Testy zgodności 225
2.3.3. Kryteria informacyjne 225
3. Wycena opcji tęczowej 226
3.1. Opis wykorzystanych szeregów czasowych 226
3.2. Charakterystyka modeli 228
3.3. Dopasowanie modeli GARCH 229
3.4. Dopasowanie kopuli 230
3.5. Wycena opcji 230
Bibliografia 234

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku