• Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa

Niniejsza publikacja stanowi rozwinięcie dotychczasowych badań Autora i obejmuje zagadnienia pomiaru i oceny płynności finansowej przedsiębiorstw oraz weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności jednostek gospodarczych. Teoretyczne rozważania na temat płynności finansowej oraz jej znaczenia w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw zostały skonfrontowane z wynikami badań empirycznych dotyczących kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw budowlanych. W książce zaprezentowano rozważania na temat wartości normatywnych wskaźników płynności w zależności od wielkości podmiotów gospodarczych, a ponadto ocenie poddano osiągane przez przedsiębiorstwa stopy zwrotu w zależności od realizowanych strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Przybliżono także kształtowanie się mierników płynności w podmiotach zagrożonych upadłością.

Podtytuł Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
Autor Tomasz Maślanka
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 234
65.00 45.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-244-6
Niniejsza publikacja stanowi rozwinięcie dotychczasowych badań Autora i obejmuje zagadnienia pomiaru i oceny płynności finansowej przedsiębiorstw oraz weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności jednostek gospodarczych. Teoretyczne rozważania na temat płynności finansowej oraz jej znaczenia w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw zostały skonfrontowane z wynikami badań empirycznych dotyczących kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw budowlanych. W książce zaprezentowano rozważania na temat wartości normatywnych wskaźników płynności w zależności od wielkości podmiotów gospodarczych, a ponadto ocenie poddano osiągane przez przedsiębiorstwa stopy zwrotu w zależności od realizowanych strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Przybliżono także kształtowanie się mierników płynności w podmiotach zagrożonych upadłością.

Wstęp 9

Rozdział 1
Płynność finansowa przedsiębiorstwa - aspekt teoretyczny 21
1.1. Wybrane aspekty płynności w teorii ekonomii 21
1.1.1. Pojęcie płynności finansowej 23
1.1.2. Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa 26
1.2. Pomiar i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym 31
1.2.1. Budowa statycznych wskaźników płynności finansowej 31
1.2.2. Wartości normatywne statycznych wskaźników płynności 37
1.2.3. Wskaźniki płynności w polskich realiach gospodarczych - wybrane badania 38
1.2.4. Zależności pomiędzy płynnością a rentownością 43
1.3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 44
1.3.1. Definicja kapitału obrotowego netto 44
1.3.2. Składniki aktywów obrotowych 47
1.3.3. Źródła finansowania aktywów obrotowych 49
1.3.4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 51
1.3.5. Wybrane wyniki badań dotyczące kształtowania kapitału obrotowego 53
1.4. Rachunek przepływów pieniężnych jako narzędzie pomocne w dynamicznej ocenie płynności finansowej jednostki gospodarczej oraz w ocenie ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa 55
1.4.1. Ocena przedsiębiorstwa przez pryzmat strumieni środków pieniężnych wygenerowanych z poszczególnych rodzajów działalności 55
1.4.2. Wybrane wskaźniki wykorzystujące przepływy pieniężne 61
1.4.3. Wybrane wskaźniki wydajności lub wystarczalności gotówkowej w gospodarce 65
1.5. Podsumowanie 67

Rozdział 2
Wskaźniki płynności finansowej w ocenie zagrożenia kontynuacji działalności 71
2.1. Upadłość a niewypłacalność 72
2.1.1. Upadłość w sensie prawnym oraz w sensie ekonomicznym 72
2.1.2. Niewypłacalność przedsiębiorstwa 74
2.2. Identyfikacja zagrożenia kontynuacji działalności jednostki gospodarczej 76
2.2.1. Sygnały świadczące o zagrożeniu kontynuacji działalności 76
2.2.2. Przyczyny upadłości przedsiębiorstwa 79
2.3. Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością 82
2.4. Wskaźniki płynności finansowej w modelach przewidywania upadłości jednostek gospodarczych 90
2.5. Przepływy pieniężne w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw 97
2.6. Podsumowanie 101

Rozdział 3
Wskaźniki płynności finansowej w polskich przedsiębiorstwach budowlanych 103
3.1. Hipotezy badawcze, próba badawcza oraz metody badań 103
3.2. Wybrane wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstw budowlanych w podziale na mikro, małe, średnie oraz duże podmioty 110
3.2.1. Analiza wskaźników płynności wśród ogółu badanych przedsiębiorstw budowlanych 110
3.2.2. Analiza płynności dużych przedsiębiorstw budowlanych 115
3.2.3. Analiza płynności średnich przedsiębiorstw budowlanych 118
3.2.4. Analiza płynności małych przedsiębiorstw budowlanych 122
3.2.5. Analiza płynności mikroprzedsiębiorstw budowlanych 125
3.2.6. Porównanie kształtowania się wskaźników płynności finansowej w grupach mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw budowlanych 129
3.3. Wartości normatywne wskaźników płynności finansowej 132
3.3.1. Analiza wartości normatywnych wskaźnika bieżącej płynności finansowej w grupie przedsiębiorstw budowlanych 133
3.3.2. Analiza wartości normatywnych wskaźnika podwyższonej płynności finansowej w grupie przedsiębiorstw budowlanych 140
3.4. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a osiągane stopy zwrotu z prowadzonej działalności 146
3.4.1. Rodzaje strategii zarządzania kapitałem obrotowym stosowane w poszczególnych grupach przedsiębiorstw budowlanych 147
3.4.2. Charakterystyki wybranych wskaźników analitycznych przedsiębiorstw stosujących wybrane strategie zarządzania kapitałem obrotowym 149
3.4.3. Analiza zależności pomiędzy stosowanymi strategiami zarządzania kapitałem obrotowym a osiąganymi wskaźnikami rentowności 154
3.5. Podsumowanie 160

Rozdział 4
Finansowe sygnały świadczące o zagrożeniu kontynuacji działalności przedsiębiorstwa 161
4.1. Hipotezy badawcze, próba badawcza oraz metody badań 161
4.2. Upadłość przedsiębiorstw budowlanych w sensie ekonomicznym 165
4.3. Kształtowanie się wybranych wskaźników analitycznych w grupie bankrutujących przedsiębiorstw budowlanych w zależności od wielkości podmiotu na rok oraz na dwa lata przed upadłością 172
4.3.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej w grupie późniejszych bankrutów w okresie przed upadłością 174
4.3.2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej w grupie późniejszych bankrutów w okresie przed upadłością 182
4.3.3. Wybrane pozostałe wskaźniki w grupach późniejszych bankrutów na rok przed upadłością 189
4.4. Analiza możliwości wykorzystania wybranych wskaźników analitycznych w jednoznacznej ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw 195
4.4.1. Ocena możliwości wykorzystania wskaźnika bieżącej płynności finansowej w przewidywaniu upadłości 196
4.4.2. Ocena możliwości wykorzystania wskaźnika podwyższonej płynności finansowej w przewidywaniu upadłości 198
4.4.3. Ocena możliwości wykorzystania udziału kapitału obrotowego netto w aktywach ogółem w przewidywaniu upadłości 201
4.4.4. Ocena możliwości wykorzystania pokrycia zobowiązań krótkoterminowych nadwyżką finansową w przewidywaniu upadłości 203
4.5. Podsumowanie 205

Podsumowanie i wnioski 207
Bibliografia 211
Spis rysunków i tabel 223

Dr Tomasz Maślanka - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze Autora koncentrują się wokół problematyki płynności finansowej, weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności jednostek gospodarczych oraz wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rachunku przepływów pieniężnych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku