• Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja (wyd. II)

Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produktów określanych jako strukturyzowane, będących połączeniem kilku prostszych instrumentów. Stworzyło to nowe rodzaje ryzyka towarzyszącego zastosowaniu derywatów, w tym również wynikającego ze zbyt skomplikowanych zasad ich funkcjonowania. Monografia poszerza obecny stopień zrozumienia konstrukcji złożonych instrumentów finansowych, co nie może się odbyć bez umiejętności ich wyceny. W związku z tym jej przedmiotem jest analiza poszczególnych walorów - przede wszystkim z punktu widzenia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu i potencjalnych korzyści - oraz praktyczna aplikacja zastosowań modeli ich wyceny.

Podtytuł Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja (wyd. II)
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 280
98.00 71.54
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
68.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-567-6

Następujące na przestrzeni dziesięcioleci modyfikacje finansowych instrumentów pochodnych doprowadziły do powstawania kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych struktur, a katalog ich zastosowań został rozszerzony o aspekty spekulacyjne, w tym także arbitrażowe. W ten sposób doszło do powstania produktów określanych jako strukturyzowane, będących połączeniem kilku prostszych instrumentów. Stworzyło to nowe rodzaje ryzyka towarzyszącego zastosowaniu derywatów, w tym również wynikającego ze zbyt skomplikowanych zasad ich funkcjonowania. Monografia poszerza obecny stopień zrozumienia konstrukcji złożonych instrumentów finansowych, co nie może się odbyć bez umiejętności ich wyceny. W związku z tym jej przedmiotem jest analiza poszczególnych walorów - przede wszystkim z punktu widzenia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu i potencjalnych korzyści - oraz praktyczna aplikacja zastosowań modeli ich wyceny.
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym m.in.:
• aktywnych i potencjalnych inwestorów zainteresowanych wiedzą z zakresu złożonych instrumentów finansowych dostępnych na rynkach finansowych;
• zarządzających kapitałem pracowników różnego rodzaju instytucji finansowych;
• regulatorów rynków finansowych;
• naukowców i badaczy rynku finansowego;
• studentów kierunków ekonomicznych studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz podyplomowych.


„Recenzowana monografia podejmuje tematykę, która nie była dotychczas szczegółowo opisana w polskiej literaturze naukowej. Autorka, będąca uznanym ekspertem w zakresie bankowości inwestycyjnej i instrumentów pochodnych, nie ogranicza się do prezentowania treści teoretycznych, ale podejmuje rozważania na temat praktycznych produktów oferowanych przez banki prowadzące działalność w polskim sektorze bankowym. Szczególnie cenna jest analiza produktów strukturyzowanych oferowanych przez banki komercyjne, pod kątem ich przejrzystości, potencjalnego ryzyka oraz dodatkowych opłat związanych z inwestycjami w produkty strukturyzowane".
Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Korzeba, prof. Politechniki Białostockiej

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Istota finansowych produktów strukturyzowanych oraz ryzyko związane z ich obrotem 15
1.1. Cechy produktów strukturyzowanych 15
1.2. Klasyfikacje produktów strukturyzowanych 26
1.3. Ryzyko towarzyszące obrotowi instrumentami strukturyzowanymi 38
1.4. Prawne aspekty związane z oferowaniem produktów strukturyzowanych 44

Rozdział 2
Wycena oraz elementy konstrukcyjne instrumentów strukturyzowanych 53
2.1. Analityczne modele wyceny opcji standardowych 53
2.2. Symulacja Monte Carlo 57
2.3. Modelowanie zmienności 59
2.4. Opcje barierowe 62
2.5. Opcje binarne 75
2.6. Opcje koszykowe (basket options) 83
2.7. Opcje tęczowe 87
2.8. Opcje typu quanto 95
2.9. Opcje azjatyckie (Asian options) 102
2.10. Opcje wsteczne (Lookback options) 104
2.11. Opcje z opóźnioną aktywacją (forward - start) 107
2.12. Opcje zapadkowe (Cliquet lub ratchet) 112
2.13. Mountain range options 113
2.14. Korytarze zerokosztowe 114

Rozdział 3
Konstrukcja i zasady działania finansowych produktów strukturyzowanych 125
3.1. Produkty z gwarancją kapitału (capital guaranteed products) 125
3.1.1. Obligacja połączona z indeksem akcyjnym 128
3.1.2. Obligacja połączona z indeksem z ograniczonym zyskiem 131
3.1.3. Obligacja z klasyczną opcją barierową 133
3.1.4. Obligacja z opcją barierową z rabatem 136
3.1.5. Bony inflacyjne i pozostałe struktury 138
3.2. Produkty z niewielką ochroną kapitału bądź jej brakiem 139
3.2.1. Certyfikaty dyskontowe 140
3.2.2. Produkty strukturyzowane z wbudowaną dźwignią finansową 142
3.2.3. Tracker certificate (basket) 144
3.2.4. Bonus certificate 145
3.3. Produkty strukturyzowane, których wartość uzależniona jest od stóp procentowych 146
3.3.1. Korytarze binarne - digital ranges (corridor notes) 146
3.3.2. Bony barierowe (barrier notes) 149
3.4. Produkty strukturyzowane, których wartość uzależniona jest od fluktuacji cen akcji i indeksów akcyjnych (equity derivatives) 149
3.4.1. Reverse convertible note 150
3.4.2. Autocallable note 150
3.4.3. Obligacje zamienne (convertible bonds) 152
3.4.4. Produkty wysokodochodowe (High-Yield Products) 154
3.4.5. Accelerated tracker 155
3.4.6. Reverse convertible 161
3.4.7. Recovery coupon note 163
3.4.8. Recovery coupon performance note 165
3.4.9. Certyfikaty z automatyczną opcją odkupu 167
3.5. Produkty strukturyzowane, których wartość kształtowana jest w oparciu o zmiany kursów walutowych (foreign currency) 169
3.5.1. Elastyczny forward (flexi forward) 169
3.5.2. Forward strukturyzowany z opcją barierową z możliwością zdwojenia wartości nominalnej (structured forward with dubling option) 171
3.5.3. Target redemption forward 173
3.5.4. Korytarz zerokosztowy z limitem zysku 175
3.5.5. Obligacje w walucie obcej (foreign currency bonds) 179
3.5.6. Obligacje dwuwalutowe (dual currency bonds) 179
3.5.7. Odwrócone obligacje dwuwalutowe (reverse dual currency bonds) 179
3.5.8. Obligacje z opcją wyboru wykupu (dual redemption bonds lub dual currency redemption notes lub currency switch deposits) 180
3.5.9. Obligacja w walucie obcej z opcją wyboru wykupu (foreign currency dual redemption bond) 180
3.5.10. Obligacja z opcją wyboru wykupu z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia kuponów (step-up/step-down dual redemption bonds) 181
3.5.11. Obligacja z barierową opcją wyboru wykupu (appearing dual redemption bond) 181
3.6. Struktury zawierające wbudowane instrumenty pochodne 182
3.6.1. Range floaters 182
3.6.2. Inverse floaters 184
3.6.3. Multiple index floaters 185
3.6.4. Leveraged floaters 186
3.6.5. Leveraged inverse floaters 186
3.6.6. Capped floaters 187
3.6.7. Putable floaters 187
3.7. Produkty z opcją barierową 191
3.7.1. Akumulatory oraz lewarowane akumulatory 191
3.7.2. Dekumulatory oraz lewarowane dekumulatory 195
3.8. Produkty z opcją koszykową 198
3.9. Produkty z opcją azjatycką 200
3.9.1. Bon koszykowy azjatycki 200
3.9.2. Azjatyckie bony na wzrost ceny instrumentu bazowego z ochroną kapitału (average protected bull notes) 201
3.10. Produkty z opcją binarną 202
3.10.1. Binarne obligacje z opcją odkupu (callable digital deposits) 202
3.10.2. Binarne obligacje z opcją wyboru wykupu (digital dual redemption bonds) 203
3.10.3. Multi obligacje binarne z opcją odkupu (multi-step callable digital deposits) 203
3.11. Produkty z opcją tęczową 203

Rozdział 4
Produkty strukturyzowane w obrocie pozagiełdowym na polskim rynku finansowym 207
4.1. Certyfikaty depozytowe z ochroną kapitału 207
4.1.1. Certyfikaty depozytowe (bony koszykowe) oparte na funduszach inwestycyjnych 207
4.1.2. Certyfikaty depozytowe Producenci gier 2Y emitowane przez Alior Bank SA 210
4.1.3. Certyfikaty depozytowe akumulator wystawione na kurs EUR/PLN zawierające opcję barierową 214
4.2. Certyfikaty z ograniczoną ochroną kapitału 216
4.3. Lokaty strukturyzowane 218
4.3.1. Lokata strukturyzowana na akcje spółek 218
4.3.2. Lokata strukturyzowana oparta na funduszu iShares MSCI Emerging Markets ETF 219
4.3.3. Lokata strukturyzowana oparta na indeksach giełdowych 223
4.3.4. Lokata strukturyzowana Daily range accrual USD/PLN oferowana przez Santander Consumer Bank SA 224
4.3.5. Lokata strukturyzowana Złota szansa IV 226
4.4. Produkty strukturyzowane z wbudowaną polisą ubezpieczeniową 227
4.4.1. Polisa TopEnergia na życie i dożycie 227
4.4.2. Polisa na życie i dożycie Inwest klimat z elementem minwestycyjnym na indeks akcji ISTOXX Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select 30 229

Rozdział 5
Produkty strukturyzowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 233
5.1. Klasyfikacja giełdowych instrumentów strukturyzowanych 233
5.2. Produkty z wbudowaną dźwignią finansową bez gwarancji kapitału 235
5.3. Certyfikaty z dźwignią faktor 238
5.4. Produkty inwestycyjne bez gwarancji kapitału 240
5.4.1. Certyfikaty odwrotnie zamienne emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 240
5.4.2. Certyfikaty odwrotnie zamienne z barierą dolną emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 242
5.5. Produkty inwestycyjne z gwarancją ochrony kapitału 243
5.5.1. Certyfikaty strukturyzowane z ochroną kapitału i opcją wcześniejszego automatycznego wykupu oparte o notowania indeksu S&P500 emitowane przez BNP Paribas SA 244
5.5.2. Certyfikaty z ochroną kapitału na koszyk towarów (ropa naftowa, złoto, miedź) emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 247
5.5.3. Certyfikaty z ochroną kapitału na złoto emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG 250
5.6. Certyfikaty inwestycyjne ekspresowe 252
5.7. Certyfikaty inwestycyjne trackery 254
5.8. Certyfikaty inwestycyjne bonusowe 255
5.8.1. Certyfikat bonusowy na STOXX Europe 600 Basic Resources EUR Price Index emitowany przez Raiffeisen Centrobank AG 256
5.8.2. Certyfikat bonusowy na koszyk WIG20/złoto emitowany przez Raiffeisen Centrobank AG 258
5.9. Pozostałe certyfikaty inwestycyjne notowane na GPW w Warszawie 260

Zakończenie 263
Bibliografia 265
Spis tabel 273
Spis rysunków 275
Spis wykresów 277

Dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias - prof. SGH, zatrudniona w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Zagadnienia związane z instrumentami pochodnymi wykłada także na Northeastern Illinois University w Chicago. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym. Autorka ekspertyz przygotowywanych na zlecenie takich instytucji jak m.in. Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Prezydenta RP, Komisja Europejska, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Autorka ponad 150 publikacji dotyczących rynku finansowego, w tym wielu wydanych za granicą.

Recenzent: Dr hab. Zbigniew Korzeb

A Guide to retail structured products, Meteor, kwiecień 2016.
Abreu M., V. Mendes, The investor in structured retailed products: marketing driven or gambling oriented?, REM Working Paper 014-2017, Lizbona, listopad 2017, s. 1-25.
Andreasen J., The pricing of discretely sampled Asian and lookback options: a change of numeraire approach, Journal of Computational Finance, Vol. 2, Nr 1, 1998, s. 5-30.
Anic V., M. Wallmeier, Perceived attractiveness of structured financial products: the role of presentation format and reference instruments, Journal of Behavioral Finance, Vol. 20, No. 3, 2019, online version, p. 1-26.
Are structured products too complex?, Deutscher Derivate Verband, luty 2019, s. 1-3.
Arnold M., D. Schuette, A. Wagner, Evidence from structured product counterparty exposure, Swiss Institute of Banking and Finance, Working Papers on Finance No. 2014/6, 2016.
Base Prospectus, Structured securities programme, Raiffeisen Centrobank AG, 10 maja 2019.
Bateson R.D., Financial derivative investments. An introduction to structured products, Imperial College Press, London 2011.
Bethel J.E., A. Ferrell, Policy issues raised by structured products, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 560, [w:] Y. Fuchita, R.E. Litan (ed.), Brookings - Nomura Papers on Financial Services, Brookings Institution Press, 2007, s. 1-36.
Black F., M. Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, Vol. 81, No.3, 1973, s. 637-654.
Bluemke A., How to invest in structured products. A guide for investors and investment advisors, John Wiley & Sons, Chichester 2009, s. 56.
BNP Paribas, Global markets. Structured products handbook equity derivatives, 2019, publikacja dostępna na: https://aboutglobalmarkets.bnpparibas.com/wp-content/uploads/pdf/equity-handbook.pdf, dostęp: 25.10.2019.
Bodie Z., A. Kane, A.J. Marcus, Investments, McGraw-Hill, New York 2002, s. 773.
Boyle P., M. Broadie, P. Glasserman, Monte Carlo methods for security pricing, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 21, no. 8-9, 1997, p. 1268.
Briys E., M. Bellalah, H.M. Mai, F. de Varenne, Options, Futures and Exotic Derivatives: Theory, Application and Practice, John Wiley & Sons, Chichester 1998, s. 374-376
Burchi A., P.M.Tanzi, Are structured products a sustainable financial innovation? A lesson from the European markets, The Journal of Financial Perspectives, Vol. 2, No. 3, 2014, s. 1-32.
Certificates Programme, Certificates base prospectus, ING Bank N.V. Amsterdam, 6 maja 2019, dokument dostępny na: https://www.ingturbo.pl/informacje/do-pobrania, 21.01.2020.
Certyfikat odwrotnie zamienny z barierą dolną, Raiffeisen Centrobank AG, 30.09.2016, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/artykul/Certyfikaty_Odwrotnie_Zamienne_z_bariera_dolna.pdf, 27.01.2020.
Certyfikat odwrotnie zamienny, Informacje ogólne, Raiffeisen Centrobank AG, 3.10.2016, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/artykul/Certyfikaty_Odwrotnie_Zamienne.pdf, 27.01.2020.
Chang E.C., D.Y. Tang, M.B. Zhang, Suitability checks and household investments in structured products, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 50, No. 3, 2015, s. 597-622.
Chen X., W. Zongrun, S. Deng, Y. Fang, Risk measure optimization: Perceived risk and overconfidence of structured product investors, Journal of Industrial and Management Optimization, Vol. 15, No. 3, 2019, s. 1473-1492.
Cheuk T.H.F., T.C.F. Vorst, Currency lookback options and observation frequency: a binomial approach, Journal of International Money and Finance, Vo. 16, No. 2, 1997, s. 173-187.
Chorafas D.N., Wealth management. Private banking, investment decisions and structured financial products, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006, s. 277-278.
Choudhry M., The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, s. 1040.
Christl J., Financial instruments. Structured Products Handbook, Oesterreichische Nationalbank, Vienna 2004.
Conze A., Viswanathan, Path dependent options: the case of lookback options, Journal of Finance, Vol. 46, No. 5, 1991, s. 1893-1907.
Croughy M., D. Galai, R. Mark, Risk management, McGraw-Hill, USA 2001, s. 579-614.
Das S., Structured products and hybrid securities, John Wiley & Sons, 2001, s. 31-128,
Deng G., I. Guedj, C.J. McCann, J. Mallett, The anatomy of principal protected absolute return notes, Journal of Derivatives, Vol. 19, No. 2, 2011, s. 61-70.
Deng G., T. Dulaney, C. McCann, Valuation of reverse convertibles in variance gamma economy, Journal of Derivatives and Hedge Funds, Vol. 19, 2013, s. 244-258.
Deng G., T. Husson, C. McCann, Valuation of structured products, The Journal of Alternative Investments, Vol. 16, No. 4, 2013, s. 71-87.
Derivatives & structured products offered by DBS Bank (Hong Kong) Limited, private banking & treasures private client, derivatives & structured products booklet, Hong Kong, 10.11.2017.
Discover the potential. Structured products, An information brochure issued by SSPA, the Swiss Structured Products Association, 2018, s. 5, materiał dostępny na: https://www.svsp-verband.ch/wp-content/uploads/2017/12/WEB_Bro_2018_SVSP_Vademecum_e.pdf, dostęp: 22.11.2019.
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) oraz Final terms, Series No. 14896, Issue of up to 100000000 units guarantee certificates with barrier performance interest on London gold afternoon fixing, under the structured securities programme in connection with the Base Prospectus dated 12 May 2016 for the structured securities programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, 18 January 2017, dokumenty zawarte na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=AT0000A1T8T5, dostęp: 18.02.2020.
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) oraz Final terms, Series No. 8778, Issue of up to 100000000 units guarantee certificates with barrier digital interest under the structured securities programme in connection with the base prospectus date 12 May 2015 for the structured securties programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, 23 December 2015, dokumenty dostępne na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=AT0000A1HSK4, dostępu: 17.02.2020.
Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące certyfikatów factor wystawionych na kawę, wydany przez Raiffeisen Centrobank Aktiengesselschaft, dostępny na: https://www.rcb.at/pl/file/kid/?ISIN=AT0000A1QPL9&file=kid&lang=PL&country=PL, dostęp: 2.04.2020 oraz Final terms, Issue of up to 100 000 000 units factor certificates on coffee future (Kaffee) under the structured securities programme in connection with the Base Prospectus dated 12 May 2016 for the structured securities programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesselschaft, series number 12898 date 11 January 2017.
Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące obligacji strukturyzowanych wystawionych na indeks STOXX Emerging Markets Select 100, Societe Generale, 2019, dostępny na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=XS2027813901, dostęp: 3.04.2020.
Dokument zawierający kluczowe informacje o certyfikatach inwestycyjnych wystawionych na indeks iShares MSCI Brazil, materiał dostępny na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=XS2025914859, data dostęp: 2.04.2020.
Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, certyfikat HVB PLN EXPRESS PLUS, 18.02.2020, https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/aktualnosci-i-informacje-z-rynku/subskrypcje/dc020242-f4a4-4ba3-bd70-25bab254fcad/certyfikat-hvb-express-plus-w-pln-oparty-o-akcje-the-swatch-group-s-a-hvb-pln-express-plus-certificate-on-the-shares-of-the-swatch-group-s-a.html, dostęp: 8.04.2020.
Dokument zawierający kluczowe informacje przygotowany przez Raiffeisen Centrobank dotyczący certyfikatu partycypacyjnego na kontrakty futures na pszenicę, dostępny na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=AT0000A05VN3, dostęp: 18.02.2020.
Dokument: 3-letni certyfikat strukturyzowany z ochroną kapitału i opcją wcześniejszego automatycznego wykupu oparty o notowania indeksu S&P500, Dokument zawierający kluczowe informacje, BNP Paribas, https://kid.bnpparibas.com/XS1885333531-PL.pdf, dostęp: 28.01.2020.
Dubil R., An arbitrage guide to financial markets, John Wiley & Sons, Chichester 2004, s. 221.
Duffie D., Dynamic Asset pricing theory, Princeton University Press, Princeton and Oxford, Princeton 2001.
Dupire B., Pricing with a smile, Risk magazine, Vol. 7, Nr 1, 1994, s. 18-20.
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG), Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
Dyrektywa 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349-496.
Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych, Dz.U. L 87/500 z 31.3.2017.
Eales B.A., R. Tunaru, Financial engineering applications of forward start options for structured products with capital protection, The Journal of Structured Finance, Vol. 12, No. 3, 2006.
Eckhardt R., S. Ulam, John Von Neumann and the Monte Carlo method, Los Alamos Science, 15, 1987, 131-136.
El-Hassan N., I. Tulunay, The pricing and performance of structured products in the Australian market, Working Paper, 2017, dostępny na: https://www.academia.edu/37428248/The_Pricing_and_Performance_of_Structured_Products_in_the_Australian_market, dostęp: 17.09.2019.
Entrop O., H. Scholz, M. Wilkens, The price-setting behaviour of banks: an analysis of open-end leverage certificates on the German market, Journal of Banking and Finance, Vol. 33, No. 5, 2009, s. 874-882.
Entrop O., M. McKenzie, M. Wilkens, Ch. Winkler, The performance of individual investors in structured financial products, Working Paper, University of Passau and University of Augsburg 2013, materiał dostępny na: http://www.fmaconferences.org/Tokyo/Papers/ThePerformanceofIndividualInvestorsinStructuredFinancialProducts.pdf, dostęp: 22.11.2019.
Final terms for certificates, BNP Baribas, 7.01.2019, https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=XS1885333531.
Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, Wig Press, Warszawa 2000, s. 401.
Fuchita Y., R.E. Litan (eds.), Brookings - Nomura papers on financial services, Brookings Institution Press, 2007, s. 1-36.
FVC Structured Products handbook, Londyn 2012-2013.
Galai D., O. Sade, The "ostrich effect" and the relationship between the liquidity and the yields of financial assets, The Journal of Business, Vol. 79, No. 5, 2006, s. 2741-2759.
Garman M.B., S.W. Kohlhagen, Foreign currency option values, Journal of International Money and Finance, 2 December 1983, s. 231-253.
Gastineau G., Exotic (nonstandard) options on fixed0income instruments, [w:] F.J. Fabozzi, The handbook of fixed income options: strategies, pricing and applications, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996, s. 71.
Geske R., The valuation of compound options, Journal of Financial Economics, vol. 7, Nr 1, 1979, s. 63-81.
Giełdowe produkty strukturyzowane, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sierpień 2015, sierpień 2015, https://www.edukacjagieldowa.pl/wp-content/uploads/2015/08/Gie%C5%82dowe-produkty-strukturyzowane-GPW.pdf, dostęp: 28.01.2020.
Glasserman P., Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York 2003, s. 1-2.
Goldman M.B., H.B. Sosin, M.A. Gatto, Path dependent options: "buy at the low and sell at the high", Journal of Finance, Vol. 34, Nr 5, grudzień 1979, s. 1111-1127.
Henderson B., N. Pearson, The dark side of financial innovation: a case study of the pricing of a retail financial product, The Journal of Financial Economics, Vol. 100, No. 2, 2010, s. 227-247.
Heynen R.C., H.M.Kat, Lookback options with discrete and partial monitoring of the underlying price, Applied Mathematical Finance, Vol. 2, No. 4, 1995, s. 273-284.
http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a141z080721, dostęp: 7.07.2010.
https://www.gpw.pl/produkty-strukturyzowane, dostęp: 18.02.2020.
https://www.ingturbo.pl, dostęp: 21.01.2020.
Hull J., A. White, The pricing of options on assets with stochastic volatilities, Journal of Finance, Vol. 42, Nr 2, 1987, s. 281-300.
Hull J.C., Options, futures and other derivatives, Prentice-Hall International, Inc., Upper Saddle River 2000.
Ilin I. V., V. I. Koposov, A. I. Levina, Model of asset portfolio improvement in structured investment products, Life Science Journal, Vol. 11, No. 11, 2014, s. 265-269.
Introduction to structured products, Morgan Stanley, New York, April 2013.
Johnson H., Options on the maximum or the minimum of several assets, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 22, No. 3, s. 277-283.
Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.
Karta informacyjna produktu oraz Final terms, Series No. 20425, Issue of up to 2,500,000 units capped bonus certificates on a basket (certyfikat bonusowy WIG 20/złoto, the securities) under the structured securities programme in connection with the base prospectus dated 12 May 2017 for the structured securities programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, dated 14 February 2018, dokumenty dostępne na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=AT0000A203K1, dostęp: 25.02.2020.
Karta informacyjna produktu oraz Final terms, Series No. 20568, Issue of up to 100,000,000 units capped bonus certificates with fixed interest on STOXX Europe 600 Basic Resources EUR Price Index (5,00% certyfikat bonusowy - STOXX Basic Resources", the securities) under the structured securities programme in connection with the base prospectus dated 12 May 2017 for the structured securities programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft, dated 6 March 2018, dokumenty dostępne na: https://www.gpw.pl/produkt-strukturyzowany?isin=AT0000A20AA3, dostęp: 20.02.2020.
Karta produktu Lokaty strukturyzowane daily range accrual USD/PLN stabilizacja, Santander Consumer Bank 2019, https://www.santander.pl/_fileserver/item/1503216, dostęp: 20.01.2020.
Karta produktu strukturyzowanego TopEnergia, CALI Europe S.A. Oddział w Polsce, Wrocław 2019, https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/topenergia, dostep: 20.01.2020.
Kiriakopoulos K., T. Mavralexakis, Structured bonds and Greek demons is the attack fair?, Journal of Applied Finance and Banking, Vol. 1, No. 2, 2011, s. 231-271.
Kluczowe informacje dla inwestora, 3-miesięczna lokata strukturyzowana oparta na funduszu iShares MSCI Emerging Markets ETF, PKO BP SA, 2020, materiał dostępny na: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/produkty-strukturyzowane/36-miesieczna-lokata-strukturyzowana-oparta-na-funduszu-ishares-msci-emerging-markets-etf/, dostęp: 7.04.2020.
Kluczowe informacje o produkcie lokata strukturyzowana złota szansa IV, Millennium Bank, 2020, www.bankmillennium.pl/documents/10184/27869654/Prezentacja_Zlota_Szansa_IV.PDF, dostęp: 8.04.2020.
Kolb R.W., Futures, options, and swaps, Blackwell Publishing, Oxford 2003.
Ledure G., J. Demelenne, Introduction to derivative instruments, Part 1, Deloitte, s. 40, materiał dostępny na: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/FinancialServices/investmentmanagement/IE_2016_Introduction%20to%20Derivative%20Instruments_Part1.pdf, dostęp: 20.11.2019.
Mahomed O., Honours project, Pricing of Himalaya options, programme in advanced mathematics of finance, School of Computational and Applied Mathematics, University of the Witwatersrand, Johannesburg 2004, s. 3.
Majewski K., Obowiązki banków wobec klientów przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2019, s. 1-50.
Merton R.C., Theory of rational options pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, No. 1, 1974, s. 141-183.
Nouri K., B. Abbasi, Implementation of the modified Monte Carlo simulation for evaluate the barrier option prices, Journal of Taibah University for Science, Vol. 11, Issue 2, 217, s. 233-240.
Ogólne warunki emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA, załącznik nr 2 do propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych, Warszawa, 9.03.2009, materiał dostępny na: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/produkty-strukturyzowane/producenci-gier-2Y-201911.html, dostęp: 6.04.2020.
Petry S., Do issuer characteristics impact the prices of structured retail products?, FIRN Research Paper 2019, artykuł dostępny na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2226089, dostęp: 20.11.2019.
Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa 2016.
Qu D., Manufacturing and managing customer-driven derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 2016, s. 21-22.
Rahman M.P., S. Kassim, Are shariah-compliant structured products able to withstand global financial shocks? A new perspective on the performance of shariah-compliant structured investment-linked plans in Malaysia, Journal of Economic Cooperation and Development, Vol. 38, No. 1, 2017, s. 161-182.
Reiner E., M. Rubinstein, Breaking down the barriers, Risk, Vol. 4, No. 8, 1991, s. 28-35.
Richards D.St.P., Return optimization securities and other remarkable structured investment products: indicators of future outcomes for U.S. treasuries?, 2013, s. 1-18, publikacja dostępna na: https://arxiv.org/pdf/1804.00820.pdf.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1111.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.70 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1112.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 352/1, 9.12.14.
Saleuddin R., Regulating securitized products: a post crisis guide, Springer 2015.
Shefrin H., M. Statman, Behavioural aspects of the design and marketing, Financial Management, Vol. 22, 1993, s. 122-134.
Si-liang Ch., P. Long, Z. Jian-qiu, Empirical study on pricing of structured products with martingale theory, The Open Cybernetics & Systemics Journal, vol. 9, 2015, s. 2718-2723.
Specyfikacja parametrów ekonomicznych subskrypcji certyfikatów depozytowych serii PGAMIN211208, załącznik nr 3 do propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych, Alior Bank SA oraz Karta informacyjna certyfikatu depozytowego serii PGAMIN211208 producenci gier 2Y", Alior Bank SA, materiały dostępne na: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/produkty-strukturyzowane/producenci-gier-2Y-201911.html, dostęp: 6.04.2020.
Specyfikacja parametrów ekonomicznych subskrypcji certyfikatów depozytowych serii C69P080121R emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ramach trzeciego programu emisji bankowych papierów wartościowych, Pekao 2019.
Specyfikacja parametrów ekonomicznych subskrypcji, Alior Bank 2020, dokument dostępny na: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/produkty-strukturyzowane/Inwestycja-w-Fundusze-2Y-202001.html, dostęp: 14.01.2020.
Structured investments, Issue of USD 5000000 Phoenix auto-callable certificates linked to the worst performing of three shares due July 2021 (the securities), IP Morgan structured products B.V., Pricing supplement dated 20 July 2018.
Structured products handbook, FVC, s. 24, materiał dostępny na stronie internetowej: file:///C:/Users/LOGIC/AppData/Local/Temp/RBS_FVC_Guide.pdf, dostęp: 13.09.2017.
Structured Products Handbook, Global equities and commodity derivatives, BNP Paribas, Londyn 2010.
Structured products. Designing a modern portfolio, UBS, 2011, s. 4.
Structured products. Precision tools. A guide for private investors, London Stock Exchange, grudzień 2013, materiał dostępny na: http://www.londonstockexchange.com/specialist-issuers/structuredproducts/sp-introbrochure.pdf, 22.09.2017.
Stulz R.M., Options on the minimum or the maximum of two risky assets, Journal of Financial Economics, Vol. 10, 1982, s. 161-185.
SVSP Risikoklassifizierung (Value at Risk) - FAQ, Swiss Structured Products Association, 31.01.2013, materiał dostępny na: https://www.svsp-verband.ch/wp-content/uploads/2015/08/SVSP_Risikokennzahl_FAQ_de_2013-02-01.pdf, dostęp: 30.10.2019.
Szymanowska M., J.T. Horst, C. Veld, Reverse convertible bonds analyzed, Journal of Futures Markets, Vol. 29, No. 10, 2009, s. 895-919.
Taleb N. (ed.), Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options, John Wiley and Sons, Nowy Jork 1997.
Taleb N., Forward implied volatilities, [w:] N. Taleb (ed.), Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options, John Wiley and Sons, Nowy Jork 1997.
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.
Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2017r., poz. 1876, z późn.zm.
Warunki finansowe - regulamin UFK Inwest klimat, Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy, Credit Agricole Ubezpieczenia, Wrocław 2020, materiał dostępny na: https://www.ca-ubezpieczenia.pl/pub/file/Warunki_Finansowe_IK.pdf, dostęp: 7.04.2020.
Warunki lokaty strukturyzowanej TOP GIGANCI, Idea Bank, 2015, dokument dostępny na: https://www.ideabank.pl/top-giganci, dostęp: 24.04.2020.
Wiggins J.B., Option values under stochastic volatility: theory and empirical estimate, Journal of Financial Economics, Vol. 19, Nr 2, 1987, s. 351-372.
Wu A., C. Pitts, Asian structured products, Research Foundation Briefs, CFA Institute Research Foundation, sierpień 2017, s. 7-9.
Wystup U., FX Options and structured products, John Wiley & Sons, Chichester 2017, s. 231.
Yen J., K.K.Lai, Emerging financial derivatives. Understanding exotic options and structured products, Routledge, New York 2015.
Yu H., Y.K. Kwok, L.Wu, Early Exercise policies of American floating strike and fixed strike lookback options, nonlinear analysis, Vol. 47, 2001, s. 4591-4602.
Zahng P.G., Exotic Options, A guide to second generation options, World Scientific, Singapore-New Jersey-London-Hong Kong 2001.
Zasady lokaty strukturyzowanej Giełdowa dwudziestka II, mBank 2012, https://www.mbank.pl/download/inwestycje/struktury/zasady/Zasady_Lokaty_Strukturyzowanej_Gieldowa_Dwudziestka_II.pdf?noredir; dostęp: 17.01.2020.
Żółtek M., Instrumenty strukturyzowane, [w:] I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 198-201.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku