• Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - przepisy szczególne

Podtytuł Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - przepisy szczególne
Autor Maciej Nowak
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
48.00 33.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-555-3
Książka to jedyny opracowany w ten sposób na rynku zbiór i charakterystyka przepisów szczegółowych dotyczących planowania i zagospodarowa­nia przestrzennego. Stanowi cenną wskazówkę dla:

- przedsiębiorców - w zakresie środowiskowych, kulturowych uwarunkowań związanych z realizacją poszczególnych inwestycji,

- gmin - w zakresie zastosowania różnorakich przepisów przy okazji wydawania decyzji lokalizacyjnych lub opracowania planów miejscowych,

- innych organów administracji publicznej - zainteresowanych połączeniem realizacji konkretnych obowiązków z wymogami planowania przestrzenne­go.
Publikacja może również stanowić uzupełniający podręcznik na studiach i kursach związanych z gospodarką przestrzenną.

Wprowadzenie 5
Prawo budowlane 7

Prawo atomowe 31

Prawo energetyczne 33

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 45

Ustawa o drogach publicznych 47

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 51

Prawo ochrony środowiska 55

Ustawa o ochronie przyrody 65

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro­dowisko 79

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 89

Ustawa o lasach 91

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 93

Prawo geodezyjne i kartograficzne 97

Prawo wodne 101

Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 109

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 113

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 119

Ustawa o samorządzie gminnym 133

Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 137

Prawo geologiczne i górnicze 141

Ustawa o transporcie kolejowym 145

Prawo lotnicze 149

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 157

Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 159
Bibliografia 161

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku