• Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka (wyd. II)

I miejsce i nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku za najlepszą pracę habilitacyjną obronioną w latach 2014-2015. Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytucji finansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe. Można w niej znaleźć odpowiedź na pojawiające się coraz częściej w dyskusjach światowej finansjery oraz przedstawicieli instytucji nadzorczych pytanie: czy funkcjonowanie funduszy hedgingowych wspomaga działanie systemu finansowego i realnej sfery gospodarki i jeśli tak, to czy należy rozwijać działalność tych podmiotów oraz jaki model ich funkcjonowania należy przyjąć, by ograniczyć związane z tym ryzyko?

Podtytuł Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka (wyd. II)
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 388
77.00 61.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
50.05
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-115-9

I miejsce i nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku za najlepszą pracę habilitacyjną obronioną w latach 2014-2015.

Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytucji finansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe. Można w niej znaleźć odpowiedź na pojawiające się coraz częściej w dyskusjach światowej finansjery oraz przedstawicieli instytucji nadzorczych pytanie: czy funkcjonowanie funduszy hedgingowych wspomaga działanie systemu finansowego i realnej sfery gospodarki i jeśli tak, to czy należy rozwijać działalność tych podmiotów oraz jaki model ich funkcjonowania należy przyjąć, by ograniczyć związane z tym ryzyko?

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Fundusze hedgingowe na gruncie teorii finansów 15
1.1. Geneza, istota oraz definicja funduszy hedgingowych 15
1.2. Umocowanie teorii funduszy hedgingowych w teorii finansów 31
1.3. Fundusze hedgingowe jako instytucje pośrednictwa finansowego w świetle problemu oddzielenia własności od zarządzania 35

Rozdział 2
Wprowadzenie do teorii funduszy hedgingowych 47
2.1. Koncepcja zagregowanej systematyki funduszy hedgingowych oparta na ich klasyfikacjach 47
2.2. Ewolucja formy działania funduszy hedgingowych jako efekt realizacji teorii ludzkich potrzeb59
2.3. Współczesne modele wyceny aktywów oraz ryzyka i ich założenia a właściwa kwantyfikacja wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych 61
2.4. Dźwignia finansowa - podstawowy składnik ryzyka inwestycji funduszy hedgingowych 99

Rozdział 3
Modele systemu finansowego i jego elementy ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych jako instytucji pośrednictwa finansowego 111
3.1. Istota, komponenty i funkcje systemu finansowego wobec różnych podejść do jego analizy 111
3.2. Istota pośrednika finansowego 127
3.3. Motywy powstawania pośredników finansowych w kontekście współczesnej teorii pośrednictwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych 131
3.4. Fundusze hedgingowe w świetle współczesnej teorii pośrednictwa finansowego 145

Rozdział 4
Działalność funduszy hedgingowych w systemie finansowym a sektor realny 169
4.1. Interakcje pomiędzy systemem finansowym a rozwojem gospodarczym - główne nurty teoretyczne 169
4.2. Rozwój rynku funduszy hedgingowych a wzrost gospodarczy w świetle wyników badań empirycznych 188

Rozdział 5
Umocowanie funduszy hedgingowych w teorii arbitrażu i spekulacji 193
5.1. Definicja spekulacji w świetle literatury przedmiotu oraz działalności prowadzonej przez fundusze hedgingowe 193
5.2. Wybrane aspekty teorii spekulacji 196
5.3. Istota, rodzaje i definicja transakcji arbitrażowych realizowanych przez fundusze hedgingowe 204

Rozdział 6
Innowacyjność funduszy hedgingowych a ryzyko systemowe 221
6.1. Teoretyczne przesłanki tworzenia innowacji ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych 221
6.2. Istota ryzyka systemowego 238
6.3. Oddziaływanie funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe 241

Rozdział 7
Taksonomia modeli funkcjonowania funduszy hedgingowych 265
7.1. Teoretyczne i praktyczne przesłanki dotyczące potrzeby stworzenia nowego globalnego modelu 265
7.2. Fundusze parahedgingowe na polskim rynku finansowym - cechy charakterystyczne oraz zasady wyceny aktywów 281
7.3. Dotychczasowe i potencjalne modele działalności hedge funds (model pierwotny, wtórny, amerykański, europejski i model pierwotny polski) 300
7.4. Koncepcja nowego modelu funkcjonowania funduszy hedgingowych (model uniwersalny) oraz parahedgingowych (model polski) 304

Zakończenie 325
Załączniki 331
Załącznik 1 331
Załącznik 2 345
Załącznik 3 347
Załącznik 4 350
Bibliografia 353

Dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w Kolegium Zarządzania i Finansów uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Aktualnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorka ponad stu publikacji dotyczących rynku finansowego. Zdobywała doświadczenie zawodowe w instytucjach krajowych i międzynarodowych. Odbyła staże naukowe na zagranicznych uczelniach, a obecnie wykłada na Northeastern Illinois University w Chicago. Zasiada w kolegiach redakcyjnych zagranicznych publikacji naukowych. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem i instrumentów pochodnych. Regularnie występuje w charakterze biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) oraz Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również międzynarodowego stowarzyszenia naukowców - European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), w ramach którego współpracuje w zakresie prac badawczych z naukowymi ośrodkami zagranicznymi. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca (The European Foundation Certificate in Banking).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku