• Hiszpania - Polska. Studium poznawcze rozwoju gospodarczego

To pierwsza w Polsce książka porównująca rozwój dwóch państw: Hiszpanii i Polski. W 1950 roku państwa te reprezentowały podobny poziom rozwoju, a w połowie lat 60. XX wieku posiadały identyczną liczbę mieszkańców. Pomimo znacznej odległości fizycznej, jaka dzieli te państwa, w ich przeszłości znaleźć można wiele podobnych zdarzeń. Warto je poznać, aby zrozumieć i zgłębić rozwój tych państw w czasach współczesnych oraz dzielący je dystans w rozwoju. W książce analizie poddano różne zjawiska, które mają decydujący wpływ na wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy, a więc: handel zagraniczny, bilans płatniczy, budżet, deficyt, dług publiczny i zagraniczny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, aktywa i depozyty banków oraz wiele innych istotnych elementów wzbogacających dotychczasową wiedzę o tych państwach. Zamieszczone w książce dane statystyczne pozwalają Czytelnikowi na ich własną interpretację bez konieczności poszukiwania ich w różnych źródłach.

Podtytuł Hiszpania - Polska. Studium poznawcze rozwoju gospodarczego
Autor Witold Rakowski
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 254
62.00 44.64
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-906-3
To pierwsza w Polsce książka porównująca rozwój dwóch państw: Hiszpanii i Polski. W 1950 roku państwa te reprezentowały podobny poziom rozwoju, a w połowie lat 60. XX wieku posiadały identyczną liczbę mieszkańców. Pomimo znacznej odległości fizycznej, jaka dzieli te państwa, w ich przeszłości znaleźć można wiele podobnych zdarzeń. Warto je poznać, aby zrozumieć i zgłębić rozwój tych państw w czasach współczesnych oraz dzielący je dystans w rozwoju.

W książce analizie poddano różne zjawiska, które mają decydujący wpływ na wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy, a więc: handel zagraniczny, bilans płatniczy, budżet, deficyt, dług publiczny i zagraniczny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, aktywa i depozyty banków oraz wiele innych istotnych elementów wzbogacających dotychczasową wiedzę o tych państwach. Zamieszczone w książce dane statystyczne pozwalają Czytelnikowi na ich własną interpretację bez konieczności poszukiwania ich w różnych źródłach.

Skróty 8
Wstęp 9

Rozdział 1
Uwagi metodologiczne 13

Rozdział 2
Rys historyczny Hiszpanii na tle Polski 19

Rozdział 3
Terytorium 31

Rozdział 4
Potencjał demograficzny Hiszpanii i Polski 43
4.1. Rozwój ludności w latach 1950-2014 43
4.2. Struktura wieku ludności Hiszpanii 47
4.3. Zasoby pracy i ich wykorzystanie 49
4.4. Bezrobocie 53
4.5. Migracje zagraniczne 55
4.5. Skala zmian społecznych 58

Rozdział 5
Wzrost gospodarczy Hiszpanii na tle Polski 61
5.1. Wprowadzenie 61
5.2. Zmiany PKB w cenach nominalnych 63
5.3. PKB Hiszpanii i Polski liczone w cenach porównywalnych z 1990 r. w dolarach międzynarodowych (w sile nabywczej) 70
5.4. Tempo wzrostu PKB Hiszpanii na tle Polski w cenach stałych z 2005 r 74
5.5. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca 77
5.6. Produkt krajowy brutto per capita wyrażony w sile nabywczej w dolarach międzynarodowych 80

Rozdział 6
Handel zagraniczny Hiszpanii i Polski 89
6.1. Wielkość obrotów w latach 1990-2014 89
6.2. Struktura towarowa eksportu i importu 92
6.3. Eksport i import usług 94
6.4. Głowni partnerzy handlu zagranicznego Hiszpanii i Polski 99

Rozdział 7
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Hiszpanii i Polski 107
7.1. Wprowadzenie 107
7.2. Napływ i odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) 108
7.3. Należności i zobowiązania z tytułu zaangażowania kapitału w bezpośrednie inwestycje zagraniczne 113
7.4. Inwestycje portfelowe 122
7.5. Pozostałe inwestycje kapitałowe 125
7.6. Fundusze rezerwowe 130
7.7. Aktywa i pasywa ogółem w Hiszpanii na tle Polski (synteza 133
7.8. Podsumowanie 141

Rozdział 8
Sytuacja finansowa Hiszpanii na tle Polski 145
8.1. Wprowadzenie 145
8.2. Zadłużenie zagraniczne Hiszpanii i Polski 146
8.3. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 153
8.4. Bilans płatniczy Hiszpanii i Polski 163
8.5. Aktywa i depozyty sektora bankowego Hiszpanii i Polski 167

Rozdział 9
Dystans rozwojowy Hiszpanii wobec wybranych państw europejskich 179
9.1. Wprowadzenie 179
9.2. Postęp w rozwoju społeczno-gospodarczym Hiszpanii w latach 1980-2012 na tle Polski 180
9.3. Dystans dzielący Hiszpanię i Polskę od wybranych państw europejskich 183
9.4. Wydajność pracy 197
9.5. Wydatki na badania i rozwój 199
9.6. Dystans Hiszpanii i Polski w zakresie wydatków publicznych oraz prywatnych na cele społeczne na tle Niemiec 201
9.7. Konkurencyjność gospodarcza Hiszpanii i Polski na tle Niemiec 203

Rozdział 10
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Hiszpanii i Polski 207
10.1. Hiszpania 207
10.2. Polska 216
10.3. Dystans w poziomie rozwoju między regionami Hiszpanii i Polski 221

Podsumowanie 225
Bibliografia 235
Załącznik 241
Spis tabel 245
Spis wykresów 251

Prof. dr hab. Witold Rakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i do 2006 roku był w niej nauczycielem akademickim. Ponadto w latach 1981-2012 był pracownikiem naukowym Politechniki Radomskiej, a w latach 1997-2013 rektorem Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Po konsolidacji tej Szkoły w 2014 roku ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach jest jej nauczycielem akademickim. Autor przeszło 400 publikacji (patrz „Rocznik Mazowiecki" tom 27).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku