• Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski

W książce „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski" przedstawiono analizę tych przepisów prawnych, które wyznaczają szczególną pozycję Narodowego Banku Polskiego w sferze obrotu dewizowego. Publikacja zawiera: • kompleksowe ujęcie zagadnień, wiążących się z wykonywaniem przez NBP kontroli dewizowej, jako jednego z zadań, które realizuje NBP pełniąc funkcję centralnej bankowej instytucji dewizowej; • główne trendy ewolucji reglamentacji dewizowej w zakresie dokonywania czynności obrotu dewizowego; • analizę zasad funkcjonowania kantorów walutowych oraz sprawowania kontroli działalności kantorowej; • zagadnienie kontroli dewizowej wykonywanej w zakresie indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz wypełniania obowiązku sprawozdawczego.

Podtytuł Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski
Autor Ewa Kowalewska
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 232
42.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-870-7
W książce „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski" przedstawiono analizę tych przepisów prawnych, które wyznaczają szczególną pozycję Narodowego Banku Polskiego w sferze obrotu dewizowego.

Publikacja zawiera:
• kompleksowe ujęcie zagadnień, wiążących się z wykonywaniem przez NBP kontroli dewizowej, jako jednego z zadań, które realizuje NBP pełniąc funkcję centralnej bankowej instytucji dewizowej;
• główne trendy ewolucji reglamentacji dewizowej w zakresie dokonywania czynności obrotu dewizowego;
• analizę zasad funkcjonowania kantorów walutowych oraz sprawowania kontroli działalności kantorowej;
• zagadnienie kontroli dewizowej wykonywanej w zakresie indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz wypełniania obowiązku sprawozdawczego.

Wykaz skrótów 8
Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Kontrola - ustalenia terminologiczne 17
1.1. Istota kontroli 17
1.2. Kontrola a nadzór 25
1.3. Kontrola finansowa 28
1.4. Kontrola finansowa a controlling finansowy 31
1.5. Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny 32
1.6. Kontrola dewizowa w systemie kontroli 35
1.7. Konkluzje 38

Rozdział 2
Reglamentacja w obrocie dewizowym 41
2.1. Ogólna charakterystyka reglamentacji dewizowej 41
2.2. Ewolucja polskiego ustawodawstwa dewizowego w zakresie reglamentacji dewizowej 48
2.2.1. Ustawodawstwo dewizowe w latach 1924-1944 49
2.2.2. Ustawodawstwo dewizowe w okresie powojennym (1945-1989) 52
2.2.3. Ustawodawstwo dewizowe w okresie współczesnym (od 1989 do czasów obecnych) 55
2.3. Swoboda obrotu dewizowego a swoboda podejmowania działalności gospodarczej 59
2.4. Treść i zakres reglamentacji w dokonywaniu czynności obrotu dewizowego 61
2.4.1. Istota obrotu dewizowego i czynności obrotu dewizowego 61
2.4.2. Podmioty uczestniczące w obrocie dewizowym 68
2.4.3. Granice swobody dokonywania czynności obrotu dewizowego 69
2.4.4. Obowiązki dewizowe podmiotów uczestniczących w obrocie dewizowym 76
2.5. Zezwolenia dewizowe jako element reglamentacji dewizowej 79
2.6. Konkluzje 83

Rozdział 3
Kontrola wykonywania działalności kantorowej 85
3.1. Zasady funkcjonowania kantorów walutowych 85
3.1.1. Ustalenia terminologiczne w obszarze działalności kantorowej 85
3.1.2. Zasady i uwarunkowania prawne wykonywania działalności kantorowej 97
3.1.3. Warunki techniczne wykonywania działalności kantorowej 108
3.2. Cele i zakres kontroli kantorów walutowych 113
3.2.1. Ogólne zasady wykonywania kontroli dewizowej przez NBP 113
3.2.2. Kontrola działalności kantorowej 117
3.2.3. Charakter kontroli działalności kantorowej przeprowadzanej przez NBP 120
3.3. Organizacja kontroli dewizowej przeprowadzanej przez NBP 121
3.3.1. Zasady przeprowadzania kontroli działalności kantorowej 121
3.3.2. Przygotowanie do kontroli 123
3.3.3. Przebieg czynności kontrolnych 125
3.3.4. Kontrola dokumentalna w siedzibie NBP 129
3.3.5. Kontrola działalności kantorowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 130
3.3.6. Dokumentowanie czynności kontrolnych 133
3.3.7. Postępowanie pokontrolne 135
3.4. Współpraca NBP z innymi organami w zakresie kontroli działalności kantorowej 137
3.4.1. Obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o wynikach kontroli 137
3.4.2. Przekazywanie informacji do prokuratury 138
3.4.3. Przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 139
3.5. Konkluzje 140

Rozdział 4
Kontrola indywidualnych zezwoleń dewizowych i wypełniania obowiązku sprawozdawczego. Działalności banków w zakresie obrotu dewizowego oraz kontrola wykonywana przez podmioty inne niż NBP 143
4.1. Kontrola indywidualnych zezwoleń dewizowych 143
4.1.2. Zasady udzielenia indywidualnych zezwoleń dewizowych 143
4.1.2. Skutki prawne udzielenia indywidualnych zezwoleń dewizowych 153
4.1.3. Wykonywanie kontroli indywidualnych zezwoleń dewizowych 156
4.2. Kontrola realizacji obowiązku sprawozdawczego przez NBP 158
4.2.1. Zakres przedmiotowy obowiązku sprawozdawczego 158
4.2.2. Podmiotowy i czasowy zakres obowiązku przekazywania danych do NBP 166
4.2.3. Określenie podstawowych zasad kontroli wykonywania obowiązku sprawozdawczego 170
4.2.4. Kontrola realizacji obowiązku sprawozdawczego przez przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową 174
4.3. Dualistyczna rola banków w obrocie dewizowym 175
4.3.1. Pośrednictwo banków w dokonywaniu obrotu dewizowego 179
4.3.2. Podstawy prawne kontroli dewizowej wykonywanej przez banki 188
4.3.3. Zakres kontroli dewizowej wykonywanej przez banki 192
4.4. Podstawy prawne wykonywania kontroli w zakresie przestrzegania prawa dewizowego przez inne podmioty 197
4.5. Konkluzje 202

Zakończenie 205
Bibliografia 219
Wykaz wykorzystanej literatury przedmiotu 219
Wykaz aktów prawa polskiego 227
Wykaz pozostałych aktów prawnych 230
Wykaz cytowanych orzeczeń sądowych 231
Wykaz pozostałych źródeł 231

Ewa Kowalewska - dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka licznych publikacji m.in. z zakresu prawa bankowego, a także współautorka książki „Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe".

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku