• Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce

Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i choć tradycyjnie dominują na nim banki uniwersalne, coraz większą rolę odgrywają instytucje niebankowe - fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi. Monografia podejmuje ważny i aktualny temat rynku detalicznych usług finansowych od strony instytucjonalnej z naciskiem na wskazanie ewolucji regulacji prawnych poszczególnych segmentów tego rynku, danych rynkowych prezentujących skalę działania poszczególnych instytucji oraz temat rosnącej ochrony konsumenta korzystającego z usług poszczególnych instytucji finansowych z uwzględnieniem europeizacji prawa ochrony konsumenta. Monografia jest adresowana do naukowców, studentów i doktorantów, ale także praktyków - pracowników instytucji finansowych: bankowych, pozabankowych i parabankowych. Jest źródłem wiedzy o rynku detalicznych usług finansowych w Polsce - instytucjach finansowych i ofe

Podtytuł Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce
Autor Krzysztof Waliszewski, Iwona Dorota Czechowska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
65.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-929-2
Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i choć tradycyjnie dominują na nim banki uniwersalne, coraz większą rolę odgrywają instytucje niebankowe - fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi. Monografia podejmuje ważny i aktualny temat rynku detalicznych usług finansowych od strony instytucjonalnej z naciskiem na wskazanie ewolucji regulacji prawnych poszczególnych segmentów tego rynku, danych rynkowych prezentujących skalę działania poszczególnych instytucji oraz temat rosnącej ochrony konsumenta korzystającego z usług poszczególnych instytucji finansowych z uwzględnieniem europeizacji prawa ochrony konsumenta. Monografia jest adresowana do naukowców, studentów i doktorantów, ale także praktyków - pracowników instytucji finansowych: bankowych, pozabankowych i parabankowych. Jest źródłem wiedzy o rynku detalicznych usług finansowych w Polsce - instytucjach finansowych i oferowanych przez nie usługach, a także ich klientach - oraz perspektywach rozwoju tego rynku z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.


Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce od wielu lat odgrywa znaczącą rolę, zaś problematyka w recenzowanej monografii jest istotna i warta opracowania zarówno w pozycjach książkowych, jak i artykułach naukowych. Omawiany rynek rozwija się bardzo dynamicznie i następują na nim istotne zmiany instytucjonalne, a także zmiany w zakresie potrzeb i oczekiwań klientów. Istotą rzeczy jest także siła i liczba instytucji zajmujących się klientami detalicznymi oraz ich rosnąca pozycja w systemie finansowym. Monografia Iwony Doroty Czechowskiej i Krzysztofa Waliszewskiego posiada wiele wartościowych treści, a przez to stanowi wartościowe opracowanie.
Z recenzji Prof. US dr hab. Beaty Świeckiej

Wstęp 7

Rozdział 1
Rynek detalicznych usług finansowych w Polsce 11
1.1. Identyfikacja rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 11
1.2. Odbiorcy usług na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 15
1.3. Oferta usług na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 21
1.4. Zasady etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 29

Rozdział 2
Miejsce i rola instytucji finansowych na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 35
2.1. Definicja i funkcje instytucji finansowych działających na rynku detalicznych usług finansowych 35
2.2. Klasyfikacja instytucji finansowych działających na rynku detalicznych usług finansowych 39
2.3. Instytucje finansowe w Polsce - struktura, liczba i aktywa 43
2.4. Regulacja, samoregulacja i nadzór instytucji finansowych działających na rynku detalicznych usług finansowych 49
2.5. Konkurencja i współpraca na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 57

Rozdział 3
Instytucje bankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 61
3.1. Bankowość detaliczna jako obsługa finansowa klienta indywidualnego i mikrofirm 61
3.2. Banki uniwersalne na rynku detalicznych usług finansowych 66
3.3. Banki specjalistyczne na rynku detalicznych usług finansowych 74
3.3.1. Banki samochodowe na rynku detalicznych usług finansowych 74
3.3.2. Banki hipoteczne na rynku detalicznych usług finansowych 78
3.2. Banki spółdzielcze na rynku detalicznych usług finansowych 82

Rozdział 4
Instytucje niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 87
4.1. Instytucje pożyczkowe 87
4.2. Pośrednicy kredytowi 96
4.3. Doradcy finansowi 108
4.4. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne 117
4.5. Fundusze emerytalne 123
4.6. Zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi 130
4.7. Domy i biura maklerskie 135

Rozdział 5
Ochrona konsumenta na rynku detalicznych usług finansowych 141
5.1. Początki ochrony konsumenta na rynku detalicznych usług finansowych 141
5.2. Podmioty ochrony rynku usług finansowych, aspekt pojęciowy 144
5.3. Europeizacja prawa ochrony konsumenta na rynku usług finansowych w Polsce 151
5.4. Instytucje zaangażowane w ochronę konsumenta na rynku finansowym w Polsce 156

Rozdział 6
Perspektywy rozwoju rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 167
6.1. Potencjał rozwoju rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 167
6.2. Perspektywa odbiorcy usług rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 175
6.3. Perspektywa usług na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce 177
6.4. Perspektywa europejskich i krajowych regulacji detalicznego rynku usług finansowych w Polsce 179
6.5. Perspektywa nowoczesnych technologii na rynku detalicznych usług finansowych 181

Zakończenie 185
Bibliografia 187
Spis tabel 199
Spis schematów i rysunków 201
Spis wykresów 203
O Autorach 207

Iwona Dorota Czechowska
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Katedrą Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w bankowości, zwłaszcza bankowości centralnej, rynku pieniężnym oraz powiązaniach między różnymi uczestnikami sektora finansowego, m.in. sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jej zainteresowania skupiały się wokół instrumentów i metod realizacji polityki pieniężnej, obecnie zajmuje się społecznym aspektem finansów, zwłaszcza etyką finansów, a w szczególności jednym z jej elementów - ochroną konsumentów na rynku finansowym. Autorka ponad 100 opracowań dotyczących funkcjonowania pośredników na rynku finansowym. W latach 2012-2016 Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, w latach 2014-2017 Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTE, od 2014 r. Redaktorka Naczelna czasopisma "Journal of Finance and Financial Law", od 2014 r. Koordynatorka projektu edukacyjnego „Studencka Klinika Finansów".


Krzysztof Waliszewski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pośrednictwie finansowym i kredytowym, doradztwie finansowym, instytucjach parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych. W jego dorobku naukowym można wymienić 10 monografii naukowych oraz ponad 100 artykułów w czasopismach. Nominowany do Nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami. Laureat Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów w 2017 r. Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego (od 2015 r.), członek Rady Wydziału Ekonomii UE w Poznaniu oraz Rady Finansów, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej CSR Financial Day, kierownik studiów podyplomowych Bankowość i doradztwo finansowe.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku