• Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych

Finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne są przedmiotem stałego zainteresowania zarówno ekonomistów, finansistów, jak i opinii publicznej, a chroniczna nierównowaga w finansach publicznych, w tym w budżecie państwa, stanowi jeden z poważniejszych problemów, z którymi boryka się polska gospodarka. Dostrzegamy, że coroczne występowanie deficytów w całym sektorze finansów publicznych, a co za tym idzie - powiększanie się ogólnego długu państwa, tworzy potrzeby pożyczkowe państwa. Jeśli deficyt budżetowy ma charakter chroniczny (jak to jest w przypadku Polski), potrzeby pożyczkowe wynikają nie tylko z nierównowagi pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi w danym roku (potrzeby pożyczkowe netto), ale również z konieczności spłaty zaciągniętego w latach poprzednich długu publicznego (potrzeby pożyczkowe brutto). W rozwiniętych krajach istnienie różnego rodzaju zabezpieczeń społecznych jest dla ich obywateli oczywistością. Mało które państwo pozostawia zabezpieczenie skutków ryzyka soc

Podtytuł Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych
Autor Jolanta Maria Ciak, Bożena Kołosowska, Krystyna Piotrowska-Marczak
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 210
63.00 45.36
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.95
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-260-6
Finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne są przedmiotem stałego zainteresowania zarówno ekonomistów, finansistów, jak i opinii publicznej, a chroniczna nierównowaga w finansach publicznych, w tym w budżecie państwa, stanowi jeden z poważniejszych problemów, z którymi boryka się polska gospodarka. Dostrzegamy, że coroczne występowanie deficytów w całym sektorze finansów publicznych, a co za tym idzie - powiększanie się ogólnego długu państwa, tworzy potrzeby pożyczkowe państwa. Jeśli deficyt budżetowy ma charakter chroniczny (jak to jest w przypadku Polski), potrzeby pożyczkowe wynikają nie tylko z nierównowagi pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi w danym roku (potrzeby pożyczkowe netto), ale również z konieczności spłaty zaciągniętego w latach poprzednich długu publicznego (potrzeby pożyczkowe brutto).

W rozwiniętych krajach istnienie różnego rodzaju zabezpieczeń społecznych jest dla ich obywateli oczywistością. Mało które państwo pozostawia zabezpieczenie skutków ryzyka socjalnego tylko w gestii indywidualnych decyzji członków społeczeństwa. Chcąc zabezpieczyć się przed wystąpieniem różnych rodzajów ryzyka, takich jak choroba, starość czy śmierć, obywatele opłacają składki na ubezpieczenie społeczne, które dają gwarancję ochrony ubezpieczeniowej.

W monografii pokazano finansowe aspekty funkcjonowania powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce, który obejmuje ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. System ten nie jest doskonały, a proces starzenia się społeczeństwa nie ułatwia jego funkcjonowania, a wręcz przeciwnie, niesie za sobą kolejne wyzwania dla rządzących.

Książka stanowi solidne kompendium wiedzy z zakresu finansów publicznych państwa i samorządu, jak też ubezpieczeń społecznych, którego treści nie powinny być obce żadnemu obywatelowi. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników administracji publicznej, pracowników administracji skarbowej oraz studentów na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości.

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota finansów 11
1.1. Historyczne warunki powstania finansów 11
1.2. Interdyscyplinarne związki finansów 16
1.3. Funkcjonalne podstawy finansów 24
1.4. Zróżnicowanie nauki finansów 26

Rozdział 2
System finansów publicznych 29
2.1. Dywersyfikacja systemu finansów publicznych 29
2.2. Finanse państwa 32
2.2.1. Gospodarka finansowa w sektorze finansów publicznych 32
2.2.2. Budżet państwa i jego struktura 37
2.2.3. Źródła dochodów budżetu państwa 38
2.2.4. Wydatki budżetu państwa 60
2.2.5. Deficyt i dług publiczny 66
2.2.6. Potrzeby pożyczkowe brutto i netto 82
2.3. Finanse samorządu terytorialnego 85
2.3.1. Podstawy prawno-organizacyjne gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 87
2.3.2. Dochody gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 102
2.3.2.1. Podatki lokalne 103
2.3.2.2. Dotacje 107
2.3.2.3. Subwencje 109
2.3.2.4. Udziały w podatkach centralnych 112
2.3.2.5. Opłaty 114
2.3.3. Wydatki gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 117
2.3.3.1. Wydatki bieżące 120
2.3.3.2. Wydatki inwestycyjne 120
2.3.3.3. Wydatki związane z długiem publicznym 123
2.3.4. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego i poziom ich długu publicznego - problem zarządzania długiem samorządowym 125

Rozdział 3
Reguły fiskalne i wieloletnie planowanie w sektorze publicznym 133
3.1. Reguły fiskalne w odniesieniu do finansów państwa i samorządu terytorialnego 133
3.2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i Wieloletnia Prognoza Finansowa 140

Rozdział 4
Finanse ubezpieczeń społecznych 149
4.1. System ubezpieczeń społecznych w systemie zabezpieczenia Społecznego 149
4.1.1. Zabezpieczenie społeczne 149
4.2. Obecny kształt systemu ubezpieczenia społecznego w Polsce 156
4.3. Prognozy dotyczące Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 170
4.4. Szczegółowa charakterystyka III płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego 175
4.4.1. Pracownicze programy emerytalne 175
4.4.2. Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 178
4.4.3. Pracownicze Plany Kapitałowe 187

Zakończenie 189
Bibliografia 195
Wykaz tabel 207
Wykaz schematów i wykresów 209

Jolanta Maria Ciak - dr hab. nauk ekonomicznych, prof. nadzwyczajny w Instytucie Finansów na Wydziale Zarządzania i Finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem długu publicznego i deficytu budżetowego oraz bezpieczeństwa finansów publicznych, a także audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych z w/w zakresu (w tym książek, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim). Recenzentka w wielu krajowych, jak i międzynarodowych czasopismach naukowych. Członek „Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", „Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości" w Łodzi, „Stowarzyszenia Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej" w Białymstoku oraz „The Risk, Banking and Finance Society".

Bożena Kołosowska - dr hab. nauk ekonomicznych w Katedrze Rachunkowości Zarządczej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, strategii finansowania działalności, systemów emerytalnych. W swoim dorobku naukowym posiada 120 publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych. Członek „Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości" w Łodzi, „Stowarzyszenia Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej" w Białymstoku.

Krystyna Piotrowska-Marczak - prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku