• Modern technologies in financial advice and personal financial planning

Finanse osobiste i doradztwo finansowe stanowią coraz ważniejszą dyscyplinę nauk finansowych, o czym świadczy rosnąca liczba badań i publikacji z tego zakresu. Jedną z widocznych tendencji jest wzrost znaczenia wirtualizacji czynności i produktów finansowych oraz nowoczesnych technologii w finansach osobistych, co przejawia się m.in. coraz powszechniejszym wykorzystywaniem aplikacji PFM i robo-advice przez gospodarstwa domowe. Publikacja ma na celu wypełnić lukę na rynku wydawniczym dotyczącą rosnącego znaczenia technologii w finansach osobistych i doradztwie finansowym. Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation of financial activities and products as well as modern technologies in personal finance, which is manifested, among others, by increasing use of PFM and robo-advice applications by households. The publication aims to fill the gap in the publishing market with the growing importance of technology in personal finance and financial consulting. „Autorzy podjęli się analizy niezwykle ważnego tematu i bardzo niedocenianego nadal na rynku polskim. W zakresie nowoczesnych technologii powstają głównie artykuły naukowe, raporty, dlatego też zebranie dużego materiału w formie pozycji książkowej wypełnia lukę na rynku wydawniczym. W świetle tych wstępnych uwag można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pozycji książkowej podjęto temat o odpowiedniej randze, mający niewątpliwie istotne znaczenie naukowe i aplikacyjne. Przedstawiona do recenzji wydawniczej pozycja książkowa może stanowić ciekawe źródło informacji dla czytelników". Z recenzji Prof. US dr hab. Beaty Świeckiej "The authors undertook the analysis of an extremely important topic and still very underrated on the Polish market. In the field of modern technologies, mainly scientific articles and reports are written, therefore collecting large material in the form of a book item fills the gap in the publishing market. In the light of these preliminary comments, it can be stated with all responsibility that the reviewed book deals with a topic of an appropriate rank, undoubtedly of significant scientific and application significance. The book item presented for publishing review may be an interesting source of information for readers". From the review of Prof. US dr hab. Beata Świecka

Podtytuł Modern technologies in financial advice and personal financial planning
Autor Krzysztof Waliszewski, Anna Warchlewska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 126
50.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-425-9
Finanse osobiste i doradztwo finansowe stanowią coraz ważniejszą dyscyplinę nauk finansowych, o czym świadczy rosnąca liczba badań i publikacji z tego zakresu. Jedną z widocznych tendencji jest wzrost znaczenia wirtualizacji czynności i produktów finansowych oraz nowoczesnych technologii w finansach osobistych, co przejawia się m.in. coraz powszechniejszym wykorzystywaniem aplikacji PFM i robo-advice przez gospodarstwa domowe. Publikacja ma na celu wypełnić lukę na rynku wydawniczym dotyczącą rosnącego znaczenia technologii w finansach osobistych i doradztwie finansowym.

Personal finance and financial advice are an increasingly important discipline in financial sciences, as evidenced by the growing number of research and publications in this field. One of the visible trends is the growing importance of virtualisation of financial activities and products as well as modern technologies in personal finance, which is manifested, among others, by increasing use of PFM and robo-advice applications by households. The publication aims to fill the gap in the publishing market with the growing importance of technology in personal finance and financial consulting.


„Autorzy podjęli się analizy niezwykle ważnego tematu i bardzo niedocenianego nadal na rynku polskim. W zakresie nowoczesnych technologii powstają głównie artykuły naukowe, raporty, dlatego też zebranie dużego materiału w formie pozycji książkowej wypełnia lukę na rynku wydawniczym. W świetle tych wstępnych uwag można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pozycji książkowej podjęto temat o odpowiedniej randze, mający niewątpliwie istotne znaczenie naukowe i aplikacyjne. Przedstawiona do recenzji wydawniczej pozycja książkowa może stanowić ciekawe źródło informacji dla czytelników".
Z recenzji Prof. US dr hab. Beaty Świeckiej


"The authors undertook the analysis of an extremely important topic and still very underrated on the Polish market. In the field of modern technologies, mainly scientific articles and reports are written, therefore collecting large material in the form of a book item fills the gap in the publishing market. In the light of these preliminary comments, it can be stated with all responsibility that the reviewed book deals with a topic of an appropriate rank, undoubtedly of significant scientific and application significance. The book item presented for publishing review may be an interesting source of information for readers".
From the review of Prof. US dr hab. Beata Świecka

Introduction 7

Chapter 1
Planning as an element of personal finance 11
1.1. The essence and tools of financial planning 11
1.2. The objectives of financial planning and evolution in personal finance 14

Chapter 2
The essence and instruments of financial advice 23
2.1. The concept of consulting and financial advice 23
2.2. The role of a financial adviser in various phases of financial planning 27

Chapter 3
Artificial intelligence and FinTech in financial planning 43
3.1. Artificial intelligence and its application in finance 43
3.2. FinTech - essence and classification 52
3.3. FinTech as an example of artificial intelligence in personal finance 57
3.4. PFM and its use in financial planning 64
3.5. Robo-advice and its application in financial planning and advice 67

Chapter 4
PFM applications as an example of artificial intelligence 71
4.1. PFM applications in the light of secondary research 71
4.2. PFM applications in the light of initial research 76

Chapter 5
Robo advice in planning and financial advice 91
5.1. Robo advice in the light of secondary research 91
5.2. Robo advice in the light of primary research 96

Summary 109
References 113
List of tables 121
List of figures 123
About authors 125

Reviewer: Prof. US dr hab. Beata Świecka

Albertazzi D. (2018), Rebulding Personal Financial Management in 2018: What Banks Need to Know, Alite.

Antonides G., Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Artificial Intelligence Governance Principles: Towards Ethical and Trustworthy Artificial Intelligence in the European Insurance Sector, 17.06.2021, https://www.eiopa.europa.eu/content/artificial-intelligence-governance-principles-towards-ethical-and-trustworthy-artificial_en (accessed: 10.08.2021).

Artificial Intelligence in Finance [15 Examples], University of San Diego, https://onlinedegrees.sandiego.edu/artificial-intelligence-finance/ (accessed: 28.07.2021).

Artificial Intelligence: What It Is and Why it Matters. (2021), www.sas.com/en_nz/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html  (accessed: 28.07.2021).

Badanie Moje ING. (2016), Zwyczaje płatnicze Polaków, https://www.ing.pl/_fileserver/item/1122151.

Bank. (2013), Bank i Klient. PFM na Zachodzie, 08.07.2013, https://alebank.pl/bank-i-klient-pfm-na-zachodzie/ (accessed: 10.06.2021).

Barembruch A. (2013), Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi, Zarządzanie i Finanse, vol. 2 no. 1.

Barembruch, A. (2018), Zarządzanie finansami osobistymi teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bednarska-Olejniczak D., Mazurkiewicz-Pizło A., Mierzejewski M. (2019), Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych. Perspektywa globalna i krajowa, Wydawnictwo CeDeWu.

Beketov M., Lehmann K., Wittke M. (2018), Robo Advisors: quantitative methods inside the robots, Journal of Asset Manag, 19: 363-370.

Billingsley R., Gitman L.J., Joehnk M.D. (2016), Personal Financial Planning, Cengage Learning.

Bodie Z., Merton R. (2003), Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bywalec C. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

CB Insights. (2020), The FinTech 250: The top FinTech Companies of 2020. https://www.cbinsights.com/research/report/FinTech-250-startups-most-promising/.

Cichowicz E. (2016), Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 19, no. 1. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a Digital Finance Strategy for the EU, Brussels, 24.9.2020, COM(2020) 591 final,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0591&from=pl (24.03.2021). 

Davies S.W. (2020), Financial advice and discretion limits, Financial Planning Review, 3(e1072), 1-34.

Dziawgo T. (2018), „Robo-advisory” redefiniuje doradztwo finansowe, [w:] Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, Eseje członków Akademii EFC, Akademia EFC, Gdańsk.

EBA Report on Big Data and advanced analytics. January. (2020), EBA/REP/2020/01, https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//Final%20Report%20on%20Big%20Data%20and%20Advanced%20Analytics.pdf (20.03.2021).

E-Izby. (2017), Portfel Polaka.Płatności, budżet, inwestycje i oszczędności, dostęp https://www.slideshare.net/CEOPOLSKA/raport-eizby-portfel-polaka-o-oszczdzaniu-inwestycjach-efinansach.

Evas T. (2020), European framework on ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, European Parliament Think Tank, Brussels, September 2020, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654179/EPRS_STU(2020)654179_EN.pdf (accessed: 29.07.2021).

ExecutiveMagazine.pl, https://executivemagazine.pl/finanse-gospodarka/FinTechy-bigtechy-neobanki-wyzwania-dla-bankow/.

Farah P., Macaulay J., Ericsson J. (2010), The next growth opportunity for banks, Survey Report.

Fesnak A. (2011), Planowanie finansów osobistych. Jak zaplanować swoje finanse?, Wydawnictwo, Złote Myśli, Gliwice.

Fesnak A. (2017), Plan finansowy – efekt pracy licencjonowanego doradcy finansowego, [in:] K. Waliszewski (ed.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa.

Financial Planning Process, Certified Financial Planner Board of Standard, www.cfp.net (accessed: 20.07.2021).

FINRA. (2016), Report on Digital Investment Advice, https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-report.pdf (accessed: 01.12.2021).

Fisch J.E., Labouré M., Turner J.E. (2019), The Emergence of the Robo-adviser. In:The Disruptive Impact of FinTech on Retirement System, (ed.) J. Agnew and O.S. Mitchell, Oxford University Press.

Flejterski S. (2007), Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fulk M., Grable J.E., Watkins K., Kruger M. (2018), Who uses robo-advisory services, and who does not? Financial Services Review. Summer, vol. 27, Issue 2, p. 173-188.

Gafrikova V., Szczesny W., Odrzygóźdź Z. (2015), Online Personal Finance Management Applications, Information Systems in Management, vol. 4, no. 1.

Galperti S. (2019), A theory of personal budgeting, Theoretical Economics, 14.

Gao S., Wang H., Xu D., Wang Y. (2007), An intelligent agent-assisted decision support system for family financial planning, Decision Support Systems, vol. 44, Issue 1, https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.03.001

Gawron O. (2019), Otoczenie regulacyjne sektora FinTech na przykładzie Dyrektywy PSD2 i wybranych ustaw krajowych, Finanse i Prawo Finansowe, vol. 4 (24).

Gitman L.J., Joehnk M.D. (2010), Personal Financial Planning, South-Western College Pub.

Górka J. (2018), Banki, GAFAM, FinTech w gospodarce współdzielenia – equilibrium współpracy i konkurencji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 531.

Górna, S., Warchlewska, A. (2018), Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz), Optimum. Economicum Studies, 1(91).

Haikel-Elsabeh M., Nouet S. (2016), How Personal Finance Management Influences Consumers’ Motivations and Behavior Regarding Online Banking Services, Digiworld Economic Journal, no. 103.

Harrison D. (2005), Personal financial planning: theory and practice. Pearson Education.

Harrison T. (2000), Financial Services Marketing, Pearson Education, London.

Hohenberger Ch., Lee Ch., Coughlin J.F. (2019), Acceptance of robo-advisers: Effects of financial experience, affective reactions, and self-enhancement motives, Financial Planning Review, 2, ttps://doi.org/10.1002/cfp2.1047

https://www.fpsb.org/wp-content/uploads/2021/04/FPSB-Map-March-26-scaled.jpg (accessed: 29.07.2021)

Iwańczuk-Kaliska A., Marszałek P., Schmidt K., Warchlewska A. (2021), Ocena zmian na rynku płatności w Polsce, Sygn. WIB PAB 10/2021, https://www.zbp.pl/getmedia/669eb511-e63c-40c2-a267-d9c0c87675dc/PAB_WIB_Ocena_zmian_na_rynku_platnosci_w_Polsce_Marszalek (accessed: 01.12.2021).

Jajuga K. (2008), Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym, [in:] K. Jajuga, T. Jajuga (ed.), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jajuga K., Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P. (2015), Integrated risk model in household life cycle, Wydawnictwo Naukowe UE Wrocław, Wrocław.

Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa.

Jajuga K. (2019), Czy FinTechy zmienią oblicze rynku finansowego: szanse, możliwości, barier. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kachel K. (2018), Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce. Wrocław: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Kaplan J. (2019), Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć, PWN, Warszawa.

Kasiewicz S. (2018), PSD2 krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Kisiel M. (2012), Doradztwo finansowe nowej generacji, 1 marca 2012, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Doradztwo-finansowe-nowej-generacji-2493032.html (accessed: 30.07.2021).

Kisiel M. (2016), Perspektywy rozwoju bankowych aplikacji PFM w kontekście wdrożenia dyrektywy PSD2, [in:] M. Maciejasz-Świątkiewicz, J. Karwowski (ed.), Ekonomia. Finanse. Bankowość, Księga Jubileuszowa Profesor Ewy Bobackiej-Kisiel, Wydawnictwo UE Wrocław, Wrocław.

Kordela D., 2018, Robo-advisors in asset management – the experience from Germany, European Journal of Service Management, 4 (28/1), 151-157.

Kowal A., Sebastianka B., Nowak K., Leszczyńska M., Kata R. (2020), Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Kunwar M. (2019), Artificial Intelligence in Finance. Understanding how automation and machine learning is transforming the financial industry, Thesis, Centria University of Applied Sciences, Business Management, gust 2019.

Lewis A. (2004), Personal Financial Planning: Origins, Developments and a Plan for Future Direction, The American Economist, vol. 48, no. 2.

Lindqvist A.(1981), A note on determinants of household saving behavior, Journal of Economic Psychology, vol. 1, Issue 1.

Litterscheidt, R., Streich, D.J. (2020), Financial education and digital asset management: What’s in the black box? Journal of Behavioral and Experimental Economics, 87, 101573.

Maciejasz-Świątkiewicz M. (2013), Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania, Studia i Monografie, Uniwersytet Opolski, no. 488.

Maj K., Strategia i inwestycje w AI w Unii Europejskiej, Konferencja AI w finansach, 7.09.2021.

Madir J. (ed.) (2019), FinTech: Law and Regulation, Edward Financial Law and Practice.

Marder T. (2016), FinTech for the Consumer Market: a Overview, Consumer Compliance Outlook.

Marszałek P., Kotliński G., Waliszewski K., Warchlewska A. (2021), Raport Modele biznesowe banków, WIB – due to be published.

Maruti Techlabs. (2021), 5 Ways AI is Transforming the Finance Industry, https://marutitech.com/ways-ai-transforming-finance/ (accessed: 07.08.2021).

McCarthy J., Minsky M.L., Rochester N., Shannon C.E. (2021), A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 31.08.1955, http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf  (accessed: 29.07.2021).

Milana C., Arvind A. (2021), Artificial intelligence techniques in finance and financial markets: A survey of the literature. Strategic Change 30, pp. 189-209. https://doi.org/10.1002/jsc.2403.

Milic-Czerniak, R. (2019), Rola FinTechów w rozwoju innowacji finansowych, [in:] K. Marchewka-Bartkowiak (ed.), Innowacje i nowe technologie w finansach. Studia BAS, 57(1), doi.org/10.31268/studiabas.2019.03.

Milic-Czerniak R. (ed.) (2016), Fnanse Osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje. Warszawa: Difin.

Money and Machines: 2021 Global Study, Oracle, https://www.oracle.com/pl/erp/ai-financials/money-and-machines (accessed: 27.07.2021).

Mumpuni M., Sukarno S. (2014), Design and implementation money management web based application for personal and family proposed for CV.X. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 115, s. 444-459. doi. 10.1016/j.sbspro.2014.02.452.

Musiał M. (2015), Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami osobistymi w polskich gospodarstwach domowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, vol. 4 no. 3.

Musiał M. (2018), Efektywność gospodarowania finansami osobistymi w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Nielsen J. (2012), Usability 101: Introduction to Usability, Pobrano z: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/.

Nowakowski M. (2020), FIN-TECH – technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, Wolters Kluwer, Warszawa.

Nowakowski M., K. Waliszewski. (2021), Artificial intelligence and algorithms assisting personal finance. A legal and economic perspective, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, no. 8, DOI 10.33226/0137-5490.2021.8.1, 2-10.

Nowakowski M. Wytyczne BaFin dla sektora finansowego w sprawie AI, to dobry przykład i dobre praktyki, 24.07.2021, https://alebank.pl/wytyczne-bafin-dla-sektora-finansowego-w-sprawie-ai-to-dobry-przyklad-i-dobre-praktyki/?id=378034&catid=625&cat2id=25924 (accessed: 10.08.2021).

Nowakowski M. (2021), Sztuczna inteligencja (AI) w kontekście automatyzacji sektora finansowego. Projekt rozporządzenia UE, Biuletyn Euro Info (5)7.

OECD, Financial education and youth, https://www.oecd.org/finance/financial-education-and-youth.htm (accessed: 8.06.2020).

OECD. (2017), PISA 2015 Results (vol. IV): Students’ Financial Literacy, PISA, OECD Publishing, Paris.http://dx.doi.org/10.1787/9789264270282-en.

Olejniczak T. (2014), Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 336.

Omarini A.E. (2018), Banks and FinTechs: How to develop a digital open banking approach for the bank’s future, International Business Research, vol. 11, no. 9.

Owsiak, S. (2002), Podstawy nauki finansów, PWN, Warszawa.

Personal financial planning – Requirements for personal financial planners, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:43033:en (accessed: 20.07.2021).

Pietrzyk P., Rokita P. (2018),  Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, no. 4(52).

Płocha E. (2020), O pojęciu sztucznej inteligencji i możliwościach jej zastosowania w postępowaniu cywilnym, Prawo w Działaniu, no. 44

Pothumsetty R. (2020), Implementation of Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Services, International Journal of Engineering and Technology, 7(3), pp. 3186-3193.

Raczkowski  K. (2014),  Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (ed.), Ekonomika  bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.

Raport z prac Zespołu ds. innowacji finansowych FinTech, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_z_prac_Zespolu_ds_rozwoju_innowacji_finansowych_73565.pdf  (accessed: 12.05.2021).

RCS. (2012), Using technology to help manage finances, https://www.ebri.org/docs/default-source/rcs/6_fs-06-rcs-12-fs6-tech.pdf?sfvrsn=62e5302f_2.

Ritchlin L. (2009), Founders of the Profession Look Back on the Roots of Financial Planning, Journal of Financial Planning, OCTOBER 2009.

Różanowski K. (2007), Sztuczna inteligencja rozwój, szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2007, no. 2

Saad L. (2016), Robo-Advice Still a Novelty for U.S. Investors, Marketplace, July 27.

Samal D., Mishra P., Mishra A. (2017), Robo-advisors: Can Algorithm Replace your Wealth Manager? Syntel, www.syntelinc.com.

Samsel A. (2019), Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych, Rozprawy ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, no. 31 (1/2019).

Schuchardt J., Bagwell D.C., Bailey W.C., DeVaney S.A., Grable J.E., Leech I.E., Lown J.M., Sharpe D.L., and Xiao J.J. (2007), Personal Finance: An Interdisciplinary Profession, Financial Counseling and Planning, vol. 18, Issue 1.

Ślązak E. (2018), Algorytmy zautomatyzowanego doradztwa finansowego (robo-advisor), [in:] A. Gospodarowicz (ed.), Bankowość elektroniczna, C.H. Beck, Warszawa.

Solarz J. (2014), Shadow banking jako innowacja finansowa. Studia Ekonomiczne, no. 186,  cz. 1, Innowacje a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

State of Polish AI. 2021, Fundacja Digital Poland, https://www.digitalpoland.org/publikacje (accessed: 27.07.2021)

Swenson S. (2020), Will Robo-Advisors Replace Traditional Financial Planners? CFA, CPA. Retrieved from: https://www.fool.com/investing/2020/07/12/will-robo-advice-replace-traditional-financial-pla.aspx

Świecka B., Musiał M. (2018), Enhancing financial literacy – experiment results. Argumenta Oeconomica Craconiensia, 18.

Świecka B., Terefenko P., Wiśniewski T., Xiao J. (2021), Consumer Financial Knowlegde and Cashless Payment Behaviour for Sustainable Development in Poland, Sustainability, 2021,13,6401, pp. 1-18, https://doi.org/10.3390/su13116401.

Świecka B., Yeşildağ E., Özen E., Grima S. (2020), Financial Literacy: The Case of Poland, Sustainability 12(2), 700, https://doi.org/10.3390/su12020700.

Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.

Świeszczak K. (2017), Zaufanie w świecie finansów w obliczu rozwoju technologii na przykładzie banków i sektora FinTech, Bezpieczny Bank, 2.

Świetlik K. (2011), Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe, Handel wewnętrzny no. 5, IERIGŻ-PIB, Warszawa.

Szczerbak M. (2016), Narzędzia zarzadzania finansami gospodarstwa domowego, [in:] Milic-Czerniak R. (ed.), Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje, Difin, Warszawa; Bywalec C. (2012), Ekonomika finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szpringer W. (2020), FinTechy – bigtechy – neobanki. Wyzwania dla banków, 10.05.2021,

Uryniuk J. (2012), Aplikacja pomaga wydawać mniej, NBP cykl dodatków w ramach programu edukacji ekonomicznej, Dziennik Gazeta Prawna; 21 grudnia.

Waliszewski K. (2014), Personal financial planning in Poland against the background of international experience, Financial Sciences, 4(21), s. 111-134, doi. 10.15611/nof.2014.4.08.

Waliszewski K. (2016). Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.

Waliszewski K., Warchlewska A. (2020a), Socio-Demographic Factors Determining Expectation Experienced while Using Modern Technologies in Personal Financial Management (PFM and robo-advice): A Polish Case, European Research Studies Journal vol. XXIII Special Issue 2, 893-904, doi. 10.35808/ersj/1904.

Waliszewski K., Warchlewska A. (2020b), Financial technologies in personal financial planning: robo-advice vs. human-advice, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXXII – zeszyt 4, doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.

Waliszewski K., Warchlewska A. (2020c), Attitudes Towards Artificial Intelligence in the Area of Personal Financial Planning: A Case Study of Selected Coutries, Enterpreneurship and Sustainability Issues, vol. 8 (2), doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(24).

Waliszewski K., Warchlewska A. (2021a), How We Can Benefit from Personal Finance Management Applications During The COVID-19 Pandemic? The Polish Case, Enterpreneurship and Sustainability Issues, Vol 8(3), doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(42).

Waliszewski K., Warchlewska A. (2021c), Aplikacje PFM jako FinTech w finansach osobistych, [in:] K. Perez (ed.), Innowacje finansowe w gospodarce 4.0, Wydawnictwo UE w Poznaniu

Waliszewski K., Welch H.O. (2021), From the Roots to the Present of Personal Financial Planning – Achievements on the 50th anniversary of the Movement, Journal of Finance and Financial Law, Col 1(29), pp. 129-153.

Waliszewski K. (2020), Robo-doradztwo jako przykład FinTechu – problem regulacji i funkcjonowania, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, no. 7.

Waliszewski K., Warchlewska A. (2021b), Aplikacje wspomagające zarządzanie finansami osobistymi – perspektywa edukacji finansowej studentów, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. CXIX, pp. 355-378, 10.26485/SPE/2021/119/19

Wallet (2021), http://wallet.ai/ (accessed: 07.08.2021).

Warchlewska A. (2020), Will the development of cashless payment technologies increase the financial exclusion of senior citizens? Acta Sci. Pol. Oeconomia 19(2), pp. 87-96, doi: 10.22630/ASPE.2020.19.2.21

Warchlewska A., Waliszewski K. (2020), Who uses Robo-Advisors? The Polish Case, European Research Studies Journal, vol. 23, no. 1, pp. 97–114,

Warchlewska, A., Janc, A., Iwański, R. (2021), Personal finances in the era of modern technological solution, Journal of Finance and Financial Law, vol. 1(9).

Weber Elżaowska A-M. (2019), Sztuczna inteligencja a prawo spółek handlowych, Monitor Prawa Handlowego no.  4, DOI: 10.32027/MPH.19.4.2

Wiśniewska A. (2018), Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych – gospodarstwa domowe 4.0., Europa Regionum, no. 34.

Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Nowoczesne technologie – wyzwanie dla współczesnych konsumentów. Studies & Proceeding of Polish Association for Knowledge Management 51.

Wodecki A. (2021), Sztuczna inteligencja we współczesnych organizacjach. Jak utonomiczne systemy mogą wpływać na firmy, modele biznesowe i rynki? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Wołoszyn J., Wołoszyn P. (2011), Digital exclusion in the information society and artificial intelligence techniques, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1(17)

Woodyard A.S., Grable J.E., 2018, Insights into the Users of Robo-Advisory Firms, Journal of Financial Service Professionals 72 (5).

www.britannica.com, Hasło artificial inteligence, (accessed: 27.07.2021).

Xie M. (2019), Development of Artificial Intelligence and Effects on Financial System, Journal of Physics: Conference Series, 1187 032084, doi:10.1088/1742-6596/1187/3/03208.

Zięba-Szklarska M. (2017/2018), Fin-Tech i Insur-Tech! Szansa czy zagrożenie dla pośredników i doradców finansowych? Przewodnik dla Pośredników Finansowych.

Zięba-Szklarska M., Waliszewski K. (2016), Dokąd zmierza doradztwo finansowe w Europie z perspektywy najnowszych i planowanych regulacji? referat wygłoszony podczas Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg.

Zinczuk B. (2018), Artificial intelligence and its socially responsible use in the modern economy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, no. 5 (52).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku