• Inteligentny rozwój inteligentnych miast

Obecnie coraz częściej słyszymy o inteligentnych miastach, które dzięki rozwojowi zaawansowanych technologii i umiejętnym ich wykorzystaniu dążą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, jednocześnie obniżając koszty, dążąc do jak najbardziej zrównoważonego rozwoju struktur miejskich, w tym transportu miejskiego, budownictwa, infrastruktury, gospodarki odpadami, aby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej w sprzyjającej przestrzeni życiowej. Na świecie systematycznie tworzy się międzynarodowe rankingi inteligentnych miast, toteż władze miast są zainteresowane tym, aby prezentować swoją przestrzeń jako inteligentną, efektowną oraz ładną, przez co sprzyjającą wysokiej jakości życia ich mieszkańców. Można śmiało stwierdzić, że zwiększa to znacząco atrakcyjność miasta dla wszystkich interesariuszy związanych z jego funkcjonowaniem (mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców, władz miasta, organizacji non profit i in.). Autorzy niniejszej monografii starają się łączy

Podtytuł Inteligentny rozwój inteligentnych miast
Autor Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak (red.)
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-407-5
Obecnie coraz częściej słyszymy o inteligentnych miastach, które dzięki rozwojowi zaawansowanych technologii i umiejętnym ich wykorzystaniu dążą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, jednocześnie obniżając koszty, dążąc do jak najbardziej zrównoważonego rozwoju struktur miejskich, w tym transportu miejskiego, budownictwa, infrastruktury, gospodarki odpadami, aby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej w sprzyjającej przestrzeni życiowej.

Na świecie systematycznie tworzy się międzynarodowe rankingi inteligentnych miast, toteż władze miast są zainteresowane tym, aby prezentować swoją przestrzeń jako inteligentną, efektowną oraz ładną, przez co sprzyjającą wysokiej jakości życia ich mieszkańców. Można śmiało stwierdzić, że zwiększa to znacząco atrakcyjność miasta dla wszystkich interesariuszy związanych z jego funkcjonowaniem (mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców, władz miasta, organizacji non profit i in.).

Autorzy niniejszej monografii starają się łączyć koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz poszczególne elementy Quintuple Helix w rozważaniach i badaniach poświęconych funkcjonowaniu inteligentnych miast. Głównym celem realizowanym w poszczególnych rozdziałach monografii jest przedstawienie kluczowych wątków teoretycznych i badawczych wyznaczających obszary zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast. Do realizacji tak postawionego celu Autorzy wykorzystują studia literaturowe oraz badania własne dotyczące funkcjonowania inteligentnych miast w Polsce, w tym także szeroko zakrojonych, interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie miast polskich w drugiej połowie 2019 roku.

Monografia i wnioski w niej zawarte mogą być wykorzystane w teorii i praktyce zarządzania miastami, w tym w szczególności w tworzeniu wielowymiarowej, inteligentnej infrastruktury miejskiej.

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Zastosowanie Modelu Quintuple Helix w projektowaniu Smart Sustainable City (Aleksandra Kuzior) 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Model Quintuple Helix 16
1.3. Smart Sustainable City 22
1.4. Podsumowanie 23
Bibliografia 24

Rozdział 2
Ocena potencjału relacji miasto - uczelnia w zakresie kreowania inteligentnych miast w Polsce (Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak) 27
2.1. Idea i rozwój inteligentnych miast w kontekście relacji miasto - uczelnia 27
2.2. Metodyka badań 29
2.3. Potrzeba współpracy polskich miast z uczelniami wyższymi. Wyniki badań ankietowych 31
2.4. Podsumowanie 35
Bibliografia 36

Rozdział 3
Przedsiębiorczy kontekst inteligentnych miast (Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska) 39
3.1. Wprowadzenie 39
3.2. Inteligentne miasto źródłem szans przedsiębiorczych 41
3.3. Kierunki badawcze w ramach relacji inteligentne miasto - działania przedsiębiorcze 45
3.4. Podsumowanie 50
Bibliografia 51

Rozdział 4
Luki i aspekty logistyczne w strategiach polskich miast (Katarzyna Dohn, Marzena Kramarz, Edyta Przybylska) 55
4.1. Wprowadzenie 55
4.2. Problemy logistyczne w miastach a strategie miast 56
4.3. Identyfikacja luk i wyzwania strategiczne polskich miast dla inteligentnego rozwoju w obszarze logistyki 67
4.4. Posumowanie 71
Bibliografia 71

Rozdział 5
Zrównoważona logistyka i transport odpadów w inteligentnym mieście (kontekst prawny, organizacyjny, innowacyjny) (Ewa Stawiarska, Paweł Sobczak) 73
5.1. Wprowadzenie 73
5.2. Zrównoważona logistyka i transport odpadów w inteligentnym mieście (kontekst prawny) 76
5.3. Zrównoważona logistyka i transport odpadów w inteligentnym mieście (kontekst organizacyjny) 78
5.4. Zrównoważona logistyka i transport odpadów w inteligentnym mieście (kontekst innowacyjny) 84
5.5. Podsumowanie 86
Bibliografia 87

Rozdział 6
Smart City jako zadanie publiczne (Tomasz Szewc) 89
6.1. Koncepcja Smart City 89
6.2. Interesariusze Smart City 90
6.3. Samorząd terytorialny jako szczególny interesariusz Smart City 90
6.4. Zasada legalności działania administracji publicznej 92
6.5. Prawne uwarunkowania podejmowania przez gminy działań realizujących koncepcję Smart City 93
6.6. Podsumowanie 97
Bibliografia 99

Rozdział 7
Inteligentne miasta a ich własność intelektualna. Status prawny oraz ochrona i korzystanie z nazw i herbów (Wojciech Kowalski) 101
7.1. Wprowadzenie 101
7.2. Konstrukcja prawna miasta i jego praw 102
7.3. Status prawny nazwy miasta 105
7.7. Status prawny herbów 110
7.8. Korzystanie z nazw i herbów oraz ich ochrona 112
7.9. Kwestia ochrony herbów jako znaków towarowych 115
7.10. Podsumowanie 117
Bibliografia 120

Rozdział 8
Connexity jako element koncepcji Smart City - analiza wybranych aspektów na przykładzie polskich miast (Grażyna Osika) 123
8.1. Wprowadzenie 123
8.2. Connexity jako warunek zbiorowej inteligencji - założenia teoretyczne 124
8.3. Koncepcja Smart City a „connexity miasta" - analiza aplikacyjna 126
8.4. Connexity w kontekście polskich miast 129
8.5. Podsumowanie 133
Bibliografia 134

Rozdział 9
Badanie złożonych zjawisk społecznych w kontekście inteligentnego miasta (Agnieszka Kowalska-Styczeń) 137
9.1. Wprowadzenie 137
9.2. Inteligentne miasto jako złożony system społeczny 138
9.3. Sposób prowadzenia badań złożonych zjawisk społecznych w kontekście inteligentnego miasta 140
9.4. Podsumowanie 144
Bibliografia 145

Rozdział 10
W stronę Human Smart City - praktyka partycypacji obywatelskiej w polskich miastach (Barbara Rożałowska) 147
10.1. Wprowadzenie 147
10.2. W poszukiwaniu istoty Human Smart City 148
10.3. Partycypacja jako model zachowań obywatelskich 150
10.4. Human Smart City a praktyka partycypacji w polskich miastach 153
10.5. Podsumowanie 157
Bibliografia 157

Rozdział 11
Problematyka ochrony środowiska w kontekście tworzenia i rozwoju inteligentnych miast w Polsce - wybrane zagadnienia (Jolanta Ignac-Nowicka, Agnieszka Janik, Adam Ryszko, Marek Szafraniec) 159
11.1. Wprowadzenie 159
11.2. Istota inteligentnego miasta i jego związków z ochroną środowiska 162
11.3. Koncepcja i metodyka przeprowadzonych badań 165
11.4. Prezentacja i dyskusja uzyskanych wyników badań 167
11.5. Podsumowanie 173
Bibliografia 175

Rozdział 12
Badania świadomości i potrzeb mieszkańców dla idei Smart City w kontekście problemu zanieczyszczonego powietrza (Jolanta Ignac-Nowicka) 177
12.1. Wprowadzenie 177
12.2. Metodyka badań 179
12.3. Badania terenowe środowiska miejskiego pod kątem zanieczyszczenia powietrza 179
12.3.1. Czynniki wpływające na przemieszczanie się zanieczyszczeń powietrza 180
12.3.2. Wyniki badań terenowych 181
12.4. Wyniki badań ankietowych 183
12.5. Podsumowanie i wnioski 186
Bibliografia 187

Rozdział 13
Norma ISO 37120 - nowe narzędzie do oceny i porównania inteligentnych miast (Katarzyna Midor, Grażyna Płaza) 189
13.1. Wprowadzenie 189
13.2. Międzynarodowa norma ISO 37120 191
13.3. Certyfikacja miast zgodnie z normą PN-ISO 37120:2015 196
13.4. Certyfikat uzyskany przez Polski Komitet Normalizacyjny 199
13.5. Podsumowanie 200
Źródło finansowania pozostałe rozdziały tego nie mają 201
Bibliografia 201

Rozdział 14
Ocena polskich miast w świetle koncepcji inteligentnego miasta na podstawie opinii samorządów (Adam Sojda, Maciej Wolny, Tomasz Owczarek) 203
14.1. Wprowadzenie 203
14.2. Opis próby badawczej i przedmiotu badań 205
14.3. Ocena miast w obszarze infrastruktury informatycznej 207
14.4. Postrzeganie miasta jako Inteligentnego Miasta 209
14.5. Podsumowanie 212
Bibliografia 214

Zakończenie 217
Spis tabel 221
Spis rysunków 223

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku