• Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie

Analizy prowadzone w niniejszej książce można potraktować jako unikatowe, ponieważ badania zostały przeprowadzone na początku przedstawianego okresu, kiedy stosunek ludzi do tego, co się wokół nich dzieje, był jeszcze nieukształtowany, zaś wiedza na temat tego, jakie to będzie miało w dłuższej perspektywie konsekwencje oraz jak długo ten stan potrwa, była mimo wszystko niewielka. Przystępny i przeglądowy charakter książki, trafne i skłaniające do refleksji wnioski stanowić będą z pewnością doskonałe wprowadzenie do kontynuowania w przyszłości przez zainteresowanych badaczy jeszcze bardziej pogłębionych i zaawansowanych analiz w różnych obszarach i wymiarach rzeczywistości społecznej związanych z pandemią i jej konsekwencjami. Z recenzji dr hab. Barbary Wiśniewskiej-Paź, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego W książce Piotra Długosza znajdujemy próbę wskazania i opisania mechanizmów psychologicznych i społecznych, które są uruchamiane przez pandemię. Na podkreślenie zasługuje sposób analizy i prezentacji wyników badań. Widać tu biegłość Autora w stosowaniu bardziej zaawansowanych technik analizy, wychodzących poza proste rozkłady odpowiedzi. Autor nie tylko stosuje analizy korelacyjną i czynnikową, ale co ważniejsze przekształca dane wyjściowe, tworzy indeksy na bazie konkretnych odpowiedzi, pozwalające na bardziej ogólny, a zarazem czytelniejszy opis badanych zjawisk. Z recenzji dr. hab. Mariana Niezgody, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podtytuł Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie
Autor Piotr Długosz
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 198
60.00 45.60
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-512-6
Analizy prowadzone w niniejszej książce można potraktować jako unikatowe, ponieważ badania zostały przeprowadzone na początku przedstawianego okresu, kiedy stosunek ludzi do tego, co się wokół nich dzieje, był jeszcze nieukształtowany, zaś wiedza na temat tego, jakie to będzie miało w dłuższej perspektywie konsekwencje oraz jak długo ten stan potrwa, była mimo wszystko niewielka.
Przystępny i przeglądowy charakter książki, trafne i skłaniające do refleksji wnioski stanowić będą z pewnością doskonałe wprowadzenie do kontynuowania w przyszłości przez zainteresowanych badaczy jeszcze bardziej pogłębionych i zaawansowanych analiz w różnych obszarach i wymiarach rzeczywistości społecznej związanych z pandemią i jej konsekwencjami.
Z recenzji dr hab. Barbary Wiśniewskiej-Paź, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego


W książce Piotra Długosza znajdujemy próbę wskazania i opisania mechanizmów psychologicznych i społecznych, które są uruchamiane przez pandemię.
Na podkreślenie zasługuje sposób analizy i prezentacji wyników badań. Widać tu biegłość Autora w stosowaniu bardziej zaawansowanych technik analizy, wychodzących poza proste rozkłady odpowiedzi. Autor nie tylko stosuje analizy korelacyjną i czynnikową, ale co ważniejsze przekształca dane wyjściowe, tworzy indeksy na bazie konkretnych odpowiedzi, pozwalające na bardziej ogólny, a zarazem czytelniejszy opis badanych zjawisk.
Z recenzji dr. hab. Mariana Niezgody, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstęp 9

Rozdział 1
Socjologia pandemii? 19
1.1. Specyfika subdyscypliny 19
1.2. Praktyka badawcza 24
1.3. Program badawczy 30

Rozdział 2
Trauma i jej socjologiczne implikacje w pandemicznym społeczeństwie 35
2.1. Trauma i jej znaczenie 35
2.2. Trauma pierwotna 36
2.3. Trauma wtórna 40
2.4. Traumy aktualne 42
2.5. Od traumy biologicznej do traumy zbiorowej 44
2.6. Symptomy traumy 47
2.7. Reakcje na traumę 49

Rozdział 3
Metodologia badań 55
3.1. Wiek 57
3.2. Miejsce zamieszkania 57
3.3. Stan cywilny 59
3.4. Poziom wykształcania 60
3.4.1. Jakość wyższego wykształcenia 61
3.4.2. Reprodukcja statusów 62
3.5. Kategorie społeczno-zawodowe 64
3.6. Typ umowy o pracę 66
3.7. Religijność 68
3.8. Kapitał społeczny 69
3.9. Materialne warunki życia 71
3.10. Ocena sytuacji gospodarczej kraju 72

Rozdział 4
Trauma inicjalna 75
4.1. Trauma kulturowa 75
4.2. Trauma biologiczna 79

Rozdział 5
Społeczne koszty COVID-19 83
5.1. Spadek poziomu życia 83
5.2. Utrata pracy 86
5.3. Strata zasobów ekonomicznych 88
5.4. Obawy przed utratą pracy na skutek kryzysu 90
5.5. Ograniczenia praktyk społecznych 92
5.6. Obszary deprywacji 95
5.7. Życie społeczne w cyfrowej rzeczywistości 100

Rozdział 6
Czynniki pośredniczące 107
6.1. Wpływ ekspozycji medialnej na zdrowie psychiczne 108
6.2. Poziom zainteresowania informacjami na temat pandemii 111
6.3. Neurotyzm w polskim społeczeństwie 113

Rozdział 7
Symptomy traumy 119
7.1. Syndrom lęku przed COVID-19 120
7.2. Strach przed COVID-19 124
7.3. Stres pandemii 127

Rozdział 8
Strategie radzenia sobie z traumą pandemii 133

Rozdział 9
Dezintegracja pozytywna? 143
9.1. Zmiana wartości życiowych 148
9.2. Zadowolenie z życia 154
9.3. Pesymizm antycypacyjny 157

Rozdział 10
Polityka w cieniu pandemii 165
10.1. Orientacje polityczne 166
11.2. Polityczne orientacje i ich wpływ na zachowania wyborcze 168
10.3. Wpływ orientacji politycznych na partyjne sympatie 169
10.4. Uwarunkowania preferencji wyborczych w wyborach prezydenckich 170
10.5. Aktywność wyborcza i jej uwarunkowania 173

Zakończenie 179
Bibliografia 187
Spis wykresów 195
Spis tabel 197

Piotr Długosz - dr hab. prof. UP, kierownik Zakładu Metodologii Badań Społecznych, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN. Autor sześciu monografii, m.in. „Traumy wielkiej zmiany na Podkarpaciu", Kraków 2008. Badacz traumy transformacji na Ukrainie (grant z NCN). Obecnie zajmuje się psychospołecznymi skutkami pandemii COVID-19. Publikuje w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, np.: „Studia Polityczne", „Frontiers Psychiatry", „Personality and Individual Differences", „Brain Sciences".

Dr hab. Marian Niezgoda, emerytowany profesor UJ
Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku