• Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością i wycena marki (wyd. II)

W książce Autor przedstawia unikatowe spojrzenie na markę oczami właściciela firmy, akcjonariuszy oraz top managementu, którzy chcą przede wszystkim zrozumieć relację wykreowanego kapitału marki z wartością przedsiębiorstwa, a także umieć określić wartość finansową marki. Jest to zatem pozycja przede wszystkim dla osób pracujących w finansach, a także dla właścicieli przedsiębiorstw czy przedstawicieli najwyższych szcze-bli zarządzania. Po tę książkę mogą też sięgnąć osoby pracujące w marketingu, aby uświadomić sobie konsekwencje budowania silnej marki dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Osoby, które na co dzień nie zajmują się tymi zagadnieniami, również znajdą w książce wiele wątków wyja-śniających mechanizm oddziaływania marki, co pomoże im lepiej odnaleźć się w świecie, w którym marki są wszechobecne i wpływają wielokie-runkowo na ich życie. Prezentowana monografia przedstawia markę z punktu widzenia jej roli w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem pełnionych przez nią różnych funkcji komercyjnych i społecznych. Lektura książki przynosi odpowiedzi m.in. na następujące pytania: • Jaka jest istota marki i co się na nią składa? • Jak marka postrzegana jest z perspektywy marketingowej, sprawozdawczej, finansowej, prawnej i strategicznej przedsiębiorstwa? • Jak można wycenić markę i jak rozumieć wynik wyceny w kontekście jej celów? • Jak ustalić właściwą stawkę licencyjną dla marki? • Jak będzie ewoluowała rola i znaczenie marek w przyszłości? Marka stanowi złożoną i wielowymiarową koncepcję, której pełne zrozumienie oraz wykorzystanie na rzecz efektywnego zarządzania przedsiębior-stwem wymaga wiedzy i kompetencji z różnych obszarów, m.in.: ekonomii, marketingu, zarządzania strategicznego, rachunkowości, finansów i prawa.

Podtytuł Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością i wycena marki (wyd. II)
Autor Grzegorz Urbanek
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 320
65.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-648-2
W książce Autor przedstawia unikatowe spojrzenie na markę oczami właściciela firmy, akcjonariuszy oraz top managementu, którzy chcą przede wszystkim zrozumieć relację wykreowanego kapitału marki z wartością przedsiębiorstwa, a także umieć określić wartość finansową marki. Jest to zatem pozycja przede wszystkim dla osób pracujących w finansach, a także dla właścicieli przedsiębiorstw czy przedstawicieli najwyższych szcze-bli zarządzania. Po tę książkę mogą też sięgnąć osoby pracujące w marketingu, aby uświadomić sobie konsekwencje budowania silnej marki dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Osoby, które na co dzień nie zajmują się tymi zagadnieniami, również znajdą w książce wiele wątków wyja-śniających mechanizm oddziaływania marki, co pomoże im lepiej odnaleźć się w świecie, w którym marki są wszechobecne i wpływają wielokie-runkowo na ich życie.

Prezentowana monografia przedstawia markę z punktu widzenia jej roli w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem pełnionych przez nią różnych funkcji komercyjnych i społecznych. Lektura książki przynosi odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Jaka jest istota marki i co się na nią składa?
• Jak marka postrzegana jest z perspektywy marketingowej, sprawozdawczej, finansowej, prawnej i strategicznej przedsiębiorstwa?
• Jak można wycenić markę i jak rozumieć wynik wyceny w kontekście jej celów?
• Jak ustalić właściwą stawkę licencyjną dla marki?
• Jak będzie ewoluowała rola i znaczenie marek w przyszłości?

Marka stanowi złożoną i wielowymiarową koncepcję, której pełne zrozumienie oraz wykorzystanie na rzecz efektywnego zarządzania przedsiębior-stwem wymaga wiedzy i kompetencji z różnych obszarów, m.in.: ekonomii, marketingu, zarządzania strategicznego, rachunkowości, finansów i prawa.

Wstęp 9

Rozdział 1
Pojęcie i ewolucja znaczenia marki 17
1.2. Od piktogramu do ikony kultury 17
1.2. Istota marki 27
1.3. Elementy składowe marki 30

Rozdział 2
Perspektywa marketingowa marki 35
2.1. Rola marki w tworzeniu wartości dla klienta 35
2.2. Marka jako zestaw aktywów - kapitał marki 41

Rozdział 3
Marka z perspektywy prawnej 55
3.1. Identyfikatory marki jako znaki towarowe 56
3.2. Pozostałe prawa własności intelektualnej związane z marką 61
3.3. Ochrona marki 64

Rozdział 4
Marka w strategii przedsiębiorstwa 71
4.1. Strategia przedsiębiorstwa w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej 71
4.2. Realna przewaga konkurencyjna 74
4.3. Rola marki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 76

Rozdział 5
Marka jako kategoria sprawozdawcza 87
5.1. Geneza 87
5.2. Regulacje standardów rachunkowości odnośnie marki 89
5.3. Pozabilansowe ujęcie marki - propozycje rozwiązań 98
5.4. Marka w bilansie pro forma a rentowność przedsiębiorstwa 102

Rozdział 6
Marka a wartość przedsiębiorstwa i wartość dla akcjonariuszy 111
6.1. Spojrzenie mikroekonomiczne na markę 111
6.2. Cele działania przedsiębiorstwa 118
6.3. Wartość przedsiębiorstwa i metody jej wyceny 122
6.3.1. Rodzaje wartości i jej determinanty 122
6.3.2. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa 126
6.3.3. Wycena porównawcza przedsiębiorstwa 133
6.4. Wyniki i wartość przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy 136
6.5. Marka a wartość przedsiębiorstwa 142
6.6. Wpływ marki na wyniki przedsiębiorstwa i wartość dla akcjonariuszy - wyniki badań 149

Rozdział 7
Wycena marki 163
7.1. Ogólne zasady 163
7.2. Metody kosztowe wyceny marki 179
7.3. Metody rynkowe wyceny marki 184
7.4. Metody dochodowe wyceny marki 194
7.4.1. Ogólne założenia 194
7.4.2. Wymagana stopa zwrotu dla marki 198
7.4.3. Metody bezpośrednie wyceny marki 210
7.4.4. Metody pośrednie wyceny marki 217
7.5. Opcje realne w wycenie marki 225
7.6. Wybór metody wyceny marki 236

Rozdział 8
Licencjonowanie marki w budowaniu wartości przedsiębiorstwa 239
8.1. Istota i rodzaje licencji marki 239
8.2. Zasady ustalania wysokości stawek licencyjnych dla marki 247
8.4. Podejście rynkowe w ustalaniu stawek licencyjnych 252
8.4. Podejście dochodowe w ustalaniu wysokości stawek licencyjnych 256
8.5. Szacowanie opłaty licencyjnej na podstawie zdyskontowanych przepływów gotówkowych 264

Rozdział 9
Przyszłość marek w globalnej gospodarce 275

Zakończenie 299
Bibliografia 305
Spis tabel 317
Spis rysunków 319

Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek − kierownik Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem około stu publikacji, głównie z obszaru zarządzania wartością i pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Praco-wał w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Jest autorem wielu analiz i ekspertyz dotyczących strategii organizacji, wyceny przedsiębiorstw i wyceny własności intelektualnej.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Jacek Kall, prof. WSB w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku