• Komitet regionów Unii Europejskiej a integracja europejska

Podtytuł Komitet regionów Unii Europejskiej a integracja europejska
Autor Małgorzata Bielecka
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 242
49.00 39.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-08-8
Książka poświęcona jest miejscu i roli Komitetu Regionów w procesie jednoczenia Europy. Komitet Regionów jest najmłodszą instytucją Unii Europejskiej. Powołany Traktatem z Maastricht w 1992 r., rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Od samego początku miał zarówno swoich zwolenników, jak i prze­ciwników. Dla pierwszych był on ucieleśnieniem „,,subsydiarności??, gwarantem udziału samorządów terytorialnych w tworzeniu Europy opartej na za­sadach demokracji obywatelskiej. Przeciwnicy poddawali w wątpliwość celowość jego istnienia, argumentując, iż sprawy samorządu należą do wyłącz­nych kompetencji państw członkowskich, natomiast regiony nie mogą uzurpować sobie praw do udziału w polityce zagranicznej. Ostatecznie o powoła­niu Komitetu Regionów przesądził nacisk rządu niemieckiego, popieranego przez Komisję Europejską. Ta ostatnia gotowa była przyznać nowej instytucji stosunkowo duże kompetencje. W efekcie utworzono jednak organ o dość ograniczonych kompetencjach. Udział Komitetu Regionów w procesie decy­zyjnym Unii Europejskiej ogranicza się do wydawania opinii. Są one publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Rozdział l
Współpraca regionalna a procesy integracyjne 9
1.1. Geneza współparcy regionalnej w Europie 9
1.2. Determinanty współpracy regionalnej 16
1.3. Ewolucja problematyki regionów we Wspólnotach Europejskich 20
1.4. Polityka regionalna w świetle Traktatu o Ustanowieniu
Wspólnoty Europejskiej 30

Rozdział 2
Komitet Regionów - geneza, struktura i kompetencje 37
2.1. Geneza powołania Komitetu Regionów 37
2.2. Obecna pozycja prawna Komitetu Regionów w strukturze organizacyjnej
Unii Europejskiej 44
2.3. Skład Komitetu Regionów 48

Rozdział 3
Komitet Regionów a instytucje Wspólnot Europejskich 67
3.1. Tryb współdziałania z głównymi instytucjami Unii Europejskiej 67
3.2. Relacje z Komisją Europejską i innymi instytucjami 75

Rozdział 4
Organy Komitetu Regionów i ich działalność w łatach 1994-2001 83
4.1. Zgromadzenie plenarne 83
4.2. Biuro 89
4.3. Komisje 94
4.4. Komisja do spraw instytucjonalnych 118

Rozdział 5
Działalność konsultacyjna Komitetów Regionów w latach 1994-2003 123
5.1. Dziedziny aktywności i opinie Komitetu Regionów przyjęte
w latach 1994-1998 123
5.2. Dziedziny aktywności i opinie Komitetu Regionów przyjęte
w latach 1998-2001 146
5.3. Działalność konsultacyjna Komitetu Regionów na na początku III kadencji
w latach 2002-2003 166
5.4. Efekty działalności Komitetu Regionów 168

Rozdział 6
Komitet Regionów a perspektywy rozwoju zjednoczonej Europy 175
6.1. Koncepcje wzrostu roli regionów i zbiorowości terytorialnych w jednoczącej
się Europie 175
6.2. Wzrost znaczenia Komitetu Reionów w procesie jednoczenia Europy 188

Rozdział 7
Priorytety Komitetu Regionów w latach 2002-2006 205
7.1. Istota działalności priorytetowej Komitetu Regionów 205
7.2. Specyficzne priorytety polityczne Komitetu Regionów 207
7.3. Ewolucja roli Komitetu Regionów w systemie instytucjonalnym
Unii Europejskiej 212

Podsumowanie 215
Zakończenie 219
Ważniejsze skróty 223
Bibliografia 225

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku