• Logistyka usług (wyd. III)

Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług. Wytwarza on największą część PKB i zatrudnia najwięcej pracowników. Związane jest to ze wzrostem zamożności społeczeństw, rosnącym poziomem wykształcenia oraz zwiększającym się wraz z nim poziomem aspiracji i oczekiwań, a przez to rosnącym popytem na dobra - a zwłaszcza usługi - zaspokajające potrzeby wyższe. Dominacja usług wpływa w olbrzymim stopniu na funkcjonowanie tych gospodarek, powoduje spadek znaczenia przemysłu, silne przenikanie się czynności produkcyjnych i usługowych w nowoczesnych gałęziach gospodarki, kluczowe znaczenie informacji i wiedzy jako podstawowych czynników produkcji. Publikacja „Logistyka usług" dostarcza Czytelnikowi w sposób przekrojowy i syntetyczny wiedzy nie tylko z zakresu usług, jakości usług, ale także zwraca uwagę na logistyczną stronę ich funkcjonowania i pokazuje poszczególne elementy procesów logistycznych w konkretnych branżach usługowych. Pierwsza część publikacji ma charakter ogólnego studium, w którym scharakteryzowano i przedstawiono pojęcia z zakresu usług, usług logistycznych, zdefiniowano pojęcie logistyki usług. Druga część publikacji to omówienie kilku gałęzi usług, jak: • transport drogowy rzeczy, • komunikacja miejska, • turystyka, • gastronomia, • organizacja imprez masowych i wskazanie występujących w nich aspektów oraz problemów logistycznych. Ostatni rozdział stanowi zbiór krótszych opracowań pokazujących praktyczne strony działań logistycznych w usługach, np. przy transporcie dzieł sztuki czy też transporcie materiałów niebezpiecznych. Publikacja opiera się na bogatym i aktualnym materiale źródłowym, zawiera wiele tabel oraz ilustracji ułatwiających przyswojenie i zrozumienie prezentowanych w niej pojęć, napisana jest zwięźle, a zagadnienia przedstawia w sposób skondensowany. Książka przeznaczona jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie logistyczne w usługach, kadry naukowej i dydaktycznej uczelni oraz innych instytucji naukowych prowadzących badania lub zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania usługami i zarządzania logistycznego, a także do studentów kierunków: zarządzanie, logistyka, transport.

Podtytuł Logistyka usług (wyd. III)
Autor Grzegorz Biesok (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
48.00 35.04
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-650-5
Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług. Wytwarza on największą część PKB i zatrudnia najwięcej pracowników. Związane jest to ze wzrostem zamożności społeczeństw, rosnącym poziomem wykształcenia oraz zwiększającym się wraz z nim poziomem aspiracji i oczekiwań, a przez to rosnącym popytem na dobra - a zwłaszcza usługi - zaspokajające potrzeby wyższe. Dominacja usług wpływa w olbrzymim stopniu na funkcjonowanie tych gospodarek, powoduje spadek znaczenia przemysłu, silne przenikanie się czynności produkcyjnych i usługowych w nowoczesnych gałęziach gospodarki, kluczowe znaczenie informacji i wiedzy jako podstawowych czynników produkcji.

Publikacja „Logistyka usług" dostarcza Czytelnikowi w sposób przekrojowy i syntetyczny wiedzy nie tylko z zakresu usług, jakości usług, ale także zwraca uwagę na logistyczną stronę ich funkcjonowania i pokazuje poszczególne elementy procesów logistycznych w konkretnych branżach usługowych.

Pierwsza część publikacji ma charakter ogólnego studium, w którym scharakteryzowano i przedstawiono pojęcia z zakresu usług, usług logistycznych, zdefiniowano pojęcie logistyki usług. Druga część publikacji to omówienie kilku gałęzi usług, jak:
• transport drogowy rzeczy,
• komunikacja miejska,
• turystyka,
• gastronomia,
• organizacja imprez masowych
i wskazanie występujących w nich aspektów oraz problemów logistycznych. Ostatni rozdział stanowi zbiór krótszych opracowań pokazujących praktyczne strony działań logistycznych w usługach, np. przy transporcie dzieł sztuki czy też transporcie materiałów niebezpiecznych.

Publikacja opiera się na bogatym i aktualnym materiale źródłowym, zawiera wiele tabel oraz ilustracji ułatwiających przyswojenie i zrozumienie prezentowanych w niej pojęć, napisana jest zwięźle, a zagadnienia przedstawia w sposób skondensowany.

Książka przeznaczona jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla odpowiedzialnych za zarządzanie logistyczne w usługach, kadry naukowej i dydaktycznej uczelni oraz innych instytucji naukowych prowadzących badania lub zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania usługami i zarządzania logistycznego, a także do studentów kierunków: zarządzanie, logistyka, transport.

Przedmowa 7

Rozdział 1
Usługi - Grzegorz Biesok 9
Pojęcie usług 10
Cechy usług 12
Klasyfikacja usług 15
Usługi w polskich klasyfikacjach standardowych 18
Usługi w Polskiej Klasyfikacji Działalności 19
Usługi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 20
Jakość usług 21
Determinanty i ocena jakości usług 26
Logistyka usług 29
Literatura do rozdziału pierwszego 34

Rozdział 2
Usługi logistyczne - Jakub Koszeluk 37
Pojęcie usług logistycznych 37
Rodzaje usług logistycznych 40
Charakterystyka usług logistycznych 42
Usługi spedycyjne 42
Usługi transportowe 44
Usługi kurierskie 47
Centra logistyczne 48
Outsourcing usług logistycznych 50
Branża usług logistycznych 52
Literatura do rozdziału drugiego 54

Rozdział 3
Logistyka usług transportu samochodowego rzeczy - Eleonora Springer 57
Charakterystyka transportu samochodowego 57
Przepisy regulujące transport drogowy rzeczy 58
Infrastruktura transportu drogowego 59
Środki transportu drogowego rzeczy 61
Koszty producenta usługi transportowej 62
Koszty rodzajowe 62
Koszty bezpośrednie i pośrednie 64
Koszty paliwa w Europie 64
Analiza ograniczeń czasowych w transporcie drogowym rzeczy 67
Czas pracy kierowców 67
Ograniczenia wynikające ze specyfiki przewożonego towaru 71
Indywidualne ograniczenia ruchu drogowego 76
Czynniki losowe 78
Literatura do rozdziału trzeciego 79

Rozdział 4
Logistyka usług komunikacji miejskiej - Mariusz Młynarczyk, Mariusz Łysoń 81
Logistyka miejska 81
Cele i zadania logistyki miejskiej 82
Funkcjonalny i obszarowy podział logistyki miejskiej 84
Charakterystyka komunikacji miejskiej 85
Infrastruktura transportu miejskiego 86
Środki komunikacji miejskiej 90
Organizacja komunikacji miejskiej 93
Systemy biletowe w komunikacji miejskiej 94
Komunikacja miejska a niepełnosprawni 96
Literatura do rozdziału czwartego 98

Rozdział 5
Logistyka w turystyce - Jolanta Romańska, Katarzyna Noga 101
O turystyce 102
Logistyka w usługach turystycznych 107
Literatura do rozdziału piątego 111

Rozdział 6
Logistyka usług gastronomicznych - Paulina Nieuważna-Górny 113
Usługa gastronomiczna 114
Logistyka w gastronomii 116
Problemy zarządzania logistycznego w gastronomii 118
Obsługa klienta 119
Gastronomia a turystyka 121
Nowe trendy i rozwiązania w gastronomii 122
Literatura do rozdziału szóstego 124

Rozdział 7
Logistyka imprez masowych - Rafał Walusiak, Grzegorz Biesok 125
Pojęcie imprezy masowej 125
Motywy organizacji imprez masowych 127
Rodzaje imprez masowych 128
Formalnoprawne aspekty organizacji imprez masowych 129
Bezpieczeństwo imprez masowych 131
Zabezpieczenie imprezy masowej 133
Logistyczne aspekty imprez masowych 134
Lokalizacja 135
Rozmieszczenie obiektów i publiczności 135
Transport i komunikacja 136
Przepływ informacji 137
Obsługa klienta 138
Problemy logistyczne imprez masowych 140
Literatura do rozdziału siódmego 143

Rozdział 8
Logistyka usług. Studia praktyczne 145
Transport i magazynowanie dzieł sztuki - Tamara Mądra 145
Logistyka usług transportowych i magazynowych 145
Logistyka przedsiębiorstw usługowych 146
Obsługa logistyczna dzieł sztuki 146
Przewóz dzieł sztuki na przykładzie firmy ART LOGISTICS 147
Literatura i źródła 150
Warunki bezpiecznej organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych - Katarzyna Noga, Marta Szczotka 151
Obowiązki stron w przewozie materiałów niebezpiecznych 151
Znakowanie opakowań materiałów niebezpiecznych 153
Niezgodności w przewozie materiałów niebezpiecznych 156
Literatura i źródła 157

O autorach 159

Grzegorz Biesok, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach zarządzania jakością i zarządzania procesowego, satysfakcji klienta, metod i narzędzi zarządzania. E-mail: gbiesok@ath.eu.

Jakub Koszeluk, absolwent kierunku zarządzanie, specjalności zarządzanie logistyką i jakością. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął od coachingu w bielskiej firmie usługowej. Pasjonuje się kontaktami międzyludzkimi, komunikacją interpersonalną oraz coachingiem w biznesie. E-mail: kuba-koszeluk@o2.pl.

Mariusz Łysoń, wykształcenie wyższe, licencjackie z zarządzania, specjalizacja zarządzanie logistyką i jakością. Obecnie prywatny przedsiębiorca. E-mail: mariuszlyson@gmail.com.

Tamara Mądra, absolwentka kierunku zarządzanie, specjalności zarządzanie nieruchomościami logistycznymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w biurze nieruchomości, agencji marketingowej oraz międzynarodowej korporacji w branży produktów bioaktywnych oraz novel food. E-mail: tamara.madra@wp.pl.

Mariusz Młynarczyk, specjalista ds. logistyki i rozwoju w firmie handlowo-transportowej. Obecnie kontynuuję naukę na kierunku transport, specjalizacja: logistyka i spedycja.

Paulina Nieuważna-Górny, absolwentka kierunku zarządzanie, specjalności zarządzanie logistyką i jakością. Związana z gastronomią jako menedżer w renomowanej restauracji w Bielsku-Białej. Obecnie pracuje w branży automotive. E-mail: paulina.nieuwazna@marpolpl.com.

Katarzyna Noga, absolwentka kierunku zarządzanie Akademii Techniczno-Humanistycznej,
studentka kierunku transport.

Jolanta Romańska, absolwentka kierunku zarządzanie, specjalności zarządzanie logistyką i jakością, obecnie studentka kierunku transport, specjalności logistyka w transporcie. Jako mieszkanka terenów górskich, związana z obsługą ruchu turystycznego. E-mail: jolanta_romanska@wp.pl.

Eleonora Springer, magister zarządzania, spedytor w spedycji krajowej i międzynarodowej, również w zakresie przewozów nienormatywnych, pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008, audytor wewnętrzny. Obecnie pełni funkcję koordynatora ds. spedycji i transportu oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością w krakowskiej firmie spedycyjnej. E-mail: eleonora.springer@gmail.com.

Marta Szczotka, absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej kierunku zarządzanie, specjalności zarządzanie logistyką i jakością. Prowadzi własną działalność gospodarczą. E-mail: martaszczotka@op.pl.

Rafał Walusiak, absolwent kierunku zarządzanie. Członek zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice, organizator wielu imprez masowych - sportowych i kulturalnych.

Recenzent: dr hab. inż. Jerzy Feliks, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku