• Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce (wyd. III)

Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, iż ceny walorów na giełdzie powinny kształtować się adekwatnie do jej wskazań. Z tego też powodu wszystkie procedury analizy fundamentalnej podporządkowane są gromadzeniu informacji, które umożliwią oszacowanie wartości wewnętrznej akcji. Celem książki jest ocena skuteczności analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego na rynku akcji, w aspekcie faz cyklu koniunkturalnego. Z szerokiej obserwacji polskiego rynku kapitałowego i rekomendacji biur maklerskich, które bazują - w istotnej mierze - na analizie fundamentalnej, wynika, iż jej wskazania, w warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji, są mało optymistyczne i niedoszacowują ceny instrumentów finansowych. Odwrotna sytuacja ma zwykle miejsce w przypadku dekoniunktury na rynku akcji. Czy tak jest w istocie? W niniejszej publikacji podjęta została próba odpowiedzi na to pytanie. W opracowaniu zaprezentowano od strony praktycznej poszczególne techniki analityczne umożliwiające fundamentalne zbadanie przedsiębiorstw, tj.: • analizę PEST, • analizę „5 sił" Portera, • analizę SWOT, • analizę sprawozdań finansowych, • model wyceny akcji (model zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych). Ponadto w książce przedstawiono autorską koncepcję, która umożliwia ocenę wycen akcji, sporządzonych na podstawie metody zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Podtytuł Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce (wyd. III)
Autor Krzysztof Kowalke
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 338
75.00 60.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-711-3
Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, iż ceny walorów na giełdzie powinny kształtować się adekwatnie do jej wskazań. Z tego też powodu wszystkie procedury analizy fundamentalnej podporządkowane są gromadzeniu informacji, które umożliwią oszacowanie wartości wewnętrznej akcji.

Celem książki jest ocena skuteczności analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego na rynku akcji, w aspekcie faz cyklu koniunkturalnego. Z szerokiej obserwacji polskiego rynku kapitałowego i rekomendacji biur maklerskich, które bazują - w istotnej mierze - na analizie fundamentalnej, wynika, iż jej wskazania, w warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji, są mało optymistyczne i niedoszacowują ceny instrumentów finansowych. Odwrotna sytuacja ma zwykle miejsce w przypadku dekoniunktury na rynku akcji. Czy tak jest w istocie? W niniejszej publikacji podjęta została próba odpowiedzi na to pytanie.

W opracowaniu zaprezentowano od strony praktycznej poszczególne techniki analityczne umożliwiające fundamentalne zbadanie przedsiębiorstw, tj.:
• analizę PEST,
• analizę „5 sił" Portera,
• analizę SWOT,
• analizę sprawozdań finansowych,
• model wyceny akcji (model zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych).

Ponadto w książce przedstawiono autorską koncepcję, która umożliwia ocenę wycen akcji, sporządzonych na podstawie metody zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Wstęp 9

Rozdział 1
Decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym - elementy teorii 17
1.1. Podstawy teorii decyzji 17
1.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym 23
1.3. Efektywność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym 31
1.4. Neoklasyczne i behawioralne podejście do inwestowania na rynku kapitałowym 37
1.4.1. Teoria oczekiwanej użyteczności i jej wpływ na decyzje inwestycyjne 37
1.4.2. Hipoteza efektywności rynku kapitałowego 39
1.4.3. Teoria behawioralna i jej wpływ na inwestycje 45
1.4.4. Typologia metod analizy efektywności alokacji kapitału 51
1.5. Cykl koniunkturalny na rynkach kapitałowych w aspekcie inwestycji 61

Rozdział 2
Istota analizy fundamentalnej jako metody alokacji kapitału na rynku akcji - podstawy teoretyczne 69
2.1. Zakres decyzyjny i etapy analizy fundamentalnej 71
2.1.1. Analiza makrootoczenia 71
2.1.2. Analiza sektorowa 73
2.1.3. Analiza spółki 75
2.2. Metody wyceny akcji 87
2.2.1. Metody majątkowe 88
2.2.2. Metody porównawcze 88
2.2.3. Metody dyskontowe 90

Rozdział 3
Wykorzystanie analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych w warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji w Polsce na przykładzie spółek budowlanych 99
3.1. Założenia do analizy 99
3.2. Analiza makrootoczenia 100
3.3. Analiza sektorowa 110
3.4. Wybór spółek do badań empirycznych 119
3.5. Analiza ekonomiczno-finansowa spółek 123
3.5.1. Analiza sytuacyjna 123
3.5.2. Analiza sprawozdań finansowych 138
3.5.3. Analiza wskaźnikowa 153
3.6. Wycena akcji spółek giełdowych 167
3.7. Podsumowanie analizy fundamentalnej w warunkach sprzyjającej koniunktury 186
3.8. Próba oceny skuteczności analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych na rynku akcji w warunkach sprzyjającej koniunktury
na rynku kapitałowym 187
3.8.1. Metodyka weryfikacji skuteczności analizy fundamentalnej 187
3.8.2. Wyniki analizy fundamentalnej spółek budowalnych w porównaniu do realnych cen akcji 189

Rozdział 4
Wykorzystanie analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych w warunkach dekoniunktury na rynku akcji w Polsce na przykładzie spółek budowlanych 195
4.1. Założenia do analizy 195
4.2. Analiza makrootoczenia 195
4.3. Analiza sektorowa 207
4.4. Analiza spółek 216
4.4.1. Analiza sytuacyjna 216
4.4.2. Analiza sprawozdań finansowych 236
4.4.3. Analiza wskaźnikowa 250
4.5. Wycena akcji spółek giełdowych 265
4.6. Podsumowanie analizy fundamentalnej w warunkach bessy na rynku kapitałowym 284
4.7. Próba oceny skuteczności analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych na rynku akcji w warunkach dekoniunktury na rynku kapitałowym 285

Zakończenie 291
Bibliografia 295
Spis tabel 311
Spis wykresów 313
Spis rysunków 315
Załączniki 317

Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski, WSB Gdańsk

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku